Ooglaseren garantie

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren garantie’? Een van de voorwaarden om voor een ooglaserbehandeling in aanmerking te komen, is dat uw ogen minimaal een jaar stabiel zijn. Het doel van de laserbehandeling is dat u zonder bril of contactlenzen dichtbij en veraf scherp ziet. Een enkele keer gaan uw ogen na een ooglaserbehandeling achteruit en/of is er sprake van een reststerkte. Mits medisch verantwoord kunt u aanspraak maken op ooglaseren garantie en kan een nabehandeling toegepast worden. De meeste oogklinieken, ziekenhuizen en oogartsen hanteren een bepaalde vorm van ooglaser garantie.

Ooglaseren garantie.

Ooglaseren garantie.

Veranderde sterkteafwijking na ooglaseren

Ooglaseren gebeurt eigenlijk alleen, wanneer de sterkte van uw ogen stabiel is. De kans dat uw ogen in de toekomst verslechteren is klein. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat ogen achteruitgaan na een laserbehandeling, en iemand weer is aangewezen op een bril of lenzen. Heeft u garantie op de ooglaserbehandeling? Dan kan eventueel een nabehandeling toegepast worden. De mogelijkheden hangen af van zowel de garantie bepalingen, garantie voorwaarden als uw eigen gezondheid. De minimale periode tussen de eerste ooglaserbehandeling en een nabehandeling bedraagt 6 maanden. Oogartsen passen alleen een ooglaserbehandeling toe op het moment dat er geen risico’s of complicaties verwacht worden. Uiteraard wordt u van tevoren geïnformeerd over de ingreep en de eventuele bijwerkingen die zich voor kunnen doen. Een nabehandeling kan worden afgeraden wanneer er sprake is van onder andere:

 • Instabiele diabetes en bepaalde auto-immuunaandoeningen.
 • Wanneer u tijdens de eerste ooglaserbehandeling een complicatie heeft opgelopen, die bij een eventuele nabehandeling een vergroot risico op herhaling heeft.
 • Als de restafwijking minder is dan +1,00 of -0,75, beoordeelt een oogarts uw persoonlijke situatie. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een nabehandeling verantwoord is.
 • Als uw zicht tijdelijk of blijvend is verminderd door een trauma aan het oog.
 • Als u ’s nachts halo’s en lichtkransen ziet.
 • Wanneer de dikte van uw hoornvlies niet voldoende is om een nabehandeling op verantwoorde wijze toe te passen.

Tegenover deze redenen om een nabehandeling eventueel af te raden, staan oorzaken waarbij een nabehandeling sowieso niet kan worden toegepast:

 • De restafwijkingen en/of verslechtering van het zicht heeft andere oorzaken zoals staar.
 • Na de ooglaserbehandeling heeft u een andere oogoperatie ondergaan zoals een staarbehandeling of retina chirurgie.
 • Wanneer de achteruitgang van uw zicht door u zelf is veroorzaakt. Dit is onder meer het geval wanneer u na een ooglaserbehandeling overmatig in de ogen wrijft en/of u zichzelf niet heeft gehouden aan de medicatie en/of antibiotica die u is voorgeschreven.
 • Als bij de eerste ooglaserbehandeling uw sterkteafwijking is gecorrigeerd en erop latere leeftijd leesproblemen ontstaan. U bent dan aangewezen op een leesbril. Dit is niet met een ooglaserbehandeling op te lossen.

Voorwaarden ooglaseren garantie

Het staat klinieken en ziekenhuizen vrij om garantie voorwaarden en bepalingen op te stellen. Zo kan het zijn dat de garantie voorwaarden van een kliniek afwijken of anders zijn dan die van een andere behandelaar. Om aanspraak te kunnen maken op ooglaseren garantie stellen de meeste klinieken een aantal basisvoorwaarden om voor nabehandeling in aanmerking te komen voor een nabehandeling:

 • Bij een ooglaserbehandeling zijn in het 1e jaar 7 nacontroles inbegrepen. Het is belangrijk om naar iedere afspraak en controle te gaan. Op deze manier kan de oogarts de ontwikkeling van uw ogen nauwgezet in de gaten houden.
 • U houdt zich aan het druppelschema dat u van de oogarts ontvangt en u gebruikt zowel de ontstekingsremmende oogdruppels als de antibiotica druppels zolang de arts dit voorschrijft.

Houdt u zich niet aan de voorgeschreven procedures of voldoet u op een andere manier niet aan de garantie voorwaarden, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Wilt u inzage hebben in de garantie voorwaarden en bepalingen die bij Dutch Clinic van toepassing zijn? U kunt deze opvragen bij de oogarts tijdens een technisch of medisch vooronderzoek in de kliniek.

Wanneer ooglaseren garantie?

