Bijwerkingen of ernstige complicaties komen zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk. Na een ooglaserbehandeling kunt u enige tijd last hebben van een schittering, halo’s of lichtgevoeligheid. Uw hersenen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze verschijnselen nemen in de dagen en weken na de laserbehandeling af. Complicaties kunnen in de regel met oogdruppels, medicatie of een aanvullende laserbehandeling verholpen worden. Ernstige complicaties zoals het loslaten van het netvlies of een beschadiging van het hoornvlies zijn zeer zeldzaam. Als de complicatie tijdig wordt vastgesteld, is behandeling goed mogelijk.