Skip to content

Zoekt u naar ‘ooglaseren droge ogen’? Veel mensen hebben last van droge en/of geïrriteerde ogen. Droge ogen overkomt niet alleen mensen die goed zien, maar ook brildragers en gebruikers van contactlenzen hebben hier mee te maken.

Zeker voor lensdragers, kan dit een reden zijn om een ooglaserbehandeling te overwegen. Dat ooglaseren droge ogen tot gevolg kan hebben, is iets waar u zich over voor kunt laten lichten.

Oorzaak droge ogen

Droge ogen zijn een gevolg van een niet goed functionerende traanklier. Een optimaal functionerende traanklier houdt uw ogen vochtig. Wordt er minder traanvocht aangemaakt, dan krijgt u daardoor droge ogen. Het dragen van contactlenzen is van invloed op de werking van uw traanklier, maar er zijn andere factoren zoals een airconditioning of een centrale verwarming die droge ogen tot gevolg kunnen hebben.

Ooglaserbehandelingen kunnen ook droge ogen tot gevolg hebben. Staart u regelmatig naar een scherm? Dan knippert u minder vaak met de ogen, wat droge ogen tot gevolg heeft. Geadviseerd wordt, zeker bij regelmatige beeldscherm werkzaamheden, om een bepaalde tijd afstand te nemen van het scherm en uw ogen rust te gunnen. Andere oorzaken van droge ogen zijn diabetes en bepaalde auto-immuunaandoeningen.

Droge ogen behandelen

Heeft u regelmatig last van droge ogen? Dan weet u hoe vervelend het gevoel is. Probeer regelmatig met uw ogen te knipperen en kijk niet continue naar een beeldscherm, laptop, tablet of smartphone. Wrijf niet in uw ogen, hierdoor neemt het geïrriteerde gevoel alleen maar toe. Overweeg om een waterbakje aan de verwarming te hangen, zodat de droge lucht minder droog wordt.

Houdt u desondanks de voorzorgsmaatregelen last van droge ogen? Maak uw oogleden regelmatig schoon met water of vraag uw (huis)arts om verzachtende oogdruppels of zogenaamde kunsttranen. Dit soort oogdruppels kan langdurig, meerdere keren per dag gebruikt worden.

Mogelijkheden bij ooglaseren droge ogen

Mensen die een ooglaserbehandeling overwegen, ondergaan eerst een uitgebreid technisch en medisch vooronderzoek. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om:

  • Te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling.
  • De juiste ooglasertechniek te bespreken.

De totale onderzoeksduur ligt tussen 1,5 en 2 uur. De oogarts past een groot aantal metingen toe en meet daarbij onder andere de dikte van het hoornvlies, de oogdruk en de pupilgrootte.

Daarnaast wordt ook een traantest toegepast, daarbij kijkt een arts hoelang een oog vochtig blijft zonder te knipperen. De hoeveelheid traanvocht die wordt aangemaakt wordt gemeten. Blijven de waarden binnen de grenzen, dan kan ooglaseren ook bij droge ogen toegepast worden. Is de traanproductie zodanig laag, dan kan een oogarts besluiten om de ooglaserbehandeling niet toe te passen.

Techniek ooglaseren droge ogen

Afhankelijk van de ooglaser techniek die wordt toegepast, ontvangen uw hersenen minder zenuwprikkels wanneer uw oog droog is en/of wordt. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen die een IntraLasik Femtosecond ooglaserbehandeling hebben ondergaan, te maken hebben met droge of geïrriteerde ogen.

Wanneer u hier last van heeft dan kan een oogarts u verzachtende oogdruppels voorschrijven. Het kan enige tijd duren voordat uw ogen tot rust komen en de productie van traanvocht zich herstelt. Een goed behandeladvies kan achteraf veel irritaties voorkomen. Zeker mensen die voorafgaand aan een ooglaserbehandeling al bekend zijn met droge ogen, worden nauwlettend door de oogarts gevolgd en gecontroleerd.

Slechts in enkele gevallen is de overlast van droge ogen zo groot dan overwogen kan worden om ‘plugjes’ en afvoerbuisjes in uw ooghoeken te plaatsen. Hierdoor kunnen druppels en traanvocht minder snel weglopen, waardoor u een toenemend comfort ervaart. Om problemen achteraf te voorkomen, vindt vooraf een uitgebreide analyse van uw ogen plaats.

Informatie ooglaseren droge ogen

Verbetering en verfijning van bestaande ooglasertechnieken, maken de behandeling steeds toegankelijker. Ook mensen met droge ogen, kunnen een ooglaserbehandeling overwegen en toe laten passen. Dat uw ogen vooraf uitgebreid onderzocht en gecontroleerd worden is in uw voordeel en ter voorkoming van langdurige klachten achteraf. Heeft u eerder een negatief behandeladvies gekregen?

Wellicht dat met de huidige technieken ooglaseren droge ogen wel mogelijk is. De gespecialiseerde oogartsen van Dutch Clinic passen eerst een technisch vooronderzoek toe. Tijdens dit globale onderzoek kan met aangrenzende zekerheid worden bepaald of u een geschikte ooglaser kandidaat bent.