De kans dat iemand een nabehandeling nodig heeft na een eerdere ooglaserbehandeling is klein. Er kan zich echter altijd een onvoorziene gebeurtenis voordoen, waardoor er bij u sprake is van een zogenaamde reststerkte. Welke mogelijkheden zijn er om deze reststerkte alsnog te corrigeren en staan daar dan kosten tegenover? Dutch Clinic informeert u graag over de garantie voorwaarden die gehanteerd worden tijdens een consult bij een van onze ervaren oogartsen. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren garantie FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren garantie. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ja. Dutch Clinic geeft u 5 jaar garantie op het resultaat van een ooglaserbehandeling. Over het algemeen is de kans op een noodzakelijke nabehandeling erg klein.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie is het belangrijk om gedurende het eerste jaar na de ooglaserbehandeling naar alle nacontroles te komen. Ook volgt u het druppelschema van de oogarts op en gebruikt u de voorgeschreven druppels strikt volgens voorschrift. De garantie vervalt als u zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt.

Nee, dit hangt van de reststerkte en uw gezondheid. Op basis van de nacontroles en tussentijdse onderzoeken wordt uw geschiktheid voor nabehandeling bepaald.

Het recht op garantie vervalt wanneer de achteruitgang van uw gezichtsscherpte door u zelf is veroorzaakt. Ook als u voor nacontroles naar een andere kliniek of oogarts gaat dan waar de ooglaserbehandeling heeft plaatsgevonden kan dat het recht op garantie doen vervallen. Als u na het ooglaseren een andere oogoperatie ondergaat en/of als de achteruitgang van uw gezichtsscherpte (in)direct verband houdt met een oogziekte waaronder staar.

Elke kliniek is vrij om garantie te geven. Dat is het buitenland niet anders. Overweegt u een ooglaserbehandeling in het buitenland? Laat uzelf vooraf goed informeren en vraag naar de garantie mogelijkheden en voorwaarden.

Nacontroles zijn belangrijk en stellen de oogarts in staat de ontwikkeling van uw ogen te volgen. Plan een controle in overleg en kunt u onverhoopt niet naar een controle komen, maak dan tijdig een nieuwe afspraak. Dit is mogelijk zonder dat daarbij het recht op garantie komt te vervallen.

Wanneer een nabehandeling onder de garantie voorwaarden valt, dan wordt de ingreep kosteloos toegepast.

In 95% van alle gevallen is het resultaat na de ooglaserbehandeling goed en is een aanvullende behandeling niet nodig of wenselijk. Slechts een enkele keer is er sprake van een reststerkte die nabehandeld kan worden. Dit wordt alleen gedaan als uw gezondheid dat toe laat. In de regel is een ooglaserbehandeling een eenmalig iets.

Nee, helaas niet. Nabehandeling is sterk afhankelijk van uw gezondheid en de overgebleven reststerkte.

Ja, al kan eventueel een andere ooglasertechniek gebruikt worden. Uw ogen worden plaatselijk verdoofd, waarna het epitheel wordt omgeslagen of verwijderd en de reststerkte door de laser kan worden gecorrigeerd. De ingreep duurt slechts enkele minuten. Het herstel verloopt op identieke wijze als de eerste behandeling.

De laser is geavanceerd en zo afgesteld dat bij een beweging de procedure stil komt te liggen. Overigens worden uw ogen tijdens het laseren opengehouden met een ooglidspreider, knipperen is niet mogelijk.

Ja. Wanneer u een nabehandeling nodig heeft, wordt dit als vanzelfsprekend bij dezelfde kliniek toegepast. Als u een voorkeur heeft voor een andere behandelaar dan is de garantie hier niet van toepassing.

Het kan altijd gebeuren dat u per ongeluk in de ogen wrijft. Dit hoeft geen probleem te geven. Afhankelijk van de toegepaste techniek kan het noodzakelijk zijn om het flapje te laten spoelen en/of glad te strijken. Als er tussen de gemaakte controle momenten vragen zijn of u behoefte heeft voor een extra controle moment neem dan altijd contact op met de kliniek.

Uw geschiktheid voor een ooglaserbehandeling wordt uitgebreid onderzocht. Als u de laserbehandeling heeft ondergaan en er sprake is van een reststerkte die met een nabehandeling gecorrigeerd kan worden, dan speelt uw leeftijd een minder grote rol dan uw gezondheid.

U kunt tijdens het consult bij de oogarts vragen naar de exacte voorwaarden en bepalingen om van de garantie gebruik te kunnen maken.

Dit gebeurt tijdens de controles. Door uw ogen regelmatig te controleren en op te meten krijgt een oogarts snel inzicht in de eventueel achtergebleven reststerkte. Ook kan beoordeeld worden of een nabehandeling noodzakelijk en wenselijk is.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com