Ooglaseren wanneer mogelijk

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren wanneer mogelijk’? Denkt u wel eens na over ooglaseren? Hoe geweldig zou het zijn om zonder bril of lenzen scherp te kunnen zien? Aan de andere kant vraag u zichzelf af of zo’n laserbehandeling veilig is en hoe het behandeltraject verloopt. Maar wanneer kunt u uw ogen laten laseren en welke techniek wordt daarbij gebruikt?

Wanneer wel of niet ooglaseren?

Iedereen kent wel iemand die een ooglaserbehandeling heeft laten toepassen. Het merendeel van de mensen is tevreden met de resultaten die bereikt worden. Het is na een ooglaserbehandeling niet langer noodzakelijk om met behulp van bril of lenzen te kijken. Niet iedereen die een bril of lenzen draagt kan zijn of haar ogen laten laseren. Als u wilt weten of uw ogen voor ooglaseren in aanmerking komen dan gaat u eerst naar een oogarts voor een globale oogmeting. De oogarts beoordeelt of uitgebreid vooronderzoek wel of geen zin heeft. Krijgt u groen licht? Dan kunt u een afspraak maken voor een uitgebreid medisch vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek bekijkt en onderzoekt een oogarts uw ogen intensief aan de binnen- en buitenkant. De oogarts verricht verschillende metingen en kijkt daarbij onder meer naar:

 • De dikte van het hoornvlies.
 • De sterkteafwijking en cilinder.
 • De pupilgrootte.
 • De samenwerking tussen beide ogen.
 • De gezondheid van uw hoorn- en netvlies.
 • Uw algehele gezondheid en bekendheid met ziektes, ontstekingen en/of chronische aandoeningen.

Bij een klein percentage van de mensen die een technisch en/of medisch vooronderzoek ondergaan, geven de onderzoeksresultaten aan dat iemand niet geschikt is voor ooglaseren.

Basisvoorwaarden ooglaseren wanneer mogelijk

Oogartsen, klinieken en ziekenhuizen hanteren bepaalde basisvoorwaarden waar iemand die een ooglaserbehandeling overweegt aan dient te voldoen:

 • U bent meerderjarig en uw ogen zijn minimaal een jaar stabiel.
 • Uw sterkteafwijking ligt tussen -10 en +4.
 • U heeft een cilinder van maximaal 6.
 • U verkeerd in goede gezondheid.
 • U bent niet zwanger of onlangs bevallen.
 • U heeft geen last van droge ogen.
 • U bent niet bekend met diabetes, auto-immuunaandoeningen en chronische oogontstekingen.
 • U heeft geen lui met minder dan 50% zicht.
 • U heeft geen glaucoom of staar.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u een goed uitgangspunt. U bent er op dat moment nog niet zeker van of uw ogen daadwerkelijk gelaserd kunnen worden. De oogarts bekijkt in de kliniek uw ogen en maakt een zorgvuldige afweging over uw geschiktheid.

Geschikte ooglaserleeftijd

De ideale leeftijd om uw ogen te laten laseren verschilt. In principe worden geen ooglaserbehandelingen toegepast bij jongvolwassenen onder de 21 jaar. Uw ogen dienen volgroeid te zijn, daarnaast is één van de behandelvoorwaarden dat uw sterkte minimaal een jaar stabiel is. Wanneer u op te jonge leeftijd een ooglaserbehandeling laat toepassen, kan dit op latere leeftijd ongewenste complicaties tot gevolg hebben. Oogartsen zijn terughoudend met het toepassen van ooglaserbehandelingen bij jonge mensen en lichten uitvoerig de mogelijke risico’s en complicaties toe. Van een maximale leeftijdsgrens is niet echt sprake. Naarmate u ouder wordt, wordt uw geschiktheid niet zozeer bepaald door uw leeftijd maar door de gezondheid van uw ogen. Heeft u te maken met oogaandoeningen die het hoornvlies of het netvlies aantasten, dan kan een oogarts de behandeling afraden. Ook mensen die bekend zijn met instabiele diabetes, reuma en auto-immuunaandoeningen moeten rekening houden met het feit dat ze waarschijnlijk niet voor de gewenste behandeling in aanmerking komen. Auto-immuunaandoeningen hebben een negatief effect op het herstellend vermogen van uw lichaam en dus ook uw ogen. Overigens wordt iedereen die ooglaseren overweegt, uitgebreid onderzocht. De ingreep wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd. Vanaf een bepaalde leeftijd controleren oogartsen uw ogen eveneens op staar. Heeft u last van staar? Dan kan een lensvervangende ingreep, lensimplantatie, voorgesteld worden. Tegenwoordig ondergaan ook veel 50-plussers met succes een ooglaserbehandeling.

