Ooglaseren onder narcose

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren onder narcose’? Oogartsen werken met verschillende, geavanceerde lasertechnieken om uw sterkteafwijking of cilinder te corrigeren. Vertrouwde ooglaserbehandelingen zijn verfijnd en worden dankzij moderne laserapparatuur veilig toegepast. Bestaande technieken zijn de voorbije decennia verbeterd en verder ontwikkeld waardoor het tegenwoordig mogelijk is om een nieuwe kunstlens te laten implanteren. Welke behandeling voor u het beste is, hangt onder meer af van de sterkteafwijking en uw gezondheid. Ooglaseren onder narcose wordt zelden tot nooit toegepast. De oogarts vertelt u hoe de behandeling verloopt en op welke wijze de verdoving wordt toegepast.

Ooglaseren onder narcose.

Ooglaseren onder narcose.

Techniek ooglaseren zonder narcose

Oogartsen die de laserbehandeling adviseren, kiezen altijd voor minst ingrijpende techniek. De sterkteafwijking en cilinder bepalen grotendeels de manier van handelen. Een enkele keer komt het voor dat een oog te veel of te hoge afwijkingen heeft om succesvol behandeld te kunnen worden. Een oogarts kan dan een lensimplantatie als oplossing voorstellen. Er zijn uiteenlopende redenen om een ooglaserbehandeling of lensimplantatie te overwegen zoals:

  •  bent het gebruik van bril of contactlenzen zat. U heeft een beroep waarbij een goed zicht, zonder bril of lenzen, wordt vereist. Beroepen waarbij dit nog regelmatig voorkomt zijn piloten en militairen.
  • U heeft een beroep waarbij gebruik van een bril of lenzen moeilijk is zoals bouwvakkers en koks.
  • Wanneer u een bepaalde sport beoefent, waarbij het gebruik van een bril of lenzen onhandig is.
  • U heeft moeite met het gebruik van contactlenzen.
  • Tussen beide ogen zit een groot verschil in dioptrie.
  • Ooglasertechnieken en behandelmogelijkheden

Dutch Clinic werkt met veilige en effectief bewezen ooglasertechnieken zoals IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek. Daarnaast passen de ervaren oogartsen lensimplantaties toe met zowel voorzet- als vervanglenzen. De meeste sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en cilinders tot 6 kunnen door middel van ooglaseren gecorrigeerd worden. Bij afwijkende en hogere sterkte gaat de voorkeur uit naar een lensimplantatie. Een voorzet- of vervanglens wordt via een kleine incisie voor uw pupil geplaatst. Soms is het mogelijk en wordt geadviseerd om een zogenaamde multifocale lens te laten implanteren. Deze ingreep kan zowel met een plaatselijke verdoving als onder volledige narcose worden toegepast. Ooglaserbehandelingen worden aan beide ogen tegelijkertijd toegepast. Dit in tegenstelling tot lensimplantatie en het implanteren van een multifocale lens, waarbij één oog tegelijkertijd wordt behandeld.

Belang van vooronderzoeken

Het corrigeren van sterkteafwijkingen en cilinders is maatwerk. Geen oog is hetzelfde en dat betekent dat niet iedereen met dezelfde ooglasertechniek behandeld kan worden. De ervaren oogartsen van Dutch Clinic hebben meer dan 15 jaar ervaring met het toepassen van de verschillende ooglasertechnieken, en jaarlijks worden meer dan 2.000 ooglaserbehandelingen bij de kliniek toegepast. Het spreekt voor zich dat veiligheid, kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid daarbij voorop staan. Iedere medische en/of cosmetische ingreep kent bepaalde risico’s. De huidige generatie ooglaserapparatuur is zo geavanceerd dat er nauwelijks sprake is van complicaties. Oogartsen passen ooglaseren onder narcose of met een plaatselijke verdoving alleen toe als u na uitgebreid technisch en medisch vooronderzoek geschikt blijkt voor de behandeling. Ondanks de geavanceerde apparatuur is niet iedereen geschikt voor een ooglaserbehandeling. Een enkele keer moet een oogarts iemand teleurstellen en/of een alternatieve behandelmogelijkheid voorstellen.

Vooronderzoek ooglaseren

De reden om uw ogen uitgebreid te onderzoeken is enerzijds veiligheid en anderzijds om vast te stellen welke lasertechniek in uw situatie het beste past. Deze onderzoeken bestaan onder meer uit diverse metingen. De oogarts onderzoekt en bekijkt uw ogen zowel van binnen als van buiten en krijgt op deze manier een volledig overzicht van het oog. Wat wordt er opgemeten? De dikte van het hoornvlies, de traanproductie en de pupil grootte worden gemeten. Daarnaast worden het hoornvlies, het regenboogvlies en het netvlies uitgebreid bekeken. Over pijn tijdens het technisch en medisch vooronderzoek hoeft u zich geen zorgen te maken. De onderzoeken zijn pijnloos. Alleen bij het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld en ziet u nog enige tijd wazig. Op basis van de bevindingen geeft de oogarts u een behandelvoorstel. De techniek wordt nader toegelicht en u hoort dat ooglaseren onder narcose niet tot de mogelijkheden behoort. De behandeltijd is beperkt tot enkele minuten en de voorkeur gaat uit naar het verdoven van uw ogen met speciale oogdruppels. Van pijn tijdens het ooglaseren is geen sprake.

