Medisch vooronderzoek bij een ooglaserbehandeling

Controle voor het ooglaseren

Een ooglaserbehandeling doen we natuurlijk niet zomaar. Voordat we een behandeling kunnen adviseren, zullen we altijd eerst de conditie van uw ogen controleren en de geschiktheid daarvan voor het ooglaseren bepalen. Dat doen we tijdens een medisch vooronderzoek.

Medisch vooronderzoek ooglaserbehandeling.

Medisch vooronderzoek ooglaserbehandeling.

Onderzoek door een oogarts

Het medische vooronderzoek wordt in onze oogkliniek altijd uitgevoerd door een oogarts. Het is een uitgebreid onderzoek van ongeveer 1,5 uur. Om uw ogen goed te kunnen onderzoeken worden er pupilverwijdende druppels toegediend. De werking hiervan is langer dan het onderzoek duurt. Wij raden u daarom sterk af om na het onderzoek zelf naar huis te rijden. En het dragen van een zonnebril direct na het onderzoek is absoluut aan te bevelen.

Ooglaseren, een medische ingreep

Een ooglaserbehandeling richt zich weliswaar op uw ogen, het is toch een medische ingreep. De oogarts zal daarom tijdens dit vooronderzoek ook naar uw algehele gezondheid informeren. Zo kan ooglaseren niet plaatsvinden als u bijvoorbeeld reumatoïde artritis heeft, bepaalde vormen van suikerziekte of psoriasis.

Eerst een technisch vooronderzoek

Een medisch vooronderzoek geeft u absolute zekerheid of een ooglaserbehandeling voor uw ogen mogelijk is. Dit uitgebreide onderzoek vindt plaats ná een technisch vooronderzoek. Als uit dat eerste onderzoek blijkt dat u waarschijnlijk geschikt bent voor ooglaseren, dan wordt de afspraak gemaakt voor het medische vooronderzoek.

Geen lenzen dragen

U kunt een medisch vooronderzoek ondergaan als u uw zachte lenzen 2 weken of uw harde lenzen 4 weken niet heeft gedragen.

Boek nu uw medisch vooronderzoek voor ooglaseren

U kunt zich voor het oogonderzoek vrijblijvend opgeven door contact met ons op te nemen. Wel is het goed om alvast vooraf te kijken of u voldoet aan de algehele criteria voor een ooglaserbehandeling. En heeft u nog vragen over deze criteria, het ooglaseren of het medische onderzoek? Dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

Medisch vooronderzoek bij een ooglaserbehandeling veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over een medisch vooronderzoek bij een ooglaserbehandeling. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Is een medisch vooronderzoek noodzakelijk?

Ja. Om te kunnen beoordelen of uw ogen geschikt zijn voor een laserbehandeling, vindt zowel een technisch als medisch vooronderzoek plaats. Een ooglaserbehandeling wordt niet toegepast zonder dat een uitgebreid vooronderzoek heeft plaatsgevonden.

2. Welke testen worden tijdens het medisch vooronderzoek uitgevoerd?

Tijdens het vooronderzoek wordt uw gezichtsvermogen opgemeten. Daarnaast wordt gekeken naar de oogboldruk, contrastgevoeligheid, refractie afwijking en uw traanproductie. De oogarts bestudeert tevens het voor- en achter segment van uw oog.

3. Wat is refractiemeting?

Uw oogsterkte, of brekingsafwijking, wordt met behulp van een zogenaamde refractie- of oogmeting bepaald. Een zicht van 1 of 100% is de normaalwaarde. Vaak wordt deze meting gedaan met uw bril op of uw contactlenzen in. De meting wordt uitgevoerd met een auto-refractor, die de sterkte van uw ogen nauwkeurig opmeet. Met behulp van dit apparaat is het bovendien mogelijk om te onderzoeken of uw actuele oogsterkte afwijkt van uw bril of lenzen.

4. Hoe wordt mijn oogdruk gemeten?

De oogdruk wordt gemeten met behulp van een tonometer en weergegeven in mm Hg. Een verhoging van de oogdruk kan onder meer wijzen op glaucoom.

5. Is het opmeten van mijn hoornvliesdikte pijnlijk?

De hoornvliesdikte wordt opgemeten tijdens een zogenaamd pachymetrie onderzoek. Met geavanceerde apparatuur is het mogelijk om de dikte van uw hoornvlies vast te stellen. Een gemiddeld hoornvlies kent een dikte van 0.55 mm. Van de meting zelf voelt u niets.

6. Waarom moet mijn gezichtsveld onderzocht worden?

Het doel van een gezichtsveldonderzoek is het in kaart brengen van uw volledige blikveld. Hiermee kunnen eventueel aandoeningen als glaucoom en/of neurologische klachten uitgesloten of bevestigd worden.

