Ooglaseren Aalsmeer

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Ooglaseren is een van de meest bekende toepassingen om van uw bril of contactlenzen af te komen. Tussen de lasertechnieken zitten diverse verschillen. Zowel verschil in techniek als in kenmerken en eigenschappen van de ooglaserbehandeling en het herstel achteraf, zijn medebepalend voor de behandeling die bij u wordt toegepast. Ooglaseren in Aalsmeer biedt voor velen de geschikte oplossing, maar kan zonder gedegen voorbereiding ook in een teleurstelling eindigen.

Ooglaseren Aalsmeer.

Ooglaseren Aalsmeer.

Verschil ooglaseren in Aalsmeer

Het grootste verschil tussen de ooglasertechnieken zit voornamelijk in de wijze waarop het epitheel, het hoornvlies, wordt verwijderd en wel of niet wordt teruggeplaatst. Bij ooglaseren in Aalsmeer wordt de vorm van uw hoornvlies gecorrigeerd en aangepast. Ooglaseren kan in grofweg 2 technieken worden verdeeld:

  • Volledig verwijderen epitheel laag. Dit kan handmatig met een alcoholoplossing tijdens een Lasek behandeling of volledig computergestuurd tijdens een TransPRK no-touch ingreep. Eens de epitheel laag is verwijderd, past de laser de correctie binnen enkele seconden uiterst minutieus aan. Het epitheel groeit in de dagen na de ingreep vanzelf dicht. Het gevoel hiervan kan als irritant worden ervaren.
  • Het maken van een flapje in het epitheel. De IntraLasik Femtosecond laserbehandeling begint met het losmaken en omslaan van een flapje van het epitheel, zodat de laser de nodige correcties toe kan passen. Als dit is gebeurd, wordt het flapje terug omgeslagen. Deze ooglasertechniek wordt veelvuldig toegepast en kent een vlot herstel met weinig ongemakken.

Verdoving ooglaserbehandeling Aalsmeer

Voorafgaand aan een ooglaserbehandeling blijken veel mensen bang te zijn voor de pijn. Uw ogen worden echter verdoofd, zodat u geen pijn voelt. Ook het verdoven zelf is niet pijnlijk, er komen geen injectienaalden aan te pas. De oogarts werkt met speciaal ontwikkelde verdovende oogdruppels, zodat u de behandeling op comfortabele, pijnloze wijze kunt ondergaan. In tegenstelling tot de behandeling kunnen de dagen na ooglaseren in Aalsmeer wél pijnklachten en ongemakken opleveren. Dit hangt voornamelijk af van de toegepaste ooglasertechniek. Bovendien ervaart iedereen pijn op zijn of haar eigen manier. Zowel de Lasek methode als de TransPRK no-touch ooglaserbehandeling staan bekend om de napijn die zich voor kan doen. Dit gevoel wordt veroorzaakt door het epitheel dat is verwijderd en in de dagen na de behandeling terug groeit. U kunt de eerste dagen het gevoel hebben van een schaafwondje of de aanwezigheid van schurende zandkorrels in uw ogen. De IntraLasik Femtosecond kent een nagenoeg pijnvrije hersteltijd. Het herstel verloopt bovendien vlotter. Stelt u zichzelf de vraag waarom de IntraLasik Femtosecond niet als standaard wordt toegepast? In sommige gevallen biedt alleen een andere lasertechniek een oplossing. Welke lasertechniek wordt toegepast, is afhankelijk van de factoren die worden onderzocht tijdens het technisch en medisch vooronderzoek.

Brilvrij na ooglaseren in Aalsmeer of toch niet?

