Ooglaseren risico

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren risico’? Ooglaserbehandelingen worden wereldwijd toegepast om verziendheid, bijziendheid en cilinderafwijkingen te corrigeren. Zowel de behandelmethode als de gebruikte ooglaserapparatuur zijn wetenschappelijk veilig bewezen. Het ooglaseren risico is beperkt, desondanks blijft een ooglaserbehandeling een medische ingreep waar zich risico’s en complicaties bij voor kunnen doen.

Ooglaseren risico.

Ooglaseren risico.

Kleine kans ooglaseren risico

Ooglaserbehandelingen zijn veilig en wanneer u de adviezen tijdens de herstelperiode opvolgt is het risico op complicaties uiterst klein. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en nemen af in de dagen na de behandeling. Eventuele zaken die op problemen kunnen duiden zijn factoren als:

  • Problemen met het losgemaakte hoornvliesflapje na een IntraLasik Femtosecond ooglaserbehandeling. Een enkele keer verplaatst het flapje zich, voordat het weer volledig is genezen. Wrijf niet in de ogen en ga niet te snel sporten.
  • Over- of ondercorrectie. Dit betekent dat er sprake is van een reststerkte. Dit komt niet vaak voor en kan in het merendeel van de gevallen verder gecorrigeerd worden. Nabehandelingen vinden plaats nadat een oogarts uw ogen heeft gecontroleerd en uw gezondheid dit niet in de weg staat.
  • Afname visuele scherpte. Schommelt uw zicht en is het zicht niet zo duidelijk als vlak na de ooglaserbehandeling? Neem dan contact op met de oogarts. In de regel is ook dit een tijdelijke bijwerking die zich binnen 6 maanden na de ooglaserbehandeling herstelt.
  • Droge ogen. Het komt regelmatig voor dat mensen na een ooglaserbehandeling last hebben van droge ogen. Dit is een bijwerking die enkele weken tot maanden kan aanhouden. De oogarts kan verzachtende oogdruppels voorschrijven.

Veilige ooglaserbehandeling

Van alle angsten die mensen hebben bij een ooglaserbehandeling, komt blindheid vaak voor. De angst om als gevolg van een ooglaserbehandeling blind te worden is onterecht. Alhoewel blindheid soms als complicatie wordt genoemd, gebeurt dit alleen in gevallen waar eerst een ernstige ooginfectie aan voorafgaat. Ooglaseren wordt wereldwijd als een veilige behandeling beschouwd. De ingreep is oppervlakkig en wordt met uiterst gecontroleerde precisie uitgevoerd. De laser komt alleen in contact met de laag van het hoornvlies die gecorrigeerd wordt. De kans op interne oogschade is extreem laag. De oogartsen van Dutch Clinic hebben meer dan 15 jaar ervaring met het toepassen van de verschillende ooglasertechnieken. Daarnaast worden bij de kliniek jaarlijks meer dan 2.000 ooglaserbehandelingen met succes toegepast.

Voorbereiding van invloed op ooglaseren risico

Een ooglaserbehandeling wordt voorafgegaan door uitgebreid onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar uw algemene gezondheid en worden uw ogen grondig technisch en medisch onderzoek. Ook worden uw dagelijkse activiteiten en werkzaamheden besproken. Het uitgebreide medisch onderzoek duurt gemiddeld 1,5 uur en is bedoeld om de oogarts een volledig beeld van uw ogen te geven. Wanneer uw ogen geschikt zijn om te laseren en u aan de voorwaarden voldoet, kan de oogarts onderzoeken welke lasertechniek het meest geschikt is:

  • IntraLasik Femtosecond, waarbij de oogarts een flapje van het hoornvlies losmaakt en omslaat. De laser corrigeert vervolgens de sterkteafwijking, waarna het flapje wordt teruggeplaatst. Direct na de ingreep heeft u een verbeterd zicht. De hersteltijd is kort en de resultaten die bereikt worden zijn goed.
  • Lasek methode. Het epitheel, hoornvlies, wordt losgemaakt met een alcoholoplossing. Vervolgens wordt de sterkteafwijking met de laser gecorrigeerd. Deze methode is ook geschikt voor mensen die een dun hoornvlies en/of droge ogen hebben.
  • TransPRK. De ‘no-touch’ techniek, waarbij uw ogen niet worden aangeraakt. Het is de laser die de behandeling volledig computergestuurd toepast. Uiteraard is de oogarts tijdens de behandeling aanwezig. Na de ingreep kunt u enkele dagen een gevoel hebben alsof er een zandkorrel in uw ogen zit. Dit gevoel neemt vanzelf af.

Het merendeel van de ooglaserbehandelingen dat wordt toegepast gebeurt op basis van de IntraLasik Femtosecond methode. De oogarts kan een andere behandeltechniek adviseren wanneer uw ogen om uiteenlopende redenen niet geschikt zijn voor de IntraLasik methode. Elke ooglasertechniek heeft overigens uitstekende resultaten en de kans op risico’s of bijwerkingen is vergelijkbaar. De keuze voor een behandeltechniek wordt geadviseerd op basis van een sterkteafwijking, een cilinder, de gezondheid van het oog, uw levensstijl, uw beroep en de dikte van uw hoornvlies.

