Ooglaseren eisen

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Bent u benieuwd naar ooglaseren eisen en voorwaarden? Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen behandeld. Het is een veilige behandeling die wereldwijd succesvol wordt toegepast. Ondanks moderne behandelmogelijkheden en geavanceerde laserapparatuur komt niet iedereen voor de ingreep in aanmerking. Er zijn bepaalde ooglaseren eisen waar u aan dient te voldoen.

Ooglaseren eisen.

Ooglaseren eisen.

Voorwaarden en ooglaseren eisen

Ruim 85 tot 90% van alle brildragers kan een ooglaserbehandeling of lensimplantatie toe laten passen. Wanneer u aan de vastgestelde voorwaarden voldoet is de kans groot dat een ooglaserbehandeling bij u succesvol kan worden toegepast. Minimale lensimplantatie en ooglaseren eisen zijn:

 • Behandelingen worden uitsluitend toegepast bij meerderjarigen. Uw ogen moeten volgroeid zijn vooraleer ooglaseren kan worden overwogen.
 • Bril of contactlenzen zijn noodzakelijk om goed te kunnen zien (veraf of/en dichtbij).
 • Uw brilsterkte is het voorbije jaar stabiel gebleven.
 • Ooglaserbehandelingen zijn met name geschikt voor sterkteafwijkingen tussen -10 en +6 en cilinderafwijkingen tot 6 dioptrie. Grotere afwijkingen kunnen eventueel met een kunstlensimplantatie behandeld worden.
 • Uw gezondheid is goed.

Zijn deze voorwaarden op u van toepassing? Dan kunt u een afspraak maken voor een technisch vooronderzoek bij een oogarts. Tijdens dit onderzoek, waarbij geen pupil verwijdende oogdruppels worden gebruikt, worden uw ogen op verschillende manieren opgemeten. Na afloop van het onderzoek kan de oogarts een indicatie geven over uw geschiktheid. Pas bij een uitgebreid medisch onderzoek wordt uw eventuele geschiktheid bevestigd.

Wanneer is ooglaseren niet mogelijk?

Niet iedereen is geschikt voor een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie. Wanneer u bekend bent met een van de volgende aandoeningen die het herstel van uw oog belemmeren dan wordt de behandeling afgeraden:

 • Staar
 • Onstabiele diabetes
 • Vergevorderd glaucoom
 • Oogontstekingen
 • Aandoeningen van het hoornvlies

Ook in de volgende situaties kan een negatief behandeladvies worden gegeven:

 • Bij een lui oog, of wanneer één oog (inclusief correctie) minder dan 50% zicht heeft.
 • Diverse chronische oogontstekingen van onder meer het regenboogvlies, het hoornvlies en/of de ooglidrand.
 • Netvliesafwijkingen, onder andere als gevolg van onstabiele diabetes.
 • Bepaalde lichamelijke aandoeningen waaronder reumatoïde artritis, Lupus, auto-immuunaandoeningen en/of gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
 • Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om een ooglaserbehandeling pas na de bevalling toe te laten passen.
 • Mensen met een onregelmatig hoornvliesoppervlak.

Het is een oogarts die na diverse onderzoeken en op basis van uw medische gegevens bepaald of een ooglaserbehandeling in uw situatie verantwoord is.

Technisch en medisch vooronderzoek

Wanneer u geïnteresseerd bent in een ooglaserbehandeling worden uw ogen grondig onderzocht. Hierbij voert de oogarts diverse metingen uit, waarmee uw ogen aan de binnen- en buitenzijde worden opgemeten. Na de metingen kan een behandeladvies gegeven worden, bovendien geven de metingen ook exact aan welke sterkte er tijdens de ooglaserbehandeling gecorrigeerd wordt. Onderdelen van het technisch en medisch vooronderzoek:

 • Gesprek over uw gezondheid, medische achtergrond, medicijn gebruik en verwachting van de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
 • Onderzoek en meting van het hoornvlies.
 • Testen van de traanproductie.
 • Meten van de oogdruk.
 • Meten van de pupildiameter.
 • Onderzoek van het netvlies
 • Oogmeting

Ooglaserbehandeling of lensimplantatie

Vanaf een bepaalde leeftijd of bij grotere sterkteafwijkingen kan een oogarts adviseren om een lensimplantatie toe te laten passen. Dit maakt u net als een laserbehandeling onafhankelijk van bril of contactlenzen. Bij een lensimplantatie maakt een oogarts gebruik van 2 verschillende soorten kunstlenzen:

 • Voorzetlenzen. Deze lenzen worden voor uw eigen lens in het oog geïmplanteerd. Uw zicht veraf verbeterd. Dit soort lenzen wordt toegepast bij mensen tussen 20 en 55 jaar en zijn geschikt voor de behandeling van grotere sterktes en/of hoge cilinderafwijkingen.
 • Vervanglenzen. Deze lenzen vervangen uw eigen ooglens. Vanaf het 50e levensjaar worden vervanglenzen gebruikt, het is vanaf deze leeftijd dat de eigen lens stugger wordt en leesklachten ontstaan. Met een vervanglens zijn bril of lenzen overbodig en ziet u zowel veraf, dichtbij als op tussenafstanden goed. Een vervanglens kan ook worden geplaatst als oplossing bij staar.

