Skip to content

Zoekt u naar ooglaseren ipv leesbril? Een van de gevolgen van het ouder worden is dat uw natuurlijke ooglens minder flexibel wordt. Dichtbij scherp zien wordt daardoor minder vanzelfsprekend en het lezen van een boek of de krant is lastig.

Ouderdomsverziendheid of presbyopie begint ongeveer rond het 40e levensjaar. Veel mensen ontkomen op een gegeven moment niet aan het gebruik van een lees- en/of computerbril. Steeds vaker wordt ooglaseren ipv leesbril overwogen en toegepast.

Presbyopie corrigeren

Presbyopie of ouderdomsverziendheid kan goed gecorrigeerd worden. De meeste mensen die moeite krijgen met lezen laten een leesbril op sterkte aanmeten. Alleen ooglaseren ipv leesbril is niet mogelijk. Wel kan ouderdomsverziendheid in combinatie met bijziendheid, slecht zien in de verte, met behulp van een ooglaserbehandeling gecorrigeerd worden.

Heeft u alleen te maken met presbyopie, maar voelt u weinig voor het gebruik van een leesbril? Eventueel kunt u een lensvervangende ingreep overwegen. Na het implanteren van een vervanglens heeft u geen lees- of computerbril meer nodig en ziet u zowel dichtbij als veraf goed.

De keuze voor ooglaseren of het implanteren van een kunstlens is afhankelijk van verschillende factoren. De sterkteafwijking en eventuele cilinder bepalen in grote mate de manier van handelen. Lensimplantaties hebben de voorkeur bij grotere afwijkingen. Kunstlenzen worden geadviseerd bij hoge bijziend- en verziendheid en cilinderafwijkingen.

Lezen zonder leesbril op sterkte

Een kunstlens kan ook gebruikt worden wanneer u als gevolg van presbyopie een leesbril nodig heeft. Het natuurlijke proces waarbij uw natuurlijke lens minder flexibil wordt is helaas niet te voorkomen. Dat betekent dat uw oogspieren blijvend verharden, waardoor u dichtbij minder goed ziet.

Veel mensen denken dat een leesbril de enige oplossing is. Ondanks het feit dat ouderdomsverziendheid niets heeft te maken met het hoornvlies en dus niet met een ooglaserbehandeling verholpen kan worden, betekent dat niet dat u aangewezen bent op een leesbril. Met accommoderende of multifocale lensimplantaten is een leesbril overbodig. De kunstlens maakt dat u zonder (lees)bril op diverse afstanden scherp ziet.

Weet u niet zeker of u kunt wennen aan een kunstlens? In praktijk is het mogelijk om de lenzen eerst te proberen, voordat ze definitief geïmplanteerd worden. Het voordeel van een lensimplantatie is dat de ingreep, in tegenstelling tot een ooglaserbehandeling, ongedaan gemaakt kan worden. De geïmplanteerde kunstlens kan verwijderd worden. Uw hoornvlies blijft bij een lensimplantatie onbehandeld en dus intact.

Ooglaseren ipv leesbril soorten lenzen

Geen oog is hetzelfde en dat maakt dat er ook op het gebied van kunstlenzen keuzes gemaakt kunnen worden. De meest gebruikte implantlenzen zijn:

  • Artisan Refractieve Implantlens, dit is een kunststoflens die voor uw natuurlijke ooglens wordt geïmplanteerd.
  • Torische kunstlens die geschikt is om cilinderafwijkingen te corrigeren.
  • Artiflex lenzen, de zachte vouwbare kunstlens.

Welke lens het beste bij u past, bespreekt de oogarts met u tijdens het vooronderzoek. Kunstlenzen hebben doorgaans één sterkte. In praktijk betekent dat dat mensen die bijziend zijn en die een kunstlens laten plaatsen soms toch een leesbril nodig hebben. Met de ontwikkeling en introductie van een nieuwe generatie multifocale kunstlenzen wordt het gebruik van een bril overbodig gemaakt.

Het nadeel van multifocale lenzen is dat ze niet voor iedereen geschikt zijn en de kostprijs voor een behandeling is duur. Daar staat tegenover dat multifocale brillenglazen ook niet goedkoop zijn.

Laat uzelf adviseren door een gespecialiseerde oogarts die u het verschil tussen de verschillende kunstlenzen kan uitleggen.

Mogelijkheden ooglaseren ipv leesbril

Bent u het gebruik van een leesbril moe? Vergeet u regelmatig uw leesbril mee te nemen? Met behulp van een kunstlensimplantatie kan dit worden opgelost. Het laseren van een leesbril correctie is (nog) niet mogelijk.

Ouderdomsverziendheid is geen gevolg van bijziend- en/of verziendheid. Het is een gevolg van het natuurlijke verouderingsproces. Met behulp van een kunstlens implantatie heeft u blijvend scherp zicht op variabele afstanden, dus ook tijdens het lezen en beeldschermwerkzaamheden.

Bang voor het gebruik van lenzen? De kunstlenzen worden in uw oog geïmplanteerd, het is niet noodzakelijk en/of mogelijk om ze uit het oog te halen. U kunt weer alles doen zonder dat u daarbij te maken heeft met een verminderd zicht.

