Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren permanent’? Ooglaserbehandelingen worden regelmatig besproken en worden nog altijd door geruchten en mythen omgeven. In tegenstelling tot wat soms wordt gezegd, is ooglaseren permanent.

De correcties die de laser aan het hoornvlies aanbrengt zijn blijvend en kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Het natuurlijke verouderingsproces wordt echter niet tot stilstand gebracht, wat betekent dat u in de toekomst wellicht een leesbril nodig heeft.

Herhalen ooglaseren

Iedereen die een ooglaserbehandeling overweegt, wordt afzonderlijk en uitgebreid beoordeelt. Zeker wanneer u eventueel een tweede ooglaserbehandeling wilt laten toepassen, om een reststerkte te laten corrigeren, is de gezondheid van uw oog van belang.

Ooglaseren is permanent, maar in sommige situaties is het noodzakelijk en mogelijk om een nabehandeling te ondergaan. Het slagings- en succespercentage van ooglaseren is hoog. Slechts in enkele gevallen kan een nabehandeling nodig zijn, omdat er sprake is van een zogenaamde reststerkte.

Ook mensen waarvan de ogen niet voldoende genezen kunnen een aanvullende behandeling nodig hebben. Wanneer u na een ooglaserbehandeling langdurig last houdt van wazig zicht, een vervormt zicht of flikkeringen dan kunnen dat tekenen zijn dat de ingreep niet voor de volle 100% succesvol is.

Dat u gedurende een aantal dagen tot weken de ene keer scherper ziet dan de andere is normaal. Uw ogen en uw hersenen hebben tijd nodig om te wennen aan het verbeterde zicht. Naarmate de dagen voorbijgaan stabiliseert het zicht zich.

Bij aanhoudende klachten is het verstandig om contact op te nemen met de oogarts voor een extra controle en eventueel een behandeladvies. Heeft u een vervolgbehandeling nodig? Een gespecialiseerde oogarts zal eerst uw hoornvlies nauwkeurig onderzoeken en beoordelen of verdere correctie mogelijk is.

Ouderdomsverziendheid

Ooglaseren heeft permanente resultaten en mensen die de behandeling ondergaan hebben nadien zowel dichtbij als veraf scherp zicht. Naarmate u ouder wordt, neemt de flexibiliteit van uw natuurlijke ooglens af, wat presbyopie of ouderdomsverziendheid tot gevolg kan hebben.

U heeft dan mogelijkerwijs een bril nodig bij het lezen of autorijden. Is uw hoornvliesweefsel voldoende dik en voldoet u aan de gezondheidseisen? Dan kan eventueel een tweede ooglaserbehandeling worden overwogen. Het is een oogarts u die uw geschiktheid daarvoor onderzoekt en beoordeelt.

Bij een ooglaserbehandeling wordt uw sterkteafwijking gecorrigeerd, dit gebeurt door middel van een precieze laserstraal die het hoornvlies bijwerkt en daar een minimale hoeveelheid van verwijderd. De meeste mensen bereiken een prima en langdurig resultaat met een enkele behandeling.

De ingreep kan niet ongelimiteerd toegepast worden. Mannen en vrouwen die de ogen hebben laten laseren en die op latere leeftijd moeite hebben met lezen, maken doorgaans de keuze voor een leesbril.

Is ooglaseren permanent?

In principe is ooglaseren permanent. Het is in uitzonderlijke gevallen, wanneer iemand onvoldoende geneest of wanneer het gezichtsvermogen niet optimaal is, dat eventuele nabehandeling kan worden overwogen. De kans hierop is uiterst klein. Het percentage van mensen dat enige vorm van nabehandeling nodig heeft is minder dan 5%.

Het overgrote merendeel van de behandelde patiënten meldt ook op langere termijn, langer dan 15 jaar, dat het gezichtsvermogen dichtbij en veraf scherp is en blijft. Na een ooglaserbehandeling verbeterd uw zicht en u kunt vertrouwen op een permanente verbetering. Heeft u na de behandeling te maken met een reststerkte? In overleg en na onderzoek kan een nabehandeling aanbevolen worden

Voorbereiding ooglaseren

Niet iedereen die bijziend of verziend is, komt voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Om de kans op een permanent resultaat te verantwoorden, worden uw ogen uitgebreid onderzocht en opgemeten. Dit gebeurt tijdens een technisch en medisch vooronderzoek.

Deze onderzoeken, die pijnloos zijn, worden uitgevoerd door een gespecialiseerde oogarts en bestaan onder meer uit het opmeten van uw hoornvlies, het meten van de traanproductie en het meten van de pupilgrootte. De oogarts kijkt ook naar uw netvlies en het samenwerken van beide ogen.

Daarnaast wordt ook uw gezondheid besproken. Mensen met instabiele diabetes, reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten worden niet als vanzelfsprekend behandeld. Behandeling kan eventueel plaatsvinden na grondig onderzoek en overleg met een behandelend specialist.

Advies ooglaseren permanent

Wilt u meer weten over de resultaten die met een ooglaserbehandeling bereikt worden? De oogartsen van Dutch Clinic vertellen u meer over de technieken die worden toegepast en het verloop van een behandeltraject.

