Ooglaseren quickscan

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ooglaseren quickscan of technisch vooronderzoek? Dutch Clinic is u graag van dienst bij een ooglaserbehandeling. Voorafgaand aan de behandeling willen onze oogartsen graag weten hoe het met uw zicht en de gezondheid van uw ogen is gesteld. Op basis daarvan kan een ooglasertechniek worden voorgesteld die het beste bij uw ogen past. Ook wanneer uw ogen niet voor een laserbehandeling in aanmerking komen, kunt u een ooglaseren quickscan laten uitvoeren. Wellicht dat uit het onderzoek blijkt dat uw ogen wel geschikt zijn voor een lensimplantatie. Een quickscan of technisch vooronderzoek is gratis. Het is een prima manier om meer over uw ogen te weten te komen.

Ooglaseren quickscan.

Ooglaseren quickscan.

Technisch vooronderzoek ooglaseren

Voordat een ooglaserbehandeling wordt toegepast, worden uw ogen uitgebreid onderzocht. Uw zicht is belangrijk en daar willen zowel uzelf als een oogarts geen enkel risico mee nemen. Dit gebeurt onder meer tijdens een quickscan of technisch vooronderzoek. In dit kortdurende onderzoek stelt een oogarts vast of uw ogen en sterkteafwijking geschikt zijn voor een laserbehandeling. De oogarts kijkt hierbij naar uw plus- of minafwijking en beoordeelt of deze binnen het bereik van de diverse ooglasertechnieken valt. U kunt uw contactlenzen dragen totdat de quickscan wordt uitgevoerd. Na de ooglaseren quickscan kan de oogarts met vrijwel aangrenzende zekerheid bepalen of u een geschikte ooglaser kandidaat bent. Besluit u vervolgens dat u uw ogen daadwerkelijk wilt laten laseren, dan vindt een uitgebreid medisch vooronderzoek plaats. Pas wanneer ook deze onderzoeksresultaten positief zijn in het voordeel van een ooglaserbehandeling, wordt een behandeltechniek voorgesteld.

Ooglaseren quickscan en medisch vooronderzoek

Het uitgebreide medisch vooronderzoek dat u ondergaat voorafgaand aan een ooglaserbehandeling, wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde oogarts. U moet rekening houden met een onderzoeksduur van gemiddeld 1,5 uur. In het belang van de onderzoeksresultaten dienen gebruikers van contactlenzen rekening te houden met het volgende:

  • Draag 4 weken voor het geplande medisch vooronderzoek geen harde lenzen.
  • Zachte lenzen draagt u vanaf 2 weken voor het onderzoek niet.

Contactlenzen beïnvloeden de natuurlijke vorm van het hoornvlies. Een oogarts kan in dat geval uw ogen niet optimaal controleren en/of de noodzakelijke metingen uitvoeren. Tijdens het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Dit houdt in dat u ook na het afronden van het onderzoek nog enige tijd wazig kunt zien. Wat wordt er allemaal onderzocht en/of opgemeten tijdens het onderzoek dat overigens pijnloos is?

  • Sterkteafwijking en cilinder.
  • Dikte van het hoornvlies.
  • Het hoornvlies wordt onderzocht op kromming en vorm.
  • Gekeken wordt naar de samenwerking van uw beide ogen.
  • Uw ogen worden microscopisch onderzocht waarbij er onder meer wordt gekeken naar het netvlies, de pupil, het regenboogvlies en het hoornvlies.
  • Uw oogdruk wordt gemeten.
  • De pupilgrootte en traanproductie worden gemeten.

Oogartsen adviseren om iemand mee te nemen naar de kliniek of ervoor te zorgen dat u na afloop van het medisch onderzoek wordt opgehaald. De pupil verwijdende oogdruppels maken dat u de eerste uren niet op verantwoorde wijze aan het verkeer deel kunt nemen.

Advies op basis van onderzoeksresultaten

Wanneer een oogarts op basis van de ooglaseren quickscan zegt dat u uw ogen mogelijk kunt laten laseren, dan wordt dit al dan niet tijdens het vervolgonderzoek bevestigd. De uitgebreidheid van de onderzoeken stelt de oogarts tevens in staat een persoonlijk behandeladvies te geven. Dutch Clinic werkt met diverse geavanceerde ooglasertechnieken waarmee sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en cilinders tot 6 succesvol gecorrigeerd kunnen worden. Welke techniek bij u wordt toegepast hangt daarnaast van andere factoren af. Bij het bepalen van de techniek wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met uw dagelijkse werkzaamheden, beroep, en/of sportieve activiteiten die u regelmatig beoefent. Hoe deze zich in uw situatie vertalen naar een ooglasertechniek kan de oogarts u uitgebreid vertellen.

