Ooglaseren gevaarlijk

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Vraagt u zich af of ooglaseren gevaarlijk is? Ooglaserbehandelingen zijn populair en de ingreep wordt dagelijks door een groot aantal oogartsen toegepast. Het grote voordeel van een ooglaserbehandeling is dat u niet langer afhankelijk bent van een bril of contactlenzen om goed te kunnen zien. Voordat u zichzelf laat behandelen laat u zichzelf adviseren en informeren over de mogelijke behandeltechniek die bij u past. Gespecialiseerde oogartsen lichten zowel de behandelmethode als de risico’s en complicaties toe. Ooglaseren is niet gevaarlijk, het is een medische ingreep waar u zich grondig op voorbereidt.

Ooglaseren gevaarlijk.

Ooglaseren gevaarlijk.

Verloop ooglaserbehandeling

Het doel van een ooglaserbehandeling is dichtbij en veraf zien zonder hulpmiddelen. Om dit te bereiken worden uw ogen door middel van speciale oogdruppels verdoofd. De oogarts maakt het hoornvlies schoon en afhankelijk van de techniek die wordt toegepast wordt het hoornvlies losgemaakt en omgeslagen of verwijderd. Vervolgens corrigeert de computergestuurde laser zowel de sterkteafwijking als een cilinder. U voelt wat druk van de laser, maar pijnlijk is de behandeling niet. De volledige behandeling duurt 10 tot 20 minuten. Voordat u de kliniek verlaat, controleert een oogarts eerst uw ogen en geeft u eventueel antibiotica druppels en/of ontstekingsremmende oogdruppels mee, zodat uw ogen vlot herstellen van de behandeling.

Risico’s ooglaseren gevaarlijk

Ooglaserbehandelingen zijn veilige ingrepen die door gespecialiseerde oogartsen worden toegepast. Bestaande technieken zijn de voorbije jaren verbeterd, verfijnd en uitgebreid wat de kans op risico’s en complicaties verder heeft verkleind. Aan iedere ooglaserbehandeling gaan een technisch en uitgebreid medisch vooronderzoek vooraf. Door uw ogen van binnen en buiten te onderzoeken en op te meten wordt de kans op risico’s beperkt. Ervaren oogartsen die werken in een daartoe geschikte, hygiënische ruimte bereiken uitstekende resultaten, zonder dat ooglaseren gevaarlijk is. Een enkele keer is er sprake van een ooginfectie, maar dit komt zelden voor. De meest voorkomende bijwerking van een ooglaserbehandeling zijn droge ogen. Heeft u na een ooglaserbehandeling last van droge ogen? Maak hiervan tijdig melding bij de oogarts, deze kan u verzachtende oogdruppels die langdurig gebruikt kunnen worden voorschrijven. In de meeste gevallen herstellen de ogen zich binnen enkele weken tot maanden na de ooglaserbehandeling. Wat na ooglaseren ook kan gebeuren is dat er sprake is van een over- of ondercorrectie van het oog. Dit houdt in dat u gedurende enige tijd wazig of veel scherper ziet. In de regel verdwijnt dit probleem vanzelf. Heeft u hier aanhoudend last van? Dan kan de oogarts, mits dit medisch verantwoord is, een nabehandeling voorstellen. Een eventuele reststerkte wordt dan alsnog gecorrigeerd. Het is echter een bijwerking die zeer zelden voorkomt. Ooglaseren is geen gevaarlijke behandeling en de risico’s zijn gering. Het is en blijft echter een medische behandeling waar u zich op voor dient te bereiden. Uw ogen en uw zicht zijn waardevol en u wilt niet dat door een verkeerde keuze of onvoldoende informatie u geconfronteerd wordt met een teleurstellend resultaat.

Technisch en medisch vooronderzoek

De ooglasertechniek is geavanceerd en biedt voor veel mensen die verziend of bijziend zijn een mogelijkheid om zowel in de verte als dichtbij, zonder hulpmiddel, scherp te zien. Weet u niet zeker of uw ogen geschikt zijn om te laseren? Met een kortdurend technisch vooronderzoek kan een arts vrij zeker zeggen of de ingreep al dan niet bij u toegepast kan worden. Om helemaal zeker te zijn vindt aansluitend op het eerste onderzoek een uitgebreid medisch onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek worden pupil verwijdende druppels gebruikt, zodat de oogarts uw ogen op diverse manieren kan bekijken en opmeten. Naast het meten van de dikte van het hoornvlies, worden ook de oogdruk, de traanproductie, de pupil grootte en het netvlies gemeten en bekeken. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan een oogarts u de geschikte lasertechniek toelichten of vertellen waarom uw ogen niet voor de laserbehandeling in aanmerking komen. De onderzoeken helpen om risico’s en complicaties tot een minimum te beperken en anderzijds om de meest geschikte lasertechniek te kunnen bepalen.

Veilige ooglaserbehandeling

De vraag of ooglaseren gevaarlijk is, kan met nee beantwoord worden. Zolang u kiest voor een ervaren oogarts en een hygiënische behandelruimte wordt de kans op bijwerkingen beperkt. Het vinden van een geschikte behandelaar is niet altijd even makkelijk. Lees ervaringsverhalen en meningen van anderen en maak uiteindelijk zelf de keuze voor een (oog)kliniek. Ga kennismaken en ervaar zelf hoe de ooglaserbehandeling wordt toegelicht. Voor een professioneel advies over een ooglaserbehandeling kunt u naar de oogartsen van Dutch Clinic. Tijdens een consult worden de technieken en mogelijkheden nader toegelicht. Dutch Clinic is telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 214 2033.

