Ooglaseren verziend

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Bent op zoek naar informatie over ooglaseren verziend? Heeft u moeite met dichtbij scherp zien? Is het lezen van een boek moeilijk en gaat schrijven ook niet soepel? Dan kunt u last hebben van verziendheid. Kort samengevat betekent dit dat de lichtinval achter uw netvlies valt, waardoor het zicht dichtbij wazig wordt. Wanneer u hier mee te maken heeft is de eerste oplossing voor het merendeel van de mensen het aanschaffen van een bril of contactlenzen om de sterkteafwijking te laten corrigeren. Ook ooglaseren verziend is een veel overwogen en succesvolle behandelmethode.

Ooglaseren verziend.

Ooglaseren verziend.

Hypermetropie ooglaseren

Verziendheid wordt ook wel hypermetropie genoemd. Het is een sterkteafwijking die met plus wordt aangeduid en het betekent dat u in de verte scherp ziet, maar het beeld dichtbij is wazig. Verziendheid ontstaat door veranderingen aan het hoornvlies. Het licht dat in het oog binnenkomt wordt op een verkeerde manier gebroken waardoor een onscherp zicht ontstaat. Het gebruik van brillenglazen of lenzen op sterkte maakt dat uw zicht wordt gecorrigeerd en u op alle afstanden scherp zicht heeft. Verziendheid komt bij ca. 1 op de 4 mensen voor en het blijkt in veel gevallen een erfelijkheidskwestie te zijn. Kinderen die geboren worden met verziendheid groeien hier niet altijd overheen. Wanneer dit niet het geval is, heeft men vaak in de twintiger jaren een bril of contactlenzen nodig. Verziendheid is niet alleen erfelijk. Ook volwassenen kunnen op latere leeftijd verziendheid ontwikkelen. Dit is echter niet te vergelijken met verziendheid die iemand al op relatief jonge leeftijd afhankelijk van bril of lenzen maakt. Deze vorm wordt ook wel ouderdomsverziendheid of presbyopie genoemd. In tegenstelling tot hypermetropie kan presbyopie in principe niet met een ooglaserbehandeling gecorrigeerd worden. Blijft verziendheid onbehandeld kan dan kunt u klachten ontwikkelen zoals:

 • Onscherp beeld dichtbij.
 • Hoofdpijn en vermoeidheid.
 • Branderige ogen.
 • Een enkele keer ziet iemand scheel als gevolg van onbehandelde verziendheid.

Bril of ooglaseren verziend

De sterkteafwijking kan met behulp van bril of contactlenzen uitstekend gecorrigeerd worden. Mensen die te horen krijgen dat ze vanwege verziendheid een visueel hulpmiddel nodig hebben, maken in eerste instantie vrijwel altijd gebruik van bril of lenzen. Daarnaast kan ooglaseren ook bij verziendheid een permanente oplossing bieden. Zeker wanneer u niet langer afhankelijk wilt zijn van het gebruik van bril of lenzen is ooglaseren verziendheid het overwegen waard. De ooglaserbehandeling corrigeert de vorm van het hoornvlies, waarna u zowel dichtbij als veraf scherp ziet. Spreekt een ooglaserbehandeling u aan? Met toepassing van moderne technieken kan een sterkteafwijking tot +4 gecorrigeerd worden. Om uw geschiktheid te bepalen, worden diverse vooronderzoeken uitgevoerd. Wat wordt er allemaal onderzocht en/of opgemeten?

 • De dikte en gezondheid van het hoornvlies.
 • De pupilgrootte.
 • Uw traanproductie.
 • De samenwerking tussen beide ogen.
 • Uw netvlies.

Daarnaast informeert een oogarts ook naar uw algehele gezondheid en uw dagelijkse werkzaamheden. Op basis van de verzamelde resultaten kan een ooglasertechniek worden voorgesteld.

Technieken ooglaseren verziend

Sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 kunnen met moderne lasertechnieken gecorrigeerd worden. Heeft u daarnaast een cilinder of astigmatisme van maximaal 6, dan kan deze eveneens gecorrigeerd worden. Verziendheid kan door middel van de volgende ooglasertechnieken behandeld worden:

 • IntraLasik Femtosecond. Geschikt voor het corrigeren van sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en een cilinder van maximaal 6. Mensen die deze ooglasertechniek laten toepassen hebben een aantal uren na de behandeling al scherp zicht. De herstelperiode is van korte duur en van bijwerkingen of complicaties is nauwelijks sprake.
 • TransPRK. De no-touch ooglasertechniek kan worden toegepast bij een sterkteafwijking tussen -8 en +2 met een cilinder van maximaal 4. Het herstel na de ooglaserbehandeling duurt langer, omdat het epitheel, de eerste laag van het hoornvlies, wordt los geschraapt en verwijderd. Hierdoor kan een gevoel van zandkorrels in de ogen ontstaan. Dit gevoel neemt na een aantal dagen steeds verder af.
 • Lasek. Deze ooglasertechniek is eveneens geschikt voor het corrigeren van sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en kan bovendien ook worden toegepast wanneer er sprake is van een dun hoornvlies en/of droge ogen.

Welke techniek in uw situatie wordt toegepast, beoordeelt een oogarts. Tegenwoordig kan een behandeling aangevuld worden met een Personalised Treatment. De informatie die met behulp hiervan wordt verkregen, wordt gebruikt om zelfs de kleinste afwijking van uw oog te corrigeren. Het is een aanvulling die volledig op uw persoonlijke oogkenmerken wordt afgemeten.

