Ooglaseren Lisse

Bereidt u zich voor op ooglaseren in Lisse of omgeving? Ooglaserbehandelingen worden al enkele decennia met succes toegepast. Wereldwijd worden de verschillende ooglasertechnieken uitgevoerd bij het corrigeren van refractieafwijkingen. Van invloed op het ooglaser resultaat zijn onder meer de techniek die wordt gebruikt, de gezondheid en conditie van uw ogen en het opvolgen van de leefregels die van toepassing zijn na een ooglaserbehandeling.

Ooglaseren Lisse.

Ooglaseren Lisse.

Resultaten ooglaseren in Lisse en omgeving

Bestaande ooglasertechnieken kunnen grofweg in twee groepen gesplitst worden. Ooglaserbehandelingen met een hoornvliesflapje en ooglaserbehandelingen zonder hoornvliesflapje. De resultaten die met de verschillende ooglasertechnieken worden bereikt zijn goed. U ziet zowel in de verte als dichtbij scherp. Het verschil zit in de duur van de herstelperiode en de toestand van uw ogen.

  • IntraLasik Femtosecond resultaten. Om de brilsterkte te corrigeren wordt een hoornvliesflapje losgemaakt en omgeslagen. Na het laseren van de ogen wordt het flapje teruggeplaatst en kan het oog herstellen van de behandeling. De IntraLasik Femtosecond methode staat bekend om het vlotte herstel. De meeste mensen zien kort na de behandeling scherp. De methode kan echter niet worden toegepast bij erg droge ogen en/of een te dun hoornvlies.
  • Lasek en TransPRK no-touch resultaten. Het epitheel laagje wordt met behulp van een alcoholoplossing verwijderd, waarna de refractieafwijking gecorrigeerd wordt. Het herstel van zowel de Lasek als TransPRK no-touch ooglasertechnieken duurt langer en er kan een aantal dagen sprake zijn van napijn. Het zicht herstelt zich na een paar dagen tot enkele weken. Beide methodes kunnen ook toegepast worden als uw hoornvlies wat dunner is en/of u droge ogen heeft.

Complicaties ooglaseren

De kans op bijwerkingen of complicaties na ooglaseren in Lissen en omstreken is klein. Ernstige complicaties doen zich zelden voor en bijwerkingen zijn vrijwel altijd goed behandelbaar. Na de ooglaserbehandeling worden uw ogen nauwlettend door de behandelend oogarts in de gaten gehouden. Dit om eventuele complicaties zo snel mogelijk op te merken en te behandelen. De oogarts houdt op deze manier ook de ontwikkeling van uw ogen bij. Om de kans op complicaties te beperken worden uw ogen voorafgaand aan een ooglaserbehandeling uitgebreid nagekeken en opgemeten. Mogelijke complicaties en bijwerkingen zijn:

  • Lichtgevoeligheid en droge ogen. Beide verschijnselen zijn met oogdruppels te behandelen. Na verloop van tijd nemen de klachten af en verdwijnen in de regel volledig.
  • Zien van lichtschitteringen en halo’s. Na een ooglaserbehandeling kunt u, met name in het donker, zogenaamde halo’s en lichtschitteringen zien. Zowel de halo’s als de lichtschitteringen nemen met het verstrijken van de tijd sterk af.
  • Onder- of over correctie. Een enkele keer is er sprake van een zogenaamde reststerkte, die ook met een nabehandeling niet volledig kan worden gecorrigeerd. U heeft dan een lichte bril nodig, bijvoorbeeld tijdens het autorijden.
  • Infecties. Onder bepaalde omstandigheden kan een infectie of ontsteking optreden. Tijdige vaststelling is van belang. Met antibiotica en speciale oogdruppels kunnen infecties goed behandeld worden.

Het naleven van geadviseerde leefregels kan de kans op bijwerkingen en complicaties verkleinen. Voor het herstel van uw ogen en het zicht is het van belang om u onder meer aan het druppelschema te houden, zoals de oogarts dit na de ooglaserbehandeling voorschrijft. Neem bij klachten na de ingreep altijd contact op met de behandelend oogarts. Tijdig ingrijpen kan vaak erger voorkomen. De meeste bijwerkingen zijn, zoals gezegd, goed te behandelen.

Vooronderzoek ooglaserbehandeling

Wat veel mensen nogal eens over het hoofd zien, zijn de vooronderzoeken die aan een ooglaserbehandeling vooraf gaan. Niet ieder oog en elke persoon zijn geschikt voor een laserbehandeling. Wat wordt er onderzocht tijdens een oog onderzoek? Uw ogen worden in eerste instantie tijdens een oppervlakkig technisch onderzoek bekeken. Een ervaren oogarts kan dan met aangrenzende zekerheid zeggen of uw ogen geschikt zijn om te laseren. Daarna volgt een uitgebreid medisch onderzoek waarbij uw ogen van binnen en buiten opgemeten en nagekeken worden. Op basis van de onderzoeksresultaten stelt de oogarts een ooglasertechniek behandeling voor. Blijkt tijdens het vooronderzoek dat uw ogen, om wat voor reden dan ook, niet geschikt zijn voor ooglaseren? De oogarts geeft u dan een eerlijke toelichting over het waarom u niet voor de ingreep in aanmerking komt.

Meer informatie ooglaseren in Lisse en omgeving

Bent u benieuwd of u na een ooglaserbehandeling ook bril of contactlens onafhankelijk kunt zijn? De oogartsen van Dutch Clinic in Hoofddorp nemen samen met u de mogelijkheden door. U kunt bij de oogkliniek, op 18 km van Lisse, terecht voor zowel een informatief consult als voor een technisch en/of medisch vooronderzoek. Dutch Clinic is telefonisch bereikbaar op 31 (0)20 214 2033.