Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren flapje’? De diverse ooglasertechnieken worden op uiteenlopende manieren toegepast. Zo zit er verschil in de techniek, het herstel en de kenmerken van een ooglaserbehandeling.

Van de volledig computergestuurde techniek waarbij uw ogen niet worden aangeraakt, tot ooglaseren flapje waarbij een flapje van het hoornvlies wordt losgemaakt. Ooglasertechnieken hebben elk uiteenlopende voor- en nadelen.

Ooglaser technieken

Het grootste verschil tussen de diverse ooglasertechnieken is met name de manier waarop het zogenaamde epitheel wordt verwijderd en al dan niet teruggeplaatst. Het doel van de ooglaserbehandeling is het aanpassen en corrigeren van het hoornvlies, zodat het licht na de behandeling weer op de goede manier wordt gebroken.

Alleen de eerste laag van uw hoornvlies, het epitheel, wordt voor de ooglaserbehandeling tijdelijk verwijderd. De manier waarop de ingreep wordt toegepast verschilt, deze wordt afgestemd op uw sterkteafwijking, de cilinder en eventuele werk- en/of sport activiteiten. Onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende methodes:

  • IntraLasik Femtosecond, waarbij ooglaseren flapje van toepassing is. De oogarts maakt een flapje van het epitheel los, waarna het omgeslagen kan worden. De computergestuurde laser corrigeert vervolgens de sterkteafwijking, en het ooglaseren flapje wordt terug geplaatst. Deze ooglasertechniek kent een snel herstel en nauwelijks tot geen ongemakken.
  • TransPRK, waarbij het epitheel handmatig of computergestuurd met een speciale alcoholoplossing wordt verwijderd. Na het verwijderen van het epitheel wordt de sterkteafwijking gecorrigeerd. Het epitheel herstelt zichzelf binnen 3 tot 4 dagen na de ooglaserbehandeling. Het herstel kan een vervelend gevoel, alsof er zand in uw ogen zit, veroorzaken.

IntraLasik Femtosecond ooglaseren flapje

De moderne IntraLasik Femtosecond methode is geschikt voor het corrigeren van sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en een cilinder tot 6 (meer over maximale strekte en ooglaseren). De behandeling verloopt volgens een overzichtelijk stappenplan:

  • Plaatselijke verdoving. Voorafgaand aan de laserbehandeling worden uw ogen met speciale oogdruppels verdoofd. Hiervoor worden geen injecties gebruikt. Na het inwerken van de verdoving wordt uw oog met jodium ontsmet. De oogarts brengt een ooglidspreider aan, zodat het oog dat behandelt wordt open blijft. Uw andere oog wordt afgedekt.
  • Losmaken epitheel. Met behulp van de IntraLasik Femtosecond laser maakt de oogarts een flapje van het hoornvlies los. Het flapje blijft aan één kant vastzitten. Dit losmaken gebeurt binnen een minuut en is geheel pijnloos.
  • Omslaan ooglaseren flapje. Vervolgens wordt het losgemaakte flapje omgeslagen en de laserbehandeling kan worden toegepast.
  • Laserbehandeling. Tijdens het laseren kijkt u naar een lichtpuntje. De geavanceerde laserapparatuur is zo ontworpen dat de bewegingen van uw oog nauwkeurig gevolgd worden. Wanneer uw oog te veel beweegt, stopt de laser. Kijkt u weer naar het lichtpuntje dan gaat de laser verder. Binnen een paar seconden wordt de sterkteafwijking gecorrigeerd.
  • Afronden ooglaserbehandeling. Na het corrigeren van de sterkte wordt het flapje teruggeplaatst. Binnen een paar minuten zit het flapje vast. Uw ogen worden door de oogarts gedruppeld met ontstekingsremmers en antibiotica. Hiermee wordt het genezingsproces versneld. Voordat u de kliniek verlaat, worden uw ogen gecontroleerd en krijgt u een afspraak voor de volgende controle.

Voordelen ooglaseren flapje

De IntraLasik Femtosecond lasertechniek is een veel toegepaste behandelmethode met uitstekende resultaten. De behandeling wordt met geavanceerde laserapparatuur toegepast, waardoor de kans op bijwerkingen uiterst klein is. In tegenstelling tot andere ooglasertechnieken verloopt het herstel vlotter, de meeste mensen hebben binnen 2 dagen scherp, stabiel zicht.

U bent na afloop niet langer afhankelijk van bril of contactlenzen. IntraLasik Femtosecond is minimaal invasief en kent een korte behandelduur. De laserbehandeling neemt slechts enkele minuten in beslag. Het enige nadeel van deze ooglasertechniek is dat mensen met droge ogen niet behandeld kunnen worden. Daar past een andere techniek beter bij.

Technisch en medisch vooronderzoek

De oogartsen van Dutch Clinic passen naar de ‘ooglaseren flapje’ methode ook de TransPRK en Lasek ooglasertechniek toe. Bij grotere sterkteafwijkingen wordt een lensimplantatie voorgesteld. Bent u benieuwd of de IntraLasik Femtosecond methode ook voor uw ogen een oplossing biedt?