Bij het behandeltarief zijn 7 nacontroles inbegrepen, zodat de ontwikkeling van uw ogen nauwgezet opgevolgd kan worden. Heeft u een sterkteafwijking tussen -10 en +4 met een cilinder van maximaal 6? Wellicht dat u met behulp van een ooglaserbehandeling bril of contactlens onafhankelijk kan zijn.

Ooglaseren permanent FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren permanent. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Dit is een van de meeste gestelde vragen voorafgaand aan een ooglaserbehandeling. In principe is het resultaat blijvend. De laser past de vorm van het hoornvlies aan, dit proces kan niet teruggedraaid worden. Uw hoornvlies herstelt zich snel en goed na de ingreep. Uw zicht is op diverse afstanden goed. De blijvende resultaten kunnen niet voorkomen dat u op latere leeftijd ouderdomsverziendheid ontwikkelt, waardoor een leesbril wenselijk is.
De meeste mensen merken direct na de ingreep dat het zicht anders is. Uw zicht is gecorrigeerd en u ziet scherper. Het kan een aantal dagen duren voordat het zicht is gestabiliseerd. Voelt u zich zeker genoeg, dan kunt u de volgende dag alweer autorijden.
Nee, het geavanceerde systeem houdt uw ogen in de gaten. Op het moment dat u wegkijkt, stopt de laser. De ingreep gaat verder als u recht vooruit kijkt. Het hoornvlies wordt op de juiste plaatsen gecorrigeerd. Het laseren duurt een aantal minuten per oog.
Uw ogen worden open gehouden met een ooglidspreider. Hierdoor is het niet mogelijk om te knipperen. Na het afronden van de behandeling wordt deze verwijderd. De ooglidspreider kan als ongemakkelijk gevoeld worden, voor het resultaat is het gebruik echter noodzakelijk.
De eerste weken na de ooglaserbehandeling gebruikt u dagelijks verschillende oogdruppels. De druppels worden voorgeschreven door de oogarts en bestaan uit antibiotica en ontstekingsremmers. Gebruik de voorgeschreven oogdruppels volgens voorschrift. Na een paar weken, worden de druppels verminderd. Het kan gebeuren dat u nog enige tijd last heeft van droge ogen. Hier kan een verzachtende oogdruppel voor worden voorgeschreven.
Zowel in binnen- als buitenland is uitgebreide kennis over ooglaseren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hoornvlies zich uitstekend herstelt en dat een ooglaserbehandeling een uitermate veilige ingreep is. De resultaten zijn blijvend en bijwerkingen of complicaties doen zich zelden voor.
Mensen die u niet kennen, weten niet dat uw ogen zijn gelaserd. Heeft u altijd een bril gedragen en van de een op de andere dag niet? Dan zullen mensen vragen waar uw bril is gebleven. Belangrijk is het om de eerste dagen uw ogen tegen het felle licht te beschermen. Draag een goede zonnebril en slaap ’s nachts met een slaapbril, zodat u niet ongemerkt in uw ogen kunt wrijven.

Ooglaseren doet geen pijn. Voor de ingreep worden uw ogen met verdovende druppels behandeld, waardoor uw ogen gevoelloos worden. Het enige wat u merkt van het laseren is een zekere druk op het oog. Dit is van zeer korte duur. Na het uitwerken van de verdovingen, is napijn een zeldzaamheid. Pijn kan met een paracetamol worden tegengegaan.

Na de ooglaserbehandeling is het belangrijk om uw ogen te beschermen en regelmatig te druppelen. De oogarts schrijft oogdruppels voor en geeft instructies over het gebruik. De eerste week na de behandeling wordt het gebruik van oogmake-up en/of crème afgeraden. Let op dat er tijdens het douchen geen zeep- of shampoo in uw ogen komt. Wrijf de eerste maand niet in uw ogen en hou uw ogen zoveel mogelijk droog. Na zes weken kunt u weer zwemmen en sporten.
Na de ooglaserbehandeling kan er, meestal bij grote sterkteafwijkingen, sprake zijn van een kleine reststerkte. Mits uw gezondheid dat toelaat en een oogarts het verantwoord vindt, kan dit met een nabehandeling gecorrigeerd worden. In enkele gevallen heeft u nog een bril nodig tijdens bijvoorbeeld het autorijden.
Een ooglaserbehandeling stopt het verouderingsproces niet. Na een ooglaserbehandeling kan de natuurlijke elasticiteit van de ooglens afnemen, waardoor uw ogen dichtbij moeite krijgen met scherpstellen. Dit wordt ouderdomsverziendheid of presbyopie genoemd. Ooglaseren staat hier los van.
Ja. De resultaten van een lensimplantatie zijn blijvend. Uw zicht blijft zowel veraf als dichtbij scherp. Staar kan zich niet meer ontwikkelen. De kunstlenzen gaan uw leven lang mee.
Na een ooglaserbehandeling ontstaat soms het gevoel alsof er iets in uw oog zit. Meldt dit bij de oogarts, deze kan een extra controle voorstellen en/of verzachtende oogdruppels voorschrijven.