Ooglaseren in termijnen betalen

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Wilt u ooglaseren in termijnen betalen? Niet iedereen die een ooglaserbehandeling overweegt wil of kan deze ingreep in één keer betalen. Dat hoeft bij Dutch Clinic geen probleem te zijn. Onze kliniek werkt samen met Cosmetic Finance, een in cosmetische en medische behandelingen gespecialiseerde kredietverstrekker. De ervaren medewerkers van Cosmetic Finance beoordelen of u in aanmerking komt voor ooglaseren in termijnen betalen. Dit is afhankelijk van uw financiële verplichtingen.

Ooglaseren in termijnen betalen.

Ooglaseren in termijnen betalen.

Financiering ooglaseren

Niet iedere kredietverstrekker of financiële instelling heeft ervaring met het financieren van cosmetische ingrepen. Cosmetic Finance is onderdeel van Financieel Fit en adviseert u bij onder meer ooglaseren in termijnen betalen. Niet iedere cosmetische behandeling wordt door de basisverzekering en/of een aanvullende zorgverzekering vergoed. Wanneer vergoeding uitblijft, stuiten veel mensen op het probleem van de hoge kosten. Het is dan goed om te weten dat u de behandeling niet omwille van de kosten op de lange baan moet schuiven. Ooglaseren kan in termijnen betaald worden. Cosmetic Finance stelt net zoals Dutch Clinic uw discretie hoog in het vaandel. U bent geen uitleg verschuldigd over de details van de behandeling die u wilt onder gaan. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat de medewerkers van Cosmetic Finance zorgvuldig met uw persoonlijke en financiële gegevens omgaan. Iedereen heeft andere wensen op het gebied van cosmetische behandelingen als het financieren van de kosten. Door inzage te geven in uw maandelijkse inkomsten en uitgaven kan een financieel product op maat worden samengesteld en krijgt u een financieringsvoorstel. Verschillende financieringsproducten kunnen worden geadviseerd:

  • Persoonlijke lening. Het totale kredietbedrag wordt op uw rekening overgemaakt. Maandelijks lost u een vastgesteld bedrag af. Versneld aflossen kan aan voorwaarden zijn gebonden. Bedragen die worden afgelost, kunnen niet opnieuw worden opgenomen.
  • Doorlopend krediet. Een doorlopend krediet is vaak wat flexibeler dan een persoonlijke lening. Gedurende een vastgestelde looptijd doet u aflossingen, maar deze kunt u weer terug opnemen. Vervroegd aflossen is mogelijk. De rente van een doorlopend krediet kan variëren.
  • Duokrediet. Het beste van een persoonlijke lening en doorlopend krediet. Mogelijkheden kunnen worden afgestemd op uw situatie.
  • Senioren Lening. Speciaal voor mensen tussen 60 en 78 jaar.
  • Kredietbescherming. Het verzekeren van uw financiering kan een geruststellende gedachte zijn. Komt u onverwachts door ziekte thuis te zitten of raakt u uw baan kwijt? Dan neemt de kredietverzekering de verplichting over.

Kosten ooglaseren in termijnen betalen

Wanneer u een persoonlijke lening of doorlopend krediet afsluit dan bent u een financier onder andere rentekosten verschuldigd. Afhankelijk van het soort financiering is dit een vast of variabel percentage. Deze bijkomende kosten maken dat u in totaal meer betaald dan de originele ooglaser kosten. Verdiep uzelf vooraf in de verschillende leenvormen en de kosten die daarbij in rekening gebracht worden. Zeker met een variabele rente, kunnen de kosten aan het einde van de rit tegenvallen. Komt u niet voor een financiering in aanmerking of wilt u liever geen lening of krediet afsluiten bij een financiële instelling? Overweeg dan om de kosten voor de ooglaserbehandeling bij elkaar te sparen, of kijk of u met familie, vrienden of kennissen een regeling kunt treffen. Geld lenen bij familie of vrienden heeft in de regel voordelen. Zo is het betalen van rente vaak onnodig en kan de terugbetalingsperiode flexibel ingevuld worden. Daar staat tegenover dat het ook voor problemen en ruzies kan zorgen. Bedenk daarom van tevoren wat de eventuele gevolgen kunnen zijn.

Discreet ooglaseren in termijnen betalen

Wanneer u een persoonlijke lening of een doorlopend krediet afsluit dan geeft u vooraf inzage in uw persoonlijke en financiële gegevens. Het is niet noodzakelijk om te vertellen welke cosmetische behandeling u ondergaat en/of inzage te gegevens in uw medische gegevens. Voor de kredietmaatschappij volstaat uw financiële situatie. Realiseer u daarbij dat een kredietmaatschappij ook uw kredietverleden nakijkt in het BKR. Bij het afsluiten van een lening of krediet zal de financier deze aanmelden bij het BKR. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor toekomstige leningen en/of financiële overeenkomsten. Overigens deelt een kredietverstrekker uw gegevens niet met Dutch Clinic. Zowel het financiële als het cosmetische gedeelte wordt discreet behandeld.

