Ooglaseren quickscan

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ooglaseren quickscan of technisch vooronderzoek? Dutch Clinic is u graag van dienst bij een ooglaserbehandeling. Voorafgaand aan de behandeling willen onze oogartsen graag weten hoe het met uw zicht en de gezondheid van uw ogen is gesteld. Op basis daarvan kan een ooglasertechniek worden voorgesteld die het beste bij uw ogen past. Ook wanneer uw ogen niet voor een laserbehandeling in aanmerking komen, kunt u een ooglaseren quickscan laten uitvoeren. Wellicht dat uit het onderzoek blijkt dat uw ogen wel geschikt zijn voor een lensimplantatie. Een quickscan of technisch vooronderzoek is gratis. Het is een prima manier om meer over uw ogen te weten te komen.

Ooglaseren quickscan.

Ooglaseren quickscan.

Technisch vooronderzoek ooglaseren

Voordat een ooglaserbehandeling wordt toegepast, worden uw ogen uitgebreid onderzocht. Uw zicht is belangrijk en daar willen zowel uzelf als een oogarts geen enkel risico mee nemen. Dit gebeurt onder meer tijdens een quickscan of technisch vooronderzoek. In dit kortdurende onderzoek stelt een oogarts vast of uw ogen en sterkteafwijking geschikt zijn voor een laserbehandeling. De oogarts kijkt hierbij naar uw plus- of minafwijking en beoordeelt of deze binnen het bereik van de diverse ooglasertechnieken valt. U kunt uw contactlenzen dragen totdat de quickscan wordt uitgevoerd. Na de ooglaseren quickscan kan de oogarts met vrijwel aangrenzende zekerheid bepalen of u een geschikte ooglaser kandidaat bent. Besluit u vervolgens dat u uw ogen daadwerkelijk wilt laten laseren, dan vindt een uitgebreid medisch vooronderzoek plaats. Pas wanneer ook deze onderzoeksresultaten positief zijn in het voordeel van een ooglaserbehandeling, wordt een behandeltechniek voorgesteld.

Ooglaseren quickscan en medisch vooronderzoek

Het uitgebreide medisch vooronderzoek dat u ondergaat voorafgaand aan een ooglaserbehandeling, wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde oogarts. U moet rekening houden met een onderzoeksduur van gemiddeld 1,5 uur. In het belang van de onderzoeksresultaten dienen gebruikers van contactlenzen rekening te houden met het volgende:

  • Draag 4 weken voor het geplande medisch vooronderzoek geen harde lenzen.
  • Zachte lenzen draagt u vanaf 2 weken voor het onderzoek niet.

Contactlenzen beïnvloeden de natuurlijke vorm van het hoornvlies. Een oogarts kan in dat geval uw ogen niet optimaal controleren en/of de noodzakelijke metingen uitvoeren. Tijdens het medisch onderzoek worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Dit houdt in dat u ook na het afronden van het onderzoek nog enige tijd wazig kunt zien. Wat wordt er allemaal onderzocht en/of opgemeten tijdens het onderzoek dat overigens pijnloos is?

  • Sterkteafwijking en cilinder.
  • Dikte van het hoornvlies.
  • Het hoornvlies wordt onderzocht op kromming en vorm.
  • Gekeken wordt naar de samenwerking van uw beide ogen.
  • Uw ogen worden microscopisch onderzocht waarbij er onder meer wordt gekeken naar het netvlies, de pupil, het regenboogvlies en het hoornvlies.
  • Uw oogdruk wordt gemeten.
  • De pupilgrootte en traanproductie worden gemeten.

Oogartsen adviseren om iemand mee te nemen naar de kliniek of ervoor te zorgen dat u na afloop van het medisch onderzoek wordt opgehaald. De pupil verwijdende oogdruppels maken dat u de eerste uren niet op verantwoorde wijze aan het verkeer deel kunt nemen.

Advies op basis van onderzoeksresultaten

Wanneer een oogarts op basis van de ooglaseren quickscan zegt dat u uw ogen mogelijk kunt laten laseren, dan wordt dit al dan niet tijdens het vervolgonderzoek bevestigd. De uitgebreidheid van de onderzoeken stelt de oogarts tevens in staat een persoonlijk behandeladvies te geven. Dutch Clinic werkt met diverse geavanceerde ooglasertechnieken waarmee sterkteafwijkingen tussen -10 en +4 en cilinders tot 6 succesvol gecorrigeerd kunnen worden. Welke techniek bij u wordt toegepast hangt daarnaast van andere factoren af. Bij het bepalen van de techniek wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met uw dagelijkse werkzaamheden, beroep, en/of sportieve activiteiten die u regelmatig beoefent. Hoe deze zich in uw situatie vertalen naar een ooglasertechniek kan de oogarts u uitgebreid vertellen.

Afspraak ooglaseren quickscan

Hoewel ooglaseren een relatief eenvoudige, pijnloze behandeling is, blijft het tegelijkertijd een medische ingreep. Iedere medische behandeling heeft een zekere kans op risico’s en bijwerkingen. Daarom komen mensen met bepaalde aandoeningen zoals instabiele diabetes, auto-immuunaandoeningen of reuma niet als vanzelfsprekend voor een ooglaserbehandeling in aanmerking. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling? De oogartsen van Dutch Clinic geven u tijdens een ooglaseren quickscan een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het technisch vooronderzoek, of de quickscan, is gratis. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met Dutch Clinic op +31 (0)20 214 2033. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna u zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

Afspraak maken
close slider