Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren diabetes’? Diabetes patiënten krijgen vroeg of laat complicaties aan de ogen. De bloedvaten in het netvlies kunnen beschadigd raken en lekken vocht, bloed of vet. Deze netvliesbeschadiging is niet altijd van invloed op uw zicht.

U kunt dus best te maken hebben met diabetische retinopathie zonder het te merken of te weten. Blijft deze schadelijke afwijking onopgemerkt of onbehandeld dan kan dit tot slechtziendheid en zelfs volledig gezichtsverlies leiden. Ooglaseren en diabetes is een ingreep die zeker bij onstabiele diabetes niet toegepast kan worden.

Netvliesproblemen bij diabetes

Wanneer u diabetes heeft, dan weet u als geen ander welke invloed dit op uw dagelijkse leven heeft. Tal van klachten kunnen onder invloed van onstabiele diabetes ontstaan. De zorg om uw ogen en het zicht is begrijpelijk.

Diabetes kan invloed krijgen op het netvlies, waardoor u minder goed kunt zien. Regelmatige controles en het laten onderzoeken van uw ogen is van belang. Naast het netvlies kan diabetes ook andere delen van het oog aantasten. Met de huidige kennis en beschikbare behandelmogelijkheden zijn veel klachten en oogproblemen bij diabetes te voorkomen. Door uw ogen regelmatig te laten controleren, kunnen juist bij diabetespatiënten eventuele oogziekten tijdig ontdekt en behandeld worden.

Deze controles vinden plaats bij een gespecialiseerde oogarts die gebruik maakt van pupil verwijdende oogdruppels om uw ogen grondig te kunnen onderzoeken. U voelt niets van het onderzoek, maar u dient er rekening mee te houden dat als gevolg van de druppels uw zicht een aantal uren wazig is.

Behandeling ooglaseren diabetes

Wanneer de oogarts tijdens een controle ziet dat er vocht achter uw netvlies zit, of dat er veranderingen zichtbaar zijn in de bloedvaten van het netvlies dan wordt verder onderzoek gedaan. Beschadigingen of problemen met het netvlies kunnen behandeld worden met onder meer een laserbehandeling van het netvlies, het geven van injecties in het oog of een oogoperatie.

Naast regelmatige controles is het belangrijk om samen met uw behandelend arts te streven naar stabiele bloedwaarden en een gezonde bloeddruk. De laserbehandeling die wordt uitgevoerd bij diabetische retinopathie wordt vaak in combinatie met het geven van injecties toegepast. Het laseren heeft als doel de kans op toekomstige oogproblemen veroorzaakt door diabetes te voorkomen. Door het laseren blijft het zicht bij de meeste diabetes patiënten gelijk, soms verbetert het en een enkele keer neemt het zicht af.

Dit soort laserbehandelingen kent verschillende sessies. Artsen adviseren om iemand mee te nemen als u uw ogen laat laseren, omdat u nadien een tijdje wazig ziet. De injecties helpen uw zicht te behouden en niet verder te verslechteren. Het is logisch dat u angstig bent en op ziet om injecties in het oog te krijgen. Toch is het een pijnloze behandeling, want uw oog wordt vooraf met speciale druppels verdoofd.

Bijziendheid of verziendheid corrigeren bij diabetes

De laserbehandeling die wordt toegepast om diabetische retinopathie te behandelen, is niet te vergelijken met een ooglaserbehandeling die toegepast wordt om sterkteafwijkingen te corrigeren. Nog altijd komt het merendeel van de diabetes patiënten niet in aanmerking voor een ooglaserbehandeling.

Dit omdat door de chronische aandoening uw ogen extra vatbaar zijn voor beschadigingen en oogziekten. Dat neemt niet weg dat u ook met diabetes de wens kan hebben om van die eeuwige bril of contactlenzen af te komen. Het is, met diabetes, niet helemaal onmogelijk om een ooglaserbehandeling te ondergaan. De mogelijkheden hangen af van het feit of en hoe lang uw diabetes stabiel en onder controle is en welke invloed er is geweest op uw ogen. Een sterkteafwijking dient minimaal een jaar stabiel te zijn.

Dit is ook voor mensen zonder diabetes een van de voorwaarden om voor een ooglaserbehandeling in aanmerking te komen. Wanneer u een ooglaserbehandeling overweegt, is het van belang om hier niet alleen met een oogarts over te spreken. Leg uw voornemen uit aan de behandelend internist of diabetes verpleegkundige.

Deze kan u aan de hand van uw persoonlijke situatie uitleggen of het verstandig is om een ooglaserbehandeling te overwegen. U heeft dan een uitgangspunt om de laserbehandeling verder te onderzoeken.

Ooglaseren diabetes consult

Het verder onderzoeken van de mogelijkheden houdt meestal in dat u een gespecialiseerde oogkliniek zoekt, waar de ooglaserbehandeling wordt uitgevoerd. Behandelend klinieken zijn vaak terughoudend met het toepassen van ooglaserbehandelingen bij diabetes patiënten. Toch is een behandeling met goed resultaat niet ondenkbaar. Stel uw ogen en uw zicht op de eerste plaats.

Krijgt u een negatief behandeladvies? Probeer uzelf, hoe moeilijk ook, daarmee te verenigen. Internisten, diabetesverpleegkundigen en behandelend oogartsen hebben het beste met u voor.

Ooglaseren diabetes FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren diabetes. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Vrijwel iedereen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met oogproblemen en -klachten. Hoe langer de diabetes onontdekt en onbehandeld blijft, hoe groter de kans op oogproblemen. Mensen die te maken hebben met diabetes type 1 hebben een kans van 90% tot 95% op oogklachten. Bij diabetes type 2 ligt dit percentage op 80% tot 85%. Regelmatige oogcontroles zijn van belang, zodat een tijdige behandeling gestart kan worden.
Het merendeel van de diabetes patiënten komt helaas niet in aanmerking voor een ooglaserbehandeling. Hebben uw ogen niet of minder te lijden gehad, dan kan een behandeling mogelijk wel worden toegepast. Bespreek dit met uw internist en diabetesverpleegkundige. Uw ogen worden door een gespecialiseerde oogarts uitgebreid onderzocht en opgemeten, waarna u een behandeladvies krijgt.
Diabetespatiënten hebben een grote kans op het ontstaan van zogenaamde diabetische retinopathie. Sommige mensen lijden jaren ongemerkt aan suikerziekte, daarom is het verstandig om na de diagnose uw ogen te laten controleren. De controle vindt meestal 1 keer per jaar plaats en is bedoeld om klachten en complicaties als gevolg van diabetes zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hiermee wordt verdere beschadiging en soms zelfs volledige blindheid voorkomen.
Om uw oog optimaal te onderzoeken, wordt uw pupil met druppels verwijd. De oogarts kan op deze manier het netvlies aandachtig bekijken. U ziet, als gevolg van de druppels, tijdelijk minder en wazig. Vindt de oogarts afwijkingen? Het kan noodzakelijk zijn om tegelijk foto’s van uw netvlies te maken, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kleurvloeistof en een speciale camera. Het onderzoek is pijnloos en stelt de oogarts in staat om de mate en ernst van de afwijking te beoordelen.
Oogproblemen bij diabetici kunnen met behulp van een laser behandeld worden. De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats. De behandeltechniek wordt al sinds de jaren 1960 van de vorige eeuw bij diabetici toegepast. Laseren helpt om kleine, lekkende bloedvaatjes te behandelen. Nadeel is dat soms littekentjes op het netvlies achterblijven. Ook bij wildgroei van de bloedvaten in het oog kan laseren toegepast worden. Bijwerkingen zoals slechter zicht aan de zijkanten, nachtblindheid en lekkende bloedvaatjes komen de laatste jaren, o.a. door verbetering van de apparatuur, steeds minder vaak voor.
Diabetes patiënten komen eventueel voor een ooglaserbehandeling in aanmerking als de diabetes onder controle is. Overleg uw voornemen vooraf met de behandelend internist, deze kan u advies geven over de mogelijkheden en zorgen voor een voorbereidend onderzoek bij een oogarts. Bij Instabiele diabetes wordt een ooglaserbehandeling vrijwel altijd afgeraden.
De kostprijs van de behandeling hangt af van de lasertechniek die wordt toegepast. Het al dan niet hebben van een aandoening zoals diabetes, is hierop niet van invloed.
De manier waarop een behandeling verloopt en de controles worden toegepast, bespreekt u met de oogarts. Deze kan aangeven dat het wellicht verstandig is om een aantal extra controles te doen. Dit wordt met u besproken tijdens het consult in de kliniek.
Het herstel verloopt nauwelijks of niet anders dan bij andere ooglaserbehandelingen. Uw zicht herstelt zich in de uren en dagen na de behandeling. U houdt zich daarbij aan de instructies die de oogarts u heeft gegeven. Doe het rustig aan en vermijd dat er druk op uw ogen komt te staan. In de dagen na de ingreep kunt u uw werkzaamheden hervatten, zolang uw ogen beschermd worden met een zonne- en/of veiligheidsbril.
De basisverzekering heeft geen vergoedingsmogelijkheden, een aanvullende verzekering meestal wel. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Wanneer u een negatief behandeld advies krijgt van een gespecialiseerde oogarts in Nederland, is dat vaak een teleurstelling. Een oogarts geeft dit negatieve advies niet voor niets. Uw ogen en uw zicht zijn van grote waarde op uw dagelijks functioneren. Vaak is het beter om te zoeken naar een alternatief dat wel bij u toegepast kan worden en/of een oplossing biedt. Ooglaseren in het buitenland is sowieso gecompliceerd omdat u zeer regelmatig naar de kliniek toe moet.