Skip to content

Overweegt u ooglaseren of nieuwe lens? Klinkt scherp zien zonder bril of lenzen u als muziek in de oren? Tegenwoordig heeft u verschillende keuzemogelijkheden als het op een behandelmethode aankomt.

Bij Dutch Clinic passen ervaren oogartsen zowel ooglaserbehandelingen als lensimplantaties toe. De behandelmethodes hebben specifieke voor- en nadelen. Tijdens een zogenaamde QuickScan, of medisch onderzoek, kan een oogarts vaststellen of in uw situatie ooglaseren of nieuwe lens de beste oplossing is.

Werkwijze ooglaseren of nieuwe lens

Ooglaseren en lensimplantaties zijn twee verschillende behandelmethodes, die elk een unieke werkwijze en kenmerken hebben.

 • Ooglaseren. Ooglasertechnieken zijn de voorbije decennia verder ontwikkeld, verbeterd en geavanceerd. De ingreep is populair en wordt wereldwijd met succes toegepast. Het doel van een ooglaserbehandeling is het corrigeren van een sterkteafwijking en cilinder. Na de ingreep ziet u op alle afstanden scherp en bent u onafhankelijk van bril of contactlenzen. Verschillende technieken, IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek worden toegepast. Met een ooglaserbehandeling kan niet voorkomen worden dat u op latere leeftijd een leesbril nodig heeft.
 • Lensimplantatie. Tijdens een lensimplantatie wordt een kunstlens voor uw natuurlijke lens gezet of wordt uw lens vervangen. Dit gebeurt via een kleine incisie in uw hoornvlies. U kunt een voorzetlens laten plaatsen die voor uw natuurlijke lens wordt geïmplanteerd en de sterkteafwijking corrigeert. Daarnaast kan een oogarts besluiten om een vervanglens te implanteren. In tegenstelling tot de reguliere contactlenzen, hoeft u een kunstlens niet in of uit het oog te halen.

Geschiktheid ooglaseren of lensimplantatie

Niet iedereen die een ooglaserbehandeling overweegt, is geschikt voor de ingreep. Wanneer komt iemand hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking voor ooglaseren?

 • Wanneer u te maken heeft met ouderdomsverziendheid of presbyopie. Mensen vanaf 40 jaar krijgen geleidelijk aan te maken met een afname van de flexibiliteit van de natuurlijke ooglens. Hierdoor kunt u moeite krijgen met lezen. Dit kan echter niet met een ooglaserbehandeling gecorrigeerd worden. Heeft u moeite met het gebruik van een leesbril? Eventueel kunt u een lensimplantatie overwegen.
 • Als er sprake is van hoge sterkteafwijkingen of cilinders wordt een ooglaserbehandeling afgeraden. Sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en cilinders tot 6 kunnen doorgaans door middel van ooglaseren gecorrigeerd worden. Heeft u een hogere sterkte? Dan biedt een lensimplantatie goede resultaten.
 • Mensen die bekend zijn met oogziektes, chronische aandoeningen en/of een auto-immuunziekte zijn vatbaarder voor eventuele bijwerkingen dan mensen die een goede gezondheid hebben. Datzelfde geldt voor diabetes patiënten met instabiele diabetes. Afhankelijk van uw specifieke aandoening en achtergrond kan een ooglaserbehandeling afgeraden worden.
 • Aan jongvolwassenen <20 jaar wordt ooglaseren eveneens afgeraden. Oogartsen vragen dat uw ogen minimaal 12 tot 24 maanden stabiel zijn.

Een ooglaserbehandeling is geschikt voor het merendeel van de mensen met een sterkteafwijking. Wanneer uw ogen niet gelaserd kunnen worden, kan een oogarts een lensimplantatie voorstellen.

Voorzet- of vervanglens

Tijdens een medisch vooronderzoek stelt een oogarts op objectieve wijze vast wat de beste oplossing voor u is. Blijkt dat uw ogen niet gelaserd kunnen worden, maar dat een lensimplantatie wel mogelijk is dan worden de opties met u besproken. Net zoals ooglaseren heeft een behandeling met lensimplantaten voordelen:

 • Snelle, pijnloze behandeling. Een lensimplantatie of lensvervanging duurt niet meer dan een paar minuten. Uw ogen worden met speciale druppels verdoofd, waardoor u geen pijn ervaart. Na afloop van de ingreep kunt u nog enkele uren een geïrriteerd gevoel ervaren. Dit neemt vanzelf af.
 • Snel herstel. Ruim 80% van de mensen die een lensimplantatie laten toepassen, hebben binnen 48 uur weer scherp zicht. Na twee dagen kunnen de meeste werkzaamheden worden hervat.
 • Veilige behandelmethode. Het implanteren van kunstlenzen is een veilige, betrouwbare behandelmethode. De kans op bijwerkingen is minimaal.
 • Corrigeert iedere sterkteafwijking dichtbij en veraf. Na een lensimplantatie ziet u op alle afstanden scherp en ook het gebruik van een leesbril is overbodig. Na een lensimplantatie kunt u bovendien geen staar krijgen.
 • Duurzaam. De lensimplantaten gaan uw leven lang mee, zonder dat deze vervangen moeten worden.

