Lensimplantaten

Lensimplantaten in plaats van ooglaseren

In sommige gevallen is een ooglaserbehandeling niet (meer) mogelijk. Bijvoorbeeld omdat uw hoornvlies te dun is of uw oogsterkte hoger dan -10. In dat geval kunnen lensimplantaten de oplossing zijn. Daarmee wordt een lens in uw oog geïmplanteerd zodat u ook zonder bril goed van dichtbij én veraf kunt zien. Zo’n lensimplantaat gaat vervolgens een leven lang mee. Lees ook meer over de lensvervangende operatie.

Lensimplantaten.

Lensimplantaten.

Behandeling bij lensimplantaten

Ook al klinkt het ingrijpend, de behandeling voor lensimplantaten is vrij ongecompliceerd. Nadat uw ogen zijn verdoofd met druppels wordt een kleine incisie van zo’n 2 millimeter in de oog aan de rand van de iris gemaakt. Via deze opening wordt de lens in uw oog geïmplanteerd en bevestigd aan de iris. Na een nacontrole mag u weer naar huis en krijgt u een afspraak voor de volgende nacontroles en duidelijke adviezen voor een goed en vlot herstel.

Zijn lensimplantaten voor uw ogen mogelijk?

Voor de lensimplantaten zijn verschillende soorten lenzen op de markt. Het spreekt voor zich dat de keuze voor de beste lens voor uw ogen geheel afhankelijk is van de conditie van uw ogen. Tijdens het gratis consult waarin het eerste vooronderzoek plaatsvindt, kunnen we globaal bepalen of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling of juist voor lensimplantaten. Een medisch vooronderzoek dat daarna gepland kan worden, geeft definitief uitsluitsel daarover.

Meer weten over lensimplantaten?

Voor vragen over lensimplantaten of een persoonlijk advies bent u altijd welkom in onze oogkliniek in Hoofddorp. Boekt u nu een gratis consult dan plannen we direct met u het eerste vooronderzoek. Of neem contact met ons op als u eerst meer informatie wenst.

Lensimplantatie

Wilt u af van de afhankelijkheid van uw bril of lenzen? Lensimplantatie is een lensvervangende behandeling die als doel heeft onafhankelijkheid van bril of lenzen te creëren. Het implanteren van kunstlenzen kan een prima alternatief zijn voor mensen die niet (meer) voor een ooglaserbehandeling in aanmerking komen. Tijdens de kortdurende ingreep wordt uw natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens waarmee de refractie afwijkingen gecorrigeerd worden. Na de behandeling ziet u alles weer scherp en is zelfs een leesbril overbodig.

Lensimplantatie met een voorzetlens

Voorzetlenzen worden vóór uw eigen natuurlijke ooglens in het oog geïmplanteerd. Uw eigen ooglens wordt niet verwijderd en blijft in het oog aanwezig. Het implanteren van een kunst voorzetlens resulteert in een scherp zicht in de verte. Voorzetlenzen worden hoofdzakelijk gebruikt bij mensen tussen 20 en 45 tot 50 jaar, die een hoge sterkte en/of hoge cilinder in het oog hebben. Tijdens een medisch vooronderzoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor voorzetlenzen. Hiervoor kijkt een gespecialiseerde oogarts of er ruimte in uw oog is, zodat de voorzetlenzen geplaatst kunnen worden. De lensimplantatie met voorzetlenzen is omkeerbaar, de kunstlens kan uit het oog verwijderd worden.

Lensimplantatie met een vervanglens

Het vervangen van uw eigen natuurlijke ooglens met een vervanglens wordt toegepast bij mensen vanaf 50 jaar. Ouder worden maakt de ooglens stug, met leesproblemen tot gevolg. Naast het feit dat u na de ingreep geen lenzen of bril meer nodig heeft, is het plaatsen van een vervanglens een bewezen oplossing bij staar of cataract. Welke lens bij u geïmplanteerd wordt, wordt bekeken en besproken tijdens een medisch vooronderzoek. De oogarts kan een lens adviseren die past bij uw werkzaamheden, hobby’s en uw wensen op het gebied van zien.

