Onderzoek bij spataderen

Heeft u last van spataderen? Dan kunt u voor onderzoek en behandeling bij ons terecht in de Dutch Clinic in Hoofddorp.

Evaluatie en aanvullend onderzoek

Om de spataderen en uw klachten goed in kaart te brengen, beginnen we altijd met een poliklinische evaluatie en een aanvullend onderzoek. Tijdens deze afspraak bepalen we eerst of er wellicht medische issues zijn. Dit gebeurt met een Duplex- of Doppleronderzoek. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek waarbij we middels geluidsgolven de bloedstromen in uw aderen in beeld brengen. Zo zien we wat de spataderen veroorzaakt, waar kleppen eventueel lekken en hoe de vaten functioneren.

Behandelplan en offerte

Tijdens het onderzoek geeft u ook aan de specialist aan wat uw klachten zijn. Deze informatie, de resultaten uit het onderzoek en eventuele aanvullende gegevens van uw huisarts geven ons een totaaloverzicht zodat we u een behandelplan voor uw spataderen kunnen voorstellen. Dit behandelplan bevat ook een offerte zodat u precies weet wat er voorgesteld wordt en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn.

Kosten poliklinische evaluatie en onderzoek

De kosten voor deze poliklinische evaluatie en aanvullend onderzoek bedragen € 100,00. Na dit onderzoek zal duidelijk worden welke spataderbehandeling voor u geschikt is. Als deze behandeling onder uw verzekering valt, dan kunt u met een verwijzing van uw huisarts ook de kosten van dit onderzoek bij uw verzekeraar declareren. Hierbij dient u wel rekening te houden met uw eigen risico.

Maak een afspraak

Wilt u weten of ook uw spataderen behandeld kunnen worden? Maak dan nu een afspraak bij de Dutch Clinic voor een evaluatie en onderzoek bij een van onze specialisten.

Onderzoek bij spataderen veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over onderzoek bij spataderen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Hoe ontstaan spataderen?

Verwijde aderen in uw benen zijn spataderen. Meestal zijn spataderen goed zichtbaar en te herkennen als blauwe, bobbelige aderen die als het ware op uw benen liggen. Spataderen ontstaan doordat de kleppen in de getroffen aderen onvoldoende sluiten en bloed terugstroomt in het been. De verhoogde druk rekt de ader uit, waardoor deze een ander uiterlijk krijgt.

2. Welke klachten kunnen veroorzaakt worden door spataderen?

Beginnende spataderen kunnen onder andere een gespannen gevoel en daarnaast vermoeide of zware benen veroorzaken. De plaats waar de spatader zich bevindt kan jeuk veroorzaken. Ook klachten als kramp en trillingen in de benen worden regelmatig ervaren. Ook kan een stekende pijn in uw kuit op een spatader wijzen. Spataderen die al langer bestaan kunnen huiduitslag, ontstekingen, verkleuringen en verhardingen van de huid tot gevolg hebben. Vochtophoping in het onderbeen en/of rond de enkels kan eveneens een gevolg van spataderen zijn.

3. Hoe worden spataderen onderzocht?

Alhoewel spataderen vaak goed zichtbaar zijn, wordt er vaak aanvullend onderzoek verricht. Artsen of flebologen onderzoeken spataderen op diverse manieren. Vaak wordt gekozen voor een Doppler- en Duplexonderzoek. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van lichtreflexierheografie, flebografie, MRI-scan, MRA-scan en de CT-scan. De onderzoeken geven inzicht in hoe de spataderen behandeld kunnen worden.

4. Wat is een Doppler onderzoek?

Het Doppler onderzoek is pijnloos en vindt plaats op poliklinische basis. De arts maakt gebruik van ultrageluidsgolven die die stroomrichting van het bloed in uw aderen hoorbaar maakt. Het onderzoek duurt meestal niet langer dan 10 tot 15 minuten.

5. Wat is een Duplex onderzoek?

Duplex is een modern Doppler onderzoek. De geluidsgolven zijn niet alleen hoorbaar, maar met echobeelden ook zichtbaar. Tijdens het onderzoek kunnen de lekkende kleppen duidelijk in beeld worden gebracht. Duplex is net als Doppler een pijnloos onderzoek.

6. Waarom worden het Duplex en Doppler onderzoek met elkaar gecombineerd

Door een Duplexonderzoek te combineren met de Dopplertechniek worden spataderen en vernauwingen in de aderen of spataderen opgespoord en onderzocht. De behandelend arts kijkt daarbij niet alleen naar de echografische beelden, maar meet tegelijkertijd de snelheid van de doorbloeding in de spataderen die worden bekeken.

