Kosten en vergoeding spataderbehandeling

Bij insufficiëntie (lekkende kleppen) van de hoofd oppervlakkige aders (VSM, VSP) valt de behandeling onder verzekerde zorg. Het tarief is afhankelijk van de soort behandeling en wordt in principe vergoed door de verzekeraar

De Dutch Clinic voor effectieve behandelingen

Spataderen veroorzaken vaak pijnlijke, fysieke klachten maar zorgen ook voor onzekerheid. Of het nu kleine, onsierlijke aders op de benen zijn of grote dikke kabels, velen vinden ze erg storend. Daarbij kunnen spataderen ook nog leiden tot vermoeide benen en zelfs open wonden. Zijn spataderen eenmaal aanwezig dan kunt u wel wat doen aan de klachten die ze veroorzaken, maar ze gaan niet meer weg. Tenzij u kiest voor een spataderbehandeling waarbij de spataderen snel, effectief en zonder zichtbare littekens worden verwijderd.

Tarieven verzekerde zorg

Bij insufficiëntie (lekkende kleppen) van de hoofd oppervlakkige aders (VSM, VSP) valt de behandeling onder verzekerde zorg. Het tarief is afhankelijk van de soort behandeling en wordt in principe vergoed door de verzekeraar.

Tarieven onverzekerde zorg

Poliklinische evaluatie met Duplex- of Doppler-onderzoek – zonder verwijzing € 100,00
Sclerocompressie-therapie  (2 behandelsessies) € 275,00
Vervolgbehandeling sclero € 100.00
Echogeleid dichtspuiten grotere spataders of lekkende takken € 375,00
Convolutectomie (chirurgisch verwijderen grote spataders) € 400,00
Steunkous € 35,00

Meer weten?

Wilt u meer weten over een spataderbehandeling of wenst u een afspraak voor een evaluatie te boeken? Neem dan contact met ons op.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Kosten en vergoeding spataderbehandeling veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de kosten en vergoeding spataderbehandeling. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

De kosten van de behandeling variëren bij Dutch Clinic tussen € 95 en € 300 en hangen af van de behandelmethode. Voor een poliklinische evaluatie van uw spataderen met Duplex of Doppler onderzoek, zonder verwijzing, betaalt u € 100.

Om voor een vergoeding van de poliklinische evaluatie in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De spataderbehandeling bij Dutch Clinic wordt vergoed als blijkt dat er bij u sprake is van een medische indicatie. Is dit bij u niet het geval, dan zijn de behandelkosten voor eigen rekening.

Een medische indicatie bevat medische criteria waar een aandoening aan dient te voldoen. De arts beoordeelt tijdens de poliklinische evaluatie of uw spataderen aan deze criteria voldoen. Blijkt dat uw spataderen aan de criteria voldoen dan wordt een medische indicatie verstrekt.

De arts bekijkt de spataders aandachtig en let daarbij op een aantal zaken. Zo is de terugvloed van het bloed van belang. Dit wordt gemeten met een zogenaamd duplexonderzoek en moet tenminste 0,5 seconde duren. Daarnaast wordt gekeken naar de diameter van de spatader, minimaal 3 millimeter. Tot slot zijn ook uw klachten en/of de zichtbare huidafwijkingen van invloed. Uiteraard dienen deze aan de getroffen ader gerelateerd zijn. Denkbare klachten zijn onder meer een vermoeid of zwaar gevoel in het been, jeuk, pijn en kramp.

Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling van diepe stamaderen vergoed. De behandeling van kleine verbindingsaderen en kleine adertjes wordt nog zelden vergoed. U kunt dit uiteraard navragen bij uw zorgverzekeraar.

Ja, al is het dan niet vanzelfsprekend dat daar een kostenvergoeding voor is. Spataderen kunnen uw benen ontsieren, dat betekent niet dat de getroffen ader aan de medische criteria voor een medische indicatie voldoet. U betaalt dan de behandelkosten zelf.

Ja. Vergoed uw zorgverzekeraar een behandeling of consult, dan moet u wel rekening houden met uw eigen risico.

Nee, steunkousen die nodig zijn na een spataderbehandeling, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Dutch Clinic kan niet beoordelen of u al dan niet voor een kostenvergoeding in aanmerking komt. Het beste wat u kunt doen, is de polisvoorwaarden doorlezen of rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard ontvangt u van ons een overzichtelijke factuur, waar de kosten voor de spataderbehandeling duidelijk in worden gespecificeerd.

Nee, als u een verwijzing van uw huisarts heeft en daarbij in aanmerking komt voor een medische indicatie, dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Dutch Clinic heeft contracten en contacten met alle zorgverzekeraars.

Ja. Als u in het buitenland woont en beschikt over een Nederlandse zorgverzekering, dan is een verwijzing van uw huisarts ook geldig. Dit kan eventueel een buitenlandse huisarts zijn. De kostenvergoeding valt dan onder uw Nederlandse zorgverzekering.

Ook zonder zorgverzekering en/of medische indicatie kunt u bij Dutch Clinic een spataderbehandeling laten toepassen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de kosten.

Medische kosten die u zelf betaalt kunnen met in achtneming van bepaalde voorwaarden van uw belastingaangifte worden afgetrokken. Bewaar de originele rekeningen en alle medische documentatie die betrekking heeft op de behandeling zorgvuldig, hier kan naar gevraagd worden. Om misverstanden te voorkomen kunt u zich laten adviseren door een belastingconsulent.

Opvallende spataderen zijn niet mooi om te zien. Uw benen worden ontsierd door de aanwezige spataders. Spataderen die daarnaast klachten veroorzaken, zijn niet alleen een cosmetisch probleem. Klachten die veroorzaakt worden door spataderen, zijn onder meer jeuk, een doof gevoel in de benen, kramp en een droge huid. In meer ernstige gevallen wordt een spatader open gestoten, verkleurt de huid en ontstaan zweren. Laat u altijd adviseren door een arts als uw spataderen klachten veroorzaken.

De facturen die door Dutch Clinic worden afgegeven voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving. Zo zijn de productomschrijvingen specifiek bedoeld voor een heldere communicatie met onder meer zorgverzekeraars. Als u de factuur in een andere taal wilt hebben, dan kunt u deze eventueel zelfstandig laten vertalen.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u toch een rekening ontvangt. Wellicht bent u vergeten een verwijzing van uw huisarts te overhandigen of zijn uw verzekeringsgegevens niet bij Dutch Clinic bekend. Het kan gebeuren dat u niet over een Nederlandse basisverzekering beschikt en/of dat een gedeelte van de spataderbehandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt. U heeft er voor gekozen om de behandeling toch te ondergaan. Dat betekent dat de kosten voor eigen rekening zijn.

De behandelmogelijkheden worden, net als de behandeltechniek, met u besproken tijdens een consult. Afhankelijk van de locatie en omvang van de spataderen kan gekozen worden voor een combinatiebehandeling, waarbij meerdere spataderen tegelijkertijd behandeld worden.

Ja, de controles zijn bij de kostprijs inbegrepen. U hoeft hiervoor niet apart te betalen. Heeft u last van bijwerkingen? Wacht dan niet te lang met het opnemen van contact, hiermee kan erger tijdig worden voorkomen en/of behandeld.

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com