Kortdurende chirurgische ingreep

Een ingreep of operatie aan de ogen klinkt ingrijpend en wordt als spannend ervaren. Een lesimplantatie is een relatief eenvoudige, kortdurende ingreep met een uiterst kleine kans op complicaties. Het plaatsen van zowel een voorzetlens als een vervanglens verloopt op vrijwel identieke wijze:

  • De ogen worden plaatselijk verdoofd met speciale oogdruppels. U voelt geen pijn en de knipperreflex verdwijnt.
  • In de rand van uw hoornvlies wordt door de oogarts een kleine incisie van ongeveer 2 millimeter gemaakt. Afhankelijk van het soort kunstlens die wordt geïmplanteerd, wordt vervolgens uw natuurlijke ooglens verwijderd.
  • Met uiterste precisie wordt de kunstlens ingebracht en op de juiste plaats in uw oog gepositioneerd.

Voordelen lensimplantatie

Het nooit meer dragen van een bril of lenzen is voor veel mensen die een lensimplantatie overwegen een belangrijk argument. De ingreep heeft een aantal andere interessante voordelen:

  • Korte, pijnloze behandeling. De volledige ingreep duurt een paar minuten. Uw ogen zijn met speciale druppels verdoofd, waardoor u geen pijn ervaart. Na afloop van de lensimplantatie kunnen uw ogen een aantal uren geïrriteerd zijn.
  • Vlot herstel. Binnen 48 uur, twee dagen, heeft u alweer zo’n 80% zicht. De meeste mensen die een lensimplantatie laten toepassen kunnen vlot weer aan het werk.
  • Relatief veilige ingreep. Wereldwijd wordt de lensimplantatie jaarlijks miljoenen keren met succes toegepast. Het is, door de ultra moderne apparatuur, één van de veiligste medische ingrepen.
  • Alle refractie afwijkingen op alle afstanden worden gecorrigeerd. Het is mogelijk om elke refractie afwijking veraf en dichtbij te corrigeren. Na de ingreep ziet u zowel veraf als dichtbij scherp en is ook een leesbril overbodig! Bovendien kan staar zich niet ontwikkelen na een lensvervanging.

Nadelen lensimplantatie

Alhoewel de ervaringen over het algemeen positief zijn, kunnen sommige aspecten van de lensimplantatie als nadeel gezien worden. Uw hersenen hebben enige tijd nodig om te wennen aan het nieuwe zicht. Hierdoor kunt u tijdelijk een blauw/paars zicht, halo’s en uitstralingen rond verlichting zien. Binnen enkele maanden na de ingreep verdwijnen deze verschijnselen vanzelf. Een enkele keer komt de oogsterkte niet uit op de waarde die vooraf met u is besproken. Eventueel kan dan met een ooglaserbehandeling de overgebleven sterkte behandeld worden.

Nazorg lensimplantatie

Nazorg na een lensimplantatie is voor een goed herstel belangrijk. Daarom blijft u het eerste jaar na de ingreep onder controle van de oogarts. Direct na de behandeling vindt al een eerste controle plaats om te zien of uw ogen zich goed herstellen. De oogarts geeft u indien nodig medicatie en oogdruppels mee die het herstel ten goede komen. U krijgt ook instructies over de gebruiksfrequentie van de oogdruppels. Vraagt u zichzelf af, waarom het eerste jaar geregeld controles plaatsvinden? De controle momenten stellen de oogarts in staat de ontwikkelingen van uw gezichtssterkte nauwgezet op te volgen en in geval van complicaties vroegtijdig in te grijpen. U kunt ook eventuele vragen stellen. De controles worden periodiek ingepland.

Kosten en vergoedingen van lensimplantaten

De lensimplantatie is een kostbare ingreep. Bij Dutch Clinic wordt de ingreep vanaf € 2.100 per oog toegepast. De exacte kostprijs wordt met u besproken tijdens een consult. Lensimplantaten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan bestaat de kans op een eventuele vergoeding. Check uw polisvoorwaarden of vraag bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Indien gewenst is het eventueel mogelijk om de lensimplantatie in termijnen te betalen. Maak dit kenbaar tijdens het consult, dan wordt u in contact gebracht met Cosmetic Finance, de kredietverstrekker waar wij mee samenwerken. Wanneer de kredietaanvraag wordt goedgekeurd en u een kredietovereenkomst krijgt, houd er dan rekening mee dat u onder meer rentekosten moet betalen. De aflossing van het krediet vindt verspreid over een aantal jaren plaats. U wordt dus langere tijd herinnert aan de ingreep die u uit laat voeren.

