Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren hoe vaak’? In tegenstelling tot de verhalen en geruchten die u leest en hoort in de wandelgangen, is ooglaseren een behandeling met een blijvende oplossing. Met behulp van geavanceerde laserapparatuur worden permanente wijzigingen aan het hoornvlies aangebracht.

De vraag ‘ooglaseren hoe vaak’, kan meestal eenvoudig beantwoord worden. In uitzonderlijke situaties blijft er een reststerkte over. Dit kan, mits uw gezondheid dat toelaat, gecorrigeerd worden.

Blijvend resultaat ooglaseren

In de regel zijn de resultaten die met een ooglaserbehandeling bereikt worden permanent. Uw zicht is zowel veraf als dichtbij scherp en dit blijft zo. Met het verstrijken van de jaren, kunt u op een bepaald moment wel moeite krijgen met lezen, waardoor u uiteindelijk een leesbril nodig heeft. Dit is niet met een laserbehandeling te behandelen.

Neemt uw zicht op een andere manier af dan kan dit de vraag voor een nieuwe laserbehandeling oproepen. Is het mogelijk om meer dan eens uw ogen te laten laseren? Als u deze vraag aan een ervaren oogarts stelt zal deze niet gelijk nee als antwoord geven. Ieder oog is uniek en elk verhaal is anders. Zeker wanneer het om zoiets belangrijks gaat als uw ogen en uw zicht zijn aandacht en zorg bepalend.

Wanneer u een nabehandeling overweegt zal er maximale zorg besteed worden aan de verschillende vooronderzoeken. Want een tweede behandeling blijkt in sommige gevallen een goed resultaat te geven, maar eenvoudig is het niet.

Mogelijkheid tweede ooglaserbehandeling

Na een eerste ooglaserbehandeling kunnen er een aantal redenen zijn om een tweede ingreep te overwegen. Feit is dat iedereen die zijn of haar ogen wil laten laseren eerst uitgebreid onderzocht wordt. Zeker wanneer het niet de eerste keer is dat u uw ogen laat laseren, is voorzichtigheid geboden.

Alleen een ervaren en gespecialiseerde oogarts kan uw ogen beoordelen en uw geschiktheid voor een tweede ooglaserbehandeling bevestigen of afraden. De mogelijkheid voor een tweede behandeling hangt af van de hoeveelheid weefsel in het oog aanwezig is en wat er in het verleden, bij de eerste behandeling, is verwijderd.

Theoretisch betekent dat een tweede laserbehandeling niet per definitie onmogelijk is. Een oogarts beoordeelt uw specifieke omstandigheden en kijkt daarbij verder dan uw ogen. Ook uw gezondheid en eventuele (chronische) aandoeningen zijn hierbij van invloed.

Effect ooglaseren

Het slagingspercentage ligt bij ooglaserbehandelingen hoog. Slechts in 2 % tot 3% van alle behandelingen is er sprake van een restcorrectie en is een vervolgbehandeling wenselijk.

Verschillende factoren zijn van invloed op het herstel, hieronder behoren onder andere uw gezichtsvermogen, uw leeftijd en uw levensstijl. Volgt u de tips en richtlijnen van de oogarts na de ooglaserbehandeling niet of onvoldoende op, dan kan dat het resultaat negatief beïnvloeden. Het onvoldoende opvolgen van de richtlijnen kan onder meer leiden tot een wazig zicht, een vervormd beeld en het zien van lichtkransen tijdens de schemeringsuren en/of in het donker.

In de meeste gevallen zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard en herstelt het zicht zich in de dagen en weken die volgen op de ooglaserbehandeling.

Houden de klachten aan en heeft u aanhoudend last van een vervormd beeld dan kan dat een teken van een achtergebleven reststerkte zijn. In geval een vervolgbehandeling noodzakelijk is, zal een oogarts eerst uw hoornvliesweefsel beoordelen en kijken of nabehandeling mogelijk is.

Echter, het merendeel van de mensen die een ooglaserbehandeling laat toepassen herstelt zonder problemen of complicaties van de behandeling, daarbij is er geen sprake van een reststerkte en/of een noodzaak voor een nabehandeling.

Invloed verouderingsproces op uw zicht

Ruim 10 jaar na een ooglaserbehandeling spreken de meeste mensen nog steeds over een scherp gezichtsvermogen. Als gevolg van het ouder worden, verzwakken de spieren waardoor u last kunt krijgen van ouderdomsbijziendheid. Het is dan vaak wenselijk om een bril te gebruiken tijdens het lezen en/of autorijden. Lees hier informatie over ooglaseren en leeftijd.

Eventueel kunt u met een oogarts spreken over een tweede ooglaserbehandeling. Tijdens een ooglaserbehandeling wordt een minuscule hoeveelheid, ter dikte van een menselijke haar, van uw hoornvliesweefsel verwijdert. Extra behandelingen zijn mogelijk, wanneer er niet te veel weefsel van het hoornvlies is verwijderd.

Ooglaseren hoe vaak, uitgelegd

De kans dat u een nabehandeling nodig heeft na een geslaagde ooglaserbehandeling is klein. Minder dan 5% van alle patiënten heeft een nabehandeling nodig. Daar staat tegenover dat een grote meerderheid ook jaren later nog steeds melding maakt van een verbeterd, scherp gezichtsvermogen.