Advies ooglaseren of nieuwe lens

Wanneer u zich oriënteert op een ooglaserbehandeling of lensimplantatie kunt u online veel informatie vinden. Het is echter ook mogelijk om uzelf te laten voorlichten of adviseren door ervaren oogartsen.

Tijdens een adviesgesprek, waarbij ook een technisch vooronderzoek kan worden uitgevoerd, beoordeelt een oogarts uw ogen en sterkteafwijking. Op basis daarvan kan een persoonlijk behandelplan worden voorgesteld. De oogarts licht de behandeling nader toe en laat u zien hoe de ooglaserbehandeling of lensimplantatie verloopt.

De oogartsen van Dutch Clinic nodigen u uit voor een consult in Hoofddorp.

Ooglaseren of nieuwe lens FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren of nieuwe lens. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Ooglaserbehandelingen hebben als doel het hoornvlies te corrigeren, zodat het licht weer op de juiste manier op het netvlies valt. Na de ingreep ziet u op diverse afstanden scherp. Vanaf ca. 50 jaar en bij grotere sterkteafwijkingen kan een lensimplantatie worden voorgesteld. Uw natuurlijke ooglens wordt dan vervangen door een kunstlens. Het is ook mogelijk om een voorzetlens te laten plaatsen. De oogarts stelt de behandeling voor die het beste bij u past.
De oogarts past een QuickScan en een medisch onderzoek toe. Het doel van de onderzoeken is uw ogen in kaart te brengen. Verschillende metingen worden verricht en er wordt gesproken over uw gezondheid. Op basis van de onderzoeksresultaten en uw verwachting wordt een behandeltechniek voorgesteld.
Beide behandeltechnieken worden al decennia succesvol toegepast. Geavanceerde apparatuur en ervaren oogartsen zorgen ervoor dat zowel ooglaseren als lensimplantaties tot de meest veilige medische ingrepen behoren. De kans op bijwerkingen of complicaties is zeer klein. Eventuele neveneffecten zijn vaak tijdelijk en eenvoudig te behandelen.
U merkt direct na afloop van de ingreep dat uw zicht beter is. Het kan een aantal dagen duren voordat uw zicht stabiel is. Een lensimplantatie laat u zowel veraf als dichtbij scherp zien.
De lensimplantatie is bedoeld om uw zicht te verbeteren en bijziendheid, verziendheid en een cilinder te corrigeren. De oogartsen heeft met u de verschillende types kunstlenzen doorgenomen. Met een multifocale lens is het mogelijk om zonder leesbril te lezen. Wilt u geen multifocale lenzen? Dan verbetert uw zicht zowel veraf als dichtbij, maar kan het wenselijk zijn om bij het lezen een bril te gebruiken.
De lensimplantaten worden goed verdragen. De resultaten kunnen vooraf door de oogarts goed ingeschat worden. Een lensimplantatie is een eenmalige ingreep, waar u de rest van uw leven plezier van heeft. Een enkele keer heeft iemand na een lensimplantatie last van droge ogen. De oogarts kan u hiervoor verzachtende oogdruppels voorschrijven.
Ooglaserbehandelingen zijn voordeliger dan lensimplantaties. Bij Dutch Clinic worden ooglaserbehandelingen vanaf € 1.590 voor beide ogen aangeboden. Een lensimplantatie wordt toegepast vanaf € 2.250 per oog. In geval van een ooglaserbehandeling worden beide ogen doorgaans gelijktijdig behandelt, terwijl er bij een lensimplantatie een aantal dagen tussen het behandelen van de ogen zit.
Nee, zowel de ooglaserbehandeling als een lensimplantatie worden poliklinisch gedaan. Na het afronden van de ingreep en een eerste controle kunt u naar huis. De volgende dag komt u terug voor een controle.
Zowel ooglaseren als een lensimplantatie worden met plaatselijke verdovingen gedaan. Uw ogen worden met speciale druppels verdoofd, er worden geen injecties in de ogen gegeven. De oogarts neemt de verdovingstechniek met u door tijdens het consult.
Voor de QuickScan is het niet noodzakelijk om uw lenzen uit te laten. Bij het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld en kunt u zachte lenzen 2 weken voorafgaand aan het onderzoek niet dragen. In geval van harde lenzen bedraagt de termijn 6 weken en als u nachtlenzen gebruikt laat u deze 6 tot 4 weken voor het onderzoek uit.
In Nederland worden de behandelingen door zorgverzekeraars als cosmetische ingrepen beschouwd. De basisverzekering vergoed de kosten niet, enkele aanvullende zorgpolissen bieden beperkte vergoedingsmogelijkheden.
Zowel na een ooglaserbehandeling als bij een lensimplantatie kunnen de dagelijkse werkzaamheden snel hervat worden. Als u zichzelf goed voelt, kunt u de volgende dag aan het werk. Bescherm uw ogen tegen het (zon)licht en stoffige ruimtes door het gebruik van een zonne- en/of veiligheidsbril. Sportieve activiteiten kunt in de weken na de behandeling langzaam hervatten. Geadviseerd wordt om bij contactsporten een beschermende sportbril te dragen.
Ja. Het kan gebeuren dat u op latere leeftijd staar ontwikkeld. Staar kan alleen met een lensimplantatie opgelost worden. Laat uw ogen regelmatig controleren, zodat u tijdig behandeld kan worden als er problemen of klachten ontstaan.