Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren onder narcose’? Oogartsen werken met verschillende, geavanceerde lasertechnieken om uw sterkteafwijking of cilinder te corrigeren. Vertrouwde ooglaserbehandelingen zijn verfijnd en worden dankzij moderne laserapparatuur veilig toegepast. Bestaande technieken zijn de voorbije decennia verbeterd en verder ontwikkeld waardoor het tegenwoordig mogelijk is om een nieuwe kunstlens te laten implanteren.

Welke behandeling voor u het beste is, hangt onder meer af van de sterkteafwijking en uw gezondheid. Ooglaseren onder narcose wordt zelden tot nooit toegepast. De oogarts vertelt u hoe de behandeling verloopt en op welke wijze de verdoving wordt toegepast.

Pijnloos ooglaseren zonder narcose

De verschillende ooglasertechnieken worden uitgevoerd met geavanceerde apparatuur. Het corrigeren van sterkteafwijkingen duurt enkele minuten, waarbij u geen pijn voelt. Voorafgaand aan de laserbehandeling verdooft een oogarts uw ogen met speciale verdovingsdruppels. Er worden geen naalden in uw oog gestoken om de verdovingsvloeistoffen te injecteren.

Om te voorkomen dat uw ogen knipperen tijdens de behandeling, wordt een ooglidspreider aangebracht. De laserapparatuur volgt de bewegingen van uw oog nauwkeurig en de behandeling stopt op het moment dat uw oog beweegt. Op uiterst nauwkeurige wijze corrigeert de ooglaser zowel een sterkteafwijking als een cilinder. Na een paar minuten wordt de ingreep afgerond en controleert de oogarts uw ogen een eerste keer. Ook na het uitwerken van de plaatselijke verdovingen is er nauwelijks sprake van pijn.

Uw ogen kunnen wat geïrriteerd aanvoelen. Om zowel ontstekingen als het geïrriteerde gevoel tegen te gaan, krijgt u van de oogarts oogdruppels voorgeschreven. Gebruik deze volgens voorschrift en zolang de arts u dat adviseert.

Waarom geen ooglaseren en narcose?

Een cosmetische of medische ingreep wordt vaak als ingrijpend ervaren. De vraag om ooglaseren onder narcose klinkt begrijpelijk, maar is niet altijd even logisch. Algehele narcose bevat een zeker risico op ongewenste complicaties. Daarnaast is de ooglaserbehandeling van zo’n korte duur dat een narcose niet wenselijk is. Om op een veilige manier een behandeling onder narcose toe te kunnen passen, duurt het toepassen van alle stappen totdat u in slaap bent gebracht langer dan de ooglaserbehandeling zelf.

Bent u erg nerveus voorafgaand aan de behandeling? Bespreek dit met de oogarts, het is mogelijk om een kalmerend middel te nemen zodat op ontspannen wijze op de behandeltafel plaatsneemt.

Het belang van een vooronderzoek

Het corrigeren van sterkteafwijkingen en cilinders is maatwerk. Geen oog is hetzelfde en dat betekent dat niet iedereen met dezelfde ooglasertechniek behandeld kan worden. De ervaren oogartsen van Dutch Clinic hebben meer dan 15 jaar ervaring met het toepassen van de verschillende ooglasertechnieken, en jaarlijks worden meer dan 2.000 ooglaserbehandelingen bij de kliniek toegepast.

Het spreekt voor zich dat veiligheid, kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid daarbij voorop staan. Iedere medische en/of cosmetische ingreep kent bepaalde risico’s. De huidige generatie ooglaserapparatuur is zo geavanceerd dat er nauwelijks sprake is van complicaties.

Oogartsen passen ooglaseren onder narcose of met een plaatselijke verdoving alleen toe als u na uitgebreid technisch en medisch vooronderzoek geschikt blijkt voor de behandeling.

Ondanks de geavanceerde apparatuur is niet iedereen geschikt voor een ooglaserbehandeling. Een enkele keer moet een oogarts iemand teleurstellen en/of een alternatieve behandelmogelijkheid voorstellen.