Maak dan een afspraak voor een technisch en medisch vooronderzoek bij Dutch Clinic. Uw ogen worden uitgebreid onderzocht waarbij onder meer de dikte van het hoornvlies, de oogdruk en de traanproductie worden gemeten. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de oogarts u de ooglasertechniek voorstellen die het beste bij uw situatie past. Bij deze situatie kan ook rekening worden gehouden met uw beroep en/of andere omstandigheden die van invloed zijn op de lasertechniek.

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens het medisch onderzoek pupil verwijdende oogdruppels worden gebruikt en dat u achteraf niet zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen.

Ooglaseren flapje FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren flapje. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Het flapje bij ooglaseren heeft voornamelijk betrekking op de IntraLasik Femtosecond techniek. Voor het laseren van de ogen, maakt de oogarts een flapje van het hoornvlies los en slaat dit om. De laser kan het blootgelegde weefsel behandelen. Na het laseren wordt het flapje terug omgeslagen. Herstel verloopt snel en u kunt vaak direct na de laserbehandeling scherp zien.
Nee, u voelt hier niets van. Voor de behandeling worden uw ogen plaatselijk verdoofd. De oogarts legt steeds uit wat er gebeurt en praat u door de ingreep heen. Ook napijn doet zich vrij zelden voor. Een enkele keer ontstaat het gevoel dat uw ogen geïrriteerd en droger zijn dan gebruikelijk. U kunt hiervoor verzachtende oogdruppels voorgeschreven krijgen.
Nee, dit is afhankelijk van de ooglasertechniek. Alleen bij de IntraLasik Femtosecond methode wordt het flapje losgemaakt en omgeslagen. Bij andere technieken wordt het epitheel verwijderd of door middel van een alcoholoplossing opgelost.
Uw ogen herstellen vlot van de ingreep. Binnen een aantal dagen is het flapje genezen. Belangrijk is dat u niet in uw ogen wrijft en deze niet blootstelt aan fel licht, stof en/of andere invloeden van buitenaf. Draag een goede zonnebril. De oogarts controleert uw ogen regelmatig om zo de ontwikkelingen nauwgezet op te kunnen volgen.
Gebruik de eerste 7 tot 10 dagen na de ooglaserbehandeling géén make-up rond uw ogen. Daarna kunt u make-up gebruiken, maar bent u extra voorzichtig met het verwijderen. Let op dat u niet te hard in of over de ogen wrijft.
De IntraLasik Femtosecond methode wordt wereldwijd dagelijks succesvol toegepast. De techniek geeft uitstekende en bovendien stabiele resultaten, ook op langere termijn. Het is bovendien de techniek met de kortste herstelperiode. Meer dan 85% van de mensen die met deze techniek behandeld wordt, heeft een aantal uur na de ooglaserbehandeling scherp zicht.
Een ooglaserbehandeling is een kleine ingreep die doorgaans veilig is. Net zoals bij elke andere medische behandeling is ook ooglaseren niet 100% risicoloos. De kans op complicaties wordt tot een minimum beperkt door uw ogen vooraf uitgebreid te meten, controleren en te onderzoeken. In enkele gevallen doet zich een infectie voor. Dit is met medicatie goed te behandelen. Tijdelijke bijwerkingen zijn het gevoel alsof er een zandkorrel in het oog zit en droge ogen. Met behulp van verzachtende oogdruppels zijn deze klachten prima te behandelen.
Afhankelijk van de toegepaste techniek en uw werkzaamheden, kunt u vaak de volgende dag of een paar dagen later terug aan het werk. Volg de adviezen van de oogarts op en bescherm uw ogen met een veiligheidsbril of zonnebril. Voorkom dat er stof of andere viezigheid in de ogen komt.
Uw zicht blijft stabiel en u ziet zowel in de verte als dichtbij scherp. Een ooglaserbehandeling kan niet voorkomen dat u op latere leeftijd, vanaf gemiddeld 45 jaar, een leesbril nodig heeft. Dit is een gevolg van het afnemen van de elasticiteit van de natuurlijke ooglens en wordt ook wel ouderdomsverziendheid genoemd.
Blindheid als gevolg van een ooglaserbehandeling is een uiterst zeldzame complicatie. Het is een complicatie die een gevolg kan zijn van een onbehandelde infectie na ooglaseren. Om complicaties te voorkomen worden uw ogen in het jaar na de ingreep regelmatig gecontroleerd. Eventuele bijwerkingen worden zo tijdig opgespoord en indien nodig behandeld. Sla daarom niet zomaar een tussentijdse controle over.
Beperk op de dag van de behandeling het schermgebruik tot een minimum. U voelt zelf het beste aan wanneer uw ogen vermoed raken. Als dit gevoel optreedt, gun uw ogen dan rust en begin niet ingespannen te turen, waardoor uw ogen overbelast raken. Eventueel kunt u kunsttraan druppels gebruiken om uw ogen voldoende smering te geven.
U hoeft geen bedrust te nemen. Let wel op dat u uw ogen de eerste twee weken niet aanraakt en dat u niet in de ogen wrijft. Om infecties te voorkomen worden zwemmen en de sauna afgeraden. Na twee weken kunt u doorgaans weer alles doen zoals voor de ooglaserbehandeling.