Lasek Ooglaseren

Lasek-methode

Wie niet in aanmerking komt voor de IntraLasik Femtosecond-ooglaserbehandeling kan vaak uitwijken naar de Lasek-methode. Lasek ooglaseren gebeurt ook heel precies via een geavanceerde laser maar vindt plaats aan de oppervlakte van het hoornvlies waardoor het als pijnlijker wordt ervaren. Ook is het herstelproces bij deze methode langzamer.

LASEK ooglaseren.

LASEK ooglaseren.

Voor wie is Lasek geschikt?

De Lasek-ooglaserbehandeling is meestal geschikt voor mensen met een dun hoornvlies, een lage sterkte, droge ogen of een verhoogd risico op oogletsel.

Vooronderzoek ogen

Voorafgaand aan een Lasek-ooglaserbehandeling vindt een vooronderzoek aan uw ogen plaats om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt wat bij een positief resultaat gevolgd wordt door een medisch vooronderzoek. Blijkt dat u uw ogen kunt laten laseren, dan wordt u op de dag van de behandeling in onze oogkliniek in Hoofddorp eerst voorbereid op het ooglaseren zelf. Hiervoor wordt uw oog verdoofd met oogdruppels en opengehouden middels een oogspreider.

De Lasek-ooglaserbehandeling

Bij de Lasek-ooglaserbehandeling weekt uw oogarts eerst de bovenste laag van het hoornvlies los met alcohol. Vervolgens wordt deze laag opzij geschoven zodat uw oog in enkele seconden gelaserd kan worden. Na het ooglaseren rolt uw oogarts het losgeweekte hoornvlies weer terug om vervolgens direct het andere oog op dezelfde manier te behandelen.

Herstel na de Lasek-ooglaserbehandeling

Na het ooglaseren herstelt de bovenste laag van het hoornvlies zich geleidelijk. Om dit herstel te bevorderen krijgt u in de eerste dagen een beschermende contactlens op uw oog. Ook heeft u die dagen waarschijnlijk een branderig gevoel in uw ogen. De mate waarin dit als pijnlijk wordt ervaren verschilt per persoon. Door een donkere zonnebril te dragen en in schemerige ruimtes te blijven nemen eventuele klachten sneller af.

Lasek of IntraLasik?

Het herstel van de Lasek-methode is langzamer en vaak ook pijnlijker dan die na een IntraLasik-ooglaserbehandeling. Kunt u daarbij al na een paar uur weer goed zien, bij de Lasek heeft u het gewenste resultaat na zo’n 3 maanden bereikt. Toch is dat geen reden om voor de IntraLasik-ooglaserbehandeling te kiezen. De conditie van uw ogen bepaalt of u in aanmerking kunt komen daarvoor. Is dat niet het geval, dan is ooglaseren volgens de Lasek-methode een alternatief.

Welke ooglaserbehandeling past bij u?

Om te bepalen welke ooglaserbehandeling mogelijk is bij uw ogen, boekt u bij ons een gratis consult. Tijdens zo’n consult verricht een van de oogartsen een vooronderzoek waarbij we uw ogen globaal op hun geschiktheid beoordelen. Daarna kunt u een medisch onderzoek inplannen dat definitief bepaalt of uw ogen gelaserd mogen worden. Is dat het geval dan zullen we u adviseren hoe we uw oogafwijking het beste kunnen behandelen. Wilt u daar meer over weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Lasek Ooglaseren veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over Lasek Ooglaseren. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Wat houdt een Lasek ooglaserbehandeling precies in?

Laser Assisted Epithelial Keratomileusis, LASEK, is een ooglaserbehandeling waarbij de bovenste laag van uw hoornvlies wordt losgeweekt met alcohol. Deze behandelmethode wordt toegepast om de kans op complicaties bij een dun hoornvlies of met een flap te beperken. Lasek ooglaseren kan worden toegepast bij mensen die niet geschikt zijn voor de TransPRK – No touch en/of IntraLasik Femtosecond ooglaserbehandeling.

2. Hoe wordt de Lasek ooglasermethode toegepast?

Tijdens de Lasek ooglaserbehandeling blijft de buitenste laag van het hoornvlies, het epitheel, behouden. De oogarts maakt gebruik van een verdunde alcoholoplossing om het hoornvlies los te weken, waarna een flapje wordt omgevouwen. Met behulp van de excimerlaser wordt uw hoornvlies opnieuw ingesteld. Na het beëindigen van de laserbehandeling wordt het flapje terug op uw oog geplaatst en wordt tijdelijk een beschermende lens aangebracht.

3. Ben ik geschikt voor een Lasek ooglaserbehandeling?

Uw geschiktheid wordt bekeken en beoordeeld door een ervaren oogarts. Ooglaserbehandelingen worden toegepast als u minimaal een aantal maanden een stabiele brilsterkte heeft. De Lasek methode kan worden toegepast bij mensen die een relatief dun hoornvlies hebben, bij droge ogen, bij een lage sterkte en/of bij een verhoogde kans op oogletsel.

4. Is Lasek ooglaseren pijnlijk?

Uw ogen laten behandelen is een spannende ingreep. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de behandelend oogarts. De ooglaserbehandeling zelf is een pijnloze ingreep. Uw ogen worden vooraf meermaals verdoofd met oogdruppels. U kunt een drukkend, irriterend gevoel ervaren. Na de laserbehandeling kunnen uw ogen nog een paar uur geïrriteerd aanvoelen en lichtgevoelig zijn.