Afspraak oogarts

Overweegt u een ooglaserbehandeling in termijnen te betalen? Maak dit kenbaar aan de oogarts tijdens een consult bij Dutch Clinic. Onze medewerkers brengen u in contact met Cosmetic Finance, zodat u alle mogelijkheden heeft om de gewenste behandeling toe te laten passen. Een afspraak bij Dutch Clinic maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033. U kunt aangeven dat u ooglaseren overweegt en dat u een technisch of medisch vooronderzoek wilt laten toepassen.

Ooglaseren in termijnen betalen FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren in termijnen betalen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ja, de medewerkers van Dutch Clinic brengen u in contact met de specialisten van Cosmetic Finance als u aangeeft interesse te hebben in termijn betalingen. Deze gespecialiseerde kredietverstrekker is onderdeel van Financieel Fit en adviseert u op het gebied van leningen en doorlopende kredietfaciliteiten.

Nee, voordat een kredietmaatschappij u een kredietvoorstel doet dient u inzage te geven in diverse gegevens. Daarbij kunt u denken aan uw maandelijkse financiële verplichtingen, maar ook uw woon- en gezinssituatie worden beoordeeld. Een financier zal ook uw kredietverleden bij het BKR controleren.

Het maximaal te lenen bedrag hangt af van verschillende factoren. Online kunt u bij Cosmetic Finance de leencalculator invullen. Op basis van de gegevens die u invult, wordt een indicatie van het maximale leenbedrag gegeven.

Gespreid betalen kan interessant lijken. Veel mensen gaan daarbij voorbij aan de vaak hoge rente percentages die in rekening worden gebracht. Het gebeurt niet zelden dat het wettelijk maximale rente percentage van 14% in rekening wordt gebracht. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening is de rente vele malen lager en bent u uiteindelijk goedkoper uit.

U kunt bij Cosmetic Finance een aanvraag indienen voor een krediet. Bij het aanvragen kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Het is ook mogelijk om beide kredietvormen met elkaar te vergelijken. Heeft u liever persoonlijk contact? Een financieel adviseur kan u helpen.

In de kredietovereenkomst staan zowel de looptijd als de hoogte van de aflossingstermijnen vermeld. U heeft zelf inspraak in de looptijd. Hoe langer een lening loopt, hoe meer rente u betaalt. Bedenk daarom van tevoren hoelang u aan een lening vast wil zitten. Een looptijd van drie tot zes jaar is gebruikelijk.

Uiteraard kunt u een lening versneld aflossen. Kijk in de voorwaarden of en welke gevolgen dat heeft. Tot enkele jaren geleden was het in rekening brengen van een boetebedrag gebruikelijk als een lening vervroegd werd afgelost.

Wanneer u de gewenste behandeling niet in één keer kunt of wilt betalen kan het afsluiten van een krediet een voordeel zijn. Zeker in geval van een persoonlijke lening weet u vooraf precies hoelang u aan de lening vastzit en hoe hoog de maandelijkse aflossingstermijnen zijn. Ook het rentepercentage staat vast voor de looptijd van de persoonlijke lening.

U wordt maandelijks op uw bankafschriften herinnert aan de ingreep die u heeft laten toepassen. Bovendien bent u een kredietmaatschappij rentekosten verschuldigd, waardoor u aan het einde van de looptijd duurder uit bent. Op het moment dat zich een onverwachte gebeurtenis voltrekt waardoor u niet langer aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, ontstaat een probleem. Niet iedereen komt in aanmerking voor het afsluiten van een krediet of lening. Ook kan het afsluiten van een krediet voor een cosmetische behandeling van invloed zijn op uw kredietwaardigheid.

Cosmetic Finance heeft een persoonlijke lening senioren voor mensen tussen 60 en 78 jaar oud. Het is een lening zonder verrassingen en zowel de looptijd als de rente worden vooraf vastgelegd. Met u een persoonlijke lening senioren kunnen bedragen tussen € 2.500 en € 50.000 geleend worden. Overigens worden ook bij het aanvragen van een persoonlijke lening senioren uw gegevens beoordeeld en gecontroleerd.

Ja. U bent volledig vrij in het kiezen van een financier voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Het is immers ook de financier die het geleende bedrag aan u over maakt of beschikbaar stelt en waar u maandelijkse aflossingen aan doet.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com