Afspraak ooglaseren quickscan

Hoewel ooglaseren een relatief eenvoudige, pijnloze behandeling is, blijft het tegelijkertijd een medische ingreep. Iedere medische behandeling heeft een zekere kans op risico’s en bijwerkingen. Daarom komen mensen met bepaalde aandoeningen zoals instabiele diabetes, auto-immuunaandoeningen of reuma niet als vanzelfsprekend voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling? De oogartsen van Dutch Clinic geven u tijdens een ooglaseren quickscan een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het technisch vooronderzoek, of de quickscan, is gratis. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met Dutch Clinic op +31 (0)20 214 2033. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna u zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt.

Ooglaseren QuickScan FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren QuickScan. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Een QuickScan is een gratis vooronderzoek dat aan een ooglaserbehandeling vooraf gaat. De oogarts kijkt of uw ogen eventueel voor een ooglaserbehandeling in aanmerking komen en/of een afspraak voor een uitgebreid medisch vooronderzoek kan worden gemaakt.

Het korte onderzoek heeft geen speciale voorbereiding. U kunt uw lenzen blijven gebruiken. De oogarts meet tijdens het onderzoek onder meer uw sterkteafwijking, en de dikte van het hoornvlies. Er worden geen pupil verwijdende oogdruppels gebruikt.

Nee, het onderzoek is pijnloos.

Nee, de oogarts kan met aangrenzende zekerheid zeggen of u al dan niet geschikt bent. Het zijn de onderzoeksresultaten van het medisch vooronderzoek die met zekerheid uw geschiktheid bevestigen.

De QuickScan en het medisch onderzoek kunnen aansluitend plaatsvinden. Hou er wel rekening mee dat u voor het medisch vooronderzoek uw lenzen een aantal weken niet kunt gebruiken. Uw hoornvlies heeft tijd nodig om de natuurlijke vorm terug aan te nemen.

Tijdens het vooronderzoek kijkt een oogarts of uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie. Ook wordt gekeken welke techniek het beste bij uw sterkteafwijking past. De testen die worden afgenomen zijn pijnloos en veroorzaken geen ongemakken.

De wachttijd is beperkt. Vaak kunt al binnen een week tot tien dagen terecht voor de QuickScan en het medisch vooronderzoek.

De uitgebreide vooronderzoeken brengen zowel de binnen- als buitenkant van uw ogen in kaart. Bijwerkingen en complicaties kunnen vooraf worden uitgesloten. Vindt een oogarts het onverantwoord om uw ogen te laseren, dan krijgt u dat eerlijk te horen.

De kosten voor het medisch vooronderzoek bedragen € 95. Zijn uw ogen niet geschikt voor de laserbehandeling dan ontvangt u het betaalde bedrag terug. Kan de gewenste ingreep wel doorgaan dan worden de kosten in mindering gebracht op het behandeltarief.

De oogarts bespreekt uw verwachting van de ingreep en besteed uitgebreid aandacht aan uw gezondheid. Daarna worden verschillende metingen gedaan waaronder een meting van de hoornvliesdikte, een onderzoek van het hoornvlies, meten van de pupildiameter, testen van de traanproductie, meting van de oogdruk, onderzoek van het netvlies en een onderzoek naar de samenwerking tussen beide ogen. De arts neemt de risico’s met u door en stelt een ooglasertechniek voor.

De onderzoeksresultaten zijn 3 maanden geldig. Daarna worden uw ogen opnieuw onderzocht.

Nee, het kan even irriteren als de druppels in uw ogen komen, maar u voelt geen pijn. Wel kunt u een aantal uren wazig zien en is het niet mogelijk om zelfstandig auto te rijden.

Ja, ook wanneer u een lensimplantatie overweegt worden zowel een QuickScan als een medisch vooronderzoek ingepland. De onderzoeken hebben als doel het risico op bijwerkingen en complicaties zo klein mogelijk te houden.

Afhankelijk van de oorzaak van het negatieve behandeladvies, kunt u toch een afspraak voor een medisch onderzoek maken. De diverse metingen en onderzoeken kunnen definitief uitsluitsel geven. Eventueel stelt de oogarts een alternatieve behandeling voor.

Diabetes patiënten komen helaas niet altijd voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Als de diabetes stabiel is, kunt u eerst met de behandelend internist overleggen of ooglaseren in uw geval een mogelijkheid is. Wanneer de internist geen bezwaar heeft, kunt u een afspraak maken. Neem eventuele documentatie van de internist mee naar het vooronderzoek.

Nee. Ooglaserbehandelingen worden niet bij minderjarigen toegepast. Uw ogen dienen 1 à 2 jaar stabiel te zijn. Oogartsen raden ooglaserbehandelingen voor het 20e levensjaar af.

De resultaten van de metingen zijn betrouwbaar. Het is echter pas na het medisch vooronderzoek dat een oogarts definitief kan bepalen of uw ogen geschikt zijn voor de gewenste ooglaserbehandeling. Blijkt tijdens de QuickScan dat uw ogen niet gelaserd kunnen worden, dan wordt dit meestal bevestigd tijdens het uitgebreide onderzoek.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com