Ooglaseren complicaties

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Wilt u meer weten over ooglaseren complicaties? Tegenwoordig zijn ooglaserbehandelingen een uitstekende oplossing voor het vervangen van een bril of contactlenzen. Ooglaseren corrigeert zowel verziendheid, bijziendheid als astigmatisme. De behandeling is veilig, maar ooglaseren complicaties doen zich soms voor en het is goed om uzelf grondig op een ooglaserbehandeling voor te bereiden.

Ooglaseren complicaties.

Ooglaseren complicaties.

Risico’s en complicaties ooglaseren

Net zoals iedere andere medische of cosmetische behandeling, heeft ook een ooglaserbehandeling een risico op bijwerkingen en complicaties. De ooglasertechniek wordt al sinds het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw toegepast. Bestaande technieken zijn de voorbije decennia verbeterd en verfijnd. De huidige generatie ooglaserapparatuur is geavanceerd en het is tegenwoordig mogelijk om een ooglaserbehandeling te ondergaan, zonder dat uw oog daarbij wordt aangeraakt. Wanneer de behandeling wordt toegepast door een ervaren oogarts, is het een veilige methode. Ooglaseren complicaties en bijwerkingen die zich voor kunnen doen:

  • Wazig zicht. Zowel uw ogen als hersenen hebben tijd nodig om te wennen aan het veranderde zicht. Dit duurt enkele uren tot meerdere dagen en verschilt zowel per lasertechniek als per persoon.
  • Droge ogen. Na een ooglaserbehandeling kunnen de ogen prikkelend of droog aanvoelen. De oogarts kan u hiervoor verzachtende oogdruppels voorschrijven. Het gevoel neemt na enige tijd vanzelf af.
  • Onder- en/of over correctie. De laserapparatuur werkt uitermate nauwkeurig en gericht. Toch kan het voorkomen dat de toegepaste correctie niet optimaal is. Dat houdt in dat er te veel of juist te weinig is gecorrigeerd, wat het gebruik van een aanvullende bril noodzakelijk maakt. Dit is met name het geval wanneer bij u een grotere afwijking wordt gecorrigeerd. Het is meestal mogelijk, indien medisch verantwoord, om een restwaarde te laten corrigeren.
  • Halo’s en lichtschittering. Na een ooglaserbehandeling ziet u soms halo’s of lichtkransen rondom een lichtbron, dit is met name het geval wanneer het donker is. Vaak neemt dit af naarmate de tijd verstrijkt. Een enkele keer is het nodig om een nabehandeling toe te laten passen. Een oogarts kan u hier uitgebreid over informeren.
  • \Flap complicaties na een IntraLasik Femtosecond laserbehandeling. Bij deze techniek wordt een flapje van het hoornvlies losgemaakt en omgeslagen. Een enkele keer ontstaat een incomplete flap en is de oogarts gedwongen om de laserbehandeling voortijdig te beëindigen. Nadat het flapje is genezen, kan de ingreep alsnog toegepast worden. Daarnaast kan het gebeuren dat het losgemaakte flapje niet of onvolledig vastgroeit en gaat verschuiven. Ook dan zal de laserbehandeling opnieuw toegepast moeten worden.
  • Verlittekening van het hoornvlies. Afhankelijk van de lasertechniek die wordt toegepast kan er sprake zijn van littekenvorming op het hoornvlies. Dit is meestal het geval bij de TransPRK methode. In de meeste gevallen lijdt dit niet tot klachten, maar soms zijn oogdruppels nodig. De littekenvorming is doorgaans tijdelijk en verdwijnt na enkele weken. In zeldzame situaties heeft littekenvorming blijvend gezichtsverlies tot gevolg, dit kan alleen door middel van een hoornvliestransplantatie worden hersteld.

Mogelijke risico’s en ooglaseren complicaties verschillen per ooglasertechniek. Een goede voorbereiding is van belang, laat uzelf uitvoerig informeren en adviseren door een gespecialiseerde oogarts.

Voorkomen van ooglaseren complicaties

De kans op complicaties is klein en als u zich houdt aan de richtlijnen die de oogarts u geeft, wordt deze kans verder verkleind. Bescherm uw ogen de eerste dagen, weken en maanden goed tegen het directe zonlicht en kies voor het gebruik van een beschermende zonnebril. Wanneer u na de ooglaserbehandeling last heeft van klachten die u eerder niet had, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de oogarts. Dutch Clinic heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst. Indien noodzakelijk kan snel een behandeling gestart of aanbevolen worden. In het eerste jaar na de ooglaserbehandeling vinden 7 controles plaats. Zo kan een oogarts de ontwikkeling van uw ogen volgen en indien nodig ingrijpen. De eerste nacontrole is daags na de ooglaserbehandeling. Het is belangrijk om naar de controles te komen. Denk niet dat u een controle over kunt slaan. Uw ogen zijn waardevol en u wilt niet dat er iets met uw zicht gebeurt.