Gratis consult lensimplantatie

Stoort u zich aan uw bril? Bent u uw contactlens voor de zoveelste keer kwijtgeraakt? Na een lensimplantatie bent u niet langer afhankelijk van een bril of lenzen. U ziet zowel in de verte als dichtbij alles scherp en ook lezen kan zonder dat u daarvoor eerst uw bril op moet zoeken. Wilt u weten of een lensimplantatie iets voor u is? Laat u vrijblijvend voorlichten door onze specialisten, indien gewenst kan het medisch vooronderzoek gecombineerd worden met het consult. Een afspraak maakt u door te bellen met +31 (0)20 214 2033 of door het contactformulier in te vullen.

Lensimplantaten veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over lensimplantaten. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Wat houdt een lensimplantatie in?

Een lensimplantatie heeft als doel onafhankelijkheid van een bril of contactlens te creëren. Om dit doel te bereiken, wordt door een gespecialiseerde oogarts een kunststoflens in uw oog geplaatst. De kunstlens heeft de juiste sterkte en/of cilindercorrectie. Dutch Clinic biedt verschillende soorten kunstlenzen aan. Tijdens een consult wordt gekeken of een lensimplantatie bij u tot het gewenste resultaat leidt en welke kunstlens daar het beste bij past.

2. Ben ik geschikt voor lensimplantaten?

Lensimplantaten kunnen niet bij iedereen geplaatst worden. Daarom onderzoekt een oogarts eerst uw ogen en wordt uw geschiktheid beoordeeld. Verschillende metingen worden verricht en de arts informeert naar uw wensen ten aanzien van de behandeling. Een lensimplantatie kan een oplossing bieden als uw hoornvlies te dun is voor een ooglaserbehandeling, als er sprake is van (ouderdoms)verziendheid en als andere behandelingen niet geschikt zijn.

3. Hoe corrigeren lensimplantaten mijn zicht?

Lensimplantaten corrigeren hogere sterktes, dit zowel aan de plus- als minkant.

4. Is het plaatsen van lensimplantaten pijnlijk?

Uw ogen worden met speciale oogdruppels verdoofd, zodat u niets voelt van de ingreep. Het is normaal om wat druk op het oog dat behandeld wordt te voelen en na afloop is uw oog mogelijk wat droog en/of geïrriteerd. Napijn doet zich zelden voor.

5. Kan een cilinderafwijking met een lensimplantaat behandeld worden?

Ja. Lensimplantaten zijn geschikt om diverse oogafwijkingen te corrigeren. Ook cilinderafwijkingen worden succesvol behandeld. De mogelijkheden hangen af van de cilindersterkte.

6. Hoe wordt de lensimplantatie toegepast?

Nadat uw ogen verdoofd zijn, maakt de oogarts een kleine incisie in uw hoornvlies. Daarna wordt de kunstlens geïmplanteerd en op uw iris vastgezet. Het is een kortdurende ingreep van 20 tot 30 minuten en vrij snel na het afronden van de lensimplantatie kunt u scherp zien. Een lensimplantatie wordt op poliklinische wijze toegepast, u kunt na de ingreep de kliniek verlaten.

7. Maak ik de ingreep bewust mee?

Ja, u bent volledig bij kennis en aanspreekbaar. Ziet u erg op tegen de ingreep, dan kunt u eventueel voor de behandeling om een kalmerend middel vragen. Bespreek dit tijdig met de behandelend oogarts.

8. Welke risico’s heeft een lensimplantatie?

Een lensimplantatie is een relatief veilige ingreep, met een kleine kans op bijwerkingen of complicaties. Na de ingreep kan een over- of ondercorrectie resteren. Dit kan verholpen worden met een bril, contactlenzen of een ooglaserbehandeling. Soms gebeurt het dat een lens niet goed geplaatst wordt, waardoor een extra ingreep nodig is. Ook kan de oogdruk stijgen na een lensimplantatie, dit wordt met medicatie verholpen en is meestal tijdelijk. Er bestaat een kleine kans op infecties. Ernstige complicaties zoals bloedingen, oogbolperforaties, beschadigingen van het hoornvlies en blindheid doen zich zelden voor.

