Ooglaseren methodes

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Bent u benieuwd naar de verschillende ooglaseren methodes? Wanneer u twijfelt aan een ooglaserbehandeling dan kunt u een technisch vooronderzoek laten uitvoeren. Oog corrigerende ingrepen zoals een ooglaserbehandeling en een lensimplantatie vallen onder de zogenaamde refractiechirurgie. Door middel van een bepaalde techniek wordt het hoornvlies op de juiste plaats gecorrigeerd en/of wordt een kunstlens in uw oog geïmplanteerd. Onafhankelijkheid van bril of lenzen is voor veel gebruikers een prettige gedachte. Maar welke ooglaseren methodes worden toegepast en welke past het beste bij uw situatie?

Ooglaseren methodes.

Ooglaseren methodes.

Moderne ooglaseren methodes

Het doel van een ooglaserbehandeling is het corrigeren van de sterkteafwijking. Om dit te kunnen bereiken wordt de vorm van het hoornvlies door middel van lasertechniek veranderd. Hiervoor wordt het beschermlaagje van het hoornvlies, het epitheel, verwijderd. De manier waarop de beschermlaag wordt verwijderd verschilt en hangt af van de ooglasertechniek die wordt toegepast.

  • Een flapje van het epitheel wordt losgemaakt en omgeslagen. Na afloop van de ooglaserbehandeling wordt het flapje teruggeplaatst.
  • Het epitheel wordt verwijderd. Dit kan eventueel gedaan worden met een alcoholoplossing.

Om sterkteafwijkingen en cilinders te corrigeren wordt gebruik gemaakt van geavanceerde lasertechniek zoals de IntraLasik Femtosecond, TransPRK en Lasek ooglaseren methodes.

Verschillende ooglaseren methodes

Dutch Clinic werkt met de nieuwste generatie ooglaserapparatuur en past daarmee veilige ooglaserbehandelingen toe. Een oogarts bepaalt na een vooronderzoek of uw ogen geschikt zijn voor een laserbehandeling en welke techniek daarbij het beste past.

  • IntraLasik Femtosecond. De oogarts verdoofd uw oog met verdovende druppels. Vervolgens maakt de laser een dun flapje van het hoornvlies los en slaat deze open. Daarna wordt de feitelijke laserbehandeling toegepast en wordt de sterkteafwijking en/of cilinder gecorrigeerd. Na de ooglaserbehandeling wordt het flapje terug geplaatst, zonder dat daar hechtingen voor nodig zijn. Enkele uren na een IntraLasik Femtosecond ooglaserbehandeling ziet u scherp en is eventuele pijn afgenomen. Deze ooglaser methode wordt het meest toegepast en is geschikt voor sterktes tussen -10 en +4 en een cilinder tot 6.
  • TransPRK, of de No-Touch ooglaserbehandeling. Deze ooglasertechniek wordt volledig computergestuurd toegepast en uw ogen worden niet aangeraakt. Het epitheel wordt door de laser verwijderd, waarna de sterkteafwijking en cilinder gecorrigeerd worden. De oogarts spoelt na het afronden van de laserbehandeling uw hoornvlies, en brengt ter bescherming een bandagelens aan. Het epitheel geneest binnen een aantal dagen. De TransPRK techniek wordt toegepast bij sterktes tussen -8 en +2 en een cilinder tot 4.
  • Lasek ooglaser methode. Hierbij wordt het epitheel losgeweekt met een alcoholoplossing. Deze ooglasertechniek kan ook worden toegepast bij droge ogen, een dun hoornvlies, een lage sterkte en wanneer iemand een verhoogde kans heeft op oogletsels. De Lasek methode heeft vaak de voorkeur bij mensen die een beroep hebben, waarbij de ogen een vergrote kans lopen op risico’s en alsmede bij (top)sporters die een contactsport beoefenen. Sterkteafwijkingen tussen -8 en +2 en een cilinder van 6 worden gecorrigeerd. De Lasek methode wordt doorgaans toegepast bij mensen die niet in aanmerking komen voor de IntraLasik Femtosecond techniek.

De ooglaserbehandeling is een kortdurende ingreep, waarvoor u niet in een kliniek of ziekenhuis wordt opgenomen. De ingreep zelf duurt niet langer dan een paar minuten. Daarna krijgt u van de oogarts richtlijnen die u door de herstelperiode begeleiden. Ook worden oogdruppels voorgeschreven die u volgens voorschrift gebruikt.

Herstel ooglaseren methodes

Afhankelijk van de ooglasertechniek die bij u is toegepast, ziet u enkele uren na de behandeling al scherp. Hoe snel het zicht zich verbeterd varieert van persoon tot persoon. Binnen enkele dagen tot weken wordt het zicht op alle afstanden scherp. Het kan enige tijd duren voordat uw zicht stabiel is. Risico’s en bijwerkingen zijn beperkt. De toegepaste ooglaser methodes zijn geavanceerd en veilig. Na de ingreep kunt u een aantal dagen last hebben van lichtkransen, halo’s en droge ogen. De meeste mensen die een ooglaserbehandeling ondergaan, kunnen een aantal dagen later hun werkzaamheden hervatten.

