Ooglaseren permanent

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren permanent’? Ooglaserbehandelingen worden regelmatig besproken en worden nog altijd door geruchten en mythen omgeven. In tegenstelling tot wat soms wordt gezegd, is ooglaseren permanent. De correcties die de laser aan het hoornvlies aanbrengt zijn blijvend en kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Het natuurlijke verouderingsproces wordt echter niet tot stilstand gebracht, wat betekent dat u in de toekomst wellicht een leesbril nodig heeft.

Ooglaseren permanent.

Ooglaseren permanent.

Herhalen ooglaseren

Iedereen die een ooglaserbehandeling overweegt, wordt afzonderlijk en uitgebreid beoordeelt. Zeker wanneer u eventueel een tweede ooglaserbehandeling wilt laten toepassen, om een reststerkte te laten corrigeren, is de gezondheid van uw oog van belang. Ooglaseren is permanent, maar in sommige situaties is het noodzakelijk en mogelijk om een nabehandeling te ondergaan. Het slagings- en succespercentage van ooglaseren is hoog. Slechts in enkele gevallen kan een nabehandeling nodig zijn, omdat er sprake is van een zogenaamde reststerkte. Ook mensen waarvan de ogen niet voldoende genezen kunnen een aanvullende behandeling nodig hebben. Wanneer u na een ooglaserbehandeling langdurig last houdt van wazig zicht, een vervormt zicht of flikkeringen dan kunnen dat tekenen zijn dat de ingreep niet voor de volle 100% succesvol is. Dat u gedurende een aantal dagen tot weken de ene keer scherper ziet dan de andere is normaal. Uw ogen en uw hersenen hebben tijd nodig om te wennen aan het verbeterde zicht. Naarmate de dagen voorbijgaan stabiliseert het zicht zich. Bij aanhoudende klachten is het verstandig om contact op te nemen met de oogarts voor een extra controle en eventueel een behandeladvies. Heeft u een vervolgbehandeling nodig? Een gespecialiseerde oogarts zal eerst uw hoornvlies nauwkeurig onderzoeken en beoordelen of verdere correctie mogelijk is.

Ouderdomsverziendheid

Ooglaseren heeft permanente resultaten en mensen die de behandeling ondergaan hebben nadien zowel dichtbij als veraf scherp zicht. Naarmate u ouder wordt, neemt de flexibiliteit van uw natuurlijke ooglens af, wat presbyopie of ouderdomsverziendheid tot gevolg kan hebben. U heeft dan mogelijkerwijs een bril nodig bij het lezen of autorijden. Is uw hoornvliesweefsel voldoende dik en voldoet u aan de gezondheidseisen? Dan kan eventueel een tweede ooglaserbehandeling worden overwogen. Het is een oogarts u die uw geschiktheid daarvoor onderzoekt en beoordeelt. Bij een ooglaserbehandeling wordt uw sterkteafwijking gecorrigeerd, dit gebeurt door middel van een precieze laserstraal die het hoornvlies bijwerkt en daar een minimale hoeveelheid van verwijderd. De meeste mensen bereiken een prima en langdurig resultaat met een enkele behandeling. De ingreep kan niet ongelimiteerd toegepast worden. Mannen en vrouwen die de ogen hebben laten laseren en die op latere leeftijd moeite hebben met lezen, maken doorgaans de keuze voor een leesbril.

Is ooglaseren permanent?

In principe is ooglaseren permanent. Het is in uitzonderlijke gevallen, wanneer iemand onvoldoende geneest of wanneer het gezichtsvermogen niet optimaal is, dat eventuele nabehandeling kan worden overwogen. De kans hierop is uiterst klein. Het percentage van mensen dat enige vorm van nabehandeling nodig heeft is minder dan 5%. Het overgrote merendeel van de behandelde patiënten meldt ook op langere termijn, langer dan 15 jaar, dat het gezichtsvermogen dichtbij en veraf scherp is en blijft. Na een ooglaserbehandeling verbeterd uw zicht en u kunt vertrouwen op een permanente verbetering. Heeft u na de behandeling te maken met een reststerkte? In overleg en na onderzoek kan een nabehandeling aanbevolen worden.

Voorbereiding ooglaseren

Niet iedereen die bijziend of verziend is, komt voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Om de kans op een permanent resultaat te verantwoorden, worden uw ogen uitgebreid onderzocht en opgemeten. Dit gebeurt tijdens een technisch en medisch vooronderzoek. Deze onderzoeken, die pijnloos zijn, worden uitgevoerd door een gespecialiseerde oogarts en bestaan onder meer uit het opmeten van uw hoornvlies, het meten van de traanproductie en het meten van de pupilgrootte. De oogarts kijkt ook naar uw netvlies en het samenwerken van beide ogen. Daarnaast wordt ook uw gezondheid besproken. Mensen met instabiele diabetes, reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten worden niet als vanzelfsprekend behandeld. Behandeling kan eventueel plaatsvinden na grondig onderzoek en overleg met een behandelend specialist.

Advies ooglaseren permanent

Wilt u meer weten over de resultaten die met een ooglaserbehandeling bereikt worden? De oogartsen van Dutch Clinic vertellen u meer over de technieken die worden toegepast en het verloop van een behandeltraject. Bij het behandeltarief zijn 7 nacontroles inbegrepen, zodat de ontwikkeling van uw ogen nauwgezet opgevolgd kan worden. Heeft u een sterkteafwijking tussen -10 en +4 met een cilinder van maximaal 6? Wellicht dat u met behulp van een ooglaserbehandeling bril of contactlens onafhankelijk kan zijn. Een afspraak voor een consult of technisch onderzoek, maakt u door contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

Afspraak maken
close slider