5. Wat is het verschil tussen een Lasek en TransPRK ooglaserbehandeling?

Bij de Lasek methode wordt het buitenste laagje van uw hoornvlies, het epitheel, niet verwijderd. In plaats daarvan wordt het epitheel opzij geschoven, nadat het eerst is losgeweekt met een alcoholoplossing. Na de laserbehandeling wordt het laagje weer op zijn plaats geschoven. De methode wordt uitgevoerd bij mensen met een dun hoornvlies en mensen met een verhoogde kans op oogletsel.

6. Is de Lasek ooglaserbehandeling veilig?

De Lasek methode wordt al tientallen jaren met succes toegepast en wordt wereldwijd als veilig beschouwd. Ondanks dit feit blijft het een medische ingreep die nooit helemaal risico vrij is. Complicaties en risico’s van een ooglaserbehandeling betreffen vaak tijdelijke effecten, zoals een wazig zicht en geïrriteerde ogen. Van permanente zichtbeschadiging is geen sprake. Lasek ooglaserbehandelingen lijden niet tot slechtziendheid en/of volledige blindheid.

7. Hoe snel kan ik resultaat verwachten?

Uw ogen beginnen te herstellen, direct nadat de behandeling is afgerond. Het is normaal dat u tijdens de uren na de laserbehandeling wat wazig ziet, omdat er lichte zwellingen ontstaan. De zwellingen nemen binnen 24 uur snel af en u gaat dan steeds beter zien. Volledig herstel verloopt bij iedereen in een uniek tempo. Doorgaans heeft u binnen één tot een aantal weken scherp zicht.

8. Ben ik na een ooglaserbehandeling voorgoed van een bril of contactlenzen verlost?

Ondanks een laserbehandeling gaat de lichamelijke veroudering gewoon door. Ook de ooglens veroudert, hier heeft een laserbehandeling geen invloed op. Na afloop van de Lasek behandeling heeft u niet direct een leesbril nodig. Gemiddeld worden leesproblemen vanaf het 45e levensjaar ervaren. U kunt dan een leesbril gebruiken. Na een laserbehandeling kan een enkele keer sprake zijn van een reststerkte. Sommige mensen hebben dan een bril nodig tijdens het autorijden.

9. Wat is de beste leeftijd om een ooglaserbehandeling toe te laten passen?

Ooglaserbehandelingen worden toegepast vanaf 18 jaar. Van een ideaal moment of beste leeftijd is geen sprake. Eén van de voorwaarden die oogartsen hanteren is dat uw sterkte minimaal een jaar stabiel is en dat u geen andere oogaandoeningen heeft.

10. Hoe worden mijn ogen verdoofd?

Voor de Lasek ooglaserbehandeling worden uw ogen met speciale oogdruppels verdoofd. De behandeling is nagenoeg pijnloos.

11. Waarom zitten er zulke grote verschillen in ooglaser tarieven?

Oogklinieken en oogartsen rekenen tarieven die sterk variëren. Geadviseerd wordt om aandacht te besteden aan de voorwaarden die gehanteerd worden en de inhoud van de behandeltarieven. Welke kosten zijn inbegrepen in de prijs en waar moet u extra voor betalen?

12. Hoeveel kost een Lasek ooglaserbehandeling?

De kosten voor een ooglaserbehandeling hangen af van de methode en apparatuur die worden gebruikt. Dutch Clinic werkt met moderne behandelmethoden en ervaren oogartsen. Een laserbehandeling is beschikbaar vanaf € 2.495 voor beide ogen. Tijdens een uitgebreid medisch vooronderzoek worden de mogelijkheden met u doorgenomen en krijgt u een exacte kostenopgave.

13. Worden de kosten vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Ooglaserbehandelingen worden in Nederland bestempeld als cosmetische chirurgie. Vanuit de basisverzekering zijn er doorgaans geen vergoedingsmogelijkheden mogelijk. Enkele zorgverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen aan, waarbij een gedeeltelijke vergoeding is inbegrepen. Zorgvuldig vergelijken van de kosten kan lonen.

15. Bestaat een medische indicatie voor ooglaseren?

Een medische indicatie en/of medische noodzaak voor een ooglaserbehandeling komt zelden voor. De voorwaarde om een medische indicatie te krijgen, is dat er bij u een verschil van tenminste 4 dioptrieën tussen het linker en rechter oog is. Ook moet er sprake zijn van onverdraagzaamheid voor contactlenzen.

16. Wanneer kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden hervatten?

De meeste mensen die een Lasek ooglaserbehandeling ondergaan, hervatten drie tot vier dagen na de ingreep de werkzaamheden. De behandelend oogarts kan adviseren om gedurende een week niet zelfstandig een auto te besturen. Na een week is het zicht gemiddeld voor 80% hersteld.

17. Klopt het dat ik na 10 jaar mijn ogen opnieuw moet laten laseren?

Het effect van een Lasek ooglaserbehandeling is in principe blijvend. Het behandelde hoornvlies verandert niet, ook niet op lange termijn. Als gevolg van het ouder worden kan wel uw ooglens veranderen, wat onder meer de oorzaak van leesproblemen kan zijn.

18. Hoe lang mag ik niet sporten?

Om optimaal te kunnen herstellen, mogen uw ogen de eerste twee weken niet aangeraakt worden. Beperk contactsporten gedurende deze periode. Zwemmen doet u ook de eerste weken niet, omdat het water een zekere kans op infecties geeft.