Kosten en vergoeding spataderbehandeling

Tarieven verzekerde zorg

Bij insufficiëntie (lekkende kleppen) van de hoofd oppervlakkige aders (VSM, VSP) valt de behandeling onder verzekerde zorg. Het tarief is afhankelijk van de soort behandeling en wordt in principe vergoed door de verzekeraar

Tarieven onverzekerde zorg

Poliklinische evaluatie met Duplex- of Doppler-onderzoek – zonder verwijzing € 100,00
Sclerocompressie-therapie beperkt  € 95,00
Sclerocompressie-therapie  (2 behandelingen per been) € 175,00
Echogeleid dichtspuiten grotere spataders of lekkende takken    € 450,00
Convolutectomie (chirurgisch verwijderen grote spataders)     € 300,00
Steunkous      € 25,00

Meer weten?

Wilt u meer weten over een spataderbehandeling of wenst u een afspraak voor een evaluatie te boeken? Neem dan contact met ons op.

Kosten en vergoeding spataderbehandeling veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de kosten en vergoeding spataderbehandeling. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Hoeveel kost een spataderbehandeling?

De kosten van de behandeling variëren bij Dutch Clinic tussen € 95 en € 300 en hangen af van de behandelmethode. Voor een poliklinische evaluatie van uw spataderen met Duplex of Doppler onderzoek, zonder verwijzing, betaalt u € 100.

2. Worden alle kosten vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Om voor een vergoeding van de poliklinische evaluatie in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De spataderbehandeling bij Dutch Clinic wordt vergoed als blijkt dat er bij u sprake is van een medische indicatie. Is dit bij u niet het geval, dan zijn de behandelkosten voor eigen rekening.

3. Wat is een medische indicatie?

Een medische indicatie bevat medische criteria waar een aandoening aan dient te voldoen. De arts beoordeelt tijdens de poliklinische evaluatie of uw spataderen aan deze criteria voldoen. Blijkt dat uw spataderen aan de criteria voldoen dan wordt een medische indicatie verstrekt.

4. Welke medische criteria moeten mijn spataderen hebben voor een medische indicatie?

De arts bekijkt de spataders aandachtig en let daarbij op een aantal zaken. Zo is de terugvloed van het bloed van belang. Dit wordt gemeten met een zogenaamd duplexonderzoek en moet tenminste 0,5 seconde duren. Daarnaast wordt gekeken naar de diameter van de spatader, minimaal 3 millimeter. Tot slot zijn ook uw klachten en/of de zichtbare huidafwijkingen van invloed. Uiteraard dienen deze aan de getroffen ader gerelateerd zijn. Denkbare klachten zijn onder meer een vermoeid of zwaar gevoel in het been, jeuk, pijn en kramp.

5. Worden alle soorten spataderbehandelingen vergoed?

Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling van diepe stamaderen vergoed. De behandeling van kleine verbindingsaderen en kleine adertjes wordt nog zelden vergoed. U kunt dit uiteraard navragen bij uw zorgverzekeraar.

6. Kan ik spataderen laten behandelen, omdat ik mijn benen niet mooi vind?

Ja, al is het dan niet vanzelfsprekend dat daar een kostenvergoeding voor is. Spataderen kunnen uw benen ontsieren, dat betekent niet dat de getroffen ader aan de medische criteria voor een medische indicatie voldoet. U betaalt dan de behandelkosten zelf.

7. Is mijn eigen risico van toepassing bij een spataderbehandeling?

Ja. Vergoed uw zorgverzekeraar een behandeling of consult, dan moet u wel rekening houden met uw eigen risico.

8. Worden de kosten voor steunkousen vergoed?

Nee, steunkousen die nodig zijn na een spataderbehandeling, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

9. Ik heb een buitenlandse zorgverzekering. Kom ik voor een kostenvergoeding in aanmerking?

Dutch Clinic kan niet beoordelen of u al dan niet voor een kostenvergoeding in aanmerking komt. Het beste wat u kunt doen, is de polisvoorwaarden doorlezen of rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard ontvangt u van ons een overzichtelijke factuur, waar de kosten voor de spataderbehandeling duidelijk in worden gespecificeerd.

10. Is een spataderbehandeling bij Dutch Clinic duurder dan bij het plaatselijke ziekenhuis?

Nee, als u een verwijzing van uw huisarts heeft en daarbij in aanmerking komt voor een medische indicatie, dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Dutch Clinic heeft contracten en contacten met alle zorgverzekeraars.

11. Kan ik bij Dutch Clinic terecht als ik het buitenland woon?

Ja. Als u in het buitenland woont en beschikt over een Nederlandse zorgverzekering, dan is een verwijzing van uw huisarts ook geldig. Dit kan eventueel een buitenlandse huisarts zijn. De kostenvergoeding valt dan onder uw Nederlandse zorgverzekering.

12. Wat kan ik doen als niet voor een kostvergoeding in aanmerking kom?

Ook zonder zorgverzekering en/of medische indicatie kunt u bij Dutch Clinic een spataderbehandeling laten toepassen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de kosten.

13. Kan ik de kosten van een spataderbehandeling van de belasting aftrekken?

Medische kosten die u zelf betaalt kunnen met in achtneming van bepaalde voorwaarden van uw belastingaangifte worden afgetrokken. Bewaar de originele rekeningen en alle medische documentatie die betrekking heeft op de behandeling zorgvuldig, hier kan naar gevraagd worden. Om misverstanden te voorkomen kunt u zich laten adviseren door een belastingconsulent.

14. Kan ik de kosten in termijnen betalen?

Een spataderbehandeling kost bij Dutch Clinic tussen € 95 en € 300. Als de kosten niet worden vergoed, dan is het wellicht beter om door te sparen, zodat u de kosten in een keer kunt betalen. Kredietverstrekkers verstrekken voor deze relatief lage bedragen geen krediet. Bovendien worden bij een krediet ook extra kosten in rekening gebracht.

15. Kan de factuur in een andere taal worden afgegeven?

De facturen die door Dutch Clinic worden afgegeven voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving. Zo zijn de productomschrijvingen specifiek bedoeld voor een heldere communicatie met onder meer zorgverzekeraars. Als u de factuur in een andere taal wilt hebben, dan kunt u deze eventueel zelfstandig laten vertalen.

16. Waarom ontvang ik een rekening, de kosten worden toch vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u toch een rekening ontvangt. Wellicht bent u vergeten een verwijzing van uw huisarts te overhandigen of zijn uw verzekeringsgegevens niet bij Dutch Clinic bekend. Het kan gebeuren dat u niet over een Nederlandse basisverzekering beschikt en/of dat een gedeelte van de spataderbehandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt. U heeft er voor gekozen om de behandeling toch te ondergaan. Dat betekent dat de kosten voor eigen rekening zijn.

17. Kan ik meerdere spataderen tegelijk laten behandelen?

De behandelmogelijkheden worden, net als de behandeltechniek, met u besproken tijdens een consult. Afhankelijk van de locatie en omvang van de spataderen kan gekozen worden voor een combinatiebehandeling, waarbij meerdere spataderen tegelijkertijd behandeld worden.

18. Zijn de kosten voor de nazorg inbegrepen in het behandeltarief?

Ja, de controles zijn bij de kostprijs inbegrepen. U hoeft hiervoor niet apart te betalen. Heeft u last van bijwerkingen? Wacht dan niet te lang met het opnemen van contact, hiermee kan erger tijdig worden voorkomen en/of behandeld.