Persoonlijk advies ooglaseren

Heeft u interesse in een ooglaserbehandeling? De meeste mensen kunnen na een ooglaserbehandeling op alle afstanden scherp zien zonder hulpmiddel. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien is dat naarmate u ouder wordt de flexibiliteit van de natuurlijke ooglens afneemt. Tussen het 40e en 45e levensjaar merken veel mensen hier de eerste tekenen van. Dichtbij lezen wordt lastig en vaak is een leesbril nodig. Dit is niet met een laserbehandeling op te lossen. Meer informatie over ooglaseren methodes en de meest geschikte techniek die bij u past, krijgt u van een oogarts tijdens een consult. Dutch Clinic informeert u over de verschillende behandelmogelijkheden en biedt de mogelijkheid voor een technisch en medisch vooronderzoek.

 

Ooglaseren methodes FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren methodes. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Dutch Clinic biedt de IntraLasik Femtosecond, TransPRK en de Lasek methodes toe. Elke techniek heeft eigen voor- en nadelen en voorwaarden.

Na een intakegesprek, een QuickScan en uitgebreid medisch onderzoek beslist de oogarts welke lasertechniek voor u het meest geschikt is.

Ooglaserbehandelingen kunnen toegepast worden bij bijziendheid, verziendheid, cilinderafwijkingen en ouderdomsverziendheid of presbyopie. De verschillende ooglaser methodes worden toegepast bij afwijkingen die liggen tussen +12 en -8 en cilinders tot 6. Bij grotere sterkteafwijkingen kan een lensimplantatie voorgesteld worden.

Het bereikte effect kan niet ongedaan gemaakt worden. Uw hoornvlies wordt door de laser gecorrigeerd, waardoor het licht weer op de juiste manier op het netvlies valt. U ziet op de verschillende afstanden scherp. Dat neemt niet weg dat uw ogen niet meer veranderen. Veel voorkomende gevolgen van ouder worden zijn ouderdomsverziendheid en de ontwikkeling van staar. Presbyopie kan met behulp van een leesbril verholpen worden. Staar wordt operatief behandeld door middel van het plaatsen van kunstlenzen.

De lasertechnieken die door de oogartsen van Dutch Clinic worden toegepast zijn veilig. De kans op bijwerkingen of complicaties is klein. Uw ogen worden voor de ingreep uitgebreid gemeten en onderzocht. Het laseren zelf duurt een paar minuten per oog. De geavanceerde apparatuur is fijngevoelig, de behandeling wordt op uw oog en de sterkteafwijking afgestemd.

Elke behandelmethode heeft voor- en nadelen. Zonder uw ogen te hebben opgemeten en onderzocht, is het moeilijk om te zeggen welke techniek het beste is. Naast de onderzoeksresultaten spelen ook uw voorkeur en omstandigheden mee. Bepaalde sporten en/of werkzaamheden vragen een andere lasertechniek. De oogarts informeert u uitgebreid over de verschillende technieken tijdens een consult. Overigens zijn alle methoden effectief en veilig.

Het grootste verschil zit in de manier waarop het epitheel wordt losgemaakt of verwijderd. Bij de IntraLasik Femtosecond techniek maakt de oogarts een flapje van het epitheel los en slaat dit om. Na het laseren wordt het flapje terug omgeslagen en heeft u direct een beter zicht. De TransPRK techniek vindt volledig computergestuurd plaats, uw ogen worden niet aangeraakt. Het epitheel wordt los geschraapt. Bij de Lasek methode wordt het epitheel met een alcoholoplossing opgelost. Na afloop van de ooglaserbehandeling kunnen uw ogen geïrriteerd aanvoelen. Dit gevoel is vergelijkbaar met een zandkorrel die in het oog zit.

De prijzen van de ooglasertechnieken verschillen onderling. De verschillen zijn niet groot. U ontvangt een prijsopgave nadat een oogarts uw ogen heeft onderzocht en de behandeltechniek heeft toegelicht.

Monovisie wordt toegepast bij presbyopie. Ouderdomsverziendheid kan niet door ooglaseren behandeld worden. Monovisie biedt een mogelijkheid om zonder leesbril te kunnen lezen. Na de behandeling ziet u met het ene oog scherp in de verte en met het andere dichtbij. Om te bepalen of u kunt wennen aan Monovisie is het mogelijk om eerst 2 weken speciale lenzen of een bril te dragen die hetzelfde effect hebben.

Het corrigeren van een sterkteafwijking door middel van laser is een behandeling van enkele minuten. De behandeling wordt gedaan met plaatselijke verdovingen in de vorm van speciale oogdruppels. U voelt geen pijn, alleen een kort drukkend gevoel.

Beide behandeltechnieken zijn bedoeld om een sterkteafwijking te corrigeren en u zonder bril of lenzen scherp te laten zien. In geval van ooglaseren wordt het hoornvlies gecorrigeerd, zodat het licht op de juiste manier op uw netvlies valt. Bij een lensimplantatie wordt uw eigen natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens.

Afhankelijk van de gebruikte techniek merkt u direct na de ooglaserbehandeling verbetering. De eerste dagen kan uw zicht wisselend scherp en wazig zijn. Het zicht stabiliseert zich in de dagen en weken na de ingreep.

Ja, er is geen downtime. Al tijdens het consult heeft u met de oogarts uw werkzaamheden besproken. Bescherm uw ogen de eerste weken met een zonnebril en gebruik in bepaalde situaties een stofbril.

Na een ooglaserbehandeling kan een zogenaamde reststerkte overblijven. Dit is een minimale sterkteafwijking. Deze reststerkte kan, mits uw gezondheid dat toelaat, met een nabehandeling gecorrigeerd worden. Nabehandelingen worden minimaal 1 jaar na de ingreep toegepast.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com