Ooglaseren Amstelveen

Zien is een van de belangrijkste menselijke zintuigen. Uw ogen helpen u bij alle dagelijkse bewegingen, activiteiten en ontmoetingen. Voor een optimaal zicht wordt het licht in uw oog gebundeld in een brandpunt. Bent u echter verziend, bijziend of heeft u astigmatisme? Dan wordt het licht op een verkeerde manier weergegeven en zijn een bril of lenzen nodig om dit te corrigeren. Refractieafwijkingen zijn een veel voorkomend verschijnsel. Zo’n 60% van de wereldbevolking maakt gebruik van hulpmiddelen om scherp te kunnen zien. Ooglaseren in Amstelveen biedt een oplossing, zodat u niet langer afhankelijk bent van uw bril of contactlenzen.

Ooglaseren Amstelveen.

Ooglaseren Amstelveen.

Hulpmiddelen of ooglaseren

Ondanks het feit dat zowel verziend- als bijziendheid uitstekend met hulpmiddelen gecorrigeerd worden, ondervinden bril en lens dragers regelmatig hinder. Vaak blijven irritaties en hinder niet beperkt tot het sporten. Ook in het beroepsleven kunnen zich problemen voordoen. Mensen met een te sterkte afwijking komen voor enkele beroepen niet in aanmerking. Dit is onder meer het geval bij de politie, in de (burger)luchtvaart en de brandweer. De voorbij jaren zijn bestaande ooglasertechnieken steeds verder ontwikkeld en verbeterd. Dat heeft er toe geleidt dat ook hoge afwijkingen met succes gecorrigeerd kunnen worden. Bij een zicht dat stabiel blijft kunnen ook agenten en/of piloten hun beroep uit blijven voeren, zonder dat hier bezwaren tegenover staan. Ooglaseren in Amstelveen gebeurt door middel van verschillende lasertechnieken, die op uw situatie en ogen worden afgestemd.

Wel of niet ooglaseren in Amstelveen

Spreekt de onafhankelijkheid van bril of lenzen u aan? Dan kunt u ooglaseren in Amstelveen overwegen. Om in aanmerking te komen voor een ooglaserbehandeling is het van belang dat:

  • U 18 jaar of ouder bent.
  • Uw hoornvlies regelmatig van vorm en voldoende dik is.
  • Uw oogsterkte minimaal een jaar stabiel is.

Er zijn factoren die een ooglaserbehandeling helaas onmogelijk of ongeschikt maken. Daarom vindt er altijd eerst een technisch vooronderzoek plaats, waarin een oogarts met stellig aangrenzende zekerheid kan zeggen of u al dan niet geschikt bent voor ooglaseren. In de volgende situaties is ooglaseren in Amstelveen meestal niet mogelijk:

  • Diabetes, reuma en/of andere auto-immuunaandoeningen.
  • Afwijkingen van het netvlies en staar.
  • Een lui oog, ook wel amblyopie genoemd. Dit is geen refractieafwijking.
  • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Eventueel kan de ooglaserbehandeling op een later moment worden toegepast.

Bent u niet zeker of twijfelt u aan uw geschiktheid? Maak dan een afspraak voor een technisch vooronderzoek. Blijkt achteraf dat u toch niet voor de laserbehandeling in aanmerking komt, dan worden de eventueel betaalde kosten geretourneerd.

Maatwerk ooglaserbehandeling

Er is geen standaard ooglaserbehandeling. Ieder oog is anders en dat betekent dat ooglaseren een ingreep is die bij iedereen anders is. U heeft eigen werkzaamheden, hobby’s, sportieve activiteiten en een levensstijl. Al deze factoren zijn van invloed op de ooglasertechniek die wordt toegepast bij het corrigeren van uw refractieafwijking. Voor een ooglaserbehandeling in Amstelveen, kunt u terecht bij de gespecialiseerde oogartsen van Dutch Clinic in Hoofddorp. De oogkliniek beschikt over eigen operatiekamers en state-of-the-art ooglaserapparatuur. De ooglaserbehandelingen worden efficiënt gepland, waardoor de wachttijd wordt beperkt. Ooglasertechnieken die bij Dutch Clinic worden toegepast zijn:

  • IntraLasik Femtosecond. Met behulp van een geavanceerde, computergestuurde, laser wordt een dun flapje in uw hoornvlies gemaakt dat wordt opengeslagen. Vervolgens wordt met een excimerlaser de brilsterkte gecorrigeerd en wordt het flapje teruggeplaatst. Het flapje hecht zich snel, waardoor uw zicht vlot hersteld. Deze methode wordt vaak toegepast en kent een korte herstelperiode.
  • Lasek. Na het verdoven van uw ogen, wordt met behulp van een borsteltje de oppervlakkige cellaag van het hoornvlies verwijdert. Daarna wordt uw brilsterkte gecorrigeerd en krijgt u een tijdelijke bandagelens. Met name de eerste dagen kunnen uw ogen erg gevoelig zijn. Het herstel varieert van een paar dagen tot enkele weken.
  • TransPRK – no touch. Deze volledig computergestuurde ooglasertechniek, voorkomt dat uw ogen worden aangeraakt. Zowel het verwijderen van de oppervlakkige cellaag van het hoornvlies als het corrigeren van de brilsterkte gebeuren door middel van laserapparatuur. Na afloop wordt een tijdelijke bandagelens geplaatst. Het duurt dagen tot weken voordat uw zicht stabiel is.

Een oogarts kan vertellen welke ooglasertechniek in uw situatie het beste resultaat biedt. Wist u trouwens dat u ook met hoge refractieafwijkingen bij Dutch Clinic terecht kunt? Als een ooglaserbehandeling niet toegepast kan worden, dan biedt een lensimplantatie wellicht een mogelijkheid.

Vrijblijvend gesprek

Bent u een geschikte kandidaat voor een ooglaserbehandeling? Wilt u meer weten over een lensimplantatie? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend consult bij Dutch Clinic in Hoofddorp. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033.