Skip to content
Dutch Clinic

Klachtenprocedure

Dutch Clinic streeft ernaar u de best mogelijke zorg en dienstverlening te bieden. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar verwachting verloopt. In dat geval horen wij graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Uw feedback helpt ons onze diensten te verbeteren. We nemen uw klacht serieus en behandelen deze zorgvuldig.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over uw medische of verpleegkundige behandeling, of over de manier waarop u door een medewerker bent bejegend. Ook organisatorische zaken kunnen aanleiding geven tot een klacht.

Bij wie kunt u terecht?

Wij adviseren u eerst uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker. Dit biedt de gelegenheid eventuele misverstanden recht te zetten. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, of wilt u uw klacht liever niet rechtstreeks bespreken, dan kunt u gebruikmaken van ons klachtenformulier.

Klachtenfunctionaris

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze mondeling of schriftelijk indienen bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris begeleidt u bij het indienen en afhandelen van uw klacht en kan indien gewenst een bemiddelingsgesprek organiseren.

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris behandelt alles wat u vertelt vertrouwelijk. Uw klacht wordt alleen met uw toestemming aan anderen bekendgemaakt, zoals aan de directie van de kliniek. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verdere afhandeling van uw klacht

Als bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert en u uw klacht formeel wilt voortzetten, wordt deze door de klachtenfunctionaris doorgestuurd naar de directie van de kliniek. De directie streeft ernaar binnen zes weken een oordeel te geven. In bijzondere gevallen kan deze periode met vier weken verlengd worden; u wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Beoordeling door de klachtencommissie

Voor de beoordeling van uw klacht vraagt de directie advies aan de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen de kliniek, inclusief een praktiserende arts uit de regio. De voorzitter is een onafhankelijke jurist. De klachtencommissie behandelt uw klacht zorgvuldig en onpartijdig en doet binnen 4 tot 6 weken uitspraak. Deze termijn kan in overleg met u worden verlengd.
De uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend. Tegen het oordeel kan geen beroep worden aangetekend. De commissie stuurt haar uitspraak naar u, de betrokken medewerker en de directie van de kliniek. Daarnaast kan zij de directie adviseren om maatregelen te treffen ter voorkoming van herhaling.

Onafhankelijke gezondheidscommissie van de EZA

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de kliniek, kunt u terecht bij de onafhankelijke gezondheidscommissie van de EZA. Zij bieden een extra mogelijkheid om uw klacht te laten beoordelen door een externe partij.

Contactinformatie

Voor meer informatie over onze klachtenregeling en de klachtencommissie kunt u hier terecht.

Dank voor uw feedback

We waarderen uw feedback en danken u voor de mogelijkheid om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

De Dutch Clinic belofte

Bij Dutch Clinic begrijpen wij dat deskundigheid van essentieel belang is als het gaat om jouw oogzorg en esthetische behoeften.

Onze kliniek heeft een team van hooggekwalificeerde oogheelkundige specialisten en chirurgen die gezamenlijk over tientallen jaren ervaring beschikken.

Ruim 25+ jaar ervaring

Van ooglaseren tot ooglidcorrecties. Bij Dutch Clinic in Hoofddorp bent u aan het juiste adres.

Vakkundig en ervaren artsen

Wij werken uitsluitend samen met gecertificeerde artsen om het beste resultaat na te streven.

Een gratis consult

Een consult bij Dutch Clinic is gratis op het moment dat u de behandeling ook bij ons laat uitvoeren.