Hooikoorts en contactlenzen, helpt ooglaseren

De warme dagen van het jaar zijn niet voor iedereen even aantrekkelijk. Mensen die met hooikoorts te kampen hebben, hebben het vaak helemaal niet zo fijn. Zeker niet wanneer je dan ook nog contactlenzen hebt. Het is namelijk wel heel lastig om ogen die geïrriteerd zijn door de pollen in de lucht van lenzen te voorzien. Je kunt dus niet alleen heel veel last hebben van je ogen, je moet het ook nog eens met veel minder zicht doen. Dat maakt het dus belangrijk om misschien voor een alternatief te gaan. Dat alternatief kan dan ooglaseren zijn. Daar zitten dan ook de nodige voordelen aan.

Het probleem met contactlenzen

Wie met hooikoorts te maken heeft, weet het al. Wie echter geen lenzen draagt, kan er misschien een verkeerd idee bij hebben. Veel mensen denken dat je door de lenzen juist extra wordt beschermd. In veel gevallen is dit ook zo, alleen voor pollen geldt dit juist niet. Wie daardoor geïrriteerde ogen ervaart, zal bij het dragen van contactlenzen alleen maar nog meer problemen ervaren. De ogen gaan er dan alleen maar meer op achteruit. Dit komt omdat lenzen poreus zijn van nature. Dit is nodig om zuurstof door te laten. Maar daardoor kunnen de pollen dus ook de ogen gewoon bereiken en achter de lenzen nestelen.

Extra grote reactie

Het mag duidelijk zijn wat er dan dus gebeurt. Doordat het stuifmeel zich achter de lenzen nestelt, zal de reactie alleen maar nog groter worden. Dit komt doordat het lichaam een automatische reactie ervaart en die blijft dus keer op keer ontstaan omdat het vuil achter de lenzen het lichaam steeds opnieuw triggert. Met als gevolg dat de ogen steeds pijnlijker gaan aanvoelen. De tranen worden erger en erger en de last wordt dus ook groter en groter. Dit is een situatie die niet eindeloos houdbaar is. Het is dan dus belangrijk om daar iets aan te kunnen doen. Dit kan door bijvoorbeeld voor laseren te kiezen als alternatief.

Oplossing met groot effect

Het kiezen voor ooglaseren in het geval van hooikoorts heeft vaak een groot effect. Je hoeft namelijk na de behandeling de lenzen simpelweg niet meer te dragen. Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen. Die hebben vooral te maken met het veranderen van je gedrag. Dat brengt dus wel met zich mee dat je misschien dingen niet meer kan doen die je wel graag zou willen doen. Dit is natuurlijk niet goed voor de kwaliteit van het leven. Wanneer er dus een oplossing is waardoor je wel gewoon maximaal van het leven kan blijven genieten, dan klinkt dat alleen maar aantrekkelijk. Dat is wat laseren jou kan bieden.

Beter met de situatie omgaan

Het is belangrijk om ooglaseren in het juiste perspectief te zetten. Het is natuurlijk niet zo dat je door het laseren een einde maakt aan de hooikoorts. Die problemen blijven bestaan. Het is echter wel zo dat je de klachten die ervaart wanneer je lenzen draagt er blijvend mee wegneemt. Wanneer je klachten al flink minder worden, dan is dat natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Wat anderen niet weten, maar jij wel weet, is hoe hevig deze klachten kunnen zijn en hoeveel last je hiervan kan hebben. Wanneer je dat in hele grote mate kan terugdringen, doordat je de lenzen niet meer in hoeft, dan is dat natuurlijk grote winst.

Direct ook andere voordelen

Het is ook nog eens zo dat je direct ook van andere voordelen van het ooglaseren kan ervaren. Zo ben je na de behandeling af van de periodieke kosten die het dragen van lenzen met zich meebrengt. Het is dus zo dat de behandeling eerst een investering is, maar je dat later allemaal kan terugverdienen. Daarnaast is het zo dat het je ook wat meer zelfvertrouwen kan geven. Je kan weer op een natuurlijke manier goed zicht hebben. Dat is natuurlijk alleen maar fijn te noemen. Zoals je ook meer vertrouwen hebt als de klachten van de hooikoorts flink worden teruggedrongen. Dit moet je ook allemaal meewegen in je keuze.

Pagina geschreven door:
Dr. Guido Neuteboom

Dr. Guido Neuteboom is een van de beste en meest gerespecteerde oogartsen in Nederland. Hij heeft al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ogen laseren, cataractchirurgie en glaucoombehandeling.