Informatie ooglaseren onder narcose

Bent u benieuwd hoe een ooglaserbehandeling eruit ziet? U kunt uzelf laten adviseren door de oogartsen van Dutch Clinic over zowel een ooglaserbehandeling als een lensimplantatie. Na een technisch vooronderzoek kan een oogarts al met aangrenzende zekerheid zeggen of ooglaseren bij u een mogelijkheid is. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen. U kunt ons bereiken op +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren onder narcose FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren onder narcose. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Nee, ooglaserbehandelingen en lensimplantaties worden met plaatselijke verdovingen gedaan.

Nee, uw ogen worden verdoofd met oogdruppels.

Ooglaserbehandelingen zijn ingrijpend, maar van zeer korte duur. De behandeling duurt slechts enkele minuten per oog. Narcose wordt zelden tot nooit toegepast. Het plaatselijk verdoven van de ogen, voorkomt dat u pijn ervaart. Wanneer u opziet tegen de behandeling kunt u dit met de oogarts bespreken. Het is mogelijk om kort voor de ingreep een kalmerend middel te nemen.

Ja. U bent bij volle bewustzijn. De oogarts vertelt wat er gebeurt en hoe de ingreep verloopt. Door de geavanceerde apparatuur kunt u de behandelruimte al na een aantal minuten verlaten en rustig bijkomen van de ingreep.

De meeste mensen zeggen achteraf dat de ingreep is meegevallen en dat ze zowel tijdens als na de ingreep geen pijn hebben gehad. Uw ogen kunnen enige tijd geïrriteerd aanvoelen, alsof er een zandkorrel in zit. Ook zijn de ogen lichtgevoelig. Deze verschijnselen nemen vanzelf af. Eventuele napijn is van korte duur.

Laat de ooglaserbehandeling toepassen door een gespecialiseerde arts die werkt met geavanceerde apparatuur. De oogartsen van Dutch Clinic hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol toepassen van ooglaserbehandelingen en lensimplantaties. Door de uitgebreide vooronderzoeken wordt de kans op complicaties tot een minimum beperkt. Het herstel verloopt vlot en u ziet op alle afstanden scherp zonder dat u daarvoor een bril of contactlenzen nodig heeft.

Onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat er ook op langere termijn geen nadelige effecten zijn aan ooglaseren. Uw hoornvlies herstelt zich goed van de ingreep. Een ooglaserbehandeling kan echter niet voorkomen dat u vanaf 40-45 jaar te maken krijgt met een afname van de elasticiteit van de ooglens. Hierdoor kan de behoefte aan een leesbril ontstaan.

Nee, zowel de QuickScan als het medisch onderzoek worden zonder verdovingen gedaan. De onderzoeken en metingen die verricht worden zijn pijnloos, al kunt u soms een wat irriterend gevoel ervaren. Bij het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende oogdruppels, waardoor u de eerste uren een wazig zicht heeft.

In de uren na de ingreep raken de verdovingen uitgewerkt.

De oogarts bespreekt het volledige behandeltraject met u. Er wordt daarbij gesproken over de verdovingen, het laseren en het herstel. U weet vooraf welke verdoving wordt gebruikt en hoe deze wordt toegediend.

Nee, controles zijn niet pijnlijk. De oogarts verricht een aantal metingen en bekijkt uw ogen aan de binnen- en buitenzijde. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Een controle is van korte duur en bedoelt om de ontwikkeling van uw ogen op te volgen.

Als u tussen de controles door klachten krijgt en/of vragen heeft over uw zicht, kunt u een afspraak maken voor een extra controle. De oogarts kan eventueel een behandeling voorstellen. In geval van droge ogen worden verzachtende oogdruppels voorgeschreven.

Nee. De plaatselijke verdovingen worden op dezelfde methode toegediend: in druppelvorm.

Afhankelijk van de ingreep die u overweegt, kan gevraagd worden om preoperatieve onderzoeksresultaten. Dit kunnen zijn een algemeen bloedonderzoek, een ingevulde en ondertekende vragenlijst voor uw huisarts en/of een hartfilmpje. Deze zaken worden met u besproken tijdens het consult.

Het gebeurt zelden dat iemand allergisch blijkt voor de gebruikte verdovings- en/of ontsmettingsmiddelen. Vooraf wordt gevraagd naar eventuele allergieën. Als gevolg van een allergische reactie kunnen tijdelijke zwellingen en/of huidverkleuringen en jeuk optreden.

De oogarts schrijft een aantal verschillende oogdruppels voor. De druppels zijn antibacterieel en bevorderen het herstel van de ogen. Gebruik de druppels strikt volgens voorschrift. Pas de eerste dagen op dat uw ogen niet nat worden en bescherm ze tegen het (zon)licht door middel van een goede zonnebril. Sport de eerste weken voorzichtig en ga niet zwemmen of naar de sauna.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com