Geen narcose - korte behandeltijd

Het verloop van een ooglaserbehandeling is net zo effectief en vlot als wordt omschreven. Zorg ervoor dat u zich op tijd meldt in de kliniek, zodat de ingreep nogmaals kort met u kan worden doorgenomen.

 • Aanmelden in kliniek.
 • U wordt naar een ruimte gebracht waar u wordt voorbereidt op de ooglaserbehandeling en waar de ingreep nogmaals met u wordt besproken.
 • Het oog dat wordt behandeld wordt met behulp van druppels verdoofd.
 • De oogarts brengt een ooglidspreider aan.
 • Afhankelijk van de lasertechniek wordt het epitheel losgemaakt en omgeslagen of verwijderd.
 • U kijkt naar een lichtpuntje, terwijl de ooglaserapparatuur binnen een paar minuten uw sterkteafwijking en cilinder corrigeert.
 • Eventueel wordt een ter bescherming een bandagelensje aangebracht. Dit blijft een paar dagen zitten.
 • Het flapje van het hoornvlies wordt teruggeplaatst. Dit is alleen van toepassing bij de IntraLasik Femtosecond ooglasertechniek.
 • De oogarts druppelt en controleert uw ogen.

Vervolgens kunt u de kliniek verlaten. Aangezien u nog wat wazig kunt zien door de verdovingen en de behandeling, wordt aangeraden om iemand mee te nemen die u veilig thuis brengt. Heeft de oogarts u richtlijnen gegeven en oogdruppels voorgeschreven? Gebruik deze dan volgens voorschrift. Het komt de herstelperiode en uw zicht ten goede.

Mede omdat de ingreep zonder narcose wordt toegepast, herstellen de meeste mensen vlot en zonder complicaties van de ooglaserbehandeling.

Ooglaser technieken zonder narcose

 • Oogartsen die de laserbehandeling adviseren, kiezen altijd voor minst ingrijpende techniek. De sterkteafwijking en cilinder bepalen grotendeels de manier van handelen. Een enkele keer komt het voor dat een oog te veel of te hoge afwijkingen heeft om succesvol behandeld te kunnen worden. Een oogarts kan dan een lensimplantatie als oplossing voorstellen. Er zijn uiteenlopende redenen om een ooglaserbehandeling of lensimplantatie te overwegen zoals:
 • U bent het gebruik van bril of contactlenzen zat. U heeft een beroep waarbij een goed zicht, zonder bril of lenzen, wordt vereist. Beroepen waarbij dit nog regelmatig voorkomt zijn piloten en militairen.
 • U heeft een beroep waarbij gebruik van een bril of lenzen moeilijk is zoals bouwvakkers en koks.
 • Wanneer u een bepaalde sport beoefent, waarbij het gebruik van een bril of lenzen onhandig is.
 • U heeft moeite met het gebruik van contactlenzen.
 • Tussen beide ogen zit een groot verschil in dioptrie.
 • Ooglasertechnieken en behandelmogelijkheden.

Dutch Clinic werkt met veilige en effectief bewezen ooglasertechnieken zoals IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek. Daarnaast passen de ervaren oogartsen lensimplantaties toe met zowel voorzet- als vervanglenzen.

De meeste sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en cilinders tot 6 kunnen door middel van ooglaseren gecorrigeerd worden. Bij afwijkende en hogere sterkte gaat de voorkeur uit naar een lensimplantatie. Een voorzet- of vervanglens wordt via een kleine incisie voor uw pupil geplaatst.

Soms is het mogelijk en wordt geadviseerd om een zogenaamde multifocale lens te laten implanteren. Deze ingreep kan zowel met een plaatselijke verdoving als onder volledige narcose worden toegepast.

Ooglaserbehandelingen worden aan beide ogen tegelijkertijd toegepast. Dit in tegenstelling tot lensimplantatie en het implanteren van een multifocale lens, waarbij één oog tegelijkertijd wordt behandeld.

