Ooglaseren uitleg

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren uitleg’? Ooglaserbehandelingen worden toegepast om een sterkteafwijking te corrigeren. Na een ooglaserbehandeling bent u niet langer afhankelijk van een bril of lenzen om veraf en dichtbij scherp te zien. Dit kan omdat tijdens een laserbehandeling de vorm van het hoornvlies wordt gecorrigeerd, zodat het binnenkomende licht weer op de juiste manier op uw netvlies valt. Ooglaseren uitleg kan op verschillende manieren worden weergegeven.

Ooglaseren uitleg.

Ooglaseren uitleg.

Ooglaseren uitgelegd

Heel kort samengevat is ooglaseren een geavanceerde techniek om zowel bijziendheid, verziendheid en/of een cilinder te corrigeren. Niet iedereen die een bril of lenzen gebruikt komt voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. U dient aan verschillende voorwaarden te voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder en uw ogen zijn volgroeid.
 • U bent momenteel afhankelijk van bril of lenzen om zowel veraf als dichtbij scherp te zien.
 • Uw brilsterkte is minimaal een jaar stabiel.
 • U verkeerd in goede gezondheid.Uw sterkteafwijking ligt tussen -10 en + 4 met een cilinder van maximaal 6. In geval van hogere sterktes kan een lensimplantatie een mogelijkheid zijn.

Daarnaast kan een ooglaserbehandeling ook het verslechteren van uw zicht voorkomen als er sprake is van:

 • Diabetische retinopathie. Diabetespatiënten hebben een grotere kans op netvliesafwijkingen. Eventueel kan een ooglaserbehandeling worden toegepast om verdere beschadiging van het netvlies tegen te gaan. Vaak zijn hiervoor meerdere laserbehandelingen nodig.
 • Glaucoom. Een enkele keer, afhankelijk van het soort glaucoom dat bij u is vastgesteld, kan een laserbehandeling verbetering brengen.
 • Scheurtjes in uw netvlies. Met een ooglaserbehandeling kunnen gaatjes en scheurtjes in het netvlies vastgemaakt worden, waardoor het netvlies niet kan loskomen.

Helaas komt niet iedereen voor de gewenste ooglaserbehandeling in aanmerking. Bepaalde aandoeningen en ziektes verhinderen een goed herstel van het oog na de ooglaserbehandeling:

 • Instabiele diabetes.
 • Staar en vergevorderde glaucoom.
 • Chronische oogontstekingen.
 • Aandoeningen van het hoornvlies.

Daarnaast kan een oogarts de behandeling afraden wanneer er sprake is van netvliesafwijkingen, een lui oog, zeer droge ogen, een zwangerschap en/of bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Ooglaseren uitleg werkwijze

Wanneer u een geschikte ooglaser kandidaat bent, zal de oogarts het verloop van het behandeltraject nader toelichten. De ingreep zelf vindt plaats met een plaatselijke verdoving welke door middel van oogdruppels wordt toegediend. Laat u een sterkteafwijking of cilinder corrigeren? Dan bepaald de afwijking grotendeels welke ooglasertechniek er bij u wordt toegepast. Bij een ooglaserbehandeling wordt met behulp van geavanceerde ooglaserapparatuur de vorm van het hoornvlies aangepast, waardoor het licht weer op de juiste manier op uw netvlies valt en u op de diverse afstanden scherp ziet. Dutch Clinic past de IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek ooglasertechnieken toe. De ooglaserbehandeling duurt slechts enkele minuten en u mag de kliniek na het afronden van de behandeling verlaten. Voordat u de kliniek verlaat, controleert de oogarts uw ogen voor de eerste keer. Geadviseerd wordt om uzelf door een bekende op te laten halen en veilig thuis te brengen. U ziet nog niet alles scherp en de verdovingen zijn ook nog niet helemaal uitgewerkt. Zelfstandig aan het verkeer deelnemen kan vanaf de volgende dag, wanneer u scherp ziet en zeker bent van uzelf.

Herstel en risico’s

Afhankelijk van de toegepaste techniek hebben uw ogen enkele uren tot een aantal weken nodig om aan het nieuwe zicht te wennen. Uw ogen kunnen een aantal dagen geïrriteerd aanvoelen, ook kunnen uw ogen droger zijn dan gebruikelijk. Het is belangrijk om de oogdruppels die de oogarts voorschrijft volgens voorschrift te gebruiken. Ook het zien van lichtkransen en halo’s kan een aantal weken duren. Dit meestal ’s avonds en in het donker. De ooglasertechniek is veilig en kent nauwelijks complicaties. De bijwerkingen die zich voordoen zoals droge ogen en het zien van halo’s zijn in de regel tijdelijk en deze nemen vanzelf af.