Hoewel u graag zou horen dat u na een ooglaserbehandeling nooit meer een bril nodig heeft, is dat niet helemaal het geval. De effecten die een laserbehandeling biedt zijn definitief voor zowel bijziend- als verziendheid, maar het verouderingsproces wordt daarmee niet gestopt. Vroeg of laat hebben de meeste mensen dan ook een leesbril nodig. Vanaf een gemiddelde leeftijd van 40 tot 45 jaar krijgt iedereen te maken met presbyopie, ouderdomsverziendheid. Als gevolg van het ouder worden, kunnen uw ogen zich steeds minder makkelijk scherpstellen met als gevolg dat u de kleine lettertjes moeilijker kunt lezen. Op den duur veroorzaakt presbyopie hoofdpijn en vermoeidheidsklachten als gevolg van het voortdurend proberen te focussen. Vrijwel niemand ontkomt hieraan. Presbyopie staat los van een eerder toegepaste ooglaserbehandeling en doet zich ook voor bij mensen die voorheen geen zichtproblemen hadden.

Ooglaseren of lensimplantatie Aalsmeer

Verbetering van bestaande technieken heeft ertoe geleidt dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van refractiechirurgie. Ooglaserbehandelingen kunnen tot een bepaalde sterkte, plus en/of min, worden toegepast. Toch bent u bij een grotere afwijking niet alleen aangewezen op het dragen van een bril of lenzen. U kunt ook een lensimplantatie overwegen. Een lensimplantatie kan bestaan uit het plaatsen van een voorzetlens of een vervanglens. Wat voor u de beste mogelijkheid is, kan een oogarts u nader toelichten. Ook als u staar heeft kan een lensimplantatie een oplossing bieden. Er wordt dan een vervangende kunstlens in uw oog geïmplanteerd. De kunstlenzen worden volledig op uw wensen afgesteld, zodat u achteraf zowel ver weg als dichtbij scherp kunt zien.

Een afspraak maken bij Dutch Clinic?

Zoekt u naar ooglaseren in Aalsmeer of omgeving? Dan kunt u bij Dutch Clinic in Hoofddorp, 8 km van Aalsmeer, terecht voor state-of-the-art behandeltechnieken. U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen of door te bellen met +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren Aalsmeer FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over ooglaseren in Aalsmeer. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Door de verdovende druppels die voor de procedure worden aangebracht, is de ooglaserbehandeling over het algemeen pijnvrij. U kunt na de behandeling enig ongemak ervaren. Het niveau van ongemak hangt af van het type operatie dat bij u is toegepast, doorgaans is napijn van korte duur en geniet u binnen een paar dagen pijnvrij van een verbeterd gezichtsvermogen.

Moderne ooglaserchirurgie behandelt een breed scala aan zichtproblemen en is geschikt voor een grote groep mensen. Er zijn wel voorwaarden waar u aan dient te voldoen om voor de ingreep in aanmerking te komen. Zo moet u meerderjarig zijn en dienen uw ogen minimaal een jaar een stabiele sterkteafwijking te hebben. Bent u bekend met diabetes, glaucoom en/of een andere oogaandoening dan wordt er eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiktheid van uw ogen voor de ooglaserbehandeling.

De duur van de ingreep verschilt van een paar seconden tot een aantal minuten. U bent ongeveer 10 tot 25 minuten in de behandelruimte. De daadwerkelijke laserbehandeling duurt een aantal minuten en is afhankelijk van de complexiteit van uw zichtafwijking.

Normaal gesproken binnen 48 uur wanneer u een LASIK behandeling ondergaat, tot 7 dagen bij een LASEK methode. De herstelperiode hangt af van het type ooglaserchirurgie dat bij u wordt toegepast en uw eigen herstelvermogen. De meeste LASIK patiënten hebben vrij vlot na de behandeling een normaal gezichtsvermogen en gaan binnen 24 tot 48 uur weer aan het werk, terwijl dit bij andere technieken langer duurt. De behandelend oogarts vertelt u vooraf hoeveel tijd u nodig heeft om te herstellen van de behandeling.

De meeste patiënten merken binnen 24 uur een aanzienlijke verbetering van het gezichtsvermogen. Aan het einde van de herstelperiode, die afhankelijk van de toegepaste ooglasertechniek 2 tot 7 dagen duurt, ervaart u een enorme verbetering van uw gezichtsvermogen. U ziet zowel in de verte als dichtbij scherp, zonder dat u een bril of lenzen nodig heeft.