Ooglaseren onder narcose FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren onder narcose. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Nee, ooglaserbehandelingen en lensimplantaties worden met plaatselijke verdovingen gedaan.
Nee, uw ogen worden verdoofd met oogdruppels.
Ooglaserbehandelingen zijn ingrijpend, maar van zeer korte duur. De behandeling duurt slechts enkele minuten per oog. Narcose wordt zelden tot nooit toegepast. Het plaatselijk verdoven van de ogen, voorkomt dat u pijn ervaart. Wanneer u opziet tegen de behandeling kunt u dit met de oogarts bespreken. Het is mogelijk om kort voor de ingreep een kalmerend middel te nemen.
Ja. U bent bij volle bewustzijn. De oogarts vertelt wat er gebeurt en hoe de ingreep verloopt. Door de geavanceerde apparatuur kunt u de behandelruimte al na een aantal minuten verlaten en rustig bijkomen van de ingreep.
De meeste mensen zeggen achteraf dat de ingreep is meegevallen en dat ze zowel tijdens als na de ingreep geen pijn hebben gehad. Uw ogen kunnen enige tijd geïrriteerd aanvoelen, alsof er een zandkorrel in zit. Ook zijn de ogen lichtgevoelig. Deze verschijnselen nemen vanzelf af. Eventuele napijn is van korte duur.
Laat de ooglaserbehandeling toepassen door een gespecialiseerde arts die werkt met geavanceerde apparatuur. De oogartsen van Dutch Clinic hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol toepassen van ooglaserbehandelingen en lensimplantaties. Door de uitgebreide vooronderzoeken wordt de kans op complicaties tot een minimum beperkt. Het herstel verloopt vlot en u ziet op alle afstanden scherp zonder dat u daarvoor een bril of contactlenzen nodig heeft.
Onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat er ook op langere termijn geen nadelige effecten zijn aan ooglaseren. Uw hoornvlies herstelt zich goed van de ingreep. Een ooglaserbehandeling kan echter niet voorkomen dat u vanaf 40-45 jaar te maken krijgt met een afname van de elasticiteit van de ooglens. Hierdoor kan de behoefte aan een leesbril ontstaan.
Nee, zowel de QuickScan als het medisch onderzoek worden zonder verdovingen gedaan. De onderzoeken en metingen die verricht worden zijn pijnloos, al kunt u soms een wat irriterend gevoel ervaren. Bij het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende oogdruppels, waardoor u de eerste uren een wazig zicht heeft.
In de uren na de ingreep raken de verdovingen uitgewerkt.
De oogarts bespreekt het volledige behandeltraject met u. Er wordt daarbij gesproken over de verdovingen, het laseren en het herstel. U weet vooraf welke verdoving wordt gebruikt en hoe deze wordt toegediend.
Nee, controles zijn niet pijnlijk. De oogarts verricht een aantal metingen en bekijkt uw ogen aan de binnen- en buitenzijde. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Een controle is van korte duur en bedoelt om de ontwikkeling van uw ogen op te volgen.
Als u tussen de controles door klachten krijgt en/of vragen heeft over uw zicht, kunt u een afspraak maken voor een extra controle. De oogarts kan eventueel een behandeling voorstellen. In geval van droge ogen worden verzachtende oogdruppels voorgeschreven.
Nee. De plaatselijke verdovingen worden op dezelfde methode toegediend: in druppelvorm.
Afhankelijk van de ingreep die u overweegt, kan gevraagd worden om preoperatieve onderzoeksresultaten. Dit kunnen zijn een algemeen bloedonderzoek, een ingevulde en ondertekende vragenlijst voor uw huisarts en/of een hartfilmpje. Deze zaken worden met u besproken tijdens het consult.
Het gebeurt zelden dat iemand allergisch blijkt voor de gebruikte verdovings- en/of ontsmettingsmiddelen. Vooraf wordt gevraagd naar eventuele allergieën. Als gevolg van een allergische reactie kunnen tijdelijke zwellingen en/of huidverkleuringen en jeuk optreden.
De oogarts schrijft een aantal verschillende oogdruppels voor. De druppels zijn antibacterieel en bevorderen het herstel van de ogen. Gebruik de druppels strikt volgens voorschrift. Pas de eerste dagen op dat uw ogen niet nat worden en bescherm ze tegen het (zon)licht door middel van een goede zonnebril. Sport de eerste weken voorzichtig en ga niet zwemmen of naar de sauna.