 

Ooglaseren gevaarlijk FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren gevaarlijk. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Moderne ooglasertechnieken behoren wereldwijd tot de meest veilige medische ingrepen. Geavanceerde apparatuur en uitgebreide vooronderzoeken sluiten de kans op ernstige complicaties nagenoeg volledig uit.

Voor de ooglaserbehandeling worden uw ogen plaatselijk verdoofd. Dit wordt gedaan met behulp van speciale oogdruppels. Het laseren is niet pijnlijk, u kunt wel een lichtdrukkend gevoel op het oog dat wordt behandeld ervaren. Napijn doet zich zelden voor, u kunt na de laserbehandeling wel enige tijd het gevoel alsof er zandkorrels in uw ogen zitten ervaren. Dit gevoel kan verminderd worden met verzachtende oogdruppels.

Uw ogen herstellen snel van de ingreep. Het is echter belangrijk om twee weken niet in uw ogen te wrijven. Als u in uw ogen wrijft bestaat de kans dat het flapje van het hoornvlies kreukt en de oogarts het flapje moet gladstrijken. Draag de eerste 2 weken na de ooglaserbehandeling geen oog make-up.

Het is een van de grootste angsten van mensen die een ooglaserbehandeling overwegen: bewegen tijdens het laseren. Jeuk of niezen doen zich op de meest ongelukkige momenten voor. De moderne generatie laserapparatuur corrigeert en volgt elke beweging van uw oog. De behandeling duurt per oog slechts een paar minuten.

Ooglaserbehandelingen zijn relatief veilig. Uw ogen worden vooraf uitgebreid onderzocht en opgemeten. Bijwerkingen doen zich zelden voor en zijn meestal tijdelijk. Door het laseren kunt u enige tijd schitteringen of halo’s rondom lampen zien, ook lichtgevoeligheid en schaduwbeelden kunnen een neveneffect van de ooglaserbehandeling zijn.

Complicaties zijn zeldzaam en indien tijdig vastgesteld te behandelen met medicatie en/of een aanvullende behandeling. Ernstige complicaties die zich uitzonderlijk voordoen zijn een aderblokkade in uw netvlies, beschadiging van het hoornvlies en het netvlies dat loslaat. Ooginfecties als gevolg van ooglaseren zijn eveneens zeldzaam en kunnen met medicijnen doorgaans goed behandeld worden. Blindheid als gevolg van ooglaseren is nagenoeg uitgesloten.

Uitgebreid technisch en medisch vooronderzoek in combinatie met behandeling door gespecialiseerde oogartsen die werken met geavanceerde apparatuur, maken dat uw ogen onder veilige omstandigheden behandeld worden. U heeft zelf een stukje veiligheid in de hand, door het opvolgen van de instructies en het stipt naar controleafspraken komen. Als uit de vooronderzoeken blijkt dat u een verhoogde kans heeft op bijwerkingen of een onvoldoende resultaat dan wordt de behandeling afgeraden.

Droge, geïrriteerd aanvoelende ogen kunnen een gevolg zijn van de behandeling. De oogarts kan verzachtende oogdruppels voorschrijven. Vaak neemt het geïrriteerde gevoel in de weken na de behandeling af.

Minderjarigen komen niet voor ooglaseren in aanmerking. Uw ogen moeten minimaal 1 tot 2 jaar stabiel zijn. Naarmate u ouder wordt, hoe meer uw zicht verandert. Het is normaal dat u vanaf een gemiddelde leeftijd van 40 à 45 jaar te maken krijgt met ouderdomsverziendheid en een leesbril wenselijk is. Op latere leeftijd kan staar zich ontwikkelen en is een staaroperatie noodzakelijk, waarbij de natuurlijke ooglenzen vervangen worden door kunstlenzen. Ooglaseren kan staar niet behandelen, daarom hebben de meeste klinieken een leeftijdsgrens van 60-65 jaar voor ooglaseren.

Het is vaak een enge, spannende gedachte om een medische ingreep bewust mee te maken. Ooglaseren duurt een paar minuten en de oogarts praat met u en verteld telkens wat er gebeurt. Door de verdoving voelt u geen pijn. U kunt een kalmerend middel, dat helpt te ontspannen, vragen.  De meeste mensen zien direct na de behandeling verbetering van het zicht.

Mits de behandeling wordt gedaan door een ervaren oogarts die werkt met moderne apparatuur in een hygiënische omgeving, hoeft ooglaseren in het buitenland niet gevaarlijker te zijn dan in Nederland. Het kan wel problematisch zijn als u na de behandeling te maken krijgt met bijwerkingen en niet op tijd naar kliniek kunt reizen.

Ooglaserbehandelingen worden al sinds de jaren 1960 van de vorige eeuw met succes toegepast. De ontwikkeling en verbetering op het gebied van techniek en apparatuur hebben gedurende deze tijd niet stilgestaan. Uit bewezen onderzoek is gebleken dat het zicht ook jaren na de ooglaserbehandeling scherp is. De resultaten van ooglaseren zijn definitief. Ooglaseren kan echter niet voorkomen dat u later te maken krijgt met ouderdomsverziendheid en een leesbril noodzakelijk is.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com