Skip to content

Ooglaseren, staat ook bekend als refractieve chirurgie en heeft de reputatie verdiend als een betrouwbare methode om oogafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme te corrigeren.

Deze chirurgische ingreep maakt gebruik van geavanceerde lasertechnologie om het hoornvlies van het oog te modelleren, waardoor het licht nauwkeurig op het netvlies wordt gericht en het zicht wordt verbeterd.

Ondanks de bewezen effectiviteit van ooglaseren, zijn er enkele hardnekkige misvattingen die de ronde doen, met name het idee dat ooglaseren blindheid kan veroorzaken.

Mythe versus werkelijkheid

Een van de meest hardnekkige mythes over ooglaseren is het vermeende risico op blindheid als gevolg van de ooglaserbehandeling. Hoewel het begrijpelijk is dat mensen bezorgd zijn over hun gezichtsvermogen, is het belangrijk om deze zorg in perspectief te plaatsen.

Volgens gegevens van gerenommeerde organisaties zoals de American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) is het risico op blindheid door ooglaseren buitengewoon klein, met minder dan 1 op 1 miljoen gevallen die tot blindheid leiden. Deze statistiek benadrukt de uiterst zeldzame kans op het verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van ooglaseren.

Oftwel: kan je blind worden van ooglaseren? Nee!

Risico's en complicaties

Zijn er dan helemaal geen risico’s? Jawel bij een chirurgische ingreep zijn er altijd risico’s. Hoewel het risico op blindheid door ooglaseren verwaarloosbaar klein is, betekent dit niet dat de behandeling volledig vrij is van risico’s en bijwerkingen. Net als bij elke chirurgische ingreep zijn er potentiële complicaties waar patiënten zich bewust van moeten zijn.

Infectie, bloeding en ontsteking behoren tot de mogelijke risico’s van ooglaseren, maar deze zijn over het algemeen zeldzaam en kunnen adequaat worden behandeld met passende medische zorg en follow-up.

Beperkt het risico

Uiteraard zijn er voldoende mogelijkheden om het risico van een ooglaserbandeling te beperken. Een cruciale factor bij het minimaliseren van de risico’s van ooglaseren is het kiezen van een ervaren en gekwalificeerde chirurg. Door een deskundige professional te selecteren, kunnen patiënten de kans op complicaties verder verminderen.

Bovendien is het essentieel om de instructies van de chirurg nauwgezet op te volgen. Door deze instructies te volgen, kunnen patiënten het beste resultaat van hun ooglaserbehandeling bereiken en mogelijke complicaties minimaliseren.