Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren maximale sterkte’? Ooglaseren is een van de meest toegepaste behandelingen om van een bril of lenzen af te komen.

Ooglaserbehandelingen zijn bij veel mensen bekend, al weet niet iedereen wat de ingreep precies omvat. Niet iedereen komt voor de ingreep in aanmerking. Oogartsen onderzoeken uw ogen zowel technisch als medisch, daarbij wordt onder andere gekeken naar ooglaseren maximale sterkte en cilinder die gecorrigeerd kan worden.

Wel of geen ooglaserbehandeling?

Het idee om zonder hulpmiddel op diverse afstanden scherp te kunnen zien, spreekt bij brildragers en gebruikers van contactlenzen tot de verbeelding. Nooit meer beslagen brillenglazen en niet meer zoeken naar de contactlens die op de grond is gevallen. Moderne lasertechnieken en geavanceerde laserapparatuur stellen oogartsen in staat uiteenlopende sterkteafwijkingen en cilinders te corrigeren. Afhankelijk van de techniek worden sterktes gecorrigeerd:

De hierboven vermelde sterktes zijn maximaal. U kunt echter ook bij lagere afwijkingen, tussen -0,75 en + 0,50 een ooglaserbehandeling overwegen en laten toepassen.

Voorwaarden ooglaseren

Ooglaseren maximale sterkte is niet de enige voorwaarde die gesteld wordt. Oogartsen en oogklinieken hanteren daarnaast andere voorwaarden waar u aan dient te voldoen:

 • U bent minimaal 18 jaar en de sterkteafwijking is minimaal een jaar stabiel.
 • U verkeerd in goede gezondheid.
 • U gebruikt bril of lenzen vanwege verziend- of bijziendheid.

Bij mensen die bekend zijn met bepaalde (oog)aandoeningen wordt een ooglaserbehandeling afgeraden:

 • Glaucoom
 • Staar
 • Aandoeningen van het hoornvlies
 • Oogontstekingen

Daarnaast zijn er ook omstandigheden waaronder een ooglaserbehandeling niet direct wordt afgeraden, maar extra voorzichtigheid wel is geboden:

 • Wanneer u een lui oog heeft en/of een oog heeft met minder dan 50% zicht.
 • Bij mensen met extreem droge ogen.
 • In geval van chronische oogontstekingen van bijvoorbeeld het hoornvlies, de ooglidrand en/of het regenboogvlies.
 • Bij netvlies afwijkingen.
 • Bij bepaalde aandoeningen zoals instabiele diabetes, reuma, Sjögren en andere auto-immuunaandoeningen.

Wanneer u een ooglaserbehandeling overweegt, dan begint het behandeltraject met een technisch en medisch vooronderzoek. De onderzoeksresultaten stellen een oogarts in staat om uw geschiktheid voor de behandeling te beoordelen en de meest geschikte ooglasertechniek daarbij aan te bevelen.

Hogere sterkteafwijkingen andere behandelmethode

Heeft u een hogere sterkteafwijking en wilt u toch graag van die bril of lenzen af? Wellicht dat een lensimplantatie dan voor u een geschikte oplossing is. In tegenstelling tot ooglaserbehandelingen kunnen lensimplantaties ook met succes toegepast worden bij hogere sterkte- en cilinderafwijkingen.

 • Voorzetlens. Dit is een lens die voor uw eigen ooglens wordt geïmplanteerd. Uw eigen natuurlijke lens blijft behouden. Met een voorzetlens krijgt u scherp zicht in de verte. Voorzetlenzen worden met name gebruikt bij mensen onder de 40 en tussen de 40 en 50 jaar en bieden een oplossing voor hoge sterkteafwijkingen of cilinders.
 • Vervanglens. Deze lens wordt geïmplanteerd en vervangt uw natuurlijke ooglens. Mensen vanaf 50 jaar kunnen met een vervanglens behandeld worden. Na het plaatsen van een vervanglens bent u onafhankelijk van bril of lenzen op alle afstanden. Vervanglenzen worden ook geplaatst wanneer u staar heeft in een oog.

In grote lijnen verlopen de vooronderzoeken bij ooglaserbehandelingen en lensimplantaties op dezelfde wijze. De behandeling verschilt. Zo worden bij een laserbehandeling doorgaans beide ogen gelijktijdig behandelt, terwijl lensimplantaties in twee keer worden uitgevoerd. Hoe de ingreep verloopt bespreekt de oogarts stap voor stap met u.

Oogartsen kunnen ook adviseren om eerst een kunstlens uit te proberen. U kunt dan wennen aan het verbeterde zicht, zonder dat de ingreep direct wordt toegepast. Niet iedereen kan wennen aan een voorzetlens. Door deze eerst een aantal weken uit te proberen, kunt u voor uzelf bepalen of u de voorzetlens definitief laat implanteren. Overigens kan een voorzetlens op een later moment weer verwijderd worden.

