Skip to content

Wilt u meer weten over een geschikte ooglaseren leeftijd? Wanneer u het zat bent om gebruik te maken van een bril of contactlenzen en veel geld aan het zoveelste nieuwe montuur te besteden, dan kan een alternatief zoals ooglaseren een uitkomst zijn.

Ooglaserbehandelingen bieden uitstekende resultaten en kunnen bij sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 toegepast worden. Maar hoe zit het met de juiste ooglaseren leeftijd en komt iedereen voor de ingreep in aanmerking? 

Ideale leeftijd ooglaseren

Bij Dutch Clinic werken de oogartsen met de nieuwste generatie ooglaserapparatuur en worden geavanceerde ooglasertechnieken toegepast. Zowel verziendheid, bijziendheid als astigmatisme kunnen met behulp van lasertechnieken gecorrigeerd worden. De resultaten die bereikt worden zijn blijvend, dus in principe kunt u uw leven lang dichtbij en veraf scherp zien zonder gebruik van een hulpmiddel. Dat het natuurlijke verouderingsproces met een ooglaserbehandeling niet kan worden stopgezet, wordt helaas nogal eens over het hoofd gezien.

Dat betekent dat u, ondanks een ooglaserbehandeling, vanaf ongeveer uw 45e jaar een toenemende kans heeft op ouderdomsverziendheid waarvoor u uiteindelijk een leesbril nodig heeft. Oogartsen passen liever geen ooglaserbehandelingen toe bij jongvolwassenen onder 21 jaar. Uw ogen ontwikkelen zich gedurende uw kinder- en tienerjaren. Pas rond de leeftijd van 21 zijn uw ogen stabiel.

Om een ooglaserbehandeling verantwoord uit te kunnen voeren moeten uw ogen minimaal een jaar stabiel zijn. Wilt u toch op jongere leeftijd een ooglaserbehandeling laten toepassen, dan vraagt een arts om aan te tonen dat uw zich minimaal 2 jaar onveranderd is geweest.

Lees hier meer over ooglaseren tot 40 jaar.

Bovengrens ooglaseren leeftijd

In principe is er geen maximale leeftijdsgrens voor een ooglaserbehandeling. Naarmate u ouder wordt, wordt uw geschiktheid voor de behandeling niet zozeer bepaald door uw leeftijd, maar door uw gezondheid en de gezondheid van uw ogen. Wanneer er sprake is van een aandoening als glaucoom dan wordt de ingreep afgeraden.

Lees hier meer over ooglaseren tussen de 40 en 50 jaar.

Ook patiënten die bekend zijn met instabiele diabetes, reuma of lupus moeten rekening houden met het feit dat een oogarts een ooglaserbehandeling af kan raden. Met name auto-immuunaandoeningen staan erom bekend dat ze de genezing na een ooglaserbehandeling nadelig beïnvloeden. Overigens wordt iedereen die een ooglaserbehandeling overweegt, individueel beoordeelt en onderzocht op geschiktheid. Naarmate u ouder wordt neemt ook de kans op staar toe.

Oogartsen controleren vanaf middelbare leeftijd extra op tekenen van staar. Heeft u staar? Dan kan een oogarts in plaats van een ooglaserbehandeling een lensimplantatie voorstellen. Lensimplantaties hebben bij mensen vanaf ongeveer 60 jaar meestal de voorkeur boven ooglaseren.

Lees hier meer over ooglaseren boven de 50 jaar.

Ooglaseren leeftijd van invloed

Wanneer u een ooglaserbehandeling overweegt dan worden uw ogen op verschillende manieren technisch en medisch onderzocht. Oogartsen doen dit zowel bij twintigers, als dertigers, als zestigers. Heeft u een medische aandoeningen en/of gebruikt u medicatie?

Maak hiervan dan altijd melding. Een ooglaserbehandeling is een veilige ingreep, mits deze onder de juiste omstandigheden en na grondig vooronderzoek wordt toegepast. Iedereen is anders en dat geldt ook voor uw ogen. Diverse metingen, waaronder de dikte van het hoornvlies, uw traanproductie en de grootte van uw pupil worden gedaan en de oogarts bekijkt uw netvlies aandachtig.

U dient er rekening mee te houden dat bij het medisch onderzoek uw ogen worden gedruppeld, waardoor u nog een tijdje wazig ziet. Geadviseerd wordt om iemand mee te nemen naar het onderzoek, zodat u naderhand veilig thuis wordt gebracht. Zijn uw ogen eerder onderzocht en heeft u toen een negatief behandeladvies gekregen?

Als uw ogen minimaal een jaar stabiel zijn, dan kunt u eventueel een nieuw onderzoek overwegen. Omstandigheden kunnen veranderen en dat is ook voor een sterkteafwijking of astigmatisme het geval.

Ooglaseren op minderjarige leeftijd

Ooglaserbehandeling worden niet bij minderjarigen toegepast. De ogen zijn niet volledig volgroeid en datzelfde geldt voor het zicht. Minderjarigen die te maken hebben met grote sterkteafwijkingen zijn vooralsnog eerst aangewezen op het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals een bril.

