Ooglaseren Purmerend

Overweegt u ooglaseren in Purmerend en omgeving? Vaak denken mensen met een cilinderafwijking, astigmatisme, dat een ooglaserbehandeling niet toegepast kan worden. Niets is echter minder waar. Met de huidige generatie moderne ooglaserapparatuur kan ook astigmatisme gecorrigeerd worden.

Ooglaseren Purmerend.

Ooglaseren Purmerend.

Astigmatisme ooglaseren in Purmerend en omgeving

Astigmatisme, of een cilinderafwijking, wordt veroorzaakt door een dubbele kromming van het hoornvlies. Hierdoor valt het licht op verkeerde manier binnen en wordt uw beeld vervormd met een wazig of vaag zicht tot gevolg. Mensen met een cilinderafwijking hebben ook vaak te maken met verziend- of bijziendheid. Astigmatisme heeft wazig zicht dichtbij en veraf tot gevolg. Zonder behandeling kunt u daarnaast last krijgen van vermoeide ogen, hoofdpijn en loensen. Met een bril of contactlenzen kan een cilinderafwijking gecorrigeerd worden. Wilt u niet afhankelijk zijn van bril of lenzen dan kan een ooglaserbehandeling overwogen worden. Verschillende ooglasertechnieken kunnen een cilinderafwijking corrigeren:

  • IntraLasik Femtosecond
  • Lasek
  • TransPRK no-touch

Het is niet ongebruikelijk om tegelijkertijd met een cilinderafwijking ook de brilsterkte te corrigeren. Tijdens de ooglaserbehandeling wordt wat van het hoornvliesweefsel verwijderd om de kromming te corrigeren. Uw oog krijgt daarbij een verbeterde vorm, waardoor het licht beter op het netvlies valt en u een scherp zicht krijgt.

Geschiktheid ooglaseren astigmatisme

Het merendeel van de mensen met een cilinderafwijking en die aan de basiscriteria voldoen, komen in aanmerking voor een ooglaserbehandeling. In sommige gevallen is de refactieafwijking te groot en is ooglaseren geen optie. In dat geval kan een oogarts met de u de mogelijkheden voor een lensimplantatie doornemen. Nadat uw ogen uitgebreid technisch en medisch zijn onderzocht, zal de oogarts met u de onderzoeksresultaten en behandelmogelijkheden doornemen. De ooglasertechniek die kan worden toegepast hangt onder meer af van de uw brilsterkte en de dikte van het hoornvlies. Ook kunnen uw beroepsmatige omstandigheden een factor zijn voor de keuze van de ooglasertechniek. Een ooglaserbehandeling wordt volledig op uw persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden afgestemd. Bent u 55 jaar of ouder? Dan wordt een lensimplantatie meestal geadviseerd. Dit houdt in dat er een voorzet- of vervanglens wordt geplaats. Hiermee worden naast een cilinderafwijking ook verziend- en bijziendheid gecorrigeerd. Uw zicht na de ingreep is scherp. Een lensimplantatie wordt ook toegepast als oplossing bij staar. Zowel ooglaseren in Purmerend en omgeving als een lensimplantatie zijn veilige ingrepen die een goed resultaat bieden. Het gebruik van geavanceerde apparatuur maakt dat de kans op het ontstaan van complicaties of bijwerkingen te verwaarlozen is.

Laat uw ogen onderzoeken

Een ooglaserbehandeling begint met een technisch vooronderzoek, dat ongeveer 20 minuten duurt. De oogarts bekijkt onder meer de refractieafwijking en de dikte van het hoornvlies. Met 90% zekerheid kan gezegd worden of u al dan niet geschikt bent voor de gewenste behandeling. Pas na het uitgebreide medisch onderzoek bepaald een oogarts of en voor welke ooglaserbehandeling uw ogen geschikt zijn. In tegenstelling tot het technisch onderzoek, worden bij een medisch onderzoek u ogen gedruppeld om de pupillen te verwijden. Naast het meten van de pupilgrootte en de dikte van het hoornvlies, wordt het oog opgemeten en kijkt een oogarts naar de traanproductie. Uw ogen worden zowel van binnen als van buiten gedetailleerd in beeld gebracht, zodat een behandelplan voorgesteld kan worden. Blijkt na het medisch vooronderzoek dat uw ogen toch niet geschikt zijn voor de laserbehandeling, dan worden eventuele alternatieve behandelmethodes zoals een lensimplantatie met u doorgenomen. De arts licht de ooglasertechniek toe en laat zien hoe correctie van de refractieafwijking(en) met geavanceerde technieken wordt toegepast.

Vergoeding ooglaseren in Purmerend en omgeving

Een ander belangrijk aspect van de ooglaserbehandeling zijn de kosten. Ooglaseren is een vrij dure behandelmethode die niet uit de basisverzekering wordt vergoed. Eventuele vergoedingen worden verstrekt vanuit een aanvullende zorgverzekering. De bedragen en voorwaarden lopen sterk uiteen. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere eisen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Lees dan uw polisvoorwaarden na, hierin staan zowel de voorwaarden als eventuele vergoedingsbedragen vermeld. Wees daarnaast niet verbaasd of verrast als na onderzoek blijkt dat u, zonder gebruik te maken van de vergoeding, goedkoper uit bent door het aanbod zorgvuldig te vergelijken.

Persoonlijk behandeladvies ooglaseren

Vergelijkt u verschillende behandelaars in Purmerend en omgeving met elkaar? Kijk dan ook eens naar de ooglaserbehandelingen van Dutch Clinic in Hoofddorp. De ervaren oogartsen werken met state-of-the-art behandelapparatuur en passen de ooglasertechniek al jaren met succes toe. Naast hoogwaardige kwaliteit en ervaring, kunt u bij Dutch Clinic rekenen op betaalbare tarieven en zichtgarantie. Wilt u een afspraak maken voor een consult, technisch of medisch vooronderzoek? U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033. U kunt ook het contactformulier invullen.