7. Hoe wordt de traanproductie gemeten?

De traanproductie wordt door middel van de Schirmer test gemeten. Hiervoor brengt de oogarts kleine papieren strookjes aan in uw onderste ooglid, waarmee de traanhoeveelheid wordt gemeten. U sluit uw ogen gedurende een aantal minuten, waarna de uitslag van de strookjes kan worden afgelezen.

8. Klopt het dat ik voor een medisch vooronderzoek geen contactlenzen mag dragen?

Ja. Harde lenzen draagt u niet meer vanaf 4 weken en zachte lenzen vanaf 2 weken voor het onderzoek. Hierdoor neemt uw hoornvlies weer de vorm aan, zoals dit was voordat u contactlenzen ging gebruiken. Neem de genoemde periodes zeker in acht, omdat het van invloed is op het eindresultaat en uw eventuele geschiktheid voor een ooglaserbehandeling.

9. Hoeveel kost een medisch vooronderzoek?

Bij Dutch Clinic bedragen de kosten voor het medisch vooronderzoek € 95. Blijkt uit het onderzoek dat u helaas geen geschikte ooglaser kandidaat bent, dan worden de kosten geretourneerd. Bent u wel geschikt voor een ooglaserbehandeling, dan worden de kosten in mindering gebracht op het bedrag van de ooglaserbehandeling.

10. Waarom moet ik voor de behandeling een toestemmingsformulier invullen?

Dutch Clinic werkt conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en dat houdt in dat u schriftelijke toestemming verleent voor de behandeling. Al tijdens het medisch vooronderzoek worden de mogelijke complicaties en bijwerkingen van een ooglaserbehandeling uitvoerig met u besproken. Deze staan voor de volledigheid nogmaals vermeld op het toestemmingsformulier, waarvan u uiteraard een exemplaar mee naar huis krijgt, zodat u ze later door kunt lezen.

11. Is een ooglaserbehandeling veilig?

Ooglaserbehandelingen worden door een technisch en medisch vooronderzoek voorafgegaan. De oogartsen van Dutch Clinic werken uitsluitend met goed onderhouden state of the art laserapparatuur in een daartoe geschikte behandelruimte. Hiermee worden de risico’s tot een absoluut minimum beperkt. Tijdens de vooronderzoeken wordt u uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden, resultaten, bijwerkingen en complicaties. Blijkt uit de onderzoeken dat u een verhoogde kans heeft op complicaties, dan kan de laserbehandeling worden afgeraden.

12. Welke bijwerkingen of complicaties heeft een ooglaserbehandeling?

Bijwerkingen of ernstige complicaties komen zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk. Na een ooglaserbehandeling kunt u enige tijd last hebben van een schittering, halo’s of lichtgevoeligheid. Uw hersenen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze verschijnselen nemen in de dagen en weken na de laserbehandeling af. Complicaties kunnen in de regel met oogdruppels, medicatie of een aanvullende laserbehandeling verholpen worden. Ernstige complicaties zoals het loslaten van het netvlies of een beschadiging van het hoornvlies zijn zeer zeldzaam. Als de complicatie tijdig wordt vastgesteld, is behandeling goed mogelijk.

13. Zijn de resultaten van het medisch vooronderzoek onbeperkt geldig?

Nee. De resultaten van zowel het technisch als medisch vooronderzoek zijn aan een geldigheidstermijn verbonden. Wilt u de ingreep na deze termijn laten toepassen, dan is het mogelijk noodzakelijk om het medisch vooronderzoek te herhalen. Tijdens het eerste vooronderzoek wordt met u de geldigheidstermijn besproken.

14. Kan ik na een medisch vooronderzoek auto rijden?

Uw ogen worden tijdens het medisch vooronderzoek behandeld met pupil verwijdende druppels. Na afloop van het onderzoek houdt de werking van de druppels nog enige tijd aan. U ziet wazig en focussen is slechts beperkt mogelijk. Het wordt geadviseerd om u op te laten halen door iemand die u kent en niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

15. Als ik bij het technisch vooronderzoek een negatief behandeladvies krijg, kan ik dan toch een afspraak maken voor een medisch vooronderzoek?

De uitslag van het technisch vooronderzoek is voor 80% nauwkeurig. Vaak blijkt het ondergaan van het medisch vooronderzoek na een negatief technisch onderzoek zinloos. Uiteraard is het uiteindelijk uw eigen keuze om toch een afspraak te maken voor het vervolg onderzoek. Neem daarbij de reden van het negatieve behandeladvies mee ter overweging.

16. Ik heb elders gehoord dat ik niet voor een ooglaserbehandeling in aanmerking kom, kan ik bij Dutch Clinic terecht voor een second opinion?

Oogartsen hebben vaak gegronde redenen om een ooglaserbehandeling af te raden. Als u eerder bent afgewezen, maar toch een second opinion wenst dan is dat mogelijk. U kunt eventueel de eerdere uitslagen meenemen, zodat u de resultaten met elkaar kunt vergelijken.