Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren medische indicatie’? Wanneer u door verziend- of bijziendheid bent aangewezen op het gebruik van bril of lenzen, kan dat vervelend zijn. Veel mensen hebben interesse voor een ooglaserbehandeling en overwegen de ingreep toe te laten passen.

Ooglaserbehandelingen worden vanuit de basisverzekering slechts beperkt vergoed. Ooglaseren medische indicatie is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Beperkt ooglaseren op medische indicatie

Een van de belangrijkste redenen voor mensen om een ooglaserbehandeling te overwegen, is het onafhankelijk zijn van bril of lenzen. De meeste ooglaserbehandelingen hebben dan ook een cosmetische achtergrond. Een enkele keer is er aanleiding voor een arts om een medische indicatie te verstrekken. Dit is onder meer het geval bij een verschil van meer dan 4 dioptrie tussen beide ogen, ernstige hoornvliesvertroebeling of wanneer u een intolerantie voor contactlenzen heeft.

Met behulp van een ooglaserbehandeling worden sterkteafwijkingen gecorrigeerd en ziet u naderhand zowel veraf als dichtbij scherp. De ingreep kan op basis van verschillende technieken worden toegepast. De gespecialiseerde oogarts bepaald welke techniek het beste bij u past. Om dit te kunnen bepalen worden uw ogen zowel technisch als medisch onderzocht. Dat betekent dat er verschillende testen en metingen worden gedaan waaronder de hoogte van de sterkteafwijking, de cilinder, de dikte van het hoornvlies, de grootte van uw pupil en de traanproductie. Op basis van deze onderzoeksresultaten stelt de arts een van de volgende technieken voor:

De verschillende technieken worden door de oogarts tijdens een consult nader toegelicht en uitgelegd.

Veilig ooglaseren medicatie

Veel patiënten die een ooglaserbehandeling overwegen, zien op tegen de ingreep en eventuele complicaties. De ooglasertechniek is veilig. Oogartsen maken gebruik van ultramoderne en geavanceerde ooglaserapparatuur, waardoor bijwerkingen uiterst zeldzaam zijn.

Bij geen enkele medische ingreep kan gegarandeerd worden dat zich geen complicaties voordoen. Eventuele bijwerkingen of complicaties van een ooglaserbehandeling zijn veelal tijdelijk en goed behandelaar. Dit komt omdat er uitgebreide vooronderzoeken aan de behandeling voorafgaan. De meest voorkomende complicaties zijn een verhoogde oogdruk, lichtgevoeligheid, oogontstekingen en een onstabiel zicht. Deze bijwerkingen zijn te behandelen met medicatie en/of de juiste nabehandeling.

Mensen die te maken krijgen met bijwerkingen en die tijdig behandeld worden, hebben later meestal hetzelfde goede resultaat als behandelingen die zonder complicaties verlopen. Bij het selecteren van een behandelaar kunt u letten op bepaalde zaken, waaronder:

  • BIG-registratie van de behandelend oogarts.
  • Aantoonbare ervaring van de oogarts.
  • Welke apparatuur wordt gebruikt.
  • Worden uw ogen zowel technisch als medisch voor onderzocht.
  • Hoe zijn de ervaringen met een oogkliniek en/of behandelend specialist.

Ooglaserbehandelingen worden sinds het midden van de jaren 1980 met succes toegepast. De techniek is de voorbije decennia zowel verfijnd als verbeterd. De resultaten zijn ook op lange termijn goed. Het hoornvlies herstelt zich na een ooglaserbehandeling goed en de effecten die bereikt worden houden 20 tot 40 jaar aan.

Met het verstrijken van de jaren neemt de flexibiliteit van uw natuurlijke ooglens af. Ook een ooglaserbehandeling kan niet voorkomen dat u daardoor op den duur toch een leesbril nodig heeft.

Vergoeding ooglaseren met of zonder medische indicatie

De kosten voor ooglaserbehandeling lopen sterk uiteen. Dit hangt onder meer af van de sterkteafwijking, de cilinder en de ooglasertechniek die wordt gebruikt. De ooglaserbehandeling is voor de meeste mensen een cosmetische ingreep en de kosten worden niet vergoed. Eventueel biedt een aanvullende zorgverzekering, beperkte, vergoedingsmogelijkheden.

Heeft u echter een medische indicatie? Dan is vergoeding meestal wel vanuit de basisverzekering mogelijk. Dit is echter een zeldzaamheid. Wanneer u voor een beperkte vergoeding in aanmerking komt, kan een zorgverzekeraar voorwaarden hanteren. Dat houdt onder andere in dat u gebonden bent aan een behandelaar of kliniek waar de zorgverzekeraar een overeenkomst mee heeft afgesloten.

Welke voorwaarden op uw situatie van toepassing zijn, kunt u nalazen in de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.

Technisch en medisch vooronderzoek

Beschikt u over een medische indicatie voor ooglaseren? Bent u benieuwd of uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling? Maak dan een afspraak bij de gespecialiseerde oogartsen van Dutch Clinic.

