Ooglaseren Purmerend

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Overweegt u ooglaseren in Purmerend en omgeving? Vaak denken mensen met een cilinderafwijking, astigmatisme, dat een ooglaserbehandeling niet toegepast kan worden. Niets is echter minder waar. Met de huidige generatie moderne ooglaserapparatuur kan ook astigmatisme gecorrigeerd worden.

Ooglaseren Purmerend.

Ooglaseren Purmerend.

Astigmatisme ooglaseren in Purmerend en omgeving

Astigmatisme, of een cilinderafwijking, wordt veroorzaakt door een dubbele kromming van het hoornvlies. Hierdoor valt het licht op verkeerde manier binnen en wordt uw beeld vervormd met een wazig of vaag zicht tot gevolg. Mensen met een cilinderafwijking hebben ook vaak te maken met verziend- of bijziendheid. Astigmatisme heeft wazig zicht dichtbij en veraf tot gevolg. Zonder behandeling kunt u daarnaast last krijgen van vermoeide ogen, hoofdpijn en loensen. Met een bril of contactlenzen kan een cilinderafwijking gecorrigeerd worden. Wilt u niet afhankelijk zijn van bril of lenzen dan kan een ooglaserbehandeling overwogen worden. Verschillende ooglasertechnieken kunnen een cilinderafwijking corrigeren:

  • IntraLasik Femtosecond
  • Lasek
  • TransPRK no-touch

Het is niet ongebruikelijk om tegelijkertijd met een cilinderafwijking ook de brilsterkte te corrigeren. Tijdens de ooglaserbehandeling wordt wat van het hoornvliesweefsel verwijderd om de kromming te corrigeren. Uw oog krijgt daarbij een verbeterde vorm, waardoor het licht beter op het netvlies valt en u een scherp zicht krijgt.

Geschiktheid ooglaseren astigmatisme

Het merendeel van de mensen met een cilinderafwijking en die aan de basiscriteria voldoen, komen in aanmerking voor een ooglaserbehandeling. In sommige gevallen is de refactieafwijking te groot en is ooglaseren geen optie. In dat geval kan een oogarts met de u de mogelijkheden voor een lensimplantatie doornemen. Nadat uw ogen uitgebreid technisch en medisch zijn onderzocht, zal de oogarts met u de onderzoeksresultaten en behandelmogelijkheden doornemen. De ooglasertechniek die kan worden toegepast hangt onder meer af van de uw brilsterkte en de dikte van het hoornvlies. Ook kunnen uw beroepsmatige omstandigheden een factor zijn voor de keuze van de ooglasertechniek. Een ooglaserbehandeling wordt volledig op uw persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden afgestemd. Bent u 55 jaar of ouder? Dan wordt een lensimplantatie meestal geadviseerd. Dit houdt in dat er een voorzet- of vervanglens wordt geplaats. Hiermee worden naast een cilinderafwijking ook verziend- en bijziendheid gecorrigeerd. Uw zicht na de ingreep is scherp. Een lensimplantatie wordt ook toegepast als oplossing bij staar. Zowel ooglaseren in Purmerend en omgeving als een lensimplantatie zijn veilige ingrepen die een goed resultaat bieden. Het gebruik van geavanceerde apparatuur maakt dat de kans op het ontstaan van complicaties of bijwerkingen te verwaarlozen is.

Laat uw ogen onderzoeken

Een ooglaserbehandeling begint met een technisch vooronderzoek, dat ongeveer 20 minuten duurt. De oogarts bekijkt onder meer de refractieafwijking en de dikte van het hoornvlies. Met 90% zekerheid kan gezegd worden of u al dan niet geschikt bent voor de gewenste behandeling. Pas na het uitgebreide medisch onderzoek bepaald een oogarts of en voor welke ooglaserbehandeling uw ogen geschikt zijn. In tegenstelling tot het technisch onderzoek, worden bij een medisch onderzoek u ogen gedruppeld om de pupillen te verwijden. Naast het meten van de pupilgrootte en de dikte van het hoornvlies, wordt het oog opgemeten en kijkt een oogarts naar de traanproductie. Uw ogen worden zowel van binnen als van buiten gedetailleerd in beeld gebracht, zodat een behandelplan voorgesteld kan worden. Blijkt na het medisch vooronderzoek dat uw ogen toch niet geschikt zijn voor de laserbehandeling, dan worden eventuele alternatieve behandelmethodes zoals een lensimplantatie met u doorgenomen. De arts licht de ooglasertechniek toe en laat zien hoe correctie van de refractieafwijking(en) met geavanceerde technieken wordt toegepast.

Vergoeding ooglaseren in Purmerend en omgeving

Een ander belangrijk aspect van de ooglaserbehandeling zijn de kosten. Ooglaseren is een vrij dure behandelmethode die niet uit de basisverzekering wordt vergoed. Eventuele vergoedingen worden verstrekt vanuit een aanvullende zorgverzekering. De bedragen en voorwaarden lopen sterk uiteen. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere eisen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Lees dan uw polisvoorwaarden na, hierin staan zowel de voorwaarden als eventuele vergoedingsbedragen vermeld. Wees daarnaast niet verbaasd of verrast als na onderzoek blijkt dat u, zonder gebruik te maken van de vergoeding, goedkoper uit bent door het aanbod zorgvuldig te vergelijken.

