Soorten spataderen

Spataderen zijn aderen die niet goed werken en die uitzetten door het teveel aan bloed dat in deze aderen achterblijft of dat ernaar terugstroomt. Toch zijn er meerdere soorten spataderen die u kunt herkennen aan de verschillende kenmerken. Dit is van belang omdat het soort spatader bepalend is voor de spataderbehandeling die gekozen zal worden.

Kleine of reticulaire spataderen

De meest voorkomende spatader is de kleine spatader. Deze zijn kort, dun en meestal een kluwen rood tot blauwpaarse streepjes. Deze spataderen geven doorgaans weinig klachten maar kunnen wel als heel ontsierend ervaren worden. De reticulaire spataderen ontstaan onder invloed van hormonen. Zij zijn minder opvallend en bestaan uit dunne, blauwe streepjes die vlak bij elkaar liggen. Zowel de kleine als de reticulaire spataderen kunnen worden weggespoten met een sclerocompressie-therapie.

Middelgrote spataderen

Deze spataderen zijn al veel opvallender doordat ze een paar millimeter dik en een paar centimeter lang zijn. Meestal geven de middelgrote spataderen niet veel klachten maar worden ze wel als heel ontsierend ervaren. Welke behandeling van deze spataderen het meest effectief zal zijn, wordt bepaald tijdens een poliklinisch onderzoek.

Grote spataderen

Dit is de meest opvallende vorm van spataderen; ze liggen als dikke kabels onder de huid. Deze grote spataderen zijn niet alleen heel zichtbaar, u kunt ze ook voelen. Zelfs deze grote spataderen hoeven geen klachten te geven maar er zijn maar weinig mensen die zich er niet aan storen als ze deze mate van spataderen hebben. Is een behandeling mogelijk, dan is dat bij grote spataderen meestal een convulectomie.

Afspraak bij de Dutch Clinic voor uw spataderen

U kunt altijd bij de Dutch Clinic terecht als u vragen heeft over spataderbehandelingen. Wilt u weten wat mogelijk is bij uw spataderen? Maak dan een afspraak voor een poliklinische evaluatie met aanvullend onderzoek. Daarna kunnen we u precies vertellen welke spataderbehandeling voor u geschikt is.

Soorten spataderen veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de verschillende soorten spataderen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Hoe ontstaan spataderen?

Spataderen zijn meestal een gevolg van niet goed sluitende klepjes in de aderen. Uw aderen kunnen ook als gevolg van het ouder worden wijder worden, waardoor de klepjes niet meer optimaal sluiten. De kleppen kunnen daarnaast ook kapot gaan als gevolg van een trombosebeen. Op het moment dat de kleppen niet meer naar behoren functioneren, kan het bloed niet meer terugstromen, waardoor de druk in de getroffen ader toeneemt. De ader zet verder uit, wat als gevolg heeft dat andere kleppen verderop in de ader ook niet meer goed dichtgaan. Het is een proces dat langzaam maar zeker voortschrijdt.

2. Welke klachten of symptomen wijzen op spataderen?

Spataderen veroorzaken doorgaans geen klachten, ze worden als lelijk ervaren en kunnen in de loop van de tijd in ernst en omvang toenemen. Spataderen die klachten veroorzaken, geven uw benen een zwaar en moe gevoel. Een enkele keer worden tintelingen en jeuk ervaren. Slechts in zeldzame gevallen doet een spatader pijn. Als gevolg van een verminderde doorbloeding kan zich rond de enkels een oedeem, vochtophoping, vormen. Mensen die hier last van hebben, zien dat het vocht zich in de loop van de dag ophoopt. Aanhoudende vochtophopingen kunnen lijden tot een verharding van de huid en uiteindelijk zelfs een open been.

3. Hoe wordt onderzocht of ik last heb van spataderen?

De meeste spataderen zijn eenvoudig te herkennen. Grotere spataderen worden aanvullend onderzocht. Als u een spatader heeft aan de buitenzijde van uw been, kan dit een gevolg zijn van lekke kleppen die zich dieper in het been bevinden. Tijdens een pijnloos onderzoek wordt gekeken naar de plaats waar de spatader zicht bevindt, welke soort spatader het betreft en hoe behandeling toegepast kan worden.

