De oogartsen

Excellente staat van dienst

In onze oogkliniek vindt u enkel zeer ervaren oogartsen die zowel in binnen- als buitenland befaamd zijn. Met hun excellente staat van dienst en de geavanceerde laserapparatuur waar zij mee werken, kunnen wij u een bijzonder hoge kwaliteit en veiligheid van behandelingen garanderen.

Oogartsen.

Oogartsen.

Uw vaste oogarts

Een van onze oogartsen is vanaf het begin uw vaste oogarts. Hij is degene die bij u het medische vooronderzoek doet, de uiteindelijke ooglaserbehandeling en elke nazorgcontrole. Deze betrokkenheid verhoogt de kwaliteit en voorkomt eventuele fouten die tijdens een overdracht zouden kunnen ontstaan.

Oogarts Drs. R. Zandbergen

Drs. Rolf Zandbergen is eind jaren tachtig als arts afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sinds 1994 is dokter Zanderbergen door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten als ‘Specialist in de Oogheelkunde’ geregistreerd.

Dokter Zandbergen heeft in 2005 de ooglasermethode IntraLasik Femtosecond in Nederland geïntroduceerd. Hij is op het gebied van ooglaseren inmiddels één van de meest ervaren oogartsen in Nederland.

Oogarts Dr. Vassilios I. Georgopoulos

Dr. Vassilios I. Georgopoulos (1980) studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Athene. Sinds 2013 is hij werkzaam als oogarts. Dr. Georgopoulos is gespecialiseerd in oogchirurgie en staat bekend als een zeer getalenteerd oogarts. Naast zijn werk voor de Dutch Clinic is Dr. Georgopoulos ook werkzaam in zijn eigen kliniek in Athene.

Dr. Georgopoulos is lid van de volgende (specialisten)verenigingen:

  • American Society of Cataract and Refractive Surgeons
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
  • Grieks Oogheelkundig Genootschap

Maak kennis met uw oogarts

Een van deze gerenommeerde oogartsen kan ook uw vaste oogarts worden. Wilt u kennismaken met uw oogarts tijdens een gratis consult waarin we meteen uw ogen controleren op hun geschiktheid voor ooglaseren? Boek dan nu een online afspraak of neem contact met ons op voor meer informatie.

De oogartsen veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de oogartsen. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Waarom kies ik voor Dutch Clinic bij een ooglaserbehandeling?

Dutch Clinic is een moderne privé kliniek waar (inter)nationaal gerenommeerde oogartsen werkzaam zijn en waar wordt gewerkt met state of the art laserapparatuur en lensimplantatie technologie. De ooglaserbehandelingen en lensimplantaties zijn van bijzonder hoge kwaliteit en bovendien veilig. Gedurende het behandeltraject heeft u contact met een oogarts, die u gedurende het proces begeleidt, behandelt en controleert.

2. Wat kan ik verwachten van de oogarts?

Dutch Clinic heeft er bewust voor gekozen om u vanaf het technisch vooronderzoek te laten bijstaan en behandelen door een vaste oogarts. De betrokkenheid van de arts houdt onder meer in dat u niet telkens uw oogklachten en/of verwachtingen opnieuw moet vertellen. Vanaf het allereerste bezoek aan de kliniek tot en met de laatste controle kunt u rekenen op de deskundigheid van uw oogarts.

3. Zijn de oogartsen van Dutch Clinic BIG-geregistreerd?

Ja. Als vanzelfsprekend zijn onze oogartsen in het BIG-register ingeschreven.

4. Kan iedere oogarts in het BIG-register worden geregistreerd?

Oogartsen moeten aan strikte voorwaarden voldoen om in het BIG-register opgenomen te worden. Iedere BIG-registratie is bovendien beperkt geldig. Geregistreerde oogartsen moeten elke 5 jaar aantonen dat ze aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Een arts moet de nodige verklaringen overleggen om voor (her)registratie in aanmerking te komen. Zo moet een arts voldoen aan de werkervaringseis en moeten de verrichte werkzaamheden aan bepaalde eisen voldoen.

5. Heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?

Nee. Het eerste consult, inclusief technisch vooronderzoek zijn eigenlijk gratis. U heeft hier geen verwijzing van een huisarts voor nodig. Ook voor het medisch vooronderzoek en de ooglaserbehandeling is een verwijzing niet nodig. Alleen als u een vergoeding bij de zorgverzekeraar aan wilt vragen, kan het noodzakelijk zijn om een verwijzing mee te sturen.

