Ooglaseren Amsterdam

Bent u verziend, bijziend of heeft u een cilinderafwijking? Naast het dragen van een bril of contactlenzen, kan een ooglaserbehandeling dit verbeteren. Ooglaserbehandelingen worden niet vanuit uw basisverzekering vergoed. Zoekt u naar een manier om de kosten van ooglaseren in Amsterdam betaalbaar te houden of gedeeltelijk vergoed te krijgen? Begin dan met het vergelijken van de beschikbare mogelijkheden.

Ooglaseren Amsterdam.

Ooglaseren Amsterdam.

Veilige, verantwoorde laserbehandeling

Ooglaserchirurgie voor het corrigeren van afwijkende plus of min sterktes wordt al enkele decennia met succes toegepast. Verschillende lasertechnieken, zoals IntraLasik Femtosecond, Lasek en TransPRK no touch worden gebruikt. Welke techniek bij u wordt toegepast, wordt bepaald door een ervaren oogarts. De IntraLasik Femtosecond is de bekendste en tevens meest geavanceerde ooglasertechniek. Met behulp van de Femtosecond laser wordt een flapje van het hoornvlies losgemaakt en opengeklapt. Daarna corrigeert een excimerlaser de oogafwijking. De hele procedure duurt slechts een aantal seconden en wordt het opengeslagen flapje weer teruggeplaatst. Vrij vlot na de ooglaserbehandeling kunt u scherp zien. Een van de belangrijkste vereisten voor veilig ooglaseren in Amsterdam is, dat een oogarts bepaalt of uw ogen en algehele gezondheid een laserbehandeling toestaan.

Ooglaseren in Amsterdam reviews

Het laten laseren van uw ogen is niet zomaar iets dat u tussendoor doet. Het is een medische behandeling waar bijwerkingen en complicaties aan zijn verbonden. Daarnaast is het een kostbare ingreep waarbij vergoeding niet vanzelfsprekend is. Het is logisch dat u vooraf zekerheid wilt hebben over zowel de veiligheid als de kosten en de resultaten van een behandeling. Ooglaser ervaringen en reviews van anderen kunnen u helpen bij het vinden van de geschikte oogkliniek. Online vindt u op verschillende plaatsen interessante reviews. Leest u klantwaarderingen en reviews? Blijf dan objectief. Vergeet niet dat een mening vaak een persoonlijke moment opname betreft. Iedereen ervaart een behandeling en/of behandelaar op eigen manier. Zeker in de voorbereidende fase op ooglaseren in Amsterdam is het niet vreemd om meerdere oogklinieken te bezoeken. Ga af op uw eigen gevoel. Voelt u zich niet prettig bij een oogarts? Verloopt een consult niet naar wens? Neem geen overhaaste beslissing omdat het moet, maar kijk rustig verder. Uw ogen en uw zicht dienen met aandacht en expertise behandeld te worden.

Kosten ooglaseren in Amsterdam

Ooglaserbehandelingen hebben sterk uiteenlopende tarieven. Afhankelijk van de grootte, naamsbekendheid en locatie van de oogkliniek worden deze factoren mee berekend in de behandeltarieven. Daar komen ook nog de ervaring van de behandelend oogarts en de toegepaste ooglasertechniek bij. Al met al kan gezegd worden dat de kosten voor ooglaseren liggen tussen € 1.500 en € 3.500. De kosten voor een ooglaserbehandeling worden alleen in uitzonderlijke gevallen en bij een medische indicatie vergoed. Om voor een medische indicatie in aanmerking te komen moet er bij u sprake zijn van een intolerantie voor contactlenzen en een verschil van minimaal 4 dioptrieën tussen beide ogen. Sommige zorgverzekeraars bieden beperkte vergoedingsmogelijkheden vanuit aanvullende zorgpakketten. Vaak zijn hier strikte voorwaarden aan verbonden, zoals behandeling bij een gecontracteerde oogkliniek of ziekenhuis. U kunt ook op de kosten besparen door vooraf het aanbod te vergelijken. Voor een ooglaserbehandeling in Amsterdam en omgeving kunt u bij Dutch Clinic in Hoofddorp terecht. Dutch Clinic hanteert betaalbare tarieven voor zowel IntraLasik Femtosecond, Lasek en TransPRK no touch ooglaserbehandelingen. Helaas is ooglaseren niet bij iedereen mogelijk. Als tijdens of na het medisch vooronderzoek blijkt dat uw ogen niet gelaserd kunnen worden, is een lensimplantatie wellicht een goed alternatief. Uw ogen worden dan niet gelaserd, maar er wordt een kunstlens in het oog geïmplanteerd. Deze ingreep wordt net als ooglaseren niet vanuit de basisverzekering vergoed. Aanvullende verzekeringen bieden ook hier beperkte vergoedingsmogelijkheden.

Succesvol ooglaseren in Amsterdam en omgeving

Ooglaserbehandelingen worden met succes toegepast, waarbij de beste resultaten bereikt worden door ervaren oogartsen. De beschikbare geavanceerde laserapparatuur maakt het mogelijk dat uw ogen tijdens de ingreep niet aangeraakt worden. Computergestuurde lasertechniek is veilig, kortdurend en uiterst nauwkeurig. Afhankelijk van de techniek die wordt toegepast, ziet u direct na de ingreep verbetering. Het zicht verbetert zich in de dagen na de ooglaserbehandeling en zal uiteindelijk scherp zijn. Het is gebruikelijk dat het een aantal dagen tot enkele weken kan duren voordat uw zicht stabiel is. Uw hersenen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan het nieuwe zicht. Dit gaat gepaard met een wisselend scherp en wazig beeld. De effecten die bereikt worden zijn blijvend. Als gevolg van het ouder worden, kan na een aantal jaren een leesbril wenselijk zijn. Hier heeft de laserbehandeling helaas geen invloed op. Wilt u meer weten over ooglaseren? Een afspraak bij Dutch Clinic maakt u door te bellen met +31 (0)20 214 2033.