Jaarlijks passen onze oogartsen meer dan 2.000 ooglaserbehandelingen toe. Zowel met een medische indicatie als zonder bent u van harte welkom voor een technisch en medisch vooronderzoek. Uw ogen worden van binnen en buiten onderzocht en opgemeten. De oogarts bepaald aan de hand van de onderzoeksgegevens welke ooglasertechniek bij u kan worden toegepast

Ooglaseren medische indicatie FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren medische indicatie. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Een medische indicatie wordt afgegeven door uw huisarts of oogarts. In de medische indicatie wordt omschreven dat u bepaalde medische hulp nodig heeft. De medische indicatie kan ervoor zorgen dat u de kosten voor een ooglaserbehandeling volledig of gedeeltelijk vergoed krijgt.
Nee. Het komt zelden voor dat een medische indicatie voor ooglaseren wordt afgegeven. Een (huis)arts of specialist kan een medische indicatie geven als er tussen beide ogen een verschil van 4 of meer dioptrie zit en u intolerant bent voor het gebruik van contactlenzen.
Nee. Het overgrote merendeel van alle ooglaserbehandelingen wordt zonder medische indicatie toegepast. Dat betekent dat u zelf de kosten draagt.
De basisverzekering heeft zonder medische indicatie geen vergoedingsmogelijkheden. Enkele zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten vanuit een aanvullende verzekering. De mogelijkheden variëren en staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Een ooglaserbehandeling is een eenmalige behandeling. Na de ingreep ziet u op alle afstanden scherp. In geval van grotere sterkteafwijkingen kan er soms sprake zijn van een reststerkte. Zolang uw gezondheid dat toelaat kan dit met een nabehandeling gecorrigeerd worden.
Zorgverzekeraars stellen voorwaarden. In de regel houdt dat in dat de medische indicatie verstrekt moet worden door een arts die BIG-geregistreerd is. Uw zorgverzekeraar kan vertellen of een medische indicatie uit het buitenland al dan niet volstaat.
Nee, ook een lensimplantatie kan zonder medische indicatie toegepast worden. Zowel voor ooglaseren als lensimplantaties zonder medische noodzaak heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt een afspraak maken bij Dutch Clinic voor een consult, waarbij uw ogen gecontroleerd worden. Na de QuickScan en het medisch onderzoek kan de gespecialiseerde oogarts een behandeltechniek voorstellen.
Ja. Cataract of staar is het vertroebelen van uw ooglens, waardoor u verschillende klachten krijgt. Een huisarts kan eenvoudig bevestigen of u last heeft van staar en een medische indicatie voor een lensimplantatie geven.
Nee, medische indicaties worden uitsluitend verstrekt aan mensen die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Uw leeftijd speelt daarbij geen rol.
De prijsverschillen met ooglaserbehandelingen in het buitenland zijn relatief klein. De vele controles in het jaar na de behandeling zijn daarbij een hekel punt. Het frequente heen en weer reizen brengt extra kosten met zich mee, die het voordeel al snel te niet doen.
U kiest zelf de kliniek of het ziekenhuis waar u de ooglaserbehandeling of lensimplantatie toe laat passen. Zorgverzekeraars kunnen verdere voorwaarden stellen om de kosten deels of volledig te vergoeden. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de al dan niet gecontracteerde zorgverlener waar u de ingreep ondergaat. Zorg dat u vooraf op de hoogte bent van deze bepalingen, hiermee voorkomt u teleurstellingen.
Nee. Het gebeurt sporadisch dat iemand zowel een verschil van 4 of meer dioptrie heeft tussen beide ogen en bovendien intolerant is voor contactlenzen.
Bij Dutch Clinic kunt u op de kosten pagina kijken wat het kost om uw ogen te laten laseren. Dit is een betaalbaar tarief, waarbij ook de vooronderzoeken en alle nacontroles zijn inbegrepen. Lensimplantaties kosten zijn daar ook te vinden.
Ja, indien gewenst kunt u een ooglaserbehandeling of lensimplantatie in termijnen betalen. Dutch Clinic werkt samen met Cosmetic Finance, waar u een persoonlijke lening of doorlopend krediet aan kunt vragen. Wanneer uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd, hou er dan rekening mee dat er extra (rente)kosten in rekening worden gebracht en dat u gedurende een aantal jaren maandelijkse aflossingstermijnen betaald.
Ruim 90% van alle mensen die een ooglaserbehandeling laten toepassen is achteraf tevreden met het bereikte resultaat. U bent niet langer afhankelijk van bril of contactlenzen. Het duurt een aantal dagen tot weken voordat het zicht stabiel is.
Nee. Ooglaserbehandelingen worden niet bij minderjarigen toegepast. Medische indicaties worden niet aan minderjarigen verstrekt. De ogen zijn tot ongeveer het 18e levensjaar in ontwikkeling.