Persoonlijk behandeladvies ooglaseren

Vergelijkt u verschillende behandelaars in Purmerend en omgeving met elkaar? Kijk dan ook eens naar de ooglaserbehandelingen van Dutch Clinic in Hoofddorp. De ervaren oogartsen werken met state-of-the-art behandelapparatuur en passen de ooglasertechniek al jaren met succes toe. Naast hoogwaardige kwaliteit en ervaring, kunt u bij Dutch Clinic rekenen op betaalbare tarieven en zichtgarantie. Wilt u een afspraak maken voor een consult, technisch of medisch vooronderzoek? U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033. U kunt ook het contactformulier invullen.

Ooglaseren Purmerend FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over ooglaseren in Purmerend. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

De QuickScan is een kortdurend onderzoek, waarna een oogarts met aangrenzende zekerheid kan bevestigen of u voor de behandeling in aanmerking komt. Het uitgebreide medisch onderzoek dat daarop volgt duurt gemiddeld 2 uur. Uw ogen worden op verschillende manieren bekeken en opgemeten, zodat de arts de meest geschikte techniek kan bepalen.

Na de QuickScan wel. Bij het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Uw zicht is de eerste uren wazig, waardoor autorijden niet is toegestaan.

Voor de QuickScan wel. Voorafgaand aan het medisch onderzoek kunt de lenzen een aantal weken niet dragen. Uw hoornvlies wordt door de lenzen vervormd en om een zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek te verrichten is het belangrijk dat het hoornvlies de natuurlijke kromming terug aanneemt.

De laserbehandeling zelf duurt een aantal minuten. U bent op de behandeldag een paar uur in de kliniek en voordat u naar huis gaat worden uw ogen voor de eerste keer gecontroleerd.

Nee, u kunt ’s ochtends gewoon ontbijten. De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Tijdens het consult en de vooronderzoeken is uw gezondheid uitvoerig besproken. U heeft de oogarts laten zien welke medicatie u gebruikt en eventueel heeft de arts een aangepast doseerschema gegeven voor de dagen voor de behandeling. Houdt u aan het opgegeven schema.

Ja. De oogarts schrijft oogdruppels voor die de kans op infecties of ontstekingen verminderd. Gebruik de druppels volgens voorschrift en zolang de arts dit aangeeft.

Dit is afhankelijk van het soort werk dat u verricht. De meeste mensen gaan na een aantal dagen weer aan het werk. Verricht u fysiek zwaar werk of zit u het merendeel van de werkdag voor een beeldscherm dan kan de arts adviseren uw werk gefaseerd terug op te pakken.

Ja, tijdens een ooglaserbehandeling gaat de voorkeur uit naar beide ogen op een behandeldag. Hiermee wordt voorkomen dat u twee keer de herstelperiode door maakt. In enkele gevallen kan een uitzondering gemaakt worden. Ook lensimplantaties worden geregeld in twee behandelingen uitgevoerd.

Mensen die verziend of bijziend zijn, schaffen gemiddeld eens in de twee tot drie jaar een nieuwe bril of contactlenzen aan. U heeft dan terugkerende kosten die behoorlijk op kunnen lopen. Een ooglaserbehandeling biedt blijvende resultaten en u betaalt de kosten voor de ingreep slechts één keer. Het overgrote merendeel van de mensen die een ooglaserbehandeling laat toepassen heeft geen spijt dat ze ingreep zijn ondergaan en zijn tevreden met de bereikte resultaten.

Iedereen herstelt op zijn of haar eigen manier en in eigen tempo van de ingreep. Het hangt daarnaast ook af van de gebruikte techniek. Voor het merendeel van de mensen betekent dat dat het zicht direct na de ingreep scherp is, maar het kan tot 6 weken duren om een volledig stabiel en scherp zicht te krijgen.

Nee, u heeft geen verwijzing nodig. U kunt een afspraak maken voor een consult, QuickScan of medisch vooronderzoek. Tijdens de onderzoeken wordt gekeken of u voor de ingreep in aanmerking komt en welke techniek kan worden toegepast.

Declareren kan altijd, maar de kans dat de kosten vergoed worden is uiterst klein. Ondanks de uitstekende resultaten wordt de ingreep als een cosmetische behandeling beschouwd. Alleen wanneer er tussen beide ogen een groot verschil in dioptrie zit en u intolerant bent voor het gebruik van contactlenzen kan een oogarts een medische indicatie geven. Met een medische indicatie is vergoeding vaak wel mogelijk.

De mogelijkheid om zelf betaalde medische kosten van de inkomstenbelastingaangifte af te trekken zijn beperkt. De voorwaarden veranderen regelmatig en u moet diverse bewijzen zoals rekeningen kunnen overleggen. Win voor het doen van de aangifte advies in bij een ervaren belastingadviseur.

Droge ogen is een van de bijwerkingen van een ooglaserbehandeling. De oogarts kan verzachtende oogdruppels voorschrijven.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com