Ooglaseren garantie

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ‘ooglaseren garantie’? Een van de voorwaarden om voor een ooglaserbehandeling in aanmerking te komen, is dat uw ogen minimaal een jaar stabiel zijn. Het doel van de laserbehandeling is dat u zonder bril of contactlenzen dichtbij en veraf scherp ziet. Een enkele keer gaan uw ogen na een ooglaserbehandeling achteruit en/of is er sprake van een reststerkte. Mits medisch verantwoord kunt u aanspraak maken op ooglaseren garantie en kan een nabehandeling toegepast worden. De meeste oogklinieken, ziekenhuizen en oogartsen hanteren een bepaalde vorm van ooglaser garantie.

Ooglaseren garantie.

Ooglaseren garantie.

Veranderde sterkteafwijking na ooglaseren

Ooglaseren gebeurt eigenlijk alleen, wanneer de sterkte van uw ogen stabiel is. De kans dat uw ogen in de toekomst verslechteren is klein. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat ogen achteruitgaan na een laserbehandeling, en iemand weer is aangewezen op een bril of lenzen. Heeft u garantie op de ooglaserbehandeling? Dan kan eventueel een nabehandeling toegepast worden. De mogelijkheden hangen af van zowel de garantie bepalingen, garantie voorwaarden als uw eigen gezondheid. De minimale periode tussen de eerste ooglaserbehandeling en een nabehandeling bedraagt 6 maanden. Oogartsen passen alleen een ooglaserbehandeling toe op het moment dat er geen risico’s of complicaties verwacht worden. Uiteraard wordt u van tevoren geïnformeerd over de ingreep en de eventuele bijwerkingen die zich voor kunnen doen. Een nabehandeling kan worden afgeraden wanneer er sprake is van onder andere:

 • Instabiele diabetes en bepaalde auto-immuunaandoeningen.
 • Wanneer u tijdens de eerste ooglaserbehandeling een complicatie heeft opgelopen, die bij een eventuele nabehandeling een vergroot risico op herhaling heeft.
 • Als de restafwijking minder is dan +1,00 of -0,75, beoordeelt een oogarts uw persoonlijke situatie. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een nabehandeling verantwoord is.
 • Als uw zicht tijdelijk of blijvend is verminderd door een trauma aan het oog.
 • Als u ’s nachts halo’s en lichtkransen ziet.
 • Wanneer de dikte van uw hoornvlies niet voldoende is om een nabehandeling op verantwoorde wijze toe te passen.

Tegenover deze redenen om een nabehandeling eventueel af te raden, staan oorzaken waarbij een nabehandeling sowieso niet kan worden toegepast:

 • De restafwijkingen en/of verslechtering van het zicht heeft andere oorzaken zoals staar.
 • Na de ooglaserbehandeling heeft u een andere oogoperatie ondergaan zoals een staarbehandeling of retina chirurgie.
 • Wanneer de achteruitgang van uw zicht door u zelf is veroorzaakt. Dit is onder meer het geval wanneer u na een ooglaserbehandeling overmatig in de ogen wrijft en/of u zichzelf niet heeft gehouden aan de medicatie en/of antibiotica die u is voorgeschreven.
 • Als bij de eerste ooglaserbehandeling uw sterkteafwijking is gecorrigeerd en erop latere leeftijd leesproblemen ontstaan. U bent dan aangewezen op een leesbril. Dit is niet met een ooglaserbehandeling op te lossen.

Voorwaarden ooglaseren garantie

Het staat klinieken en ziekenhuizen vrij om garantie voorwaarden en bepalingen op te stellen. Zo kan het zijn dat de garantie voorwaarden van een kliniek afwijken of anders zijn dan die van een andere behandelaar. Om aanspraak te kunnen maken op ooglaseren garantie stellen de meeste klinieken een aantal basisvoorwaarden om voor nabehandeling in aanmerking te komen voor een nabehandeling:

 • Bij een ooglaserbehandeling zijn in het 1e jaar 7 nacontroles inbegrepen. Het is belangrijk om naar iedere afspraak en controle te gaan. Op deze manier kan de oogarts de ontwikkeling van uw ogen nauwgezet in de gaten houden.
 • U houdt zich aan het druppelschema dat u van de oogarts ontvangt en u gebruikt zowel de ontstekingsremmende oogdruppels als de antibiotica druppels zolang de arts dit voorschrijft.

Houdt u zich niet aan de voorgeschreven procedures of voldoet u op een andere manier niet aan de garantie voorwaarden, dan kan het zijn dat de garantie vervalt. Wilt u inzage hebben in de garantie voorwaarden en bepalingen die bij Dutch Clinic van toepassing zijn? U kunt deze opvragen bij de oogarts tijdens een technisch of medisch vooronderzoek in de kliniek.

Wanneer ooglaseren garantie?

De kans dat iemand een nabehandeling nodig heeft na een eerdere ooglaserbehandeling is klein. Er kan zich echter altijd een onvoorziene gebeurtenis voordoen, waardoor er bij u sprake is van een zogenaamde reststerkte. Welke mogelijkheden zijn er om deze reststerkte alsnog te corrigeren en staan daar dan kosten tegenover? Dutch Clinic informeert u graag over de garantie voorwaarden die gehanteerd worden tijdens een consult bij een van onze ervaren oogartsen. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com

Afspraak maken
close slider