Ooglaseren eigen risico

Contact opnemen

Voor een vrijblijvend gesprek en/of kosteninschatting kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)20 214 2033

U kunt ook ons contactformulier invullen.

Zoekt u naar ooglaseren eigen risico? Het eigen risico is het bedrag dat u betaald wanneer u zorgkosten heeft of maakt. De eerste € 385, of hoger als u zelf een ander bedrag heeft vastgesteld, betaalt u zelf. Zijn de kosten voor de ingreep hoger en is er vergoeding mogelijk, dan betaalt de zorgverzekeraar de rekening. Het eigen risico betaalt u wanneer u 18 jaar of ouder bent en zorgkosten heeft of maakt die onder de basisverzekering vallen. Lees uzelf vooraf in over ooglaseren eigen risico, zodat u weet wat u wel of niet van een zorgverzekeraar kan en mag verwachten.

Ooglaseren eigen risico.

Ooglaseren eigen risico.

Verzekeren ooglaseren eigen risico

Wanneer u bijziend, verziend bent of een cilinderafwijking heeft dan kan een ooglaserbehandeling uitkomst bieden. Ooglaserbehandelingen worden niet altijd vanuit de basisverzekering vergoed. Alleen in uitzonderlijke situaties en wanneer u beschikt over een medische indicatie is vergoeding mogelijk. Ook dan is er sprake van het ooglaseren eigen risico waar u rekening mee dient te houden. De kosten voor een ooglaserbehandeling worden nooit volledig vergoed, er is altijd een bedrag dat u zelf dient te betalen. Wanneer wordt een medische indicatie verstrekt?

  • Bij een verschil tussen beide ogen van 6 of meer dioptrieën.
  • Wanneer u intolerant bent voor contactlenzen.

De medische indicatie kan door een oogarts worden afgegeven. Daarnaast heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Het wettelijke risico kan niet veranderd worden, dit is vastgelegd.

Vergoeding ooglaseren

Het vergelijken van ooglaserbehandelingen en tarieven is interessant. Zeker wanneer u de behandeling uit eigen middelen betaald is het goed om te weten wat u op financieel vlak kunt verwachten. Heeft u geen recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Wellicht dat uw aanvullende zorgverzekering wel mogelijkheden biedt. Wanneer u gebruikt maakt of recht hebt op een vergoeding uit een aanvullend zorgpakket dan hoeft u met het eigen risico geen rekening te houden. 100% vergoeding van de kosten van een ooglaserbehandeling is niet mogelijk. Aanvullende zorgverzekeringen bieden beperkte mogelijkheden en vaak bent u gebonden aan een bepaald maximum bedrag. Hoe de vergoedingsbedragen zijn samengesteld verschilt per zorgverzekeraar. Datzelfde geldt voor de samenstelling van aanvullende zorgverzekeringen. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen zorgpakketten, tarieven en vergoedingsvoorwaarden.

Betaalbaar ooglaseren

Hoe mooi het idee ook is om bril of contactlens onafhankelijk te zijn, laat u vooraf altijd goed informeren over de kosten, mogelijkheden en resultaten van een ooglaserbehandeling. Niet iedereen komt voor de ingreep in aanmerking en ondanks de veiligheid van de behandeling is er altijd een zekere kans op bijwerkingen en complicaties. Ervaren oogartsen onderzoeken uw ogen zowel technisch als medisch alvorens een behandeladvies te geven. Door de ogen zowel van binnen als buiten uitgebreid op te meten en na te kijken kan de meest geschikte ooglasertechniek voorgesteld en toegelicht worden. Bij Dutch Clinic bedragen de kosten voor een medisch vooronderzoek € 95. Blijkt dat u niet voor de ingreep in aanmerking komt? Dan worden de kosten geretourneerd. Zijn uw ogen wel geschikt voor een ooglaserbehandeling en laat u de ingreep door de oogartsen van Dutch Clinic toepassen? Dan worden de kosten in mindering gebracht op de behandelkosten. Een ooglaserbehandeling is bij Dutch Clinic beschikbaar vanaf € 1.590.

Vergoeding en gecontracteerde zorgverlener

Wanneer u recht heeft op een vergoeding van uw zorgverzekeraar, dan is een van de voorwaarden meestal dat u zich laat behandelen bij een zorgverlener waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Kiest u voor een andere behandelaar, dan heeft u wellicht wel recht op een vergoeding maar kan het vergoedingsbedrag lager zijn. Om volledig van al uw rechten op verzekeringstechnisch gebied gebruik te kunnen maken, kunt u zich vooraf laten informeren door uw zorgverzekeraar. Hier kunt u terecht met al uw vragen ten aanzien van vergoedingen, ooglaseren eigen risico en voorwaarden waar u aan dient te voldoen.