Wanneer uw oogsterkte op jongvolwassen leeftijd 1 tot 2 jaar stabiel is, kunt u advies inwinnen bij een gespecialiseerde oogarts. Deze kan een behandeladvies geven en/of een ooglaserbehandeling voorstellen.

Ooglaseren leeftijd FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren leeftijd. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Ooglaserbehandeling worden doorgaans toegepast bij volwassenen tussen 20 en 60 jaar. Afhankelijk van uw sterkteafwijking wordt een behandelplan samengesteld. Op hogere leeftijd wordt een lensimplantatie geadviseerd.
Nee, uw ogen dienen minimaal 1 à 2 jaar stabiel te zijn. Dat wil zeggen dat de sterkteafwijking niet toeneemt. De ogen ontwikkelen zich tot gemiddeld 18- jarige leeftijd. Het merendeel van de gespecialiseerde oogartsen past de behandeling toe vanaf 20 jaar.
Presbyopie, of ouderdomsverziendheid, overkomt vrijwel iedereen. Tussen het 40e en 45e levensjaar begint de elasticiteit van de natuurlijke ooglens te verslappen, waardoor u dichtbij moeilijk kunt focussen en lezen lastig wordt. Dit kan helaas niet met een ooglaserbehandeling verholpen worden. Eventueel kunt u monovisie overwegen. Hierbij ziet u met het ene oog in de verte scherp en met het andere dichtbij. Een oogarts kan u hier meer over vertellen.
Naarmate u ouder wordt, worden ook uw ogen ouder. Naast het verslappen van de ooglens, wordt de lens ook troebel door staar. Door een lensimplantatie voor te stellen ziet u zowel veraf als dichtbij scherp en kan er later ook geen staar meer ontstaan.
Vrijwel iedere oogkliniek hanteert een minimum leeftijd van 18 tot 20 jaar. Ook de boven leeftijd van 60 jaar is nagenoeg overal hetzelfde.
Nee, onderzoek heeft uitgewezen dat de resultaten van ooglaseren blijvend zijn. Wel kunt u op latere leeftijd alsnog een leesbril nodig hebben. Hier kan een ooglaserbehandeling helaas niets aan doen.
Ja. Het maakt niet uit of u 20, 30 of 50 bent, een ooglaserbehandeling wordt voorafgegaan door zowel een QuickScan als een uitgebreid medisch onderzoek. Dit wordt gedaan om uw ogen zowel van binnen- als buiten te onderzoeken en in kaart te brengen. Maak melding van de medicatie die u gebruikt, en bespreek uw gezondheid met de oogarts. Verschillende aandoeningen en ziekten kunnen aanleiding geven om de ooglaserbehandeling af te raden.
Door de uitgebreide onderzoeken die aan een ooglaserbehandeling voorafgaan, wordt de kans op complicaties geminimaliseerd. Ooglaseren is een veilige behandelmethode met een kleine kans op risico’s. Uw leeftijd is daarbij van ondergeschikt belang. Volg de verzorgings- en druppelinstructies die de oogarts u geeft zorgvuldig op. U heeft hiermee direct invloed op het resultaat.
Nee. De ooglaserbehandeling duurt een aantal minuten per oog. U verblijft op de behandeldag een aantal uren in de kliniek. Na een eerste controle mag u naar huis en kan de herstelperiode beginnen.
Nee. Het eerste jaar na de ooglaserbehandeling zijn 7 nacontroles inbegrepen. Dit aantal is voor iedereen gelijk. Heeft u tussendoor behoefte aan een extra controle of voelt u zich niet helemaal zeker, dan kan een extra controle gepland worden. Dit gebeurt sporadisch.
Nee. Het herstel van een ooglaserbehandeling verloopt voorspoedig. Direct na de ingreep ziet u verbetering. Afhankelijk van de toegepaste lasertechniek duurt het aantal dagen voordat het zicht stabiel is. De eerste twee weken wrijft u niet in uw ogen en volgt u het druppelschema dat de oogarts heeft voorgeschreven. Sla de geplande controles niet over en maak altijd melding van eventuele bijwerkingen die u ervaart.
Nee. De prijs die u voor de ingreep betaalt is afhankelijk van de ooglasertechniek die wordt gebruikt. Een lensimplantatie is duurder dan ooglaseren. Dutch Clinic hanteert all-in tarieven, waarbij ook de kosten voor controles en nazorg zijn inbegrepen.
Als u een verschil heeft van meer dan 4 dioptrieën tussen beide ogen en wanneer u daarnaast intolerant bent voor contactlenzen, kan een medische indicatie verstrekt worden. Op basis van deze indicatie kan een zorgverzekeraar de kosten van de ingreep vergoeden.
Na de ingreep kunt u niet zelfstandig autorijden. Uw zicht is afwisselend scherp en wazig. Douchen doet u de eerste dagen voorzichtig, waarbij u oplet dat er geen water in de ogen komt. De meeste werkzaamheden kunnen snel hervat worden, zolang u uw ogen beschermd tegen licht en stof.