Deze mening wordt bevestigd tijdens het uitgebreide medisch onderzoek. Uw ogen worden van binnen en buiten grondig opgemeten en in beeld gebracht. Hiervoor gebruikt een oogarts tijdens het medisch onderzoek pupil verwijdende oogdruppels, waardoor u een tijdje een wazig zicht heeft. Bent u benieuwd of u met droge ogen een ooglaserbehandeling toe kunt laten passen.

Ooglaseren droge ogen FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren droge ogen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Droge ogen zijn voor een ooglaserbehandeling doorgaans geen belemmering. U kunt ook door het ooglaseren zelf tijdelijk wat drogere ogen ervaren. Afhankelijk van de mate waarin u voor een ooglaserbehandeling droge ogen heeft, wordt de meest geschikte lasertechniek voorgesteld.

Er zijn een aantal tips waarmee u droge ogen vermindert. Kies voor het gebruik van luchtbevochtigers in huis, en dan met name in uw slaapkamer. Vermijd dat er rook in uw ogen komt. Dit geldt zowel voor sigarettenrook als rook afkomstig van een barbecue en/of houtkachel. Verricht u dagelijks beeldschermwerkzaamheden? Geef u ogen dan regelmatig rust en knipper regelmatig. Overweeg het gebruik van verzachtende oogdruppels, zodat uw ogen gesmeerd worden en niet uitdrogen. Bescherm uw ogen tegen stof en gebruik een veiligheidsbril tijdens werkzaamheden in stoffige ruimtes.

De TransPRK methode kan toegepast worden indien u last heeft van droge ogen. Uw ogen worden gedurende de behandeling niet aangeraakt, het laseren gebeurt volledig computergestuurd. Het herstel duurt langer dan wanneer de IntraLasik Femtosecond methode wordt toegepast. Na een TransPRK ooglaserbehandeling dient u gedurende een aantal maanden oogdruppels te gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de oogarts.

Ja, ook de Lasek methode kan bij droge ogen een uitkomst bieden. Tijdens de ingreep wordt het epitheel met behulp van een alcoholoplossing handmatig verwijderd, waarna de laser uw hoornvlies corrigeert. Het herstel van een Lasek ooglaserbehandeling kan langer duren dan de andere technieken. Ook kan er sprake zijn van meer napijn.

Als gevolg van een ooglaserbehandeling kunnen uw ogen de eerste dagen en weken droog en/of geïrriteerd aanvoelen. Bespreek dit met de behandelend oogarts, deze kan u verzachtende oogdruppels voorschrijven. Vaak is het gevoel tijdelijk en neemt het af in de dagen en weken na de behandeling.

Ooglaserbehandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Vaak is vergoeding dan wel deels mogelijk. De mogelijkheden en vergoedingsbedragen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Ja, eerst vindt een QuickScan plaats. Dit is een kortdurend onderzoek waarna een oogarts met aangrenzende zekerheid uw geschiktheid voor de ingreep kan bevestigen. Na de QuickScan wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreid medisch onderzoek waarbij uw ogen van binnen en buiten onderzocht en nagekeken worden, ook worden verschillende metingen verricht. De onderzoeken zijn gericht op het vaststellen van uw geschiktheid en het bepalen van de beste lasertechniek.

De kostprijs is afhankelijk van de lasertechniek die wordt toegepast. Dutch Clinic biedt ooglaserbehandelingen aan vanaf € 1.795 waarbij beide ogen worden gelaserd. Kosten voor de vooronderzoeken, de nazorg en controles zijn bij het behandeltarief inbegrepen.

Ooglaseren verhelpt droge ogen niet. De behandeling corrigeert de manier waarop het licht op uw netvlies valt, waardoor u zowel dichtbij als veraf weer scherp ziet zonder dat u een bril of contactlenzen nodig heeft. Gebruikt u voor de ingreep verzachtende druppels voor droge ogen? Het is niet realistisch om te denken dat u deze na het ooglaseren niet meer nodig heeft. De oogarts kan u hier uitgebreid over adviseren tijdens het consult.

Als de droge ogen een gevolg zijn van de ooglaserbehandeling en u hier voorafgaand aan de ingreep geen last van heeft gehad dan is het vaak een tijdelijke bijwerking. In de meeste gevallen neemt de droogheid in de weken na de behandeling vanzelf af, en kunt u uiteindelijk stoppen met het gebruik van de voorgeschreven druppels.

Nee. U kunt last hebben van droge of vermoeide ogen, maar ook een combinatie van beide klachten doet zich geregeld voor. Probeer uw ogen gedurende de dag voldoende rust te geven en onderbreek beeldschermwerkzaamheden regelmatig.

Nee. Ooglaserbehandelingen zijn veilig en hebben een uiterst kleine kans op (ernstige) complicaties. Uw ogen worden uitgebreid onderzocht en in beeld gebracht, waardoor risico’s uitgesloten kunnen worden. Het komt geregeld voor dat een oogarts een negatief behandeladvies geeft, omdat een sterkteafwijking te groot is of omdat iemand te maken heeft met onderliggende, chronische aandoeningen.