4. Wat kan ik verwachten van een spatader onderzoek?

Behandelend artsen kunnen beslissen om het onderzoek toe te passen, terwijl u recht staat. Het voordeel hiervan is dat de spataderen zich vullen en goed zichtbaar zijn of worden. De arts beoordeelt waar de spatader loopt en of het grote of kleine spataderen betreft. Daarna worden uw grote stamaderen onderzocht. Dit zijn de stamader in uw liesplooi, vena saphena magna, en de stamader in uw knieholte, vena saphena parva. Door middel van een Duplex- en Doppler onderzoek worden de kleppen in beeld gebracht en wordt gekeken naar de stroomrichting van het bloed.

5. Welke soorten spataders worden onderscheiden?

Spataderen kunnen in drie vormen worden onderverdeeld: mild, opvallend en uitgebreid. Milde spataderen zijn zichtbaar aan de blauwe of paarse lijntjes en lijken nog het meeste op een spinnenweb. Daarnaast zijn er meer opvallende, koordvormige spataderen die boven op uw been liggen en het uiterlijk hebben van knobbels. Uitgebreide vormen van spataderen veroorzaken zwellingen, opgezette benen en voeten. Deze ernstige spataderen kunnen, als behandeling uitblijft, een open been veroorzaken.

6. Moet ik met elke spatader naar de dokter?

Nee, zolang u zich niet stoort aan de spataderen en zolang deze geen klachten veroorzaken, is het laten onderzoeken of behandelen van de aderen niet direct noodzakelijk. Merkt u echter dat de spataderen veranderingen op uw been veroorzaken of als u klachten als kramp en pijn ervaart, dan wordt geadviseerd de spataderen na te laten kijken. Vaak nemen de klachten niet vanzelf af. Sterker nog, met het verstrijken van de tijd zullen de klachten verergeren. Doen zich uiteindelijk huidcomplicaties voor als gevolg van de spataderen dan is dit meestal niet meer terug te draaien.

7. Welke behandeling is nodig?

De manier waarop spataderen worden behandeld, is afhankelijk van de klachten die u ervaart en de ader die is beschadigd. Tijdens een spatader onderzoek wordt gekeken naar de stamaderen, de zijtakken en de verbindingsaderen die met elkaar in verbinding staan. Vaak worden bij een aangetaste stamader ook alle andere aderen die hiermee verbonden zijn in een behandeling meegenomen. Is het echter een zijtak of een verbindingsader die niet of onvoldoende werkt, dan is het niet nodig om ook de stamader te behandelen.

8. Kan ik zelf iets doen om spataderen te behandelen of te voorkomen?

Ja. Veel lopen en bewegen heeft een positief effect. Maak het liefst elke dag een wandeling. Probeer lang stilzitten, langdurig rechtstaan en zwaar tillen te vermijden. Stel uw benen ook niet te lang aan intense hitte bloot. Zit u dagelijks lange tijd aaneengesloten? Overweeg dan om uw benen wat hoger te leggen.

9. Krijgt iedereen te maken met spataderen?

Nee. Er zijn een aantal factoren die de kans op het ontwikkelen van spataderen vergroten. Zo komen spataderen geregeld voor binnen een familie en is het ontstaan deels erfelijk bepaald. Naarmate u ouder wordt, neemt het risico op spataderen eveneens toe. Obesitas en overgewicht kunnen een oorzaak van spataderen zijn. Mensen die een zittend beroep uitoefenen hebben een grotere kans op spataderen. Datzelfde geldt voor mannen en vrouwen die in het verleden trombose gehad hebben. Tot slot komen spataderen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

10. Zijn de spataderen na een behandeling voorgoed weg?

Nieuwe spataderen kunnen zich blijven ontwikkelen. Ook op de plaatsen die behandeld zijn. De beschadigde ader wordt behandeld, maar de oorzaak wordt meestal niet weggenomen. Het kan gebeuren dat spataderen die worden ingespoten na verloop van tijd terug opengaan. De kans hierop neemt toe, naarmate de omvang van de spatader groter wordt. Overigens kan het jaren duren voordat nieuwe spataderen zich ontwikkelen. Door regelmatig te bewegen en voor een gezonde levensstijl te kiezen, wordt de kans op nieuwe spataderen verkleind.

11. Worden spataderbehandelingen vergoed?

Bij spataderen met een medische indicatie, dit zijn doorgaans de ernstigere spataderen, heeft u recht op een kostenvergoeding vanuit de basisverzekering. Er zijn verschillende voorwaarden waar u aan dient te voldoen om voor de vergoeding in aanmerking te komen. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Vaak heeft u ook van een huisarts een verwijzing nodig naar een gespecialiseerde behandelaar. Eventueel komt u ook voor een aanvullende vergoeding vanuit een aanvullende zorgpolis in aanmerking.