Aanvullende informatie

Bent u verziend en overweegt u een ooglaserbehandeling? De oogartsen van Dutch Clinic lichten graag de behandelmogelijkheden toe tijdens een persoonlijk consult met daaraan gekoppeld het technisch en/of medisch vooronderzoek. U kunt de kliniek telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren verziend FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren verziend. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Hyperopie, zoals verziendheid ook wordt genoemd, is een veelvoorkomend probleem. Meestal wordt het zicht gecorrigeerd met een bril of contactlenzen. Mensen die verziend zijn, zien scherp in de verte maar hebben moeite om dicht bij het beeld scherp te stellen. Naarmate iemand met verziendheid ouder wordt, kan ook het zien in de verte moeilijker worden.

Doordat u dichtbij moeite heeft uw zicht scherp te stellen kunnen alledaagse activiteiten en bezigheden waaronder schrijven, lezen en andere taken waarbij nauwkeurigheid op korte afstand noodzakelijk is, belemmerd worden. Als gevolg hiervan kunt u last krijgen van vermoeide, gespannen ogen en hoofdpijn.

Verziendheid is een gevolg van een te kort oog of een te plat hoornvlies. Wanneer uw oog te kort is dan is de afstand tussen uw hoorn- en netvlies te klein. Als u een te plat hoornvlies heeft worden de lichtstralen niet voldoende gebroken. In beide gevallen valt het binnenkomende licht achter het netvlies in plaats van erop, wat een wazig zicht tot gevolg heeft.

Verziendheid kan aangeboren zijn. Bij kinderen die met verziendheid worden geboren, wordt vaak gezien dat het zichtvermogen zichzelf herstelt. Dit moet regelmatig door een oogarts onderzocht worden, zodat gelijktijdig wordt gekeken of het kind geen andere oogproblemen ontwikkeld. Verziendheid komt ook voor bij volwassenen en dan met name vanaf middelbare leeftijd.

Hyperopie is niet te verwarren met ouderdomsverziendheid, presbyopie. Ouderdomsverziendheid is een natuurlijk gevolg van het ouder worden, waar vrijwel iedereen vanaf 45 jaar mee te maken krijgt. De afname van de elasticiteit van de ooglens zorgt ervoor dat u dichtbij niet meer scherp kunt focussen. Presbyopie kan opgelost worden met behulp van een leesbril.

Verziend is een plusafwijking, terwijl bijziend een minafwijking is. Wanneer u verziend bent wordt de sterkteafwijking gecorrigeerd met een plus-bril of -contactlenzen.

Ja, plusafwijkingen tussen +0,5 en +8 kunnen met behulp van een ooglaserbehandeling gecorrigeerd worden.

Wanneer u een sterkteafwijking heeft die hoger is dan +8, kan een oogarts u een lensimplantatie voorstellen. Kunstlenzen worden geïmplanteerd bij grote sterkteafwijkingen tot +23. Uw natuurlijke ooglens wordt tijdens een kortdurende ingreep vervangen door een kunstlens, die uw leven lang meegaat.

De oogartsen van Dutch Clinic werken met de IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek ooglasertechnieken. Na een QuickScan en medisch vooronderzoek kan de geschikte behandelmethode voorgesteld worden. Daarbij wordt rekening gehouden met uw sterkteafwijking, en de gezondheid van uw ogen.

Het laseren zelf neemt niet meer dan een paar minuten per oog in beslag. U bent een aantal uren in de kliniek. Na het afronden van de behandeling controleert de oogarts uw ogen en krijgt u druppelinstructies. Zorg voor vervoer naar huis, u kunt zelf niet autorijden.

De correctie van het hoornvlies kan niet ongedaan gemaakt worden. Een ooglaserbehandeling kan helaas niet voorkomen dat u later alsnog een leesbril nodig heeft.

Presbyopie is een gevolg van het ouder worden. De natuurlijke soepelheid van de ooglens neemt af, waardoor u dichtbij moeilijker kunt focussen. Ooglaseren kan dit niet voorkomen. U kunt Monovisie overwegen. Na de laserbehandeling ziet u met het ene oog scherp en met het andere heeft u dichtbij scherp zicht. Geadviseerd wordt om Monovisie eerst met behulp van een aangepaste bril of contactlenzen uit te proberen. Niet iedereen kan wennen aan het veranderde zicht.

De kosten van de behandeling hangen af van de techniek die wordt toegepast. Dutch Clinic biedt ooglaserbehandelingen aan vanaf €1.695, waarbij beide ogen behandeld worden.

De basisverzekering vergoed alleen de kosten van ooglaseren op basis van een medische indicatie. Verschillende aanvullende zorgpakketten hebben beperkte vergoedingsmogelijkheden. Meer informatie staat vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Een ooglaserbehandeling wordt met plaatselijke verdovingen toegepast. U voelt geen pijn. Na het uitwerken van de verdovingen kunt u tijdelijk een geïrriteerd gevoel hebben. Dit neemt vanzelf af.

Ja, mocht er na de ooglaserbehandeling sprake zijn van een reststerkte dan kan dat tijdens een nabehandeling gecorrigeerd worden. Om voor nabehandeling in aanmerking te komen verkeerd u in goede gezondheid.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com