Advies kunstlensimplantatie

Bekijkt u de mogelijkheden om leesbril vrij door het leven te gaan? Laat uzelf informeren en adviseren door de ervaren oogartsen van Dutch Clinic.

Tijdens een vrijblijvend consult wordt de lensimplantatie toegelicht. U krijgt de verschillende lenzen te zien en de oogarts adviseert de kunstlens die het beste bij u past.

Indien gewenst worden uw ogen technisch en medisch onderzocht, zodat een behandelplan op maat kan worden samengesteld.

Ooglaseren ipv leesbril FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren ipv leesbril. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Vrijwel niemand ontkomt op een bepaald moment aan een leesbril. Wanneer uw ogen moeite krijgen om dichtbij te focussen is een leesbril wenselijk. In de meeste gevallen is dit een gevolg van zogenaamde ouderdomsverziendheid ook wel presbyopie genaamd. De ooglens verliest naarmate u ouder wordt elasticiteit, waardoor het licht niet langer op de juiste manier op het netvlies valt. Dit is de oorzaak van het onscherpe beeld. Een leesbril corrigeert de refractie, zodat u dichtbij weer scherp ziet.
Om onafhankelijk te zijn van een leesbril kan een oogarts u een monovisie leesbrilcorrectie adviseren. Monovisie biedt een oplossing om het verlies van voldoende scherpstellen te compenseren. De oogarts corrigeert uw ogen zo dat u met het ene oog scherp ziet in de verte en met het andere dichtbij. Na de behandeling is een leesbril overbodig.
Niet iedereen kan wennen aan Monovisie. Om te bepalen of Monovisie bij u past, kunt u kiezen voor een proefperiode. U draagt twee weken een bril of lenzen met Monovisie. Op deze manier merkt u of u kunt wennen aan de Monovisie. Daarnaast zijn de antwoorden op bepaalde vragen van invloed op uw geschiktheid. De arts vraagt u naar uw leeftijd en dan met name of u ouder bent dan 55 jaar, of u regelmatig langere afstanden aflegt in het donker en of u werk heeft waarvoor u dichtbij goed moet kunnen zien. Worden meerdere vragen met ja beantwoord, dan is Monovisie wellicht niet de beste behandeling. De oogarts adviseert u over beschikbare alternatieven.
Oogartsen adviseren bij het overwegen van een Monovisie leesbrilcorrectie eerst te testen. Het komt geregeld voor dat iemand niet kan wennen aan het zicht. Heeft u na een Monovisie behandeling spijt? In de meeste gevallen is het mogelijk om de behandeling ongedaan te maken. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van de IntraLasik Femtosecond en/of de TransPRK lasertechniek.
Net zoals bij een ‘gewone’ ooglaserbehandeling worden uw ogen en gezond uitgebreid onderzocht. Monovisie kan toegepast worden bij een minafwijking met een leesbrilsterkte, als u na een proefperiode geen hinder hebt ondervonden. Ook wanneer u tijdens uw werkzaamheden regelmatig afwisselt tussen ver weg en dichtbij kijken en als uw ogen stabiel zijn kan Monovisie geadviseerd worden.
Het grootste nadeel is dat Monovisie niet voor iedereen een geschikte oplossing is. Uw hersenen hebben enige tijd nodig om te wennen aan het scherp zien op verschillende afstanden. Dit duurt gemiddeld 2 tot 4 weken. Een enkele keer kan iemand niet wennen aan Monovisie en worden diepte of perspectief minder scherp gezien, waardoor voor bepaalde activiteiten een bril wenselijk is. Om de kans op teleurstellingen te voorkomen, wordt altijd eerst een proefperiode geadviseerd. U ervaart dan het zicht met Monovisie zonder dat de correctie daadwerkelijk wordt toegepast.
De kostprijs van de behandeling wordt met u besproken tijdens het consult en de vooronderzoeken in de kliniek. Meestal is voor een Monovisie een toeslag op de reguliere prijs van toepassing.
Nee, als u in plaats van een leesbril kiest voor Monovisie dan is het onwaarschijnlijk dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoed. Meer informatie over vergoedingsmogelijkheden leest u in de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Presbyopie doet zich voor vanaf een leeftijd tussen 40 – 45 jaar. Minderjarigen die een leesbril nodig hebben, komen niet voor een ooglaserbehandeling in aanmerking.
De resultaten van een ooglaserbehandeling zijn meestal blijvend. Wanneer u niet voor Monovisie in aanmerking komt, kan eventueel een lensimplantatie voorgesteld worden. Ook deze behandelmethode biedt blijvende resultaten.
Ja, iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor Monovisie leesbrilcorrectie kan behandeld worden. De ingreep maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.
In eerste instantie is de ingreep duurder dan wanneer u een leesbril of lenzen aanschaft. De laserbehandeling is een eenmalige ingreep waarvan u levenslang plezier heeft. Dit in tegenstelling tot het gebruik van bril of lenzen, waarbij u om de zoveel jaar een nieuwe aanschaft. Als u deze kosten over de jaren heen bij elkaar optelt, blijkt dat de ooglaserbehandeling op lange termijn voordeliger is.