Skip to content

Als u overweegt een ooglaserbehandeling te ondergaan heeft u wellicht ook de vraag: moet ik beide ogen tegelijk ooglaseren? Wellicht bent u bang dat het fout gaat en zo is in ieder geval nog één oog goed kunt u denken. 

Een andere reden waarom u dit kunt denken is dat het ene oog wellicht slechter is dan het andere oog. Bij ons is het advies dat wij uw ogen laseren op verschillende sterktes. In plaats van één oog per keer.

Beide ogen tegelijk laseren

Het is mogelijk om beide ogen apart van elkaar te laten laseren. Echter adviseren wij om beide ogen tegelijk te laten behandelen. In bepaalde gevallen zou het kunnen zijn dat de oogarts een reden heeft om de behandeling op te splitsen maar dat. iseerder een uitzonderen.

Bij een ooglaserbehandeling worden de ogen verdoorfd en daardoor is een behandeling niet pijnlijk. De behandeling zelf duurt tussen de 30 seconden en 5 minuten per oog. 

Zorg er wel voor dat u iemand mee neemt naar de behandeling die ervoor kan zorgen dat u thuiskomt na de behandeling. Ondanks dat u direct na de behandeling uw zicht alweer kunt terug hebben is het niet verantwoord om auto te gaan rijden.

Monovisie ooglaserbehandeling

Bij een monovisie ooglaserbehandeling wordt één oog voor veraf gelaserd en één oog voor dichtbij. Op die manier worden er dus wel twee ogen op een andere manier behandeld.

Echter slaat monovisie ooglaseren niet altijd bij iedereen aan, sommige mensen krijgen er hoofdpijn van omdat het ene oog dichtbij corrigeert en het andere veraf. We raden dan eerst aan dit eerst te testen met lenzen.

Twee keer uw ogen laseren

Het is wel mogelijk (mits u geschikt bent) om uw ogen twee keer te laten laseren. Mocht na een ooglaserbehandeling vanuit het verleden uw zicht weer wazig worden kunt u op consult komen om te bekijken of wij uw ogen nogmaals kunnen laseren. 

Het is bij een herbehandeling van belang dat uw hoornvlies dik genoeg is om nogmaals te laseren. Dit kunnen wij perfect beoordelen aan de hand van een ooglaserconsult. 

Kosten per oog benoemd

Op onze website benoemen we de kosten per oog met ooglaseren. Hiermee kunt u makkelijk vergelijken met de prijzen van andere aanbieders. En het is zoals gezegd wel mogelijk om één oog te laseren.