Informatie ooglaseren

Een ooglaserbehandeling is geen standaardbehandeling. Wanneer u nadenkt over een ooglaserbehandeling en een technisch vooronderzoek ondergaat, blijkt soms dat uw ogen niet geschikt zijn om te laseren. Dit kan komen omdat de sterkte- of cilinderafwijking te hoog zijn. In plaats van ooglaseren kan een oogarts dan een alternatief zoals een lensimplantatie voorstellen. Behandelvoorstellen worden op uw specifieke situatie afgestemd, zodat ooglaseren risicovrij verloopt en u zowel dichtbij als veraf zonder bril of lenzen scherp ziet. De oogartsen van Dutch Clinic geven u graag advies. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033.

 

Ooglaseren risico FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren risico. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Een ooglaserbehandeling wordt door gedegen vooronderzoeken voorafgegaan. De gespecialiseerde oogartsen werken met geavanceerde, goed onderhouden ooglaserapparatuur. De risico’s van de ingreep worden tot een minimum beperkt. U wordt van tevoren uitgebreid geïnformeerd over de risico’s en eventuele bijwerkingen die een ooglaserbehandeling heeft.

Als na de QuickScan en het medisch onderzoek blijkt dat u een verhoogd risico heeft op bijwerkingen of complicaties wordt een ooglaserbehandeling afgeraden. Dutch Clinic neemt hierin geen risico en stelt uw welzijn en veiligheid voorop. In ruim 20% van de gevallen wordt een negatief behandeladvies geven. Dit kan in eerste instantie als een teleurstelling worden ervaren, maar dit gevoel is nog groter als achteraf blijkt dat de ingreep niet het gewenste resultaat heeft.

Het feit dat de ingreep bewust wordt meegemaakt, schrikt sommige mensen af. U bent bij uw volle bewustzijn, alleen de ogen worden plaatselijk verdoofd.

Bijwerkingen zijn zeldzaam en in de meeste gevallen tijdelijk. Na verloop van tijd verdwijnen ze vanzelf. De eerste weken kunt u schittering of kringen om lampen zien en zijn uw ogen lichtgevoelig. Droge, geïrriteerde ogen kunnen behandeld worden met verzachtende druppels. Uw zicht stabiliseert zich snel en binnen een paar dagen ziet u scherp.

Complicaties na een ooglaserbehandeling doen zich zelden voor en indien tijdig opgemerkt goed te behandelen met medicatie en/of een aanvullende behandeling. Blindheid als gevolg van ooglaseren is nagenoeg uitgesloten. Complicaties die zich voor kunnen doen zijn het loslaten van het netvlies, een hoornvliesbeschadiging en/of ontstekingen en infecties.

Sla geen controle afspraak over en gebruik de oogdruppels die u van de oogarts krijgt, volgens voorschrift. Bescherm uw ogen tegen stof en licht. Doe de eerste weken rustig aan tijdens het sporten en geef uw ogen regelmatig rust bij het langdurig kijken naar een beeldscherm of televisie.

Ooglaserbehandelingen worden niet toegepast bij staar, oogontstekingen, glaucoom, bepaalde auto-immuunaandoeningen, instabiele diabetes, bindweefselziekten, hoornvlieszwakte en/of een cyste in het netvlies. Als u bekend bent met een acute of chronische aandoening, bespreek een ooglaserbehandeling dan eerst met de behandelend specialist. Deze kan u informeren over de mogelijkheden en eventueel een document verstrekken waarop uw aandoening nader wordt omschreven.

Ooglaserbehandelingen met een lui oog worden alleen toegepast als u meer dan 25% zicht heeft met het luie oog. De ooglaserbehandeling verhelpt het luie oog echter niet.

In tegenstelling tot wat geregeld wordt gedacht is ooglaseren een pijnloze behandeling, die niet langer dan een aantal minuten per oog duurt. Afhankelijk van de techniek die wordt gebruikt, wordt het epitheel losgemaakt en omgeslagen of verwijderd. Daarna corrigeert de laser uw sterkteafwijking. De vooronderzoeken hebben duidelijk gemaakt welke behandeltechniek bij u past. Ruim 20% van de mensen die een vooronderzoek ondergaan, wordt geadviseerd de ingreep niet toe te laten passen.

De geavanceerde laserapparatuur is voorzien van een eyetracker, die de bewegingen van uw oog nauwlettend volgt. Op het moment dat u wegkijkt, stopt de laser. Uw hoornvlies wordt op deze manier op de juiste plaats gecorrigeerd.

Knipperen is niet mogelijk. Uw ogen worden met behulp van een ooglidspreider open gehouden. Dit kan een ongemakkelijk gevoel geven. Direct na het laseren wordt de ooglidspreider verwijdert en kunt u weer knipperen.

Nee, de eerste twee weken na de ooglaserbehandeling is het niet de bedoeling dat u in uw ogen wrijft. Het hoornvlies heeft tijd nodig om te herstellen. Het vroegtijdig in de ogen wrijven kan plooivorming tot gevolg hebben en verstoort het genezingsproces. Draag daarom ’s nachts oogbescherming, zodat u ook niet onbewust tijdens uw slaap in de ogen wrijft.

Oogartsen adviseren om twee weken na de behandeling niet te zwemmen. Laat geen chloor- of zeewater in de ogen komen, waardoor het oog geïrriteerd wordt. Gaat u na twee weken zwemmen, gebruik dan een goede duikbril om uw ogen te beschermen.

Contactsporten doet u twee weken niet. Daarna beschermt u uw ogen met een sportbril. Direct na de ooglaserbehandeling kunt u wel fietsen, wandelen of fitnessen zolang u daarbij uw ogen voldoende beschermd tegen stof, zweet en licht.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com