Behandeladvies ooglaseren maximale sterkte

Heeft u een hogere of juiste minimale sterkteafwijking en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw ogen te laten laseren? De ervaren oogartsen van Dutch Clinic informeren u graag over de behandelmethodes die bij u passen. Na een eerste technisch onderzoek kan een oogarts u vrij zeker zeggen of een ooglaserbehandeling toegepast kan worden.

Daarna volgt een uitgebreid medisch onderzoek, waarbij uw ogen van binnen en buiten worden opgemeten en gecontroleerd. Op basis van de bevindingen en onderzoeksresultaten wordt een behandeltechniek voorgesteld om je ogen te laseren en nader toegelicht.

Ooglaseren maximale sterkte FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren maximale sterkte. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Ooglaserbehandelingen worden toegepast bij gezonde mensen met een sterkteafwijking tussen -10 en +8, en cilindersterktes tot 6. Toch komt u niet automatisch in aanmerking voor de ingreep als uw sterkteafwijking tussen deze range zit. Uw ogen worden uitgebreid onderzocht en op uiteenlopende manieren opgemeten. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een behandelplan voorgesteld worden.
Bij grotere sterkteafwijkingen kan een lensimplantatie voorgesteld worden. Dit is mogelijk bij sterktes tussen -23 en +15 en cilindersterktes tot 7 à 8.
Het zicht blijft op verschillende afstanden scherp. Een ooglaserbehandeling kan niet voorkomen dat de natuurlijke elasticiteit van uw lens afneemt, waardoor lezen moeilijker wordt. Een leesbril biedt uitkomst.
Na de QuickScan en het medisch onderzoek beoordeelt een gespecialiseerde oogarts welke ooglasertechniek bij u het beste resultaat biedt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de dagelijkse werkzaamheden die u verricht.
Ja, zo kunt u ook bij afwijkingen tussen -0,75 en + 0,50 een ooglaserbehandeling overwegen.
Als u bekend bent met een oogaandoening zoals glaucoom, afwijkingen van het hoornvlies, oogontstekingen en/of staar kan een ooglaserbehandeling afgeraden worden. Extra voorzichtigheid is geboden als er sprake is van extreem droge ogen of in geval van een lui oog met minder dan 50% zicht. Bepaalde auto-immuunaandoeningen, chronische oogontstekingen en netvlies afwijkingen zijn eveneens reden tot voorzichtigheid.
Ooglaseren heeft tot doel het hoornvlies te corrigeren zodat het licht weer op de juiste manier op het netvlies valt en u op diverse afstanden scherp ziet. Bij een lensimplantatie wordt de natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens. Deze kunstlens gaat u leven lang mee. Staar kan zich na een lensimplantatie niet ontwikkelen.
Nee. Om voor een kostenvergoeding in aanmerking te komen heeft u een medische indicatie nodig. Deze wordt uitsluitend afgegeven als er tussen beide ogen een verschil van 4 of meer dioptrie zit en u bovendien intolerant bent voor contactlenzen. In vrijwel alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van een ooglaserbehandeling.
Ja, zowel voor een ooglaserbehandeling als voor een lensimplantatie kunt u een doorlopend krediet of persoonlijke lening aanvragen. Dutch Clinic werkt samen met Cosmetic Finance. Bij de kredietaanvraag geeft u inzage in uw financiële verplichtingen, ook wordt uw kredietverleden opgevraagd. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een kredietovereenkomst. Hierin staat onder meer vermeld wat het rentepercentage is en hoelang de duur van de overeenkomst is.
Staar is helaas niet met medicatie te behandelen, en u heeft een staaroperatie nodig om weer scherp te kunnen zien. Tijdens de ingreep wordt uw eigen lens vervangen door een kunstlens, eventueel multifocaal. U maakt aanspraak op een vergoeding vanuit de basisverzekering als er sprake is van een medische noodzaak.
Staar is een aandoening die een gevolg is van het ouder worden. Staar ontwikkelt zich langzaam en gaat samen met klachten als wazig zien, het dubbelzien met één oog, een beeld dat minder kleuren laat zien, een veranderende sterkteafwijking en een toenemende behoefte aan licht als u leest. Uw huisarts kan een vermoeden van staar bevestigen.
Al direct na de ooglaserbehandeling merkt u verbetering. De dagen na de ingreep kan het zicht afwisselend scherp en wazig zijn, dit stabiliseert vanzelf. U ziet op verschillende afstanden blijvend scherp. Een ooglaserbehandeling is een eenmalige behandeling waar u jarenlang plezier van heeft.
Nee, al kunt u eventueel monovisie overwegen. Bij monovisie worden de ogen zo gelaserd dat u met het ene oog scherp ziet in de verte en met het andere dichtbij. Niet iedereen kan hier echter aan wennen. Het is mogelijk om monovisie met behulp van contactlenzen of een bril eerst een aantal weken te testen.
Nee, ooglaserbehandelingen worden niet bij minderjarigen toegepast. Ook niet als er sprake is van een grotere afwijking. Uw ogen dienen minimaal 1 à 2 jaar stabiel te zijn.