Vitiligo

Vitiligo is een zichtbare en chronische huidaandoening. De huid verliest pigment doordat de pigmentcellen kapot gaan en er geen melanine meer wordt aangemaakt. Mensen met deze aandoeninghebben dan ook steeds groter wordende witte vlekken op het lichaam en soms witte lokken in het haar. Deze huidaandoening wordt veroorzaakt door erfelijke factoren en kan niet geheel genezen worden. Wel is het mogelijk om met goede lichttherapie deze aandoening te stabiliseren zodat verdere uitbreiding stopt. In sommige gevallen is repigmentatie ook mogelijk waardoor bestaande witte vlekken weer kleur kunnen krijgen.

Kenmerken van vitiligo

Vitiligo is meestal heel duidelijk te herkennen aan:

  • Melkwitte vlekken op de huid
  • Witte lokken in het haar

Er bestaan twee soorten vitiligo, deze zijn verdeeld over het hele lichaam (vitiligo vulgaris) of komen enkel op bepaalde lichaamsdelen voor (vitiligo segmentalis). De vitiligovlekken zijn meestal symmetrisch van vorm en duidelijk zichtbaar doordat een donkere rand de witte vlek afscheidt van de rest van de huid.

Lichttherapie via laser

Bij de Dutch Clinic passen we bij deze huidaandoening lichttherapie via de laser toe. Hiervoor gebruiken we de Excimer laser, Exsys 308. Deze laser is speciaal geschikt voor de behandeling van vitiligo en psoriasis doordat de laserstralen UVB-licht bevatten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de mate van de huidaandoening maar doorgaans is het langdurig en intensief.

Resultaat bij vitiligo

Vitiligo kan weliswaar nooit geheel genezen worden maar met een juiste behandeling in lichttherapie kunt u wel minder zichtbare witte vlekken krijgen en kan de verdere uitbreiding gestopt worden. Een indicatie van het resultaat dat u kunt verwachten krijgt u na een persoonlijk consult bij de artsen van de Dutch Clinic.

Maak een afspraak

Heeft u de huidaandoening vitiligo en wilt u weten of lichttherapie met de laser ook effectief kan zijn bij uw huid? Maak dan een afspraak in onze Dutch Clinic.

Vitiligo veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over vitiligo. De vragen zijn voorzien van korte antwoorden. Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende of andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Wat is vitiligo?

Vitiligo is een huidaandoening waarbij de huid en het haar pigment verliezen. Melkwitte plekken die verschillen in vorm en grootte worden zichtbaar.

2. Is vitiligo besmettelijk?

Nee, vitiligo is niet besmettelijk en kan niet op anderen worden overgedragen.

3. Hoe ziet vitiligo eruit?

De aangedane plekken verschillen zowel in vorm als grootte. Vaak hebben ze een rand die opvallend donkerder is dan de gewone huid. Vitiligoplekken worden gezien rondom lichaamsplooien en lichaamsopeningen, op drukplaatsen, op plaatsen waar zich letsel heeft voorgedaan, aan de handen en voeten en in het gezicht. Het haar kan onder invloed van vitiligo wit worden.

4. Hoe wordt vitiligo vastgesteld?

Vitiligo is makkelijk te herkennen, artsen stellen de diagnose op grond van het klinisch beeld. Aanvullende onderzoeken zijn vrijwel nooit nodig. Toch is het belangrijk om vitiligo van andere aandoeningen, die eveneens met depigmentatie gepaard gaan, te onderscheiden. Zo kan een arts tot een huidbiopsie beslissen.

5. Hoe ontstaat vitiligo?

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van vitiligo verklaren. De meest voor de hand liggende en aannemelijke verklaring is dat vitiligo het gevolg is van een auto-immuunaandoening. Vaak blijkt vitiligo ook een erfelijke factor te hebben. Ruim 30% van de mensen met vitiligo heeft binnen de familie iemand met dezelfde aandoening.

6. Kan vitiligo genezen worden?

Nee, er zijn (nog) geen behandelingen die vitiligo definitief genezen. De aandoening kan wel met goed resultaat behandeld worden.

7. Welke behandelingsmogelijkheden heeft vitiligo?

Vitiligo kan op meerdere manieren behandeld worden. Behandelingen zijn erop gericht verder verlies van pigment tegen te gaan en pigment terug te krijgen. Een succesvolle behandelmethode is lichttherapie, maar ook het gebruik van een corticosteroïde houdende zalf of een ontstekingsremmende zalf kan een oplossing bij vitiligo zijn. Een enkele keer kan een arts een pigmenttransplantatie voorstellen.