9. Hoe lang duurt de herstelperiode na een lensimplantatie?

Kort na de lensimplantatie kunt u uw normale werkzaamheden en activiteiten oppakken. Het behandelde oog kan een aantal werken lichtgevoelig zijn. Geadviseerd wordt om een aantal weken niet in het oog te wrijven en ’s nachts eventueel een oogkapje te dragen. Na de ingreep doet u het een week rustig aan, zonder zware inspanningen. Zwemmen en contactsporten kunt u in overleg met de oogarts hervatten.

10. Mag ik autorijden na een lensimplantatie?

Na de lensimplantatie kunt u een aantal dagen niet zelfstandig autorijden. Neem iemand mee naar de kliniek, die u veilig thuis brengt. Tijdens de eerste controle bepaalt de arts of u weer veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Een enkele keer wordt geadviseerd om te wachten met autorijden tot uw beide ogen behandeld zijn.

11. Moeten de kunstlenzen geregeld vervangen worden?

De kunstlenzen die gebruikt worden, zijn van hoogwaardige materialen die biocompatibel zijn. Ze lokken geen allergische of afweerreacties op. De kunstlenzen zijn, in tegenstellingen tot natuurlijke ooglenzen, niet gevoelig voor veroudering. Het is niet noodzakelijk om de lenzen na een aantal jaren te laten vervangen. Bent u ontevreden met het resultaat, dan kan de lens uiteraard wel vervangen worden.

12. Wanneer worden lensimplantaten niet geadviseerd?

Een lensimplantatie wordt niet aangeraden als u bekend bent met bepaalde auto-immuunaandoeningen, diabetes en hepatitis C. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kunnen de lensimplantatie op een later moment alsnog toe laten passen. Ook mensen die een pacemaker dragen, komen meestal niet in aanmerking voor de ingreep. Bepaalde oogletsels kunnen eveneens reden zijn om een andere behandeling te overwegen.

13. Hoeveel kosten lensimplantaten?

Bij Dutch Clinic is een lensimplantatie beschikbaar vanaf € 2.100 per oog.

14. Worden de kosten vergoed?

Ooglaserbehandelingen en lensimplantaties worden niet vergoed vanuit uw basisverzekeringen. Enkele zorgverzekeraars bieden vergoedingsmogelijkheden vanuit een aanvullend zorgpakket. De mogelijkheden en voorwaarden vindt u in de polisvoorwaarden.

15. Wat kan ik doen als mijn zich niet scherp wordt na een lensimplantatie?

Het kan gebeuren dat uw zicht niet helemaal scherp wordt. Afhankelijk van de kunstlens die werd geplaatst kan dit eventueel verbeterd worden met een ooglaserbehandeling.

16. Waarom moet ik eerst naar een medisch vooronderzoek?

Het medisch vooronderzoek is bedoeld om uw ogen nauwkeurig te meten. Een oogarts bekijkt uw ooglens, onderzoekt uw oog en meet het hoornvlies. Ook worden meerdere scans van het oog gemaakt en wordt gesproken over uw klachten en wensen. Aan het eind van het medisch vooronderzoek beoordeelt de arts uw geschiktheid en wordt een behandelplan voorgesteld.

17. Moet ik betalen voor een medisch vooronderzoek?

Ja, de kosten voor het onderzoek bedragen € 95. Besluit u om de lensimplantatie door de oogartsen van Dutch Clinic toe te laten passen, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de kosten van de ingreep.

18. Hoe snel kan de lensimplantatie toegepast worden?

Artsen en behandelaars adviseren, nadat u alle informatie heeft ontvangen en uw vragen zijn beantwoord, eerst na te denken over de lensimplantatie. Neem geen overhaaste beslissingen op het gebied van dergelijke ingrepen. Maak pas een afspraak voor een behandeling als u volledig achter uw keuze staat.