Ooglaseren vergoeding

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u informatie over ooglaseren vergoeding? Wanneer u bij- of verziend bent en liever geen bril of lenzen draagt, kunt u een ooglaserbehandeling overwegen. U heeft dan een cosmetisch motief om de ingreep toe te laten passen. Ooglaseren vergoeding door uw zorgverzekeraar is meestal alleen mogelijk in specifieke medische gevallen. Wat is er mogelijk op het gebied van vergoedingen voor een ooglaserbehandeling?

Ooglaseren vergoeding.

Ooglaseren vergoeding.

Ooglaseren vergoeding basisverzekering

Een ooglaserbehandeling maakt u onafhankelijk van bril en/of contactlenzen. Het is een behandeling die uitstekende, blijvende resultaten biedt en die bij een grote groep mensen toegepast kan worden. Ooglaserbehandelingen worden dagelijks in verschillenden oogklinieken en ziekenhuizen toegepast. Toch vergoedt uw basisverzekering de kosten alleen als u een medische indicatie voor een ooglaserbehandeling heeft. Wanneer kan een oogarts een medische indicatie geven?

  • Tussen beide ogen zit een verschil van 4 of meer dioptrieën.
  • Daarnaast bent u intolerant voor contactlenzen.

Sommige verzekeraars bieden vergoedingsmogelijkheden vanuit een aanvullende zorgpolis. De voorwaarden hiervoor lopen uiteen. Volledige kostenvergoeding via uw zorgverzekeraar is vrijwel onmogelijk. Ook wanneer u recht heeft op een vergoeding zal er rekening gehouden moeten worden met het eigen risico. Laat u vooraf daarom niet alleen goed adviseren door een oogarts, maar vraag ook informatie op bij uw zorgverzekeraar.

(On)gecontracteerde zorgverlener

Zorgverzekeraars hanteren strikte voorwaarden wanneer het over vergoedingen gaat. Het is bekend dat de vergoeding meestal alleen volledig wordt toegekend wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Uw verzekeraar kan u een overzicht geven van de klinieken en/of ziekenhuizen waar bepaalde afspraken mee zijn gemaakt. Kiest u voor een andere kliniek? Dan kan het vergoedingsbedrag naar beneden worden bijgesteld of zelfs tot € 0 worden teruggebracht.

Andere ooglaseren vergoeding

Heeft u vanuit uw aanvullende zorgverzekering recht op een vergoeding? Kijk dan zorgvuldig de voorwaarden na, want u wilt graag weten of de vergoeding van toepassing is voor 1 of 2 ogen. Met de toename van het aantal oogklinieken is ook de prijs van een ooglaserbehandeling veranderd. Zorgverzekeraars vergoeden de ooglaserbehandeling vrijwel nooit volledig, dat maakt het interessant om bij meerdere oogklinieken een prijs op te vragen voor de gewenste ingreep. Het kan zomaar zijn dat u zonder vergoeding voordeliger uit bent dan wanneer er wel vergoed wordt.

Nut aanvullende zorgverzekering

Vaak wordt gevraagd of het zinvol of lonend is om een aanvullende verzekering af te sluiten als er sprake is van een ooglaserbehandeling. Dit hangt af van de premie van de verzekering en het bedrag dat wordt vergoed. Om dit te kunnen bepalen kijkt u naar de jaarpremie van de aanvullende verzekering. Wanneer de kosten voor de extra verzekering duurder zijn dan het bedrag dat wordt vergoed, is het niet zinvol om de verzekering af te sluiten. Dit is met name het geval wanneer u verder geen gebruik maakt van de andere vergoedingen die in de aanvullende verzekering zijn ingesloten. Premies voor aanvullende verzekeringen variëren sterk in prijs. Wilt u bepalen of het zinvol is de extra verzekering af te sluiten? Dan hangt dat sterk af van de verzekeraar die wordt gekozen en de inhoud van het pakket.

Eigen bijdrage en eigen risico ooglaseren

Van een wettelijke eigen bijdrage is bij een ooglaserbehandeling geen sprake. De kosten zijn altijd hoger dan de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. U betaalt dus altijd een gedeelte van de behandeling zelf. Heeft u een medische indicatie en heeft u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan komt dit deels voor rekening van het eigen risico. Wanneer het volledige eigen risico nog niet is opgebruikt, betaalt u een gedeelte van de ooglaserbehandeling zelf. Krijgt u een vergoeding via een aanvullende zorgverzekering, dan is dat niet van invloed op het eigen risico. Online vindt u verschillende websites waar zorgverzekeringen met elkaar kunnen worden vergelijken. Met een paar muis klikken krijgt u overzichtelijk in beeld welke behandelingen worden vergoed en welke bedragen de verschillende zorgverzekeraars vergoeden. Informatie over de voorwaarden vraagt u op bij uw zorgverzekeraar.