7. Hoe ziet een Duplexonderzoek eruit?

Voorafgaand aan het onderzoek licht de arts toe hoe het duplexonderzoek wordt toegepast en kunt u eventueel de vragen die u heeft stellen. Vervolgens neemt u plaats op de onderzoekstafel en kunt u het been of de benen tonen. Op de plaatsen die onderzocht worden, wordt een gel aangebracht en wordt de echoprobe, een flexibel buisje, over uw huid heen en weer bewogen. De arts krijgt zo een beeld van de spataderen. Het Duplexonderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is geheel pijnloos. Direct na afloop van het onderzoek, worden de resultaten met u besproken en kan de arts een behandelmethode voorstellen.

8. Laat ik spataderen pas behandelen op het moment dat ik er last van krijg?

Erfelijke aanleg kan er helaas voor zorgen dat de spataderen zich uitbreiden. Uiteindelijk worden ook de gezonde aderen door de spataderen aangetast. Vaak zijn de klachten die u ervaart niet in verhouding met hetgeen u van de spatader kunt zien. De kans op complicaties tijdens of na een spataderbehandeling nemen bovendien toe als u de behandeling te langt uitstelt. Geadviseerd wordt om in een vroeg stadium met behandelen te beginnen.

9. Blijven de spataderen voorgoed weg na een behandeling?

Helaas speelt erfelijkheid bij spataderen een grote lang. Spataderen kunnen ondanks regelmatig bewegen en gezond leven terugkomen. Laat uw benen regelmatig controleren, hiermee voorkomt u erger. Bovendien houdt u uw benen langer gezond en mooi.

10. Wat kan ik zelf doen tegen spataderen?

Om de kans op spataderen te verkleinen, is lopen en bewegen noodzakelijk. Door dagelijks één tot twee uur te lopen, wordt de bloedcirculatie gestimuleerd. Het is daarbij van belang om langdurig stilzitten, staan en springen te vermijden. Wat veel mensen niet weten, is dat ook zwaar tillen van invloed kan zijn op het ontstaan van spataderen. Wees hierbij dan ook terughoudend. Zit u gedurende langere tijd stil? Leg uw benen dan wat hoger.

11. Welke spataderbehandeling kan bij mij worden toegepast?

Tijdens het onderzoek dat plaatsvindt, worden uw spataderen in beeld gebracht. Aan de hand van deze resultaten zal de arts een behandelmethode voorstellen. Dutch Clinic behandelt spataderen met sclerocompressie therapie, convolutectomie en laserbehandelingen.

12. Vindt de behandeling aansluitend aan het onderzoek plaats?

Meestal vindt eerst het onderzoek plaats en neemt de arts de bevindingen en resultaten met u door. Daarna wordt de geschikte behandelmethode met u besproken en ontvangt u een behandelplan met een offerte. Samen met de arts wordt dan een behandeldatum afgesproken. Een enkele keer vindt de behandeling direct na het onderzoek plaats, dit is voornamelijk het geval als de spataderen ingespoten worden.

13. Moet ik voor een spataderbehandeling worden opgenomen?

De spataderbehandeling die door de artsen van Dutch Clinic worden toegepast, vinden uitsluitend op poliklinische basis plaats. Dat betekent dat u korte tijd na het afronden van de behandeling naar huis mag. Na de behandeling blijft u onder controle van de arts. Voor een voorspoedig herstel is het opvolgen van instructies en adviezen van groot belang.

14.Zijn spataders alleen een cosmetisch probleem?

Opvallende spataderen zijn niet mooi om te zien. Uw benen worden ontsierd door de aanwezige spataders. Spataderen die daarnaast klachten veroorzaken, zijn niet alleen een cosmetisch probleem. Klachten die veroorzaakt worden door spataderen, zijn onder meer jeuk, een doof gevoel in de benen, kramp en een droge huid. In meer ernstige gevallen wordt een spatader open gestoten, verkleurt de huid en ontstaan zweren. Laat u altijd adviseren door een arts als uw spataderen klachten veroorzaken.

15. Heb ik een verwijzing nodig voor een spataderonderzoek?

Nee. U kunt bij Dutch Clinic een afspraak maken, zonder dat u daar een verwijzing voor nodig heeft. Vergoed uw zorgverzekering een gedeelte van de kosten? Dan heeft u wel een verwijzing van uw huisarts nodig.