8. Wat houdt lichttherapie in?

Lichttherapie wordt toegepast met UVB-stralen en is momenteel de meest effectieve behandeling bij vitiligo. De behandeling is erop gericht het pigment te laten terugkeren. Hiervoor is langdurige behandeling noodzakelijk. Lichttherapie wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is een intensieve behandeling waarbij u gemiddeld een jaar wordt behandeld. De artsen van Dutch Clinic werken met de moderne Eximer laser, Exsys 308.

9. Komt iedereen met vitiligo voor lichttherapie in aanmerking?

Nee. Erg jonge kinderen worden niet met lichttherapie behandeld. De voornaamste reden hiervoor is dat de huid nog veel te dun is om veilig behandeld te kunnen worden.

10. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van lichttherapie?

Lichttherapie is een veilig behandeling. De kans op complicaties is zeer gering. Een enkele keer kunnen kleine brandplekjes ontstaan. Ook kan de huid geïrriteerd raken. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en nemen vrij vlot na de behandelsessie af.

11. Wat houdt pigmenttransplantatie in?

Bij een pigmenttransplantatie worden stukken gewoon gepigmenteerde huid geplaatst op de vitiligo plekken. Deze ingrijpende behandeling wordt alleen toegepast bij mensen waarbij de vitiligo langere tijd stabiel is. Vaak wordt de definitieve transplantatie door een proeftransplantatie voorafgegaan. Het is belangrijk dat er door de pigmenttransplantatie geen witte plekken ontstaan waar de huid wordt weggehaald.

12. Kan ik vitiligo zelf camoufleren?

Ja. Er zijn diverse manieren om zelfstandig vitiligo te camoufleren. Mensen met vitiligo wordt geadviseerd uit te zon te blijven, zodat het contrast tussen de gewone huid en de vitiligo vlekken tot een minimum beperkt blijft. U kunt huidkleurige make-up gebruik om de vlekken te verhullen. Regelmatig wordt ook het gebruik van een zelfbruiner overwogen. Kies altijd een cosmeticaproduct dat bij u past en dat is afgestemd op uw huidtype en huidskleur.

13. Wat is het verloop van vitiligo?

Vitiligo heeft geen constant verloop en blijkt vaak onvoorspelbaar te zijn. In de meeste gevallen neemt de omvang van de huidafwijking toe. Toch kunnen de vlekken ook spontaan herstellen. Het herstel blijkt in de regel vaak niet volledig en cosmetisch niet mooi. Veel hangt af van de plaatsen waar de vitiligo tot uiting komt. Mensen die op latere leeftijd met vitiligo te maken krijgen, herstellen minder vaak spontaan. Blijft de vitiligo onbehandeld dan blijft de aandoening vrijwel altijd aanwezig en breidt zichzelf geleidelijk aan uit.

14. Kan ik op vitiligoplekken een tatoeage laten zetten?

Ja, maar alleen bij een stabiele vorm van vitiligo, die al jaren dezelfde omvang heeft. Het laten zetten van een tatoeage heeft als voordeel dat de huid een mooie kleur krijgt die onveranderd blijft. De tatoeage techniek beschadigd uw huid. Het kan gebeuren dat de op de tatoeage plaats vitiligo aangewakkerd wordt. In geval van spontane repigmentatie kan het gebeuren dat de getatoeëerde huid donkerder wordt dan de rest van uw huid. Goede voorlichting is van belang.

15. Wat zijn de kosten van lichttherapie?

Lichttherapie bij vitiligo is een langdurige behandeling. Wekelijks vinden 1 tot 2 behandelsessies plaats en dat vaak gedurende een heel jaar. Afhankelijk van de omvang en ernst van de vitiligo wordt een behandelplan op uw situatie afgestemd.

16. Worden de kosten van de behandeling vergoed?

Met een verwijsbrief van uw huisarts of een behandelend specialist is vergoeding van lichttherapie mogelijk vanuit de basisverzekering. U moet hierbij wel rekening houden met uw eigen risico. De exacte voorwaarden waar u aan dient te voldoen kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

17. Kan ik met vitiligo in de zon zitten?

Uitgebreid zonnen wordt met vitiligo afgeraden. De Uv-straling maakt de vitiligoplekken extra gevoelig. Verbrand uw huid door de zon, dan kunnen hierdoor eventueel nieuwe vitiligoplekken ontstaan. Zonder bescherming in de zon kan, maar niet langer dan 10 minuten. Het is dan een natuurlijke vorm van lichttherapie. Blijf niet langer dan 10 minuten onbeschermd in de zon. Gebruik bij blootstelling aan het zonlicht altijd een hoge SPF factor.

18. Ik heb vitiligo, krijgt mijn kind hier later ook mee te maken?

Kinderen die een ouder met vitiligo hebben, hebben een grotere kans om zelf ook vitiligo te krijgen. Vitiligo is deels erfelijk bepaald.