Consult ooglaseren

Wanneer u twijfelt aan uw leeftijd of als u een medische aandoening heeft, dan is dat niet direct reden om aan te nemen dat u niet geschikt bent voor een ooglaserbehandeling. Iedere situatie is ander en dat is ook op uw geschiktheid voor de behandeling van toepassing. Uw geschiktheid wordt beoordeeld door een ervaren oogarts. Daarbij wordt verder gekeken dan uw leeftijd en is de gezondheid van uw ogen van doorslaggevend belang. Krijgt u in eerste instantie te horen dat uw ogen ongeschikt zijn en verandert daarna uw situatie? Dan kunt u een nieuw vooronderzoek overwegen. Wilt u uw ogen technisch of medisch laten onderzoeken? Maak dan een afspraak bij de oogartsen van Dutch Clinic. U kunt de kliniek telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren wanneer mogelijk FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren wanneer mogelijk. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Zowel plus- als minafwijkingen worden met behulp van geavanceerde ooglasertechnieken gecorrigeerd. Dit is ook van toepassing voor astigmatisme of een cilinderafwijking. Door uitgebreid vooronderzoek bepaald een oogarts uw geschiktheid voor een ooglaserbehandeling.

Een aantal belangrijke voorwaarden die u bij uzelf kunt nagaan zijn medebepalend voor ooglaseren. Zo bent u tussen de 20 en 60 jaar en is uw sterkteafwijking 1 à 2 jaar stabiel. De sterkteafwijking ligt tussen -10 en +8, met een cilinder van maximaal 6.

Nee, hormonale veranderingen zijn van invloed op uw zicht waardoor zwangere vrouwen een ooglaserbehandeling uit moeten stellen. Ooglaseren is mogelijk minimaal 3 maanden na de bevalling en/of het stoppen van het geven van borstvoeding.

Voor oogartsen is het lastig om een leeftijdsgrens voor ooglaseren aan te geven. Vrijwel iedereen heeft vanaf het 60elevensjaar te maken met het vertroebelen van de ooglens, staar. In plaats van ooglaseren kan een lensimplantatie voorgesteld worden. Dit is echter persoonlijk. Meestal wordt vanaf een leeftijd van 45 – 50 jaar een lensimplantatie geadviseerd. U hoeft zich daarna geen zorgen te maken over de ontwikkeling van staar.

De correcties van het hoornvlies zijn blijvend. Een enkele keer is er sprake van een reststerkte die later nabehandeld kan worden. In de meeste gevallen is ooglaseren een eenmalige behandeling.

Zowel verziend- als bijziendheid en astigmatisme komen voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Heeft u echter bepaalde oogziekten zoals glaucoom of staar dan kan de ingreep afgeraden worden.

Het eerste korte onderzoek bij een oogarts wordt een QuickScan genoemd. U hoeft uw lenzen niet van tevoren uit te laten en de oogarts verricht een aantal standaardonderzoeken en metingen. Na de QuickScan kan met aangrenzende zekerheid gezegd worden of uw ogen voor een laserbehandeling in aanmerking komen.

Voorafgaand aan het uitgebreide vooronderzoek kunt u een aantal weken uw lenzen niet dragen. Uw ogen worden gedruppeld met pupil verwijdende druppels. De oogarts onderzoekt het hoorn- en netvlies en meet daarbij onder meer de hoornvliesdikte en de pupildiameter. Ook wordt de traanfilm getest en wordt uw oogdruk opgemeten. De arts stelt vragen over uw algemene gezondheid en eventuele acute of chronische aandoeningen. Er wordt gevraagd naar de verwachting die u van de behandeling geeft. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de geschikte lasermethode toegelicht.

Ja, helaas wel. Ziektes en aandoeningen zoals staar, oogontstekingen, glaucoom, bindweefselziekten, instabiele diabetes en bepaalde auto-immuunaandoeningen maken ooglaseren vaak ongeschikt. Dit is ook het geval bij hoornvlieszwakte en cystes in het netvlies.

Een oogarts kan een medische indicatie geven als er meer dan 4 dioptrieën verschil is tussen uw beide ogen en wanneer u daarbij intolerant bent voor contactlenzen. Met een medische indicatie is vergoeding vanuit de basisverzekering meestal mogelijk.

Ooglaseren is een relatief veilige behandeling. De kans op complicaties is minimaal. Dutch Clinic werkt met moderne laserapparatuur, waarbij de oogartsen jaarlijks ruim 2.000 succesvolle ooglaserbehandelingen toepassen. De uitgebreide vooronderzoeken verkleinen de kans op bijwerkingen en door na de behandeling uw ogen te druppelen met verschillende druppels wordt de kans op infecties beperkt. In het eerste jaar na de ingreep volgt de oogarts de ontwikkeling van uw ogen nauwgezet op.

De oogdruppels bestaan uit ontstekingsremmer en antibiotica. Als u last heeft van droge, geïrriteerde ogen kan de oogarts ook verzachtende oogdruppels voorschrijven. Gebruik de druppels volgens voorschrift en zolang de arts dit adviseert. U kunt de recepten inleveren bij uw eigen apotheek. Vaak zijn een bijbetaling en/of het eigen risico van toepassing.

Uw ogen dienen minimaal 1 à 2 jaar stabiel te zijn. Oogartsen raden ooglaseren voor het 20e levensjaar meestal af. Minderjarigen komen niet voor een ooglaserbehandeling in aanmerking.

Eventueel kunt u Monovisie overwegen. Monovisie kan het gebruik van een leesbril overbodig maken. Na een Monovisie behandeling heeft u met het ene oog scherp zicht dichtbij, en met het andere veraf. Het is mogelijk om Monovisie eerst uit te proberen met een aangepaste bril of lenzen. Niet iedereen kan wennen aan het veranderde zicht.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com