Het is onvermijdelijk dat u op den duur een aanvullende leesbril nodig heeft. Dit is een gevolg van het ouder worden en daar kan, helaas, niemand iets aan doen. Meer informatie over ooglaserbehandelingen en de resultaten daarvan krijgt u van de oogartsen van Dutch Clinic tijdens een voorbereidend gesprek.

Ooglaseren hoe vaak? FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren hoe vaak. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.
Een ooglaserbehandeling is een eenmalige behandeling die uw zicht permanent corrigeert. In bepaalde, uitzonderlijke, gevallen blijft een reststerkte over, die met een nabehandeling gecorrigeerd kan worden. Dit is alleen mogelijk als uw gezondheid dat toe laat.
Oogartsen geven zelden een medische indicatie voor een ooglaserbehandeling. Als er tussen uw beide ogen minimaal 4 dioptrieën verschil zit, en als u bewezen intolerant bent voor contactlenzen wordt een medische indicatie verstrekt. Zorgverzekeraars vergoeden in dat geval de ingreep volledig of gedeeltelijk als u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Oogartsen geven zelden een medische indicatie voor een ooglaserbehandeling. Als er tussen uw beide ogen minimaal 4 dioptrieën verschil zit, en als u bewezen intolerant bent voor contactlenzen wordt een medische indicatie verstrekt. Zorgverzekeraars vergoeden in dat geval de ingreep volledig of gedeeltelijk als u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Ervaren oogartsen gaan zorgvuldig te werk en corrigeren de sterkteafwijking zo precies mogelijk. Vaak kan de oogarts van tevoren de te verwachten resultaten voorspellen. De kans dat u na de ingreep 100% scherp zicht heeft is groot. Resultaten verschillen per persoon en het kan een aantal dagen tot weken duren voordat het zicht stabiel is.
Vrijwel niemand heeft na een ooglaserbehandeling contactlenzen nodig. Wanneer u voor de ingreep geen problemen had met het gebruik van contactlenzen, is het de verwachting dat u later ook zonder problemen lenzen kunt gebruiken.
Ooglaseren voorkomt of behandelt ouderdomsverziendheid helaas niet. Ook na een eerdere ooglaserbehandeling neemt de elasticiteit van uw natuurlijke ooglens af. Hierdoor kan het gebruik van een leesbril wenselijk zijn.
Staar, of cataract, is het vertroebelen van de ooglens. Dit is een normaal verschijnsel van het ouder worden. Het is een verschijnsel dat niet door middel van ooglaseren behandelt kan worden. Als u staar heeft zal een lensvervangende ingreep geadviseerd worden. Hierbij wordt uw natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens. Na de ingreep ziet u scherp en kan de staar niet terugkomen.
Nee, het corrigeren van de sterkteafwijking en de cilinder gebeurt gelijktijdig. De oogarts licht de ingreep uitvoerig toe en geeft aan welke resultaten u kunt verwachten.
Dat is afhankelijk van uw gezondheid en de situatie. Een nabehandeling vindt meestal binnen een aantal maanden plaats. Dit wordt overlegd en besproken met de behandelend oogarts.
De oogarts houdt de ontwikkeling van uw zicht en het herstel van het hoornvlies nauwgezet in de gaten. Het eerste jaar komt u 7 keer op controle. In sommige gevallen worden tussendoor extra controles gepland.
De onderzoeksresultaten zijn 6 maanden geldig. Als u later besluit om de behandeling toe te laten passen, zal een oogarts een aantal metingen opnieuw doen. Dit om te zien of uw zicht niet is veranderd.
Ja, in principe kan het medisch vooronderzoek op de QuickScan aansluiten. Hou er rekening mee dat u voorafgaand aan het medisch onderzoek uw contactlenzen een aantal weken niet kunt dragen. Lenzen veranderen de vorm van het hoornvlies. Als u de lenzen niet meer draagt duurt het een paar weken voordat het hoornvlies de natuurlijke vorm terug heeft. Daarna kunnen de verschillende onderzoeken en metingen plaatsvinden.
Als de onderzoeksresultaten positief zijn en een oogarts uw ogen geschikt acht voor een laserbehandeling, wordt een behandelplan opgesteld. U heeft tijd om alle informatie rustig door te nemen en de ingreep te overdenken. De daadwerkelijke behandeling kan binnen een aantal weken gepland worden.
De eerste weken druppelt u dagelijks meerdere malen. U krijgt verschillende oogdruppels voorgeschreven die helpen bij het herstel van de ogen. Gebruik de oogdruppels zolang de oogarts dit adviseert.
In principe worden beide ogen tegelijkertijd behandelt. De laserbehandeling zelf duurt een aantal minuten. In het merendeel van de behandeling wordt gelijktijdige behandeling als prettig en comfortabel ervaren. U heeft immers maar een keer te maken met een herstelperiode. Onder bepaalde omstandigheden kan een oogarts uw verzoek inwilligen en de ogen op verschillende dagen behandelen.