Persoonlijke toelichting ooglaseren complicaties

Wanneer u overweegt om onafhankelijk van een bril of contactlenzen te willen zijn, kan een ooglaserbehandeling een oplossing zijn. De ingreep wordt wereldwijd met succes toegepast en is zowel betrouwbaar als veilig. Tijdens een consult en technisch onderzoek bij een oogarts worden de verschillende ooglasertechnieken toegelicht en vertelt een oogarts meer over de eventuele complicaties en bijwerkingen die de ingreep heeft. Meer weten of direct een afspraak maken voor een technisch onderzoek bij Dutch Clinic? U kunt telefonisch contact opnemen met +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren complicaties FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren complicaties. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ooglaseren is een relatief veilige behandeling met een uiterst kleine kans op complicaties. De QuickScan en het uitgebreide medisch vooronderzoek zijn voor het bepalen voor uw geschiktheid erg belangrijk. Als blijkt dat u een verhoogd risico heeft op bijwerkingen of complicaties wordt de ooglaserbehandeling afgeraden.

Bijwerkingen komen zelden voor en zijn vrijwel altijd tijdelijk. Na de ooglaserbehandeling kunt u schitteringen, kringen om lampen, schaduwbeelden of lichtgevoeligheid ervaren. Halo’s, kringen om lampen, doen zich met name in het donker voor. Na verloop van tijd nemen de bijwerkingen af en verdwijnen deze bij de meeste mensen volledig.

Mits de ingreep wordt toegepast door een ervaren oogarts in een daartoe geschikte ruimte zijn complicaties zeer zeldzaam, en doorgaans te behandelen met medicijnen en/of een aanvullende behandeling. Ernstige complicaties zijn netvliesloslating, hoornvliesbeschadiging en aderlijke blokkades in het netvlies. De kans dat zich complicaties voordoen is zeer klein. Blindheid als gevolg van ooglaseren is nagenoeg uitgesloten. Ooginfecties zijn zelden en kunnen, mits tijdig ontdekt, goed behandeld worden met oogdruppels en/of antibiotica.

U ontvangt oogdruppels en instructies. Gebruik de druppels zolang de oogarts deze voorschrijft en strikt volgens voorschrift. De druppels hebben geen effect op uw zicht. Ook bespreekt de arts met u een aantal leefregels op het gebied van werk en sport, hygiëne en persoonlijke verzorging.

Vliegen is niet van invloed op de ooglaserbehandeling. In verband met het plannen van de nacontroles wordt geadviseerd om dit met de oogarts te bespreken.

De resultaten zijn in principe blijvend. Het hoornvlies blijft na ooglaseren stabiel. Een enkele keer neemt het bereikte effect na verloop van jaren af, waarna een aanvullende behandeling wenselijk kan zijn. Ook wanneer u een lensimplantatie onder gaat is het resultaat blijvend.

Ooglaseren wordt wereldwijd al decennialang met succes toegepast. Het aantal mensen dat een ooglaserbehandeling overweegt groeit nog steeds. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoornvlies zich prima herstelt en dat er geen twijfels zijn over de veiligheid van ooglaseren op langere termijn. Negatieve ervaringen zijn vaak te herleiden naar een verkeerd behandeladvies.

Nee, u voelt geen pijn tijdens de behandeling. Uw ogen worden plaatselijk verdoofd. Wat u wel kunt voelen is een lichte druk op het oog dat wordt gelaserd. Dit is van zeer korte duur, de behandeling duurt enkele minuten. Na afloop van de behandeling kunnen uw ogen een aantal uren geïrriteerd en lichtgevoelig zijn.

Een ooglaserbehandeling eindigt niet nadat uw hoornvlies is gecorrigeerd. In het jaar na de behandeling vinden gemiddeld 6 tot 7 controles plaats. Het is eenvoudiger om naar een kliniek in Nederland te gaan, dan wanneer u met het vliegtuig naar een oogcontrole moet. Ook in geval na nazorg is het fijn om een oogarts in de buurt te hebben en niet afhankelijk te zijn van reismogelijkheden naar een buitenlandse bestemming.

Dankzij moderne behandeltechnieken, geavanceerde apparatuur en de uitgebreidheid van de medische vooronderzoeken zijn de risico’s zeer klein. Bij de vooronderzoeken valt gemiddeld 25% tot 30% van de geïnteresseerden af, omdat de risico’s te groot zouden zijn en de ogen minder geschikt voor ooglaseren. De ruime meerderheid van de mensen is achteraf tevreden met de bereikte resultaten en het verloop van de behandeling.

De oogarts geeft u praktische tips die u voorafgaand aan de ooglaserbehandeling in het oog kunt houden. Zo is belangrijk om tijdig uw contactlenzen niet meer te dragen. Uw hoornvlies heeft op deze manier tijd om de natuurlijke vorm terug aan te nemen. Op de dag van de ingreep draagt u comfortabele, makkelijk zittende kleding en laat u sieraden thuis. Neem een goede zonnebril mee naar de kliniek. In verband met lichtgevoeligheid is het belangrijk om uw ogen goed te beschermen tegen (zon)licht.

Afhankelijk van uw werkzaamheden, kunt u daags na de behandeling uw gebruikelijke activiteiten oppakken. (Water)sporten wordt de eerste weken afgeraden. Luister naar uw lichaam, u weet zelf het beste wanneer u weer alle werkzaamheden en sportieve inspanningen kunt doen. Ook autorijden kunt u na een paar dagen weer zelf doen. Vermijd stoffige en (te) lichte ruimtes en bescherm uw ogen met een veiligheids- en/of zonnebril.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com