Ooglaseren Criteria

Niet iedereen komt in aanmerking voor ooglaseren. Natuurlijk onderzoeken we u persoonlijk alvorens we u adviseren of en welke ooglaserbehandeling voor u geschikt is. Maar om u vast een idee te geven zetten we de eerste criteria voor een ooglaserbehandeling hier alvast voor u uiteen:

  • U heeft een goede algemene gezondheid.
  • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 65 jaar.
  • U heeft geen oogafwijkingen zoals glaucoom, keratoconus of staar.
  • Uw oogsterkte was het afgelopen jaar stabiel.
  • Uw oogsterkte ligt tussen de –10 en +6.
  • U bent niet zwanger en geeft geen borstvoeding.
Ooglaseren criteria.

Ooglaseren criteria.

Persoonlijk advies

Behalve deze criteria willen we ook zeker weten dat onder andere het hoornvlies van uw ogen voldoende dik is. Dit en meer factoren testen we eerst in een technisch vooronderzoek en bij positieve uitkomst later in een uitgebreid medisch vooronderzoek in onze oogkliniek in Hoofddorp. Daarna kunnen we u niet alleen vertellen of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling, we zullen u ook adviseren welk type ooglaserbehandeling voor u het beste is én wat het verwachte resultaat is na de behandeling.

Boek nu uw medisch vooronderzoek

Om een medisch vooronderzoek te boeken kunt u contact met ons opnemen voor het eerste gratis consult. Binnen één werkdag nemen we dan contact met u op om een afspraak te maken.

Ooglaseren criteria veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over criteria voor ooglaseren. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Ben ik geschikt voor een ooglaserbehandeling?

In principe kan iedereen met gezonde ogen zich laten behandelen. Bijkomende voorwaarde is dat uw hoornvlies dik genoeg is. Ooglaserbehandelingen worden toegepast bij oogsterktes tussen -10 en +6. Voor iedere ooglaserbehandeling vindt een technisch en medisch vooronderzoek plaats. Hierbij worden uw ogen op verschillende manieren opgemeten en wordt gekeken naar uw gezondheid en medische achtergrond. Een oogarts bepaalt wat in uw situatie de meest verantwoorde ooglaserbehandeling is.

2. Mijn sterkte wijkt af van de ooglaser norm, is behandeling dan niet mogelijk?

Grotere afwijkingen tot -23 en +15 kunnen meestal behandeld worden met lensimplantaten. Hierbij wordt uw eigen natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens.

3. Wanneer is ooglaseren niet geschikt?

Een ooglaserbehandeling wordt niet toegepast bij mensen met oogontstekingen of hoornvlies- en netvliesaandoeningen. Diabetici en mensen met glaucoom komen eveneens niet in aanmerking. Daarnaast zijn mensen met bepaalde reumatische aandoeningen, Sjögren en zwangere vrouwen ook niet geschikt voor een ooglaserbehandeling.

4. Ik kom niet voor ooglaseren in aanmerking is er een alternatieve behandelmogelijkheid?

Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling, kan een oogarts een voorzetlens of vervanglens adviseren. Tijdens een medisch vooronderzoek neemt de oogarts de mogelijkheden met u door.

5. Wat is een technisch vooronderzoek?

Het technisch vooronderzoek gaat aan een uitgebreid medisch vooronderzoek vooraf. Het is een relatief kort onderzoek, waarbij uw ogen worden getest op de geschiktheid voor een ooglaserbehandeling. De oogarts onderzoekt uw ogen op hoofdlijnen. Na een technisch vooronderzoek kan voor ongeveer 80% zekerheid worden gegeven over uw geschiktheid.

6. Wat is een medisch vooronderzoek?

Tijdens het medisch vooronderzoek worden uw ogen op verschillende manieren opgemeten en bekeken. Om de onderzoeken uit te kunnen voeren, worden uw ogen gedruppeld met pupil verwijdende druppels. U ziet gedurende enig tijd wazig, waardoor het onverantwoord is om na het onderzoek zelfstandig naar huis te rijden. Na afloop van het onderzoek geeft de arts of uw ogen geschikt zijn voor de gewenste ooglaserbehandeling. De ooglasermethode wordt met u besproken en indien gewenst kunt u direct een behandeldatum plannen.

7. Ik wil van mijn leesbril af, kan dit met behulp van een ooglaserbehandeling?

Mensen met een leesbril en bijziendheid kunnen door middel van een ooglaserbehandeling (lees)bril onafhankelijk worden. Vanaf een bepaalde leeftijd kan ook een lensimplantatie overwogen worden.