Alternatief ooglaseren vergoeding

Een enkele keer is het niet mogelijk om een ooglaserbehandeling te ondergaan. Wanneer uw sterkte te hoog is, kan een lensimplantatie een goed alternatief zijn. De arts plaatst dan een voorzetlens of vervanglens in uw oog. Deze ingreep wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Aanvullende zorgverzekeringen bieden ook hier vaak mogelijkheden. De ervaren artsen van Dutch Clinic bespreken graag de verschillende behandelmogelijkheden met u. Samen met u wordt gekeken naar de behandelmethode, de kostprijs en eventuele vergoedingsmogelijkheden. Daar waar mogelijk en gewenst kan de correspondentie met de zorgverzekeraar voor u worden gedaan. Een afspraak voor een consult maakt u door te bellen met +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren vergoeding FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren vergoeding. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

De basisverzekering vergoed de kosten voor een ooglaserbehandeling zonder medische indicatie niet. Een aanvullende zorgverkering biedt beperkte vergoedingsbedragen.

Een medische indicatie bij ooglaseren wordt gegeven door een oogarts als u tussen beide ogen een verschil van 4 of meer dioptrieën heeft en wanneer u intolerant bent voor contactlenzen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering. Het is in alle gevallen een beperkte vergoeding, waarbij u zelf ook een gedeelte van de behandelkosten betaald.

De voorwaarden om voor een kostenvergoeding in aanmerking te komen verschillen. Controleer of de oogkliniek van uw voorkeur een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Het al dan niet hebben van een zorgcontract is van invloed op de hoogte van het vergoedingsbedrag. Andere mogelijke voorwaarden zijn dat u zichzelf laat behandelen door een oogarts met een BIG-registratie en een lidmaatschap van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over voorwaarden en vergoedingsbedragen.

Na een ooglaserbehandeling is het gebruikelijk om een aantal weken diverse oogdruppels te gebruiken. Deze voorgeschreven medicatie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten van eerst van uw eigen risico af.

Ja, het is mogelijk om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening aan te vragen. Op basis van uw financiële situatie, uw kredietverleden, uw woon- en gezinssituatie kan een kredietmaatschappij u een kredietvoorstel doen. Het geleende bedrag betaalt u in maandelijkse termijnen af.

Het is beperkt mogelijk om betaalde zorgkosten van de belasting af te trekken. De voorwaarden en mogelijkheden variëren. Bent u niet zeker? Laat uzelf informeren door een belastingconsulent, deze is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.

Wanneer uw zorgverzekering geen vergoedingsmogelijkheden heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de behandelkosten. Tijdens het adviesgesprek kunt u bespreken op welke wijze u de behandeling betaald.

Kredietmaatschappijen brengen rente in rekening over het geleende bedrag. Afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst betaalt u rentekosten. Het aflossingsbedrag is hoger dan het geleende bedrag. In dat opzicht bent u duurder uit.

Gespecialiseerde kredietverstrekkers bieden tegenwoordig zogenaamde senioren leningen aan. Deze leningen kunnen alleen worden afgesloten door mensen vanaf bijvoorbeeld 60 jaar. Het spreekt voor zich dat u bij het aanvragen van een krediet inzage geeft in uw financiële situatie.

Als de lensimplantatie plaatsvindt om staar te behandelen, dan worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Aanvullende zorgpakketten bieden ook vergoedingsmogelijkheden voor een lensimplantatie. Uw zorgverzekeraar hanteert voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.

Dutch Clinic hanteert betaalbare ooglasertarieven. U kunt overwegen om over uw voorgenomen behandeling te praten met familie, vrienden en kennissen. Wellicht bieden deze u een helpende hand. Daarnaast kunt u proberen om het behandelbedrag bij elkaar te sparen.

Veel mensen laten een ooglaserbehandeling doen, omdat ze niet tevreden zijn over het gebruik van een bril of contactlenzen. Er is geen sprake van een medische noodzaak. De basisverzekering vergoed medisch noodzakelijke zorg. Een ooglaserbehandeling zonder medisch indicatie wordt gezien als cosmetische ingreep.

Ooglaseren behandelingen worden niet bij minderjarigen toegepast. Oogartsen passen de ingreep meestal vanaf het 20elevensjaar toe. Uw ogen dienen 1 à 2 jaar stabiel te zijn geweest.

Nee. Vanaf ongeveer 50 jaar wordt een lensimplantatie vaker geadviseerd dan een ooglaserbehandeling. Lensimplantaties zijn daarnaast geschikt bij grotere sterkteafwijkingen, waar ooglaseren geen oplossing biedt.

Ja. De kunstlenzen gaan uw hele leven mee. Staar kan zich niet ontwikkelen en uw zicht is zowel dichtbij als veraf scherp.

Monovisie is een oplossing voor een leesbril. Na de behandeling ziet u met ene oog scherp in de verte en met het andere dichtbij. De kosten worden niet vergoed.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com