Ooglaseren Leiden

Overweegt u ooglaseren in Leiden of omgeving? U wilt uw ogen laten laseren, maar bent u eigenlijk wel een geschikte kandidaat voor de behandeling? Hoe weet u welke ooglasertechniek toegepast kan worden en welke resultaten u kunt verwachten? En hoe verhouden de kosten van een ooglaserbehandeling in Leiden en omgeving zich ten opzichte van de kosten van hulpmiddelen als bril en lenzen?

Ooglaseren Leiden.

Ooglaseren Leiden.

Vooronderzoek ooglaseren

In Leiden en omgeving wordt een ooglaserbehandeling voorafgegaan door zowel een technisch als uitgebreid medisch vooronderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een ervaren oogarts, en de uitslag bepaalt of u voor de behandeling in aanmerking komt en welke techniek in uw geval het beste is. Welke onderzoeken en metingen kunt u verwachten voorafgaand aan ooglaseren in Leiden en omgeving?

 • Brilsterkte
 • Meting van de oogdruk
 • Meting van het hoornvlies, hierbij wordt gekeken naar de dikte, de vorm en de kromming
 • Contrastgevoeligheid
 • Traanproductie
 • Pupilgrootte
 • De gezondheid van uw netvlies
 • De lengte van het oog wordt gemeten

Na het technisch onderzoek kan de oogarts nauwkeurig aangeven of uw ogen geschikt zijn voor een laserbehandeling, waarna een afspraak wordt gemaakt voor een uitgebreid medisch onderzoek. Naast het beoordelen van uw ogen, wordt ook gekeken naar uw lichamelijke gezondheid. Een enkele keer blijkt iemand toch niet geschikt te zijn voor de laserbehandeling. Is hiervan in uw geval sprake? De oogarts licht de resultaten van de diverse onderzoeken toe, waarbij duidelijk onderbouwd wordt waarom u wel of juist geen geschikte kandidaat bent.

Veilig ooglaseren in Leiden en omgeving

Aan een medische ingreep zijn altijd risico’s verbonden. Een ooglaserbehandeling vormt daarop geen uitzondering. Om de kans op eventuele complicaties te beperken zijn zowel de vooronderzoeken als de nazorg en controles achteraf van belang. De ervaring van een behandelend oogarts en het gebruik van moderne ooglaserapparatuur zijn eveneens van invloed op het resultaat. De huidige generatie ooglaserapparaten is tot in de perfectie ontwikkeld en verbeterd, zodat ernstige complicaties zeer zelden voorkomen. Van het merendeel, 95%, van alle ooglaserbehandelingen die jaarlijks in Leiden en omgeving worden uitgevoerd is het zicht na afloop scherp. Bij de overige 5% is er sprake van een rest sterkte, die met een na behandeling gecorrigeerd kan worden. Mogelijke complicaties of bijwerkingen van ooglaseren in Leiden en omgeving:

 • Verhoogde oogdruk. Na de ooglaserbehandeling kan uw oogdruk tijdelijk stijgen. Dit is met medicatie doorgaans goed te behandelen.
 • Ooginfecties en ontstekingen. Wanneer de leefregels niet of onvoldoende opgevolgd worden, neemt de kans op infecties toe. Tijdige behandeling met antibiotica is noodzakelijk.
 • Lichtgevoeligheid. Tot enkele weken na de ooglaserbehandeling, kunnen uw ogen extra gevoelig zijn voor licht. Geadviseerd wordt om een zonnebril te gebruiken en zo uw ogen bescherming te bieden.
 • Lichtkringen of halo’s. Halo’s zijn eveneens een vorm van lichtgevoeligheid die zich doorgaans in het donker manifesteert. Vaak is het zien van lichtkringen een tijdelijk verschijnsel. Maak hiervan melding bij de oogarts.

U kunt het risico op complicaties en bijwerkingen beperken door de leefregels die u van de arts krijgt, nauwkeurig op te volgen. Dat houdt onder meer in dat u gedurende enkele weken de ogen dagelijks meerdere keren druppelt met ontstekingsremmende druppels en antibiotica druppels. Een enkele keer ontstaat het gevoel van droge ogen. Dit kan met verzachtende oogdruppels behandeld worden. Heeft u ondanks alle voorzorgsmaatregelen last van ongebruikelijke oogklachten? Neem dan contact op met de behandelend oogarts.

Resultaten ooglaseren

Uiteenlopende medische en wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het hoornvlies zich na een ooglaserbehandeling goed herstelt. Datzelfde geldt voor scherp zien. Uw zicht is blijvend scherp, zowel dichtbij als veraf. Met een ooglaserbehandeling wordt uw zicht gecorrigeerd. De behandeling gaat lichamelijke veroudering niet tegen. Het kan zijn dat u daarom later, als gevolg van presbyopie, een leesbril nodig heeft. Al tijdens het informatieve consult wordt u hierop geattendeerd. Ouderdomsverziendheid, presbyopie, ontstaat bij iedereen tussen het 40e en 45e levensjaar. Het is een normaal verschijnsel wat er voor zorgt dat uw ooglens minder flexibel wordt. Het dichtbij lezen wordt hierdoor minder makkelijk.

Contact ooglaserbehandeling

Woont u in de omgeving van Leiden en bereidt u zich voor op een ooglaserbehandeling? U bent van harte welkom voor een informatief consult en een technisch vooronderzoek bij de oogartsen van Dutch Clinic in Hoofddorp. De oogkliniek, gelegen op zo’n 30 km van Leiden, staat bekend om de geavanceerde ooglaserapparatuur die wordt toegepast. Onze oogartsen werken naar volle tevredenheid met de IntraLasik Femtosecond, de Lasek en de TransPRK no-touch ooglasertechnieken. Wilt u meer weten over de verschillende behandelingen? Een afspraak maakt u door het contactformulier in te vullen of door te bellen met +31 (0)20 214 2033.