6. Mag ik zelf autorijden na een bezoek aan de oogarts voorafgaand aan een ooglaserbehandeling?

Tijdens het eerste, korte technische vooronderzoek worden geen pupil verwijdende druppels gebruikt en kunt u achteraf veilig een auto besturen. Om uw ogen van binnen en van buiten te kunnen onderzoeken en opmeten, worden bij het medisch vooronderzoek wel pupil verwijdende oogdruppels gebruikt. U krijgt hierdoor een wazig beeld, dat enkele uren aanhoudt. Het is niet mogelijk en ook niet verantwoord om na dit uitgebreide onderzoek zelf naar huis te rijden.

7. Moet ik mijn contactlenzen uitdoen voor het vooronderzoek bij de oogarts?

Het is niet nodig om voor het technisch vooronderzoek uw contactlenzen uit te doen. Dit is bij het medisch vooronderzoek echter wel noodzakelijk. Zo draagt u vanaf 4 weken voor het onderzoek geen harde lenzen meer en vanaf 2 weken voor het onderzoek geen zachte lenzen. Het niet dragen van lenzen stelt het hoornvlies in staat de normale vorm terug aan te nemen.

8. Hoe blijft een oogarts op de hoogte van de behandeltechnieken?

De oogartsen van Dutch Clinic bezoeken jaarlijks diverse (inter)nationale congressen en workshops op het gebied van refractiechirurgie. Hierbij worden de nieuwste mogelijkheden toegelicht en wordt er uitgebreid gesproken over ontwikkelingen op het gebied van behandelapparatuur en de resultaten die bereikt kunnen worden.

9. Hoe lang kan het effect van de pupil verwijdende oogdruppels aanhouden?

De effecten houden zo’n 4 tot 24 uur aan. Meestal is uw gezichtsvermogen na 12 uur weer vrij ‘normaal’, al kan uw pupil dan nog enige tijd vergroot zijn.

10. Kan ik zelf kiezen bij welke oogarts ik terecht kom?

In principe is dit mogelijk. De oogartsen van Dutch Clinic beschikken over ruime ervaring en deskundigheid. U bent in vertrouwde handen.

11. Is het mogelijk om na een ooglaserbehandeling mijn patiëntgegevens op te vragen?

Ja, indien gewenst kunt u uw eigen patiëntgegevens opvragen. Het is noodzakelijk dat u bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs kunt overleggen. Medische gegevens vallen onder de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. De informatie die over uw gezondheid gaat is gevoelig. Het spreekt voor zich dat Dutch Clinic zorgvuldig en terughoudend handelt bij het verstrekken van patiëntgegevens.

12. Kan ik in geval van bijwerkingen na een ooglaserbehandeling bij de oogarts terecht?

Ja. De oogarts volgt het herstel van uw ogen nauwgezet tijdens de verschillende controle momenten. Op het moment dat u tussen de controles in last heeft of krijgt van uw ogen, dan kunt u altijd contact opnemen voor een extra controle. Indien nodig kan de oogarts medicatie of oogdruppels voorschrijven.

13. Is het mogelijk om een afspraak te maken voor een second opinion, als ik elders afgewezen ben voor een ooglaserbehandeling?

Waar een technisch vooronderzoek voor 80% zekerheid geeft over uw (on)geschiktheid voor een ooglaserbehandeling, wordt dit met een medisch vooronderzoek verder bevestigd. Op het moment dat u elders te horen heeft gekregen dat u niet in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling, dan is dat begrijpelijk teleurstellend. Het staat u uiteraard vrij om een afspraak te maken voor een second opinion. Vooraf is het goed om te weten dat de kans erg groot is dat ook de oogartsen van Dutch Clinic u zeer waarschijnlijk niet geschikt achten voor de gewenste behandeling.

14. Wat zijn de risico’s van ooglaseren?

Dankzij de ervaring van de behandelend oogartsen, de diverse vooronderzoeken en het gebruik van ultra moderne laserapparatuur is een ooglaserbehandeling een relatief veilige behandeling. Complicaties of bijwerkingen doen zich zelden voor. Toch is het goed om vooraf op de hoogte te zijn van de risico’s en complicaties die zich na een ooglaserbehandeling voor kunnen doen. Na de behandeling kunt u bijvoorbeeld last hebben van droge ogen. Meestal neemt dit 3 tot 6 maanden na de ooglaserbehandeling af, tot die tijd wordt het gebruik van verzachtende oogdruppels geadviseerd. Direct na de behandeling krijgt u medicatie in de vorm van antibiotica en ontstekingsremmers. Hiermee wordt de kans op infecties tot een minimum beperkt. Een enkele keer krijgt iemand toch te maken met infecties en ontstekingen. In uitzonderlijke gevallen is een tweede laserbehandeling nodig om een zogenaamde over- of ondercorrectie te verhelpen.