De eerste 24 uur na de ooglaserbehandeling luidt het advies om niet zelfstandig achter het stuur van de auto plaats te nemen en/of aan het verkeer deel te nemen. Afhankelijk van de kwaliteit van uw gezichtsvermogen kan een behandelend oogarts adviseren om een paar dagen te wachten tot u voldoende stabiel ziet voordat u weer zelfstandig gaat auto rijden. Ontbreekt het zelfvertrouwen? Wacht dan nog een paar dagen extra.

Geadviseerd wordt om het de eerste dagen rustig aan te doen en uw ogen te ontzien. Draag een goede zonnebril en bescherm uw ogen zo veel mogelijk. Hou uw ogen drogen en pas op dat er geen kraanwater in de ogen komt. De eerste week na de ooglaserbehandeling gaat u niet sporten en zwemmen doet u zeker 10 tot 14 dagen niet. De oogarts vertelt u hoelang u uw ogen tegen het zonlicht moet beschermen en wanneer u bepaalde sportactiviteiten weer veilig kunt hervatten.

Mensen vanaf 40 – 45 jaar zijn mogelijk niet geschikt voor ooglaserchirurgie wanneer er uitsluitend sprake is van presbyopie, ook wel ouderdomsverziendheid genoemd. Dit is een natuurlijk onderdeel van veroudering en het zorgt ervoor dat het moeilijker is om dingen dichtbij scherp te zien. Een leesbril biedt uitkomst. Presbyopie kan niet met een ooglaserbehandeling verbetert en/of gecorrigeerd worden.

De meeste mensen die een ooglaserbehandeling laten toepassen, kunnen zowel in de verte als dichtbij scherp zien. Op latere leeftijd kan eventueel een leesbril noodzakelijk zijn. Dit kan niet met een laserbehandeling verholpen worden.

Ooglaserbehandelingen zijn veilig, mits uitgevoerd en toegepast door een ervaren oogarts. Er bestaat bij iedere behandeling een kans op tijdelijke problemen zoals droge ogen en het zien van aura’s of lichtkransen. Deze verschijnselen zijn in de regel tijdelijk en kunnen onder andere met oogdruppels behandeld worden. Een enkele keer is er sprake van een reststerkte die eventueel met een aanvullende behandeling gecorrigeerd kan worden.

Nee, een ooglaserbehandeling kan niet mislukken. Wel kunt u een of meerdere dagen last hebben van tijdelijke visuele klachten en stoornissen. Deze problemen zijn meestal tijdelijk en zijn alleen in uitzonderlijke gevallen permanent. Ernstige complicaties waaronder verlies van gezichtsvermogen zijn mogelijk, maar zeer zeldzaam.

Meestal vindt eerst het onderzoek plaats en neemt de arts de bevindingen en resultaten met u door. Daarna wordt de geschikte behandelmethode met u besproken en ontvangt u een behandelplan met een offerte. Samen met de arts wordt dan een behandeldatum afgesproken. Een enkele keer vindt de behandeling direct na het onderzoek plaats, dit is voornamelijk het geval als de spataderen ingespoten worden.

De spataderbehandeling die door de artsen van Dutch Clinic worden toegepast, vinden uitsluitend op poliklinische basis plaats. Dat betekent dat u korte tijd na het afronden van de behandeling naar huis mag. Na de behandeling blijft u onder controle van de arts. Voor een voorspoedig herstel is het opvolgen van instructies en adviezen van groot belang.

Opvallende spataderen zijn niet mooi om te zien. Uw benen worden ontsierd door de aanwezige spataders. Spataderen die daarnaast klachten veroorzaken, zijn niet alleen een cosmetisch probleem. Klachten die veroorzaakt worden door spataderen, zijn onder meer jeuk, een doof gevoel in de benen, kramp en een droge huid. In meer ernstige gevallen wordt een spatader open gestoten, verkleurt de huid en ontstaan zweren. Laat u altijd adviseren door een arts als uw spataderen klachten veroorzaken.

Nee. U kunt bij Dutch Clinic een afspraak maken, zonder dat u daar een verwijzing voor nodig heeft. Vergoed uw zorgverzekering een gedeelte van de kosten? Dan heeft u wel een verwijzing van uw huisarts nodig.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com