8. Ik heb last van droge ogen. Ben ik geschikt voor een ooglaserbehandeling?

Als gevolg van een ooglaserbehandeling kunnen uw ogen wat droger worden. Het kan gebeuren dat mensen die vooraf al bekend zijn met droge ogen niet voor de behandeling in aanmerking komen. De ontwikkeling en verbetering van bestaande ooglaserapparatuur, zorgt er voor dat de ingreep steeds milder is en daardoor ook geschikt is voor droge ogen.

9. Kan ooglaseren medisch noodzakelijk zijn?

Dit is meestal niet het geval. Om voor een medische indicatie in aanmerking te komen, moet er een verschil van minimaal 4 dioptrieën tussen uw beide ogen zijn en daarnaast bent u intolerant voor contactlenzen. Het overgrote merendeel van de ooglaserbehandeling kent geen medische noodzaak.

10. Hoeveel behandelingen heb ik nodig, voordat het gewenste resultaat is bereikt?

Doorgaans volstaat één laserbehandeling per oog. Een enkele keer is een tweede behandeling nodig.

11. Heb ik na een ooglaserbehandeling geen leesbril meer nodig?

Vanaf het 40e levensjaar krijgen mensen te maken met zogenaamde ouderdomsverziendheid. Dit is een gevolg van slapper wordende oogspieren en de ooglens die minder elastisch wordt. Het gebruik van een leesbril kan dan wenselijk zijn. Een laserbehandeling heeft hierop geen invloed.

12. Wanneer is een ooglaserbehandeling geschikt voor mij?

Een ooglaserbehandeling is geschikt voor mensen die niet of minder afhankelijk willen zijn van bril of contactlenzen en als u realistische verwachtingen van de behandeling heeft.

13. Wat wordt begrepen onder realistische verwachtingen van de behandeling?

Geen enkele medische ingreep garandeert een 100% perfect resultaat. Het is belangrijk om u vooraf voor te bereiden op een ooglaserbehandeling, zodat u weet welk resultaat realistisch gezien haalbaar is. Verwacht ook niet direct een scherp zicht. Afhankelijk van uw oogsterkte voor de laserbehandeling kan het herstel van uw zicht langer duren. Het is ook niet realistisch om te denken dat u na een ooglaserbehandeling nooit een leesbril nodig heeft. Vanaf een leeftijd van 40 – 45 jaar is een leesbril vaak noodzakelijk, omdat uw oogspieren verslappen. Dit staat volledig los van een ooglaserbehandeling.

14. Waar moet ik aan voldoen om voor een kostenvergoeding in aanmerking te komen?

De basisverzekering vergoedt ooglaserbehandelingen niet. Alleen in het zeldzame geval van een medische indicatie, en dus een verschil van meer dan 4 dioptrie, kan de behandeling in sommige gevallen vergoed worden. Vanuit een aanvullend zorgpakket bestaan meestal wel vergoedingsmogelijkheden. De mogelijkheden en vergoedingsbedragen verschillen per zorgverzekeraar.

15. Wordt een ooglaserbehandeling bij minderjarigen toegepast?

Nee, minderjarigen worden niet behandeld. De kans op eventuele complicaties en bijwerkingen is bij kinderen te groot.

16. Kan een lui oog gelaserd worden?

Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk om vooraf uw gezichtsscherpte op te laten meten. Het luie oog dient een bepaalde gezichtsscherpte te hebben om succesvol behandeld te kunnen worden. Maakt u een afspraak voor een medisch vooronderzoek, geef dan aan dat u een lui oog heeft. Tijdens het uitgebreide onderzoek wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een behandeling.

17. Wat kan ik verwachten van het medisch vooronderzoek?

Het medisch vooronderzoek duurt 1,5 tot 2 uur, waarbij verschillende metingen worden uitgevoerd. De oogarts meet de oogdruk, uw pupilgrootte en bekijkt de traankwaliteit. Uw hoornvlies wordt gemeten en er wordt aandachtig gekeken naar uw regenboogvlies, een gedeelte van de ooglens en pupil. De verschillende onderzoeken zijn nodig om nauwkeurig te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling. Om goede metingen te kunnen verrichten, is het gebruik van contactlenzen niet mogelijk. Harde lenzen draagt u vanaf 4 weken voor het onderzoek niet meer. Voor zachte lenzen geldt een periode van 2 weken.