Ooglaseren wanneer mogelijk

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren wanneer mogelijk’? Denkt u wel eens na over ooglaseren? Hoe geweldig zou het zijn om zonder bril of lenzen scherp te kunnen zien? Aan de andere kant vraag u zichzelf af of zo’n laserbehandeling veilig is en hoe het behandeltraject verloopt. Maar wanneer kunt u uw ogen laten laseren en welke techniek wordt daarbij gebruikt?

Wanneer wel of niet ooglaseren?

Iedereen kent wel iemand die een ooglaserbehandeling heeft laten toepassen. Het merendeel van de mensen is tevreden met de resultaten die bereikt worden. Het is na een ooglaserbehandeling niet langer noodzakelijk om met behulp van bril of lenzen te kijken. Niet iedereen die een bril of lenzen draagt kan zijn of haar ogen laten laseren. Als u wilt weten of uw ogen voor ooglaseren in aanmerking komen dan gaat u eerst naar een oogarts voor een globale oogmeting. De oogarts beoordeelt of uitgebreid vooronderzoek wel of geen zin heeft. Krijgt u groen licht? Dan kunt u een afspraak maken voor een uitgebreid medisch vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek bekijkt en onderzoekt een oogarts uw ogen intensief aan de binnen- en buitenkant. De oogarts verricht verschillende metingen en kijkt daarbij onder meer naar:

 • De dikte van het hoornvlies.
 • De sterkteafwijking en cilinder.
 • De pupilgrootte.
 • De samenwerking tussen beide ogen.
 • De gezondheid van uw hoorn- en netvlies.
 • Uw algehele gezondheid en bekendheid met ziektes, ontstekingen en/of chronische aandoeningen.

Bij een klein percentage van de mensen die een technisch en/of medisch vooronderzoek ondergaan, geven de onderzoeksresultaten aan dat iemand niet geschikt is voor ooglaseren.

Basisvoorwaarden ooglaseren wanneer mogelijk

Oogartsen, klinieken en ziekenhuizen hanteren bepaalde basisvoorwaarden waar iemand die een ooglaserbehandeling overweegt aan dient te voldoen:

 • U bent meerderjarig en uw ogen zijn minimaal een jaar stabiel.
 • Uw sterkteafwijking ligt tussen -10 en +4.
 • U heeft een cilinder van maximaal 6.
 • U verkeerd in goede gezondheid.
 • U bent niet zwanger of onlangs bevallen.
 • U heeft geen last van droge ogen.
 • U bent niet bekend met diabetes, auto-immuunaandoeningen en chronische oogontstekingen.
 • U heeft geen lui met minder dan 50% zicht.
 • U heeft geen glaucoom of staar.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft u een goed uitgangspunt. U bent er op dat moment nog niet zeker van of uw ogen daadwerkelijk gelaserd kunnen worden. De oogarts bekijkt in de kliniek uw ogen en maakt een zorgvuldige afweging over uw geschiktheid.

Geschikte ooglaserleeftijd

De ideale leeftijd om uw ogen te laten laseren verschilt. In principe worden geen ooglaserbehandelingen toegepast bij jongvolwassenen onder de 21 jaar. Uw ogen dienen volgroeid te zijn, daarnaast is één van de behandelvoorwaarden dat uw sterkte minimaal een jaar stabiel is. Wanneer u op te jonge leeftijd een ooglaserbehandeling laat toepassen, kan dit op latere leeftijd ongewenste complicaties tot gevolg hebben. Oogartsen zijn terughoudend met het toepassen van ooglaserbehandelingen bij jonge mensen en lichten uitvoerig de mogelijke risico’s en complicaties toe. Van een maximale leeftijdsgrens is niet echt sprake. Naarmate u ouder wordt, wordt uw geschiktheid niet zozeer bepaald door uw leeftijd maar door de gezondheid van uw ogen. Heeft u te maken met oogaandoeningen die het hoornvlies of het netvlies aantasten, dan kan een oogarts de behandeling afraden. Ook mensen die bekend zijn met instabiele diabetes, reuma en auto-immuunaandoeningen moeten rekening houden met het feit dat ze waarschijnlijk niet voor de gewenste behandeling in aanmerking komen. Auto-immuunaandoeningen hebben een negatief effect op het herstellend vermogen van uw lichaam en dus ook uw ogen. Overigens wordt iedereen die ooglaseren overweegt, uitgebreid onderzocht. De ingreep wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd. Vanaf een bepaalde leeftijd controleren oogartsen uw ogen eveneens op staar. Heeft u last van staar? Dan kan een lensvervangende ingreep, lensimplantatie, voorgesteld worden. Tegenwoordig ondergaan ook veel 50-plussers met succes een ooglaserbehandeling.

Consult ooglaseren

Wanneer u twijfelt aan uw leeftijd of als u een medische aandoening heeft, dan is dat niet direct reden om aan te nemen dat u niet geschikt bent voor een ooglaserbehandeling. Iedere situatie is ander en dat is ook op uw geschiktheid voor de behandeling van toepassing. Uw geschiktheid wordt beoordeeld door een ervaren oogarts. Daarbij wordt verder gekeken dan uw leeftijd en is de gezondheid van uw ogen van doorslaggevend belang. Krijgt u in eerste instantie te horen dat uw ogen ongeschikt zijn en verandert daarna uw situatie? Dan kunt u een nieuw vooronderzoek overwegen. Wilt u uw ogen technisch of medisch laten onderzoeken? Maak dan een afspraak bij de oogartsen van Dutch Clinic. U kunt de kliniek telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

Afspraak maken
close slider