Persoonlijke ooglaseren uitleg

Online vindt u veel informatie over de werkwijze van ooglasertechnieken en de manier waarop een behandeltraject verloopt. Vaak kan een teveel aan informatie onduidelijkheid creëren of bepaalde vragen oproepen. Heeft een ooglaserbehandeling uw interesse? Laat uzelf dan voorlichten door ervaren oogartsen. Tijdens een consult bij Dutch Clinic worden uw ogen onderzocht en uw gezondheid besproken. Een technisch en medisch vooronderzoek kunnen worden uitgevoerd, zodat een oogarts een optimaal beeld krijgt van uw sterkteafwijking en de gezondheid van uw ogen. Aan de hand van deze gegevens kan een geschikte lasertechniek worden voorgesteld. Is uw sterkteafwijking te hoog? De mogelijkheid van een lensimplantatie kan eveneens worden besproken. Meer weten of wilt u een afspraak maken voor een eerste vooronderzoek? Dutch Clinic is telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 214 2033. U kunt ook het contactformulier invullen.

 

Ooglaseren uitleg FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren uitleg. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ooglaseren is een behandeling die wordt toegepast om een sterkteafwijking te corrigeren. Na de ingreep ziet u op diverse afstanden scherp zonder daarbij afhankelijk te zijn van bril of contactlenzen.

Zoals iedere andere medische ingreep heeft een ooglaserbehandeling een zekere kans op bijwerkingen en complicaties. De ervaren oogartsen van Dutch Clinic werken met geavanceerde apparatuur en zorgen dat de risico’s tot een minimum worden beperkt. Als uit de vooronderzoeken blijkt dat u een verhoogd risico heeft op bijwerkingen wordt de ingreep afgeraden.

Nee, de ingreep wordt met plaatselijke verdovingen gedaan. Na het uitwerken van de verdoving kunt u een geïrriteerd gevoel ervaren. Afhankelijk van de gebruikte techniek neemt dit gevoel in de uren en dagen na de ingreep af.

Uw geschiktheid wordt onderzocht tijdens een uitgebreid vooronderzoek. Tijdens de QuickScan en het medisch onderzoek worden uw ogen aan de binnen- en buitenzijde onderzocht, opgemeten en in beeld gebracht. De oogarts stelt vragen over uw gezondheid en uw werkzaamheden. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt uw geschiktheid bepaald.

Indien uw ogen niet voor ooglaseren geschikt zijn, kan de oogarts een lensimplantatie voorstellen.

Ja. Het gebeurt niet vaak, maar het is mogelijk om één oog te laten laseren.

Dit heeft vaak te maken met de ooglasertechnieken die een kliniek aanbiedt. Ook de ervaring van de oogarts en het aantal ooglaserbehandelingen dat op jaarbasis wordt uitgevoerd, is medebepalend voor de samenstelling van de tarieven.

Alhoewel ooglaserbehandelingen in het buitenland goedkoper worden aangeboden, is het niet praktisch om de ingreep in het buitenland te ondergaan. U moet meerdere keren naar de kliniek en ook in het jaar na de ooglaserbehandeling wordt u voor een aantal controles verwacht. Vergelijkt u de tarieven en mogelijkheden met elkaar? Vergeet de reiskosten niet mee te rekenen, deze hebben een grote invloed op de totaalprijs.

Nee, vrouwen die zwanger zijn of vrouwen die borstvoeding geven komen niet voor de ooglaserbehandeling in aanmerking. Uw hormonen zijn van invloed op uw zicht. Oogartsen adviseren om minimaal 3 maanden na de bevalling of het stoppen met het geven van borstvoeding te wachten met ooglaseren.

Het laseren zelf neemt slechts een aantal minuten per oog in beslag. U verblijft gemiddeld 1,5 tot 3 uur in de kliniek.

Direct na de behandeling kan uw zicht nog wat wazig zijn, en mag u niet zelfstandig autorijden. Bent u de volgende dag zeker van uzelf, en is uw zicht scherp dan is autorijden weer toegestaan. Hou er rekening mee dat u met name in het donker last kunt hebben van lichtkransen die het zicht enigszins beperken.

Minderjarigen worden niet behandeld. In principe adviseren oogartsen een laserbehandeling vanaf 20 jaar. Uw ogen moeten minimaal 1 jaar stabiel zijn. Op latere leeftijd kan een lensimplantatie de voorkeur hebben boven een ooglaserbehandeling.

Ja, de correcties kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Een ooglaserbehandeling biedt blijvende resultaten, maar kan helaas niet voorkomen dat u later een leesbril nodig heeft.

In dat geval kan Monovisie een oplossing bieden. Monovisie behandelt presbyopie, ouderdomsverziendheid, waarbij de oogarts het enige oog lasert om veraf scherp te zien en het andere oog voor dichtbij. Niet iedereen kan wennen aan Monovisie, daarom wordt vooraf geadviseerd om eerst twee weken een Monovisie bril of lenzen te dragen.

Ja, dat is mogelijk. Bespreek met de oogarts hoelang u moet wachten, voordat u de lenzen veilig kunt gebruiken. Meestal is dit na een periode van 6 tot 8 weken.

Afhankelijk van de techniek die wordt gebruikt, merkt u meteen een verbetering van het zicht. De eerste dagen is het zicht instabiel en ziet u afwisselend wazig en scherp. Uw ogen hebben enige tijd nodig om van de ingreep te herstellen en te stabiliseren.

Uw ogen zijn na de ooglaserbehandeling lichtgevoelig. Neem een zonnebril mee naar de kliniek, deze kunt u na de ingreep dragen.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com