Skip to content
Een behandeling bij Dutch Clinic

Vergoeding ooglaseren

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een ooglaserbehandeling niet. Als u een Aanvullende Verzekering heeft gesloten kan de zorgverzekeraar u een tegemoetkoming in de kosten betalen. Dat kunt u lezen in de polisvoorwaarden en evt. navragen bij uw zorgverzekeraar. Ooglaseren is niet fiscaal aftrekbaar.

Geld lenen voor een ooglaserbehandeling

Dat een cosmetische ingreep veel geld kan kosten is geen geheim. Vaak wordt de gewenste ingreep slechts gedeeltelijk of helemaal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wanneer u op dat moment niet beschikt over voldoende financiële middelen en doorsparen geen optie is, dan kunt u overwegen om een krediet af te sluiten, zodat u de ingreep op afbetaling kunt ondergaan. Met een doorlopend krediet of een persoonlijke lening hoeft u niet eerst te sparen en kunt u de ooglaserbehandeling op korte termijn ondergaan. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ooglaseren op afbetaling.

Persoonlijke lening

U leent eenmalig het benodigde bedrag voor de ooglaserbehandeling. Vooraf bepaalt u samen met de kredietverstrekker in hoeveel maandelijkse termijnen het bedrag van de lening wordt afgelost. Wanneer u kiest voor een laag maandelijks aflossingsbedrag dan betaalt u gedurende een langere periode en zullen ook de rentekosten hoger zijn, dan wanneer u kiest voor een relatief korte looptijd.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet gaat u een soort lening aan, waarbij u een grens heeft tot waar de roodstand mag zijn. Dit is het kredietlimiet. U betaald rente over het bedrag dat u heeft opgenomen, daarnaast betaalt u maandelijks een bepaald aflossingsbedrag. Een doorlopend krediet kan interessant zijn wanneer u in de toekomst eveneens geld wilt lenen of wanneer u zoekt naar flexibele afbetalingsmogelijkheden.

Ooglaseren op afbetaling

Tegenwoordig bieden steeds meer klinieken de mogelijkheid om een behandeling in termijnen te betalen. Hiervoor wordt samengewerkt met een kredietverstrekker. Het bedrag wat u uiteindelijk betaald voor ooglaseren op afbetaling wordt duurder door onder meer de rentekosten die u een kredietverstrekker verschuldigd bent.

Vaak blijkt dat wanneer een ooglaserbehandeling op afbetaling wordt overwogen, een persoonlijke lening voor het merendeel van de geïnteresseerden de beste leenvorm is. U weet bij een persoonlijke lening immers precies hoeveel het maandelijkse termijnbedrag is en in hoeveel termijnen u de lening aflost.

Mogelijkheden ooglaseren op afbetaling

Naast het afsluiten van een persoonlijke lening of het overwegen van een doorlopend krediet zijn er alternatieve mogelijkheden om een ooglaserbehandeling te financieren. Zo kunt u eventueel de hypotheek op uw woning verhogen, waardoor u tegen een relatief laag rentepercentage geld leent. Daarnaast is er een groep mensen die in plaats van een externe financier te zoeken, geld leent bij familie en/of vrienden.

Over dit soort leningen wordt in de regel nauwelijks rente berekend en u heeft meer flexibiliteit in het terugbetalen. Geld lenen bij familie of vrienden? Maak vooraf altijd goede afspraken. Persoonlijke (familie)relaties kunnen onnodig onder druk staan bij onenigheid over het terugbetalen.

Voor- en nadelen ooglaseren op afbetaling

Uw ogen laseren op afbetaling heeft zowel voor- als nadelen. Het grootste voordeel is dat u de gewenste cosmetische behandeling kan ondergaan zonder dat u eerst het behandelbedrag bij elkaar moet sparen. De voorbije jaren is het aantal gespecialiseerde kredietverstrekkers toegenomen.

U kunt het aanbod en de mogelijkheden met elkaar vergelijken. Dat u rente en overige (administratie)kosten verschuldigd bent, maakt dat u uiteindelijk meer betaald dan het behandelbedrag. Stel uzelf ook altijd de vraag of jarenlang iedere maand herinnert wilt worden aan de ooglaserbehandeling die u heeft laten toepassen. Een doorlopend krediet, maar ook een persoonlijke lening sluit u af voor een langere termijn.

Beslist u om het kredietbedrag versneld af te lossen dan brengt een financier hier vaak extra kosten voor in rekening. Lees daarom altijd aandachtig alle voorwaarden van een lening die u wordt aangeboden. Voordat u een kredietvoorstel krijgt, trekt een financier uw kredietverleden na. Dat houdt in dat er navraag wordt gedaan bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, maar ook dient u inzage te geven in uw maandelijkse financiële verplichtingen.

De financier meldt het krediet dat u afsluit voor ooglaseren op afbetaling eveneens aan bij het BKR. Doen zich tijdens de looptijd van het krediet problemen voor of ontstaat er een betalingsachterstand? Dan wordt hiervan melding gemaakt. Overweeg bij het afsluiten van een krediet of u in geval van onverwachte omstandigheden, ontslag of ziekte, aan de betalingsverplichting kunt blijven voldoen.

Vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

We begrijpen dat elke persoon unieke behoeften en doelen heeft als het gaat om oogzorg en esthetische behandelingen. Daarom nodigen we je van harte uit om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

De Dutch Clinic belofte

Bij Dutch Clinic begrijpen wij dat deskundigheid van essentieel belang is als het gaat om jouw oogzorg en esthetische behoeften.

Onze kliniek heeft een team van hooggekwalificeerde oogheelkundige specialisten en chirurgen die gezamenlijk over tientallen jaren ervaring beschikken.

Ruim 25+ jaar ervaring

Van ooglaseren tot ooglidcorrecties. Bij Dutch Clinic in Hoofddorp bent u aan het juiste adres.

Vakkundig en ervaren artsen

Wij werken uitsluitend samen met gecertificeerde artsen om het beste resultaat na te streven.

Een gratis consult

Een consult bij Dutch Clinic is gratis op het moment dat u de behandeling ook bij ons laat uitvoeren.

Ooglaseren op afbetaling FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren op afbetaling. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Ja. Indien u de ingreep niet in één keer kunt of wilt betalen is het mogelijk een krediet of lening af te sluiten.
Dutch Clinic werkt samen met de gespecialiseerde kredietmaatschappij Cosmetic Finance. U kunt een kredietaanvraag indienen, waarbij u gelijk inzage geeft in uw persoonlijke financiële, woon-, en gezinssituatie. Op basis van deze gegevens kan een kredietverstrekker u al dan niet een kredietvoorstel doen.
Het kredietbedrag dat u kunt lenen hangt af van verschillende zaken. Zo zal gekeken worden naar uw kredietverleden, uw woon- en gezinssituatie en de maandelijkse financiële verplichtingen.
De kosten van de behandeling worden niet vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisdekking. Indien je een Aanvullende Verzekering hebt kan de verzekeraar een tegemoetkoming betalen voor je behandeling. Dit staat in de polisvoorwaarden. Bij staar kan de zorgverzekeraar een deel van de kosten betalen uit de basisverzekering. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts. Tevens kan er dan een deel vergoed worden van een eventuele premium lens uit een aanvullende verzekering. In alle gevallen gaat het om gedeeltelijke tegemoetkoming en nooit voor het gehele bedrag van de behandeling.
Cosmetic Finance heeft de senioren lening ontwikkeld voor mensen tussen de 60 en 78 jaar. U heeft daarbij de keuze tussen een persoonlijke lening senioren en een doorlopend krediet senioren. De leencapaciteit hangt af van uw financiële situatie.
Een doorlopend krediet is meer flexibel dan een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening wordt gedurende een bepaalde periode afgesloten met een vast rentepercentage en vaste maandelijkse aflossingstermijnen. Het geld dat is terugbetaald kan niet meer opgenomen worden. Dit is bij een doorlopend krediet wel het geval. Daarnaast kan het rentepercentage van een doorlopend krediet fluctueren en bepaalt u zelf hoeveel u maandelijks aflost.
Tot voor kort was het gebruikelijk dat een boetebedrag in rekening werd gebracht bij het versneld aflossen van een lening. Tegenwoordig is dat minder gebruikelijk. In de voorwaarden van de lening die u heeft afgesloten staat meer informatie over versneld aflossen.
Als u niet aan een kredietmaatschappij vast wilt zitten, kunt u eventueel een beroep doen op familie of vrienden. U kunt ook overwegen om het geld voor de ooglaserbehandeling bij elkaar te sparen. Wat regelmatig gebeurt is dat mensen na een consult een bepaald bedrag aanbetalen en op de dag van de behandeling het restant.
Onverwachte gebeurtenissen zoals het verlies van inkomsten kunnen ervoor zorgen dat u moeilijkheden krijgt met de aflossing. Breng een kredietmaatschappij hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Bij het afsluiten van een lening of krediet wordt altijd geadviseerd om voor kredietbescherming te kiezen.
Nee, ooglaserbehandelingen worden niet bij minderjarigen toegepast. Uw ogen dienen 1 à 2 jaar stabiel te zijn. Bovendien worden leningen of kredieten ook niet aan minderjarigen verstrekt.
Als u alle gevraagde documenten meestuurt met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, krijgt u binnen een aantal dagen een antwoord. Wordt u een lening of krediet toegekend, dan is het geleende bedrag binnen een aantal uren beschikbaar.
Ja. U bepaalt zelf wanneer u een afspraak maakt voor de ingreep. De wachttijd is kort en vaak kunt u binnen een paar weken terecht.
De looptijd van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet varieert tussen 12 en 72 maanden. Hou bij het bepalen van de looptijd rekening met uw financiële omstandigheden. Hoe langer de looptijd van een lening is, hoe meer u betaalt.

De lening of het krediet wordt aangemeld bij het BKR in Tiel. Wilt u tijdens de looptijd van het krediet of de lening een andere lening of een hypotheek afsluiten, dan kan dat het openstaande krediet van invloed zijn op uw kredietwaardigheid. Bedenk van tevoren goed wat u binnen niet al te lange termijn wilt bereiken. Vaak lukt het om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen, zodat u niet bent aangewezen op een kredietmaatschappij.