Informatie ooglaseren eigen risico

Wilt u meer weten over de kosten en mogelijkheden van een ooglaserbehandeling? De oogartsen van Dutch Clinic in Hoofddorp nodigen u uit voor zowel het technisch als medisch vooronderzoek. Neem eventuele informatie over uw gezondheid en chronische aandoeningen mee naar het consult en informeer de arts over aandoeningen als diabetes en glaucoom. Alleen voor het medisch vooronderzoek wordt gebruik gemaakt van pupil verwijdende oogdruppels, dit maakt dat u na het onderzoek niet zelfstandig naar huis kunt rijden. Neem iemand mee die u veilig thuis kan brengen. Als alle onderzoeksresultaten bekend zijn, kan de arts u een behandelvoorstel doen. Bent u niet geschikt voor de ingreep? Dan zal de arts u dit eerlijk vertellen. Een afspraak bij Dutch Clinic maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 (0)20 214 2033.

Ooglaseren eigen risico FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de ooglaseren eigen risico. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Het wettelijk eigen risico is een jaarlijks door de overheid minimum bedrag dat u betaald bij het maken van zorgkosten. De eerste € 385, of hoger als u zelf een hoger eigen risicobedrag heeft gekozen, voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering betaalt uzelf. Dit tenzij het over zorg gaat die is vrijgesteld van het eigen risico, waaronder uw huisarts. Als het eigen risico is opgebruikt, betaald uw zorgverzekeraar de kosten.

De kosten van de behandeling hangen af van de techniek die bij u wordt toegepast. Bij Dutch Clinic kunt u beide ogen laten laseren vanaf € 1.795, bij dit bedrag zijn de vooronderzoeken, nazorg en controles inbegrepen.

De basisverzekering heeft geen vergoedingsmogelijkheden. Aanvullende zorgverzekeringen bieden wel vaak een vergoeding voor ooglaseren. Het eigen risico is niet van toepassing, omdat vergoeding wordt verstrekt vanuit aanvullende zorgpakketten. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden.

Uw zorgverzekeraar kan in voorwaarden stellen om aanspraak te kunnen maken op vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. Zo kan een zorgverzekeraar stellen dat u gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgverzekeraar, dat de behandelend arts in het bezit is van een geldige BIG-registratie en dat de arts lid is van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap. Uw zorgverzekeraar kan de van toepassing zijnde voorwaarden met u doornemen en toelichten.

In dat geval kan uw zorgverzekeraar besluiten om een lager vergoedingsbedrag toe te kennen.

Medische indicaties worden zelden verstrekt. De oogarts kan u een medische indicatie geven als er tussen beide ogen een verschil zit van minimaal 4 dioptrieën en u intolerant bent voor het dragen van contactlenzen.

Ooglaserbehandelingen worden vanuit de basisverzekering niet vergoed, tenzij u een medische indicatie heeft. Of uw zorgverzekeraar de kosten uit de aanvullende verzekering vergoed voor een ingreep die in het buitenland is toegepast hangt af van de verzekeringsmaatschappij.

Vergelijk de tarieven van verschillende klinieken met elkaar. Let bij het vergelijken van de prijs op of u aan één of beide ogen wordt geholpen. De tarieven lopen sterk uiteen en vergelijken kan op relatief eenvoudig manier een aardige korting opleveren.

De voorgeschreven medicatie komt doorgaans wel voor vergoeding in aanmerking. Ook hierbij dient u rekening te houden met het eigen risico.

Ja en nee. Het standaard eigen risico is vastgesteld, in 2020, op € 385. Wanneer u denkt weinig zorg nodig te hebben, dan kunt u kiezen voor een hoger eigen risico. Dit resulteert vaak in een lagere maandpremie. Laat u vooraf goed adviseren over de voor- en nadelen van een hoger eigen risico.

De meeste zorgverzekeraars kiezen ervoor om het verplicht en vrijwillige eigen risico automatisch te verrekenen. Dat betekent dat de declaraties die u indient, eerst verrekend worden. Hoe uw zorgverzekeraar dit precies heeft geregeld wordt vermeld in de polisvoorwaarden.

Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het bedrag van het verplichte eigen risico in termijnen te betalen. Doe dit alleen wanneer u aan het begin van het jaar verwacht dat u zoveel zorg nodig heeft dat u het verplichte eigen risico volledig op maakt. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen mogelijkheden en voorwaarden.

Dutch Clinic biedt all-in tarieven, waarbij u vooraf exact weet welke zorg bij een behandeltarief is inbegrepen. Naast het ooglaseren zelf zijn ook de kosten voor de vooronderzoeken en de controles het eerste jaar na de behandeling inbegrepen.

Nee, het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt € 385. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Kiest u daarnaast voor een vrijwillig eigen risico? Dan kan het bedrag verschillen, u bepaalt immers zelf het plafond van het eigen risico.

Hoe u het eigen risico betaald kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Maak vandaag nog een
vrijblijvende afspraak!

Waar vindt u
ons in Hoofddorp

Dutch Clinic
Hoofdweg 848A
2132 MC Hoofddorp

+31 (0)20 214 2033
info@dutchclinic.com