Gepersonaliseerd behandelvoorstel

Voldoet u aan de gestelde ooglaseren eisen? Wilt u uw ogen technisch en medisch laten onderzoeken om een bevestiging van uw (on)geschiktheid te krijgen? De oogartsen van Dutch Clinic helpen u graag verder. De kosten voor het onderzoek bedragen € 95, blijkt dat u niet voor de ooglaserbehandeling in aanmerking komt dan krijgt u de betaalde kosten uiteraard retour. Zijn uw ogen geschikt voor de gewenste behandeling dan wordt het bedrag in mindering gebracht op de behandelkosten. Geadviseerd wordt om iemand mee te nemen naar met name het medisch onderzoek. Uw ogen worden gedruppeld, waardoor u een tijdje een wazig zicht heeft. Meer weten? U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met Dutch Clinic op +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren eisen FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren eisen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Een vooronderzoek kan hier uitsluitsel over geven. Dutch Clinic past eerst een QuickScan toe, een kort onderzoek waarbij een ervaren oogarts uw geschiktheid kan vaststellen. De QuickScan wordt gevolgd door een uitgebreid medisch vooronderzoek, waarbij uw ogen op diverse manieren worden opgemeten en gecontroleerd. Pas na beide vooronderzoeken wordt uw definitieve geschiktheid bepaald.

Nee, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, hebben te maken met een schommelende hormoonspiegel, waardoor u ook tijdelijk een verandert zicht kunt ervaren. Voor een oogarts is het onmogelijk om een betrouwbare oogmeting toe te passen. Laat de behandeling toepassen nadat u bent bevallen en/of niet langer borstvoeding geeft.

Ooglaserbehandelingen kunnen worden toegepast bij mensen tussen de 18 en 60 jaar, met een oogsterkte die minimaal 1 tot 2 jaar stabiel is. U verkeerd in goede gezondheid en bent niet bekend met aandoeningen als diabetes, glaucoom en/of bepaalde auto-immuunaandoeningen. Bovendien ligt uw sterkte minafwijking tussen -0,75 en -10, en een plusafwijking tussen +0,50 en +4. Ook in combinatie met een cilinderafwijking kan de ooglaserbehandeling een mogelijkheid zijn.

Tussen 18 en 45 jaar heeft u doorgaans niet te maken met ouderdomsverziendheid en het gebruik van een leesbril. Lasertechnieken die toegepast kunnen worden zijn zowel de IntraLasik Femtosecond, de TransPRK en de Lasek methode. Tussen de 45 en 60 jaar krijgen de meeste mensen te maken met een afname van de natuurlijke elasticiteit van de eigen lenzen, waardoor een leesbril vaak wenselijk is. Zonder onderliggende oogaandoeningen, kunt u dan ook in aanmerking komen voor de verschillende lasertechnieken. Een oogarts kan vanaf gemiddeld 45 jaar echter ook een lensimplantatie adviseren.

De Quickscan neemt ongeveer 30 minuten en is bedoeld om de oogarts inzicht te geven in de gezondheid van uw ogen en de sterkteafwijking. Verschillende metingen worden verricht, zodat de arts meest geschikte techniek kan bepalen. Na het onderzoek informeert de oogarts u over uw eventuele geschiktheid voor een ooglaserbehandeling.

In de periode voor het medisch onderzoek kunt u uw lenzen enige tijd niet gebruiken. Voor zachte lenzen geldt een periode van 2 weken, terwijl u harde lenzen al 4 weken voor het onderzoek niet meer gebruikt. Het uitgebreide onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur en bestaat uit verschillende metingen. Uw ogen worden zowel van binnen als van buiten uitgebreid onderzocht en bekeken. Bij het medisch vooronderzoek worden pupil verwijdende oogdruppels gebruikt, dit is bij de QuickScan niet het geval.

De techniek die wordt toegepast, hangt nauw samen met de dagelijkse werkzaamheden die u verricht. Vaak kunt u binnen een aantal dagen terug aan het werk, zolang u uw ogen optimaal beschermd. Zo draagt u bij werken in stoffige ruimtes het beste een veiligheidsbril en draagt u buiten zoveel mogelijk een goede zonnebril. In enkele beroepsgroepen is ooglaseren helaas niet mogelijk.

Ja, bij een ooglaserbehandeling worden uw ogen gelijktijdig behandeld. In overleg met de oogarts kan hier van worden afgeweken. Laat u lenzen implanteren? Dan zit er vaak een aantal weken tussen beide behandelingen.

In het eerste jaar na de ingreep zijn 7 controles gepland. De eerste controle vindt direct na afronden van de behandeling plaats, daarna kunt u de kliniek verlaten. Op de dag na de ingreep controleert de oogarts uw ogen nogmaals, verdere controles worden in overleg met u gepland. Als u tussen de controle momenten klachten heeft en/of een extra controle wilt afspreken, dan kan dit in overleg.

Een ooglaserbehandeling kan niet voorkomen dat u op latere leeftijd last krijgt van ouderdomsverziendheid en een leesbril nodig heeft. Ook kan een ooglaserbehandeling niet voorkomen dat u later staar ontwikkeld. Dit is een normale en veelvoorkomende klacht bij het ouder worden. Een lensimplantatie kan zowel staar verhelpen als voorkomen.

Ooglaserbehandelingen en lensimplantaties zijn veilige behandelingen die jaarlijks honderdduizenden keren worden toegepast. Wetenschappelijke studies en onderzoeken hebben aangetoond dat uw gezichtsvermogen op langere termijn geen nadelige gevolgen ondervindt van de behandeling. Het hoornvlies herstelt zich zowel goed als stabiel.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com