Ooglaseren Lisse

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Bereidt u zich voor op ooglaseren in Lisse of omgeving? Ooglaserbehandelingen worden al enkele decennia met succes toegepast. Wereldwijd worden de verschillende ooglasertechnieken uitgevoerd bij het corrigeren van refractieafwijkingen. Van invloed op het ooglaser resultaat zijn onder meer de techniek die wordt gebruikt, de gezondheid en conditie van uw ogen en het opvolgen van de leefregels die van toepassing zijn na een ooglaserbehandeling.

Ooglaseren Lisse.

Ooglaseren Lisse.

Resultaten ooglaseren in Lisse en omgeving

Bestaande ooglasertechnieken kunnen grofweg in twee groepen gesplitst worden. Ooglaserbehandelingen met een hoornvliesflapje en ooglaserbehandelingen zonder hoornvliesflapje. De resultaten die met de verschillende ooglasertechnieken worden bereikt zijn goed. U ziet zowel in de verte als dichtbij scherp. Het verschil zit in de duur van de herstelperiode en de toestand van uw ogen.

  • IntraLasik Femtosecond resultaten. Om de brilsterkte te corrigeren wordt een hoornvliesflapje losgemaakt en omgeslagen. Na het laseren van de ogen wordt het flapje teruggeplaatst en kan het oog herstellen van de behandeling. De IntraLasik Femtosecond methode staat bekend om het vlotte herstel. De meeste mensen zien kort na de behandeling scherp. De methode kan echter niet worden toegepast bij erg droge ogen en/of een te dun hoornvlies.
  • Lasek en TransPRK no-touch resultaten. Het epitheel laagje wordt met behulp van een alcoholoplossing verwijderd, waarna de refractieafwijking gecorrigeerd wordt. Het herstel van zowel de Lasek als TransPRK no-touch ooglasertechnieken duurt langer en er kan een aantal dagen sprake zijn van napijn. Het zicht herstelt zich na een paar dagen tot enkele weken. Beide methodes kunnen ook toegepast worden als uw hoornvlies wat dunner is en/of u droge ogen heeft.

Complicaties ooglaseren

De kans op bijwerkingen of complicaties na ooglaseren in Lissen en omstreken is klein. Ernstige complicaties doen zich zelden voor en bijwerkingen zijn vrijwel altijd goed behandelbaar. Na de ooglaserbehandeling worden uw ogen nauwlettend door de behandelend oogarts in de gaten gehouden. Dit om eventuele complicaties zo snel mogelijk op te merken en te behandelen. De oogarts houdt op deze manier ook de ontwikkeling van uw ogen bij. Om de kans op complicaties te beperken worden uw ogen voorafgaand aan een ooglaserbehandeling uitgebreid nagekeken en opgemeten. Mogelijke complicaties en bijwerkingen zijn:

  • Lichtgevoeligheid en droge ogen. Beide verschijnselen zijn met oogdruppels te behandelen. Na verloop van tijd nemen de klachten af en verdwijnen in de regel volledig.
  • Zien van lichtschitteringen en halo’s. Na een ooglaserbehandeling kunt u, met name in het donker, zogenaamde halo’s en lichtschitteringen zien. Zowel de halo’s als de lichtschitteringen nemen met het verstrijken van de tijd sterk af.
  • Onder- of over correctie. Een enkele keer is er sprake van een zogenaamde reststerkte, die ook met een nabehandeling niet volledig kan worden gecorrigeerd. U heeft dan een lichte bril nodig, bijvoorbeeld tijdens het autorijden.
  • Infecties. Onder bepaalde omstandigheden kan een infectie of ontsteking optreden. Tijdige vaststelling is van belang. Met antibiotica en speciale oogdruppels kunnen infecties goed behandeld worden.

Het naleven van geadviseerde leefregels kan de kans op bijwerkingen en complicaties verkleinen. Voor het herstel van uw ogen en het zicht is het van belang om u onder meer aan het druppelschema te houden, zoals de oogarts dit na de ooglaserbehandeling voorschrijft. Neem bij klachten na de ingreep altijd contact op met de behandelend oogarts. Tijdig ingrijpen kan vaak erger voorkomen. De meeste bijwerkingen zijn, zoals gezegd, goed te behandelen.

Vooronderzoek ooglaserbehandeling

Wat veel mensen nogal eens over het hoofd zien, zijn de vooronderzoeken die aan een ooglaserbehandeling vooraf gaan. Niet ieder oog en elke persoon zijn geschikt voor een laserbehandeling. Wat wordt er onderzocht tijdens een oog onderzoek? Uw ogen worden in eerste instantie tijdens een oppervlakkig technisch onderzoek bekeken. Een ervaren oogarts kan dan met aangrenzende zekerheid zeggen of uw ogen geschikt zijn om te laseren. Daarna volgt een uitgebreid medisch onderzoek waarbij uw ogen van binnen en buiten opgemeten en nagekeken worden. Op basis van de onderzoeksresultaten stelt de oogarts een ooglasertechniek behandeling voor. Blijkt tijdens het vooronderzoek dat uw ogen, om wat voor reden dan ook, niet geschikt zijn voor ooglaseren? De oogarts geeft u dan een eerlijke toelichting over het waarom u niet voor de ingreep in aanmerking komt.

Meer informatie ooglaseren in Lisse en omgeving

Bent u benieuwd of u na een ooglaserbehandeling ook bril of contactlens onafhankelijk kunt zijn? De oogartsen van Dutch Clinic in Hoofddorp nemen samen met u de mogelijkheden door. U kunt bij de oogkliniek, op 18 km van Lisse, terecht voor zowel een informatief consult als voor een technisch en/of medisch vooronderzoek. Dutch Clinic is telefonisch bereikbaar op 31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren Lisse FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over ooglaseren in Lisse. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Een ooglaserbehandeling is een chirurgische ingreep waarbij lasertechnologie wordt gebruikt om het hoornvlies voorzichtig te hervormen en het gezichtsvermogen te verbeteren. De laser verwijdert microscopisch kleine stukjes weefsel om het hoornvlies plat te maken (om bijziendheid te corrigeren), het hoornvlies steiler te maken (om verziendheid te corrigeren), en/of cornea onregelmatigheden te effenen waarmee een cilinderafwijking of astigmatisme wordt gecorrigeerd. Na de ingreep wordt het invallende licht weer op de juiste manier op het netvlies weergegeven, waardoor een scherp zicht op diverse afstanden ontstaat.

De Amerikaanse FDA erkent de IntraLasik Femtosecond, Lasek en TransPRK technieken als bewezen veilig en effectief. De apparatuur is voorzien van diverse veiligheidswaarborgen om het risico op complicaties te beperken. Dat neemt niet weg dat het een chirurgische ingreep is waar risico’s aan zijn verbonden.

Ooglaseren heeft altijd een kans op droge ogen en nachtblindheid. Ernstige bijwerkingen die eventueel verlies van het gezichtsvermogen tot gevolg hebben zijn zeer klein. De resultaten die bereikt worden zijn over het algemeen erg goed. Mede dankzij de regelmatige controles houdt een oogarts de ontwikkeling en gezondheid van uw ogen nauwlettend in de gaten.

U voelt geen pijn tijdens de ingreep. Uw ogen worden met verdovende oogdruppels plaatselijk verdoofd. Napijn doet zich zelden voor, al kunt u afhankelijk van de lasertechniek een aantal dagen een geïrriteerd gevoel ervaren. Meestal worden ontstekingsremmende oogdruppels voorgeschreven die u in de dagen en weken na de behandeling gebruikt.

De ingreep zelf duurt niet langer dan een paar minuten, terwijl de hele procedure zo’n 10 tot 25 minuten duurt. De oogarts controleert vervolgens uw ogen, waarna u de kliniek kunt verlaten.

Nee. U mag na de ingreep niet achter het stuur van de auto plaatsnemen, uw zicht is nog enige tijd wazig. Geadviseerd wordt om uzelf door een bekende op te laten halen, zodat u veilig thuiskomt. Voelt u zich de volgende dagen zeker en is het zicht goed, dan kunt u weer zelf autorijden.

Uw ogen worden voor de ingreep uitgebreid onderzocht om er zeker van te zijn dat uw ogen voor de laserbehandeling in aanmerking komen. Er wordt onder meer getest op glaucoom, staar en andere oogaandoeningen. Bovendien wordt de dikte van het hoornvlies opgemeten en wordt uw traanproductie gemeten. De oogarts onderzoekt uw ogen aan de binnen- en buitenzijde waardoor een nauwkeurig beeld van de ogen ontstaat. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een ooglasertechniek voorgesteld en nader toegelicht.

Voor het technisch onderzoek, de QuickScan, is het niet noodzakelijk om uw lenzen uit te doen. Wanneer u een uitgebreid medisch onderzoek laat verrichten dan kunt u de lenzen een aantal weken voorafgaand aan het onderzoek niet gebruiken. Afhankelijk van het soort lens dat u gebruikt, hard of zacht, geeft de oogarts aan hoelang vooraf u de lenzen niet meer draagt. Contactlenzen vervormen de natuurlijke vorm van het hoornvlies. Om een optimaal behandeladvies te kunnen geven moet het hoornvlies de oorspronkelijke vorm hebben.

De ooglaserbehandeling is een poliklinische procedure, wat betekent dat u ongeveer 2 uur in de kliniek doorbrengt om vervolgens thuis te kunnen herstellen. Na aankomst in de kliniek wordt de ingreep nogmaals met u doorgenomen en worden uw ogen verdoofd. In de behandelruimte wordt een ooglidspreider in het oog geplaatst, zodat u niet kunt knipperen. Het hoornvlies wordt omgeslagen en/of verwijdert waarna de laser de sterkteafwijking en de cilinder corrigeert. De ingreep zelf duurt een aantal minuten. Eventueel wordt een tijdelijke bandagelens ter bescherming in het oog aangebracht. Voordat u de kliniek verlaat, controleert de oogarts uw ogen en krijgt u oogdruppels voorgeschreven.

De meeste mensen gaan binnen 2 tot 3 dagen weer aan het werk. Verricht u veel beeldschermwerk of heeft u een beroep waarbij u veel visueel werk verricht dan kan een oogarts adviseren om deze werkzaamheden stapsgewijs te hervatten.

Direct na de laserbehandeling worden uw ogen voor de eerste keer gecontroleerd. De tweede controle vindt de volgende dag plaats. In overleg met de oogarts vinden het eerste jaar 7 controles plaats. Heeft u tussen de controlemomenten klachten of problemen met uw zicht, neem dan contact op met de kliniek